Хто і за що збирає кошти згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Даний Закон вступив в силу 18.12.2017 року і передбачає механізми впливу громади на бізнес під час реалізації будь-якого проекту на території їхнього населеного пункту. Зокрема, впродовж 20 днів з моменту подання повідомлення про плановану діяльність люди мають право висловити зауваження щодо даного проекту і свої побоювання з точки зору його впливу на довкілля та здоров’я.  Дізнатися про таку діяльність громада може із друкованих ЗМІ (підприємець має опублікувати не менш ніж у двох  місцевих газетах повідомлення про свої плани) та із  оголошення на дошці сільської ради.

Обов`язковою є процедура громадських слухань, де кожен бажаючий може поставити питання, яке його хвилює, як фахівцям департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, так і підприємцю. Причому саме активність місцевих жителів та їхня небайдужість є ключовими факторами при реалізації будь-яких бізнесових проектів, що в подальшому  мінімізує вплив на довкілля.

Кабінетом Міністрів України визначено вартість послуг за організацію проведення громадського обговорення. В процесі визначення оцінки впливу на довкілля справляється плата, за рахунок якої оплачуються експертні послуги членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля та інші послуги (оренда приміщень для проведення громадських слухань, технічне забезпечення, відрядження, друк та копіювання матеріалів, обслуговування копіювальної техніки, канцелярське приладдя, доступ до мережі Інтернет, послуги організатора громадських слухань). За схожою процедурою здійснюється оплата за проведення громадського обговорення оцінки транскордонного впливу (за винятком перекладу звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої необхідної документації суб`єкта господарювання, які оплачує сам підприємець).

Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля затверджується уповноваженим центральним органом держави за погодженням з Мінекономрозвитку України. Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 за №182 чітко окреслено розмір плати в залежності категорії планованої діяльності:

 РОЗМІР ПЛАТИ* 
за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля

Вид обговорення

Категорія планованої діяльності

перша категорія**

друга категорія

Громадське обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності не виходить за межі області (Автономної Республіки Крим)

15461,46

11596,1

Громадське обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється на дві і більше областей, але менше ніж на третину областей України

26064,9

19548,69

Громадське обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, якщо вплив такої діяльності поширюється більше ніж на третину областей України

81588,84

61191,63

Громадське обговорення в процесі здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (для однієї країни)***

81261,42

60946,07

__________ 
* Розмір плати обраховано в гривнях без податку на додану вартість. 
** Категорії визначаються відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
*** Проведення оцінки впливу планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності носить транскордонний характер (для кожної наступної країни), збільшує розміри виплати на 60404,32 грн для першої категорії, 45303,24 грн - для другої категорії планованої діяльності.

Підприємець вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним або центральним державним органом до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадських слухань. Гроші, отримані від цієї послуги, надходять до спеціальних фондів державного бюджету і згодом фінансуються зазначені вище видатки. Причому, плата за проведення громадського обговорення не може використовуватися на оплату праці працівників уповноваженого центрального чи територіального органу, придбання автотранспортних засобів, меблів, телефонів та ремонтів кабінетів.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА не впливає на цінову політику ліцензованої проектної організації, яка  на замовлення суб’єкта господарювання  готує  звіт з  оцінки впливу на довкілля. Весь документообіг проходить через Єдиний електронний реєстр з оцінки впливу на довкілля, який  є прозорим і доступним для користувачів мережі інтернет та адмінструється  Мінприроди України. Документи на паперових носіях приходять на профільний департамент поштою, що також унеможливлює прямий контакт чиновника з бізнесменом, а значить і  корупційну складову.