Забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання дітей протягом І кварталу 2020 року

На первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, станом на 01.04.2020 року, перебуває 2313 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 1616 дітей перебуває під опікою, піклуванням громадян, 530 – в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 115 – в інтернатних закладах всіх форм підпорядкування,  19 – навчаються в вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах різних рівнів акредитації, 33 – в тимчасових формах влаштування (21 - в сім’ях родичів, знайомих, 10 - центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 1- лікувальний  заклад, 1-інше).

Станом на 01.04.2020 року в області 92,8 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

З початку 2020 року статусу дитина-сирота або дитина,  позбавлена батьківського піклування,  набуло 87 дітей. З них: 41 дитина влаштована під опіку, піклування, 4 – на виховання та спільне проживання в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 17 – перебувають тимчасово в сім’ях родичів, знайомих, 3 – в центрах соціально-психологічної рабілітації дітей, 20 - в закладах інституційного догляду та виховання дітей, 1 – на сьогодні вже досягнула повноліття, 1-інше.

В області функціонує 55  дитячих будинків сімейного типу  та 135 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 629  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

З початку 2020 року в області створено 1 прийомну сім’ю. До сімейних форм виховання (прийомні сім’ї) влаштовано 6 дітей, позбавлених батьківського піклування; під опіку, піклування влаштовано 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За результатами щоквартального моніторингу діяльності служб у справах дітей області вживалися заходи соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.  Так, протягом І кварталу 2020 року розглянуто питання щодо дотримання прав дітей на 19 засіданнях Комісій з питань захисту прав дитини та затверджено 125 дорожніх карт комфортного  та безпечного перебування дітей в даних сім’ях. Здійснено 42 відвідування, обстежено умови проживання та складено 167 відповідних актів.

Протягом 1 кварталу 2020 року обстежено 254 сім’ї опікунів, піклувальників, в яких виховується 393 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування, підготовлено 674 висновки про стан утримання, навчання та виховання дитини в сім’ї опікуна, піклувальника.

 

У 2020 році в області усиновлено 11 дітей, з них 7 - усиновлені громадянами України, 4 – іноземними громадянами. Із загальної кількості дітей, усиновлених громадянами України: 3 дитини усиновлені з будинків дитини, 2 – з Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (одна родинна група), 2 – опікунами. Із загальної кількості дітей, усиновлених іноземними  громадянами: 1 дитина (інвалід)  усиновлена з будинку дитини, 3 – з Вінницького НРЦ «Гніздечко» (одна родинна група).

Станом на 01.04.2020 в області на обліках дітей, які можуть бути усиновленими перебувають: на місцевому – 588 дітей, на регіональному 576. З 588 дітей, що перебувають на місцевому обліку, 413 мають братів та сестер, 57 – мають інвалідність, 471 дитина влаштована до сімейних форм виховання. По віку: до 1 року – 1 дитина, 1-2 роки – 10, 3-5 років – 32, 6-10 років – 130, 11-17 років – 415 дітей.

39 подружніх пар та осіб перебувають на обліках кандидатів в усиновлювачі в службах у справах дітей області. З них:  3 бажають усиновити дитину до 1 року, 12 – до трьох років, 15 – до п’яти років, 16 – до десяти років, 1 – дитину старшу за 10 років (при чому 5 кандидатів можуть усиновити по 2 дітей,  1- від 1 до 4дітей).

 Питання здійснення контролю за дотриманням законних прав та  захисту інтересів дітей, належного нагляду за умовами проживання усиновлених дітей, які перебувають під опікою, піклуванням громадян, проживають та виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу перебуває на постійному та системному контролі служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

Станом на 01.04.2020 року на обліках усиновлених дітей, нагляд за умовами проживання та виховання яких здійснюють служби у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, перебуває 722 дитини, з них: 121 - були усиновлені менше трьох років тому, 601 - більше трьох років тому. Здійснено нагляд та складено звіти щодо умов проживання та виховання  щодо 90 усиновлених дітей, з них: 29 - перебувають на обліку менше трьох років та 61 - перебувають на обліку більше трьох років (а також здійснено перевірки цільового використання допомоги при усиновленні 68 усиновлених дітей). Перевірки умов проживання і виховання усиновлених дітей проводяться згідно вимог чинного законодавства щороку, протягом перших трьох років після усиновлення дитини, а в подальшому – один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років, згідно вимог п.103-104 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905.

Перевірки проводяться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірок складаються звіти, в яких зазначаються відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки у родині.

Питання нагляду за усиновленими дітьми перебуває на постійному контролі в службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо популяризації національного усиновлення, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  фахівцями служб у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення, служби у справах дітей обласної державної адміністрації з початку 2020 року здійснено 49 виступів у засобах масової інформації (далі ЗМІ). З них: з питань усиновлення: 15 - у друкованих ЗМІ, 4 - на радіо; з питань опіки та піклування:  11 - у друкованих ЗМІ, 2 - на радіо; з питань розвитку альтернативних форм сімейного виховання: 12 - у друкованих ЗМІ, 4 - на радіо, 1 - по телебаченню.

На  виконання  підпункту 2 пункту 2 Указу   Президента   України  від 30 вересня 2019 року №721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей», з метою забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на особистий захист та допомогу держави в області  протягом листопада-грудня 2019 року перевірено умови утримання, проживання, навчання, виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах інституційного догляду та виховання дітей області.

      13 лютого 2020 року проведено засідання міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, на якому розглянуто питання  про виконання у 2019 році Плану заходів з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  на 2018-2026 роки та визначення завдань  на 2020 рік. 

      У березні 2020 року обласною робочою групою перевірено умови проживання і утримання дітей у Ладижинському дитячому будинку-інтернаті, який є стаціонарною соціально-медичною установою, призначеною для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком до 35 років  з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати.

На час перевірки в дитячому відділенні Ладижинського дитячого будинку-інтернату IV профілю - для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та/або психічними розладами, які мають складні фізичні вади та потребують паліативного догляду, не можуть самостійно пересуватись (або пересуваються з утрудненням) та самообслуговуватись (змішані за статтю); перебуває  12 дітей, 9 з яких мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої  батьківського піклування.  З 9 статусних дітей – семеро перебувають на обліках служб у справах дітей Вінницької області, двоє – Київської області. 

З метою забезпечення прав та інтересів  дітей під час роботи в закладі було перевірено ведення особових справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та індивідуальні плани соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, вихованців закладу, а також проведено визначення потреб дітей в соціальних послугах.

Питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей  перебуває на постійному контролі служби у справах дітей обласної державної адміністрації