Торговельне співробітництво Вінниччини з країнами Європейського Союзу

  

 У сучасному світі економічний комплекс країни є частиною світової економіки і не може успішно розвиватися без діючої інтеграції в міжнародну економічну систему. Зовнішньоекономічна діяльність виступає як важливий фактор сприяння соціально-економічному розвитку країни та її територій. Зовнішньоекономічні зв’язки грають особливо важливу роль в економіці нашої країни, отримуючи специфіку, обумовлену, з одного боку, сучасним етапом розвитку національної економіки, її реформуванням і становленням ринкових відносин, а з іншого боку – особливостями включення України в світове співробітництво.

Впродовж останніх років підприємства Вінниччини суттєво розширювали зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими суб’єктами з інших країн. Зокрема, в 2010 році було налагоджено співпрацю із суб’єктами господарювання із 100 країн світу, у 2011 році – із 108, у 2012 році – із 110, у 2013 році – із 113, у 2014 році – із 129, у 2015 році – 121, у 2016 році – із 135, а от у 2017 році зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювалися з партнерами із 142 країн світу.

          На сьогодні можна констатувати чітке визначення стратегічного вектору зовнішньої політики, як України так і Вінниччини, зокрема – європейська інтеграція, яка стала офіційним пріоритетом національної політики. До складу Європейського Союзу входять найбільш розвинуті європейські держави, які активно здійснюють торгівлю на світовому ринку і є привабливими економічними партнерами підприємств Вінниччини.

          Основним джерелом валютних надходжень, поповнення обігових коштів підприємств та доходів бюджету є зовнішня торгівля. В останні роки торговельно–економічні відносини між Вінниччиною та країнами ЄС суттєво поглибилися.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області, динаміка зовнішньої торгівлі вінницьких товарів з країнами ЄС  у 2015-2017 роках наступна:

 

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

 

млн.дол. США

у % до 2014 р.

млн.дол. США

у % до 2015р.

млн.дол. США

у % до 2016р.

Експорт

274,35

116,0

323,87

118,0

445,38

137,5

Імпорт

146,2

85,1

152,13

104,0

211,44

139,0

 

Зовнішня торгівля товарами підприємств Вінницької області з країнами ЄС у 2017 році

Обсяги експорту товарів у 2017 році становили 445,4 млн.дол.США, а обсяги імпорту – 211,5 млн.дол.США. До країн ЄС було експортовано 36,6 % усіх товарів (у 2015 р. – 32,4%; у 2016р. – 33,4%), з країн ЄС у 2017 році імпортовано 52,0% усіх товарів, у 2015 році – 54,8%; у 2016 році – 52,8%. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 27 країн ЄС.

Географічна структура торгівлі товарами

Провідне місце в зовнішній торгівлі товарами серед країн ЄС займають такі країни, як Польща (107,5 млн.дол.), Іспанія (62,9 млн.дол.), Італія (45,9 млн.дол.), Нідерланди (44,8 млн.дол.), Німеччина (35,9 млн.дол.), Австрія (28,3 млн. дол.), Румунія (20,4 млн.дол.),  Франція (19,5 млн.дол.), Литва (18,0 млн.дол.), Бельґія (12,0 млн.дол.), Латвія (8,1 млн.дол.), Портуґалія (7,2 млн.дол.) та Чехія (7,0 млн.дол.).

Товарна структура торгівлі товарами

Аналізуючи товарну структуру експорту з країнами Євросоюзу, слід зазначити, що особливим попитом в країнах Європейської співдружності користуються жири та олії тваринного або рослинного походження (138,1 млн.дол.), продукти рослинного походження (95,1 млн.дол.), готові харчові продукти (76,6 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (67,4 млн.дол.), і текстильні матеріали та текстильні вироби (31,1 млн.дол.).

Основними статтями імпортних надходжень області з країн ЄС є машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (52,4 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (37,0 млн.дол.), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (24,6 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (17,4 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (17,0 млн.дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (15,2 млн.дол.) та недорогоцінні метали та вироби з них (11,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельний оборот послуг

Зовнішньоторговельний оборот послуг країн Європейської Співдружності становить 24,7 млн.дол. (28,3% загальнообласних обсягів послуг), в тому числі експорт – 15,3 млн.дол. та імпорт – 9,4 млн.дол.  Основними послугами, що надавались нерезидентам країн ЄС, стали послуги з переробки матеріальних ресурсів (60,7% від обсягу надаваних послуг до країн ЄС), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (32,5%), транспортні послуги (2,7%) та послуги пов’язані з подорожами (2,0%); а отримували від них суб’єкти підприємницької діяльності області роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (28,9% від обсягу отриманих послуг з країн ЄС), ділові послуги (26,8%), пов’язані з фінансовою діяльністю (11,3%), послуги з будівництва (9,0%), у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (8,5%), транспортні (7,5%), послуги, пов’язані з подорожами (3,9%) і послуги з ремонту та технічного обслуговування (3,7%).

Давальницька сировина-давальницька продукція

Країни Європейської Співдружності продовжують активну співпрацю із суб’єктами господарювання області за схемою “імпорт давальницької сировини – експорт готової продукції, що виготовлена з неї”. Так, в операціях з давальницькою сировиною у 2017 році брали участь резиденти із 21 країни ЄС. За цей період з країн ЄС надійшло давальницької сировини на 26,7 млн.дол.США. Найбільшими її постачальниками стали Італія, Іспанія, Німеччина та Румунія. Обсяги експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, склали 31,5 млн.дол.США, що складає 7,0% від загального експорту товарів до ЄС. Її споживачами стали суб’єкти господарювання із 11 країн ЄС: Австрії, Бельґії, Великої Британії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, Угорщини, Франції. Найбільше купують готові вироби Німеччина (60,0%) та Румунія (26,9%).

 

Таким чином, світові ринки, зокрема ринки країн ЄС є досить привабливими для вітчизняних підприємств не лише з точки зору обсягу платоспроможного попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення матеріально-технічної, виробничої бази, підвищення конкурентоздатності продукції через дотримання високих європейських стандартів щодо якості продукції.

Для Вінницької області характерними є тенденції зростання експорту, скорочення імпорту товарів та послуг, позитивне сальдо   зовнішньоторговельного обороту. За останні роки в загальній структурі імпорту та експорту понад 90% (у 2017 році – 94,2%)  займають товари, а решту – послуги. Серед партнерів Вінницької області чільне місце посідають країни ЄС, розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення зв’язків із Росією.

Товарна структура експорту товарів Вінницької області обумовлена потужним потенціалом регіону в галузі АПК. Суб’єкти господарювання Вінницького регіону найбільше експортують продукції тваринництва та рослинництва, деревини та виробів з неї, продукції хімічної промисловості. Проте, досить перспективними є легка промисловість (крім давальницької продукції), добувна промисловість та машинобудування.

Вінницька обласна державна адміністрація постійно приділяє значну увагу нарощуванню обсягів регіонального експорту. Враховуючи стратегічні цілі та пріоритетні завдання області, а також на виконання плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України на 2017-2021 роки, ставить за мету і працює над проведенням низки заходів:

- постійно проводити роботу щодо створення позитивного іміджу регіону та держави в цілому як надійного партнера зовнішньоекономічних відносин;

- створювати сприятливі умови для залучення іноземних партнерів та інвесторів;

- проводити заходи щодо популяризації вітчизняних виробників;

- активно брати участь в організації та проведенні виставкових та рекламних заходів для підприємств, установ, організацій, які є учасниками зовнішньоекономічних відносин;

- розширювати масштаби співпраці в рамках транскордонного співробітництва регіону;

- проводити переорієнтацію вітчизняних виробників на виробництво товарів-аналогів до товарів, що імпортуються на основі всебічного аналітичного дослідження ситуації на світовому ринку;

- сприяти нарощуванню обсягів виробництва високотехнологічної продукції та інтелектуальних послуг;

- впроваджувати нові досягнення науки та техніки у виробничі процеси з метою модернізації виробничих потужностей для випуску експортної продукції;

- сприяти впровадженню міжнародних стандартів якості продукції;

- активно проводити інформаційну політику для підвищення обізнаності учасників зовнішньоекономічних відносин з питань, що пов’язані із веденням міжнародної торгівлі та ін.

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3