Порядок

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації
від 01.04.2016 року №10-ОД

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – конкурс) за рахунок коштів місцевого бюджету (далі – бюджетні кошти), та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу.
1.2. Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законом випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним спрямованості, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємствами та об’єднаннями зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.
1.3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку вживаються у такому значенні:
захід – сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;
інститут громадянського суспільства – громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;
конкурсна документація – комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги щодо оформлення інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;
конкурсна комісія – тимчасово діючий орган, що утворюється організатором конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) відповідно до вимог цього Порядку;
конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються інститутами громадянського суспільства для участі в конкурсі;
організатор конкурс