Про проведення відбору виконавців землевпорядних, землеоціночних робіт

1.Мета проведення робіт: виготовлення та погодження у встановленому законодавством порядку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок водного фонду, право оренди яких реалізується на земельних торгах, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

  1. Відомості про земельні ділянки:

Район

Сільська, селищна рада

Категорія земель

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

Барський

Підлісноялтушківська

Землі водного фонду

Для рибогосподарських потреб

7,0917

0520284000:02:004:0215

Мурованокуриловецький

Немерченська

Землі водного фонду

Для рибогосподарських потреб

1,9728

0522884600:12:001:0001

Оратівський

Човновицька

Землі водного фонду

Для рибогосподарських потреб

10,3883

0523186600:04:004:0041

Погребищенський

Довгалівська

Землі водного фонду

Для рибогосподарських потреб

5,7252

0523482000:07:002:0004

Погребищенський

Плисківська

Землі водного фонду

Для рибогосподарських потреб

3,2264

0523484200:01:002:0131

 

  1. Підставою для відбору виконавців землевпорядних та землеоціночних робіт є 135-139 статті Земельного Кодексу, розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2018 року № 237 «Про організаційні заходи щодо ефективного використання водних об’єктів».
  2. Умови відбору: документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою», «На відбір виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Прийняття заяв припиняється за 1 день до дати проведення відбору.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Термін виконання робіт – не більше 120 днів.

 

  1. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на відбір виконавців:

- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;

- інформація про виконані проекти землеустрою за останні 2 роки;

- інформація про виконані роботи з нормативної грошової оцінки за останні 2 роки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання документації: до 23.08.2018 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15а.
  3. Інформація про проведення відбору: відбір відбудеться 28.08.2018 року.

    вул. Соборна,15а, м. Вінниця.

  1. Відомості про місцезнаходження організації по проведенню відбору, контактнітелефони:

    м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, телефон для довідок (0432) 67-08-36.