Активно впроваджується в області електронне урядування

В області прийнято Регіональну програму інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2016 – 2018 роки


Основними цілями Регіональної програми є:

- прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у регіональне управління, охорону здоров'я, культуру, освіту, науку, охорону навколишнього природного середовища, бізнес тощо;
активізація розвитку інформаційного суспільства, у т. ч. електронної економіки, електронного урядування та електронної демократії;
забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності громадян, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості, та неперервності навчання;
розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування Вінницької області та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень;
забезпечити представникам бізнесу доступ до створеного регіонального телекомунікаційного середовища для інформування органів виконавської і представницької влади та суспільства (через ГУС у Вінницькій області) про свій соціально-економічний стан шляхом подання первинної статистичної та фінансової звітності, перелік якої щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України;
підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх надання;
сприяння розвитку спроможності місцевих громад в рамках реформи децентралізації за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;
поліпшення стану інформаційної безпеки.


Детальніше >>

.

.

На сайті Вінницької облдержадміністрації діє рубрика «Інтернет-приймальня»

.

.

 

Детальніше >>
.

.

В області запроваджено ініціативу з відкритості виконання обласного бюджету

.

.

 

Детальніше >>
.

.