Інформація про здійснення державної регуляторної політики Вінницькою облдержадміністрацією у 2017 році

 

Інформація

про здійснення державної регуляторної політики

Вінницькою облдержадміністрацією

у 2017 році

 

Регуляторна діяльність обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених  Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Планування регуляторної діяльності

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації здійснюється на рівні Департаментів,  управлінь та відділів облдержадміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Вінницькою облдержадміністрацією затверджені в установленому порядку план підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та план-графік здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації які  оприлюднені на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка,  інвестиції/Регуляторна діяльність».

 

Підготовка проектів регуляторних актів

План підготовки проектів регуляторних актів  Вінницької облдержадміністрації на 2017 рік був затверджений 15 грудня 2016 року  та оприлюднений на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів».

Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації протягом 2017 року підготовлено та прийнято один регуляторний акт - розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2017 року № 772 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2009 року № 568». При підготовці проекту регуляторного акту забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З метою отримання зауважень та пропозицій проект регуляторного акту  та аналіз регуляторного впливу з М-тестом були розміщені на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка, інвестиції /Регуляторна діяльність/Проекти регуляторних актів». Після проведення громадського обговорення проект отримав погодження Державної регуляторної служби України (Рішення № 78/2-Т від 08.08.2017 року).

 

Відстеження результативності дії регуляторних актів

План-графік відстеження дії регуляторних актів облдержадміністрації на 2017 рік був затверджений 15 грудня 2016 року та розміщений на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції /Регуляторна діяльність/Відстеження результативності дії регуляторних актів, план-графік проведення відстежень».

Згідно зазначеного плану-графіку у 2017 році було проведено 3 періодичних та 1 повторне відстеження  результативності дії  регуляторних актів.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта - наказу Державного архіву Вінницької області  від 20 травня 2010 року «Про затвердження цін на роботи (послуги), які   надаються Державним архівом Вінницької області»

Відстеження проведено Державним архівом Вінницької області.

Мета регулювання: недопущення  необгрунтованого  зростання цін на роботи (послуги), які надаються Державним архівом Вінницької області.

Мета  дослідження: полягає у визначенні ефективності дії наказу  «Про затвердження цін на роботи (послуги), які надаються  Державним архівом Вінницької області» шляхом аналізу кількісних і якісних  показників.

        Метод  дослідження – аналіз статистичних даних.

        Показники, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: показниками результативності є використання правил що регламентують порядок надання послуг відповідно до ст. 35 «Платні послуги архівних установ» Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Плата за послуги  повинна  забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти громадський інтерес.

Показниками  результативності (індикаторами ефективності) дії наказу Державного архіву Вінницької області  від 20 травня 2010 року «Про затвердження цін на роботи (послуги), які   надаються Державним архівом Вінницької області» були визначені:

- обсяг реалізації послуг, що надаються державним архівом Вінницької області на платній основі;

- обсяг доходів від надання послуг;

-  кількість громадян, що звернулись в державний архів області;

          - кількість скарг від громадян щодо якісного та безперебійного       обслуговування;

- надання платних послуг.

 

п/п

 

Показники результативності

Одиниця

виміру

В розрахунку за рік на основі звітних даних

Відсоток виконання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2014 рік

2015

рік

2016 рік

1

Обсяг реалізації платних послуг з використанням відомостей, що містяться в архівних документах

тис. шт.

4,5

6,2

7,1

100%

100%

100%

2

Обсяг доходів, отриманих від надання платних послуг

тис.грн.

98,5

195,4

198,8

100%

100%

100%

3

Кількість запитів, що виконано

тис. дов.

4,5

6,2

7,1

100%

100%

100%

 

– позитивнитх

тис. дов.

2,9

4,1

4,9

100%

100%

100%

 

– негативних

тис. дов.

1,6

2,1

2,2

100%

100%

100%

4

Кількість скарг від громадян

шт.

-

-

-

-

-

-

 

Аналіз  статистичних даних  показав, що до затвердження наказу «Про затвердження цін на роботи і послуги» в діяльності  архівної установи діючі ціни на роботи і послуги не відповідали вимогам чинних нормативно - правових актів і не забезпечували надання якісних послуг, що викликало необхідність встановлення нових тарифів, які  відповідають їх економічно обґрунтованим  витратам. За результатами проведеного періодичного відстеження зроблено висновок, що у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати даний регуляторний акт потребує внесення відповідних змін в частині встановлення економічно обґрунтованих  цін на роботи (послуги).

Періодичне відстеження результативності дії  регуляторного акту - розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2006 року №114 «Про затвердження тарифів, які є граничними, на платні медичні послуги, що надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами області», зареєстроване в Вінницькому обласному управлінні юстиції 15 травня 2006 року за № 15/643.

Відстеження проведено Департаментом охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації.

Цілі прийняття:

- встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

- забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

- захист інтересів споживачів.

Строк виконання заходів з відстеження:  з 18.09.2017 по 28.09.2017.

Методи одержання результатів відстеження: під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: для проведення  періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

Сфера впливу

Вид впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Інтереси держави

Оптимізація державного регулювання

Підвищення ефективності функціонування органів державної влади  щодо соціального захисту населення

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення стабільності здійснення господарської діяльності; передбачуваність запроваджуваних процедур державного регулювання; можливість впливу на прийняття регуляторних рішень

Збільшення обсягу власних  надходжень комунальних  закладів, установ

Інтереси громадян

Зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій

Підвищення мотивації для розширення сфери послуг

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2006 року №114 «Про затвердження тарифів, які є граничними, на платні медичні послуги, що надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами області», зареєстроване в Вінницькому обласному управлінні юстиції 15 травня 2006 року за № 15/643.

 

Вигоди і витрати

№ з/п

Вигоди

Витрати

 

Сфера інтересів держави

 

 

1.

Забезпечення реалізації політики в області ціноутворення на обов’язкові профілактичні медичні послуги, які проводяться в наркологічному диспансері. Забезпечення утримання платних кабінетів на відповідному рівні

 

2.

Надходження до бюджету від сплати ПДВ

 

3.

Стабільність тарифів підвищує довіру до влади

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

1.

Рівень запропонованих тарифів передбачає приведення їх у відповідність до економічно-обґрунтованих витрат, надання можливості подальшого розвитку матеріально-технічної бази, придбання обладнання, апаратури і устаткування для лабораторних досліджень та стаціонарного обладнання

 

Витрати закладу на надання платних медичних послуг орієнтовно в:

2014 році - 2181,6 тис. грн..

2015році – 4874,8 тис. грн..

2016 році – 4627,5тис. грн..

Витрати на виконання основних функцій закладу не забезпечених коштами загального фонду обласного бюджету  орієнтовно в:

2014 році – 419,9 тис. грн..

2015 році – 563,1 тис. грн..

2016 році – 1000,5 тис. грн..

2.

Можливість підвищення ефективності діяльності за рахунок передбачуваності регулюючого впливу

 

3.

Отримання коштів від надання платних послуг орієнтовно в:

2014 році -  2601,5  тис. грн.

2015 році -   5437,9   тис. грн.

2016 році – 5628,0  тис. грн.

 

 

Сфера інтересів громадян

   

1.

Більш повне задоволення потреб населення в отриманні якісних медичних послуг за доступними тарифами

Збільшення витрат на отримання послуг

 

За період відстеження результативності розпорядження закладами було надано платних медичних послуг на загальну суму 13,7 млн. грн.

За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг :

-   відбулось підвищення  мінімальної заробітної плати  в 1,1 рази;

- зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: теплопостачання в 1,1 рази, електроенергії в 1,3 рази.

Зростання основних чинників вказаних  витрат значно  впливає на збільшення собівартості послуг .

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2006 року №114 «Про затвердження тарифів, які є граничними, на платні медичні послуги, що надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами області», зареєстроване в Вінницькому обласному управлінні юстиції 15 травня 2006 року за № 15/643 забезпечує дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

Одночасно, здійснене відстеження свідчить, що у зв’язку з підвищенням у 2014-2016 роках рівня мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій, призводить до необхідності перегляду даних тарифів та внесення змін у бік підвищення їх розміру за розрахунковими матеріалами закладів охорони здоров’я.

Періодичне відстеження результативності дії  регуляторного акта -розпорядження голови обласної державної адміністрації від  10.06.2003 року №225 «Про затвердження тарифів на платну медичну послугу в лікувальних установах області», зареєстроване в управлінні юстиції Вінницької області 24 червня 2003 року за № 19/512.

Відстеження проведено Департамент охорони здоров’я  Вінницької облдержадміністрації.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від  10.06.2003 року №225 «Про затвердження тарифів на платну медичну послугу в лікувальних установах області», зареєстроване в управлінні юстиції Вінницької області 24 червня 2003 року за № 19/512 підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами та доповненнями), від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами та доповненнями).

Цілі прийняття:

- встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

- забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

- захист інтересів споживачів.

Строк виконання заходів з відстеження: з 18.09.2017 по 28.10.2017.

Методи одержання результатів відстеження: під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: для проведення  періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладів, звітність про надходження коштів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: за період дії розпорядження в 2014 - 2016 роках було надано  платних послуг з проведення обов’язкового попереднього і періодичного огляду на загальну суму- 719,3 тис. грн.: 2014 рік - 142,4 тис.грн., 2015р- 295,9 тис.грн., 2016р - 281,0 тис.грн. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 10.06.2003 року №225 «Про затвердження тарифів на платну медичну послугу в лікувальних установах області», зареєстроване в управлінні юстиції Вінницької області 24 червня 2003 року за № 19/512.  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг :

- відбулось підвищення  мінімальної заробітної плати  в 1,1 рази;

- зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: теплопостачання в 1,1 рази, електроенергії в 1,3 рази.

Зростання основних чинників вказаних  витрат значно  впливає на збільшення собівартості послуг .

Визначення сфер та витрат

№з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Збільшення надходжень до бюджету  за рахунок  надання платних послуг комунальними лікувально-профілактичними закладами, зменшення навантаження на загальний фонд бюджету

Утримання платних кабінетів, покриття дефіциту загального фонду бюджету

2.

Підвищення довіри до влади, щодо соціального захисту населення

 

Сфера інтересів лікувально-профілактичних закладів

1.

Отримання коштів від платних послуг, які є надходженням до спеціального фонду

 

 

 Утримання платних кабінетів, частково на покриття видатків, пов’язаних з наданням послуги, а також на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій закладу, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету

2.

Можливість підвищення ефективності своєї діяльності за рахунок передбачуваності   регулюючого впливу

 

Сфера інтересів споживачів

1.

Отримання якісних медичних послуг за доступними тарифами

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: розпорядження голови обласної державної адміністрації від  10.06.2003 року №225 «Про затвердження тарифів на платну медичну послугу в лікувальних установах області», зареєстроване в управлінні юстиції Вінницької області 24 червня 2003 року за № 19/512  забезпечує дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

Одночасно, здійснене відстеження свідчить, що у зв’язку з підвищенням у 2014-2016 роках рівня мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій, призводить до необхідності перегляду даних тарифів та внесення змін у бік підвищення їх розміру за розрахунковими матеріалами закладів охорони здоров’я.

Повторне відстеження  результативності дії  регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації від 04 жовтня 2016 року №720 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і  приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути).

Відстеження проведено Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації. Регуляторний акт розроблено згідно законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Основними цілями прийняття регуляторного акту є затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і  приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), і що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить  виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян. Споживачі зможуть отримувати більш якісні, комфортні, безпечні послуги.

Прийняття регуляторного акту дозволить членам конкурсного комітету об’єктивно оцінювати перевізників претендентів щодо вигляду автобусів та матеріально-технічних баз. 

Метод дослідження - для проведення повторного відстеження використовувалася інформація місцевих органів влади, контролюючих органів, статистичні дані.

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації про:

-   кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців, на яких поширюється дія регуляторного акту;

-   розмір коштів і часу, що витрачаються суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог цього регуляторного акту;

-  рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акту;

-    кількість укладених та розірваних договорів з пасажирськими автоперевізниками;

- кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на міжміських і  приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);

-   кількість ДТП з вини водіїв суб’єктів господарювання пасажирських перевезень з постраждалими;

-   обсяг перевезення пасажирів на пасажирському автотранспорті.  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 Під дію регуляторного акту підпадають 434 міжміських і  приміських автобусних маршрутів  загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) та 108 приміських внутрішньорайонних маршрутів;

Внаслідок впровадження даного регуляторного акту отримані такі значення показників результативності:

Показники

Одиниця виміру

2016 рік

2017 рік

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів і на яких поширюється дія регуляторного акту;

один.

157

(станом на

01.11.2016)

167

(станом на

01.11.2017)

- розмір коштів і часу, що витрачає суб'єкт господарювання, пов'язаними з виконанням вимог цього регуляторного акту;

тис.грн /

год

0,9-1,3

4

4,2-4,7

4

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акту;

%

100

100

- кількість укладених/розірваних договорів з пасажирськими автоперевізниками;

один.

132/3

56(всі з GPS)/27

-  кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на міжміських і  приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньо обласні маршрути);

один.

1550

1560

- кількість ДТП з вини водіїв суб’єктів господарювання пасажирських перевезень з постраждалими (загиблих/травмованих);

один.

 

один./один.

5

 

0/6

7

 

1/11 (на транспортних засобах відсутні GPS)

- обсяг перевезення пасажирів на пасажирському автотранспорті;

тис.чол.

68080,4

67195,4

З отриманих показників, хоча вони не носять позитивного характеру і на це вплинула економічна ситуація, проте можна зробити і позитивний висновок - транспортні засоби на яких було застосовані GPS-прилади не були зафіксовані у ДТП. Це свідчить про підвищення дисципліни перевізників з виконання договірних умов, зокрема дотримання схеми маршруту, розкладу руху та дотримання швидкісного режиму на маршруті, що призвело до підвищення якості і безпеки транспортних послуг.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: умовами конкурсу встановлено чіткий та прозорий механізм визначення переможців конкурсу щодо здійснення пасажирських перевезень на внутрішньо обласних маршрутах. Завдяки введенню в дію даного регуляторного акту підвищилась інформованість суб’єктів підприємницької діяльності, встановлено чіткі умови, підвищилась прогнозованість. Забезпечено баланс інтересів органів виконавчої влади (ОДА), споживачів послуг з перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах (пасажирів області) та суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів (автоперевізники), а саме для органів виконавчої влади - позитивний імідж влади щодо впорядкування пасажирських перевезень, шляхом встановлення GPS – приладів встановлених на транспортних засобах перевізника та фото автобусів, фото матеріально-технічної бази дотримання перевізниками розкладів руху, схем маршрутів, показників якості перевезень, а для суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – забезпечено прозорість та зрозумілість механізму проведення умов конкурсу.

На момент проведення повторного відстеження, за Умовами регуляторного акту проведено 4 конкурси на перевезення пасажирів на 70 об’єктах внутрішньообласних маршрутах.

І як висновок,  прийняття регуляторного акту дало можливість:

-        забезпечити дотримання прав і законних інтересів суб’єктів господарювання при участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);

-        підвищило дисципліну перевізників з виконання договірних умов, зокрема дотримання схеми маршруту, розкладу руху та дотримання швидкісного режиму на маршруті, що призвело до підвищення якості і безпеки транспортних послуг. Жодний транспортний засіб, який обладнаний GPS-приладом не був зафіксований у ДТП.  Зважаючи на викладене дія регуляторного акту є ефективною.

        

        План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2018 рік, затверджено 15.12.2017 року та розміщено на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів». Крім цього, затверджено план-графік здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2018 рік, який також розміщено на сайті.

Станом на 01.01.2018 року в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації  знаходиться  6 розпоряджень облдержадміністрації та 1 наказ структурного підрозділу облдержадміністрації, який  розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність\Реєстр регуляторних актів».

Постійно приділяється увага проведенню навчання з питань здійснення регуляторної діяльності. Так, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Вінницької області протягом 2017 року проведено навчання за професійними програмами та програмами тематичних короткотермінових семінарів, до яких включені питання з регуляторної політики та розвитку підприємництва. Всього пройшли навчання  1135 спеціалістів.

Питання впровадження принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі облдержадміністрації.