Проєкт Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року