з/п

Найменування адміністративної послуги

Відповідальний за підготовку документів

1.

Видача рішення про передачу в оренду вільних земельних ділянок державної власності через земельні торги

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

2.

Видача рішення про надання в оренду та постійне користування земельних ділянок державної власності водного фонду

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

3.

Погодження норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо

4.

Погодження лімітів на використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних матеріалів

5.

Погодження лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісокористувань

6.

Погодження вирубування дерев і чагарників, у разі виникнення додаткової потреби, на земельних лісових ділянках, що переведені у власність або надані у користування без права вирубування

7.

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду  земельних ділянок, що перебувають у  державній власності 

Обласна державна адміністрація(Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області)

 

8.

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної власності

9.

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Обласна державна адміністрація (Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства)

10.

Видача рішення про ліцензування освітньої діяльності (закладів освіти  загальноосвітньої та дошкільної підготовки)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

11.

Видача рішення про ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

12.

Видача рішення про ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

14.

Погодження акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів  на відповідність  вимогам  Закону «Про металобрухт» на території  м. Вінниці

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

15.

Видача посвідчень (дублікатів) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

16.

Видача довідки про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

17.

Взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілями

18.

Видача довідки про перебування особи з інвалідністю на обліку для забезпечення автомобілем

19.

Передача автомобіля у власність членів сім'ї померлої особи з інвалідністю (за бажанням такого члена сім'ї)

20.

Безоплатна передача у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіля, після закінчення 10-річного строку експлуатації

21.

Видача довідки про надання згоди на одержання автомобіля в якості гуманітарної допомоги

22.

Видача путівки на поселення в геріатричний будинок-інтернат, Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку

23.

Видача путівки на поселення в психоневрологічний будинок-інтернат, Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (психоневрологічне відділення)

24.

Взяття на облік дітей з інвалідністю для направлення до реабілітаційних установ

25.

Видача направлення для проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби

26.

Видача копії висновку за результатами експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження (скасування) права на пенсію за віком на пільгових умовах (1994-2016 роки)

27.

Видача довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

28.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

29.

Анулювання  дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи

30.

Реєстрація декларації про відходи

31.

Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

32.

Погодження технологічних нормативів використання питної води

33.

Погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників, які  встановлюються водокористувачами

34.

Погодження лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду

35.

Погодження строків полювання та порядку його здійснення, а також норм добування мисливських тварин

36.

Погодження пропускної спроможності мисливських угідь

37.

Погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства

38.

Погодження проектів землеустрою щодо відведення (надання) земельних ділянок

39.

Погодження робочих проектів землеустрою

40.

Погодження робіт на землях водного фонду пов'язаних з будівництвом  гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчистки русел річок, каналів і дна водойм, прокладання кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи

41.

Погодження добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок

42.

Погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів

43.

Погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

44.

Погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки

45.

Погодження збільшення, у разі необхідності, ширини лісосіки під час проведення суцільних рубок головного користування

46.

Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення сировини

47.

Погодження рубок формування і оздоровлення лісів, у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням

48.

Погодження санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

 

49.

Надання довідки щодо розташування земельних ділянок по відношенню до територій та об'єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення до матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок

 

50.

Затвердження   реєстрових карток об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та надання даних щодо змін до реєстрових карток

51.

Затвердження паспортів місць видалення відходів

52.

Погодження результатів проведеної ревізії  паспортів місць видалення відходів

53.

Погодження технічних паспортів відходів

54.

Визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів

55.

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

56.

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

57.  Надання рекомендацій архітектурно-містобудівної ради з питань розгляду проектів містобудівної документації та проектів будівництва об’єктів містобудування Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації 

58.

Проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

59.

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях і в зонах охорони

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

60.

Погодження відповідних програм охорони культурної спадщини

61.

Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

62.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

63.

Погодження відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

64.

Видача дозволу на зміну призначення пам’ятки, її частин та елементів, нанесення написів, позначок на пам’ятках місцевого значення, на їх території та в їх охоронних зонах 

65.

Погодження розміщення реклами  на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток

66.

Надання об’єктів культурної спадщини, що є пам'ятками місцевого значення, в користування юридичним та фізичним особам з науковою, культурно-освітньою, туристичною та іншою метою

67.

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення

68.

Погодження проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонт, пристосування  пам’яток місцевого значення

69.

Надання дозволу на відновлення земляних робіт

70.

Реєстрація статутів (положень) релігійних громад

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

71.

Надання погоджень священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, місіонерам, іншим представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні на проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів та іншої канонічної діяльності

72.

Надання 1-категорії дитячо-юнацьким спортивним школам

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

73.

Надання архівної довідки

Державний архів Вінницької області