Наказ № 10-н-од від 27 червня 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Н А К А З

 

27 червня  2019 року                       № 10-н-од

 

 

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

05 липня 2019 року за № 70/1724

 

 

 

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 17, частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу», статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті обласної державної адміністрації (далі - Порядок), що додається.

 2. Керівникам структурних підрозділів апарату облдержадміністрації забезпечити стажування громадян числа з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

 3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації (Кобзар О.Д.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Керівник апарату
облдержадміністрації                                                            

            В. БОЙКО

                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Наказ керівника апарату  

                                                                                 облдержадміністрації

                                                                                 27 червня 2019  року № 10-н-од

 

 

 

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

05 липня 2019 року за № 70/1724

 

 

 

П о Р Я Д О К

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби,  в апараті обласної державної адміністрації

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті обласної державної адміністрації (далі – апарат облдержадміністрації).

 2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

 3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності облдержадміністрації та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

 4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи (додаток 1), яка має намір пройти стажування в апараті облдержадміністрації (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, що оформлюється наказом керівника апарату облдержадміністрації.

До заяви стажист додає резюме у довільній формі, копію паспорта громадянина України,  копію студентського квитка (для студентів) або копію диплома (для осіб, що закінчили заклад вищої освіти).

 5. Стажування молоді в апараті облдержадміністрації може здійснюватися з ініціативи керівника апарату облдержадміністрації, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

 6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату облдержадміністрації, а саме:

повний робочий день - понеділок – п’ятниця  з 9:00 до 18:00 год.,  обідня перерва з 13:00 до 14:00 год.;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

 7. На період стажування в апараті облдержадміністрації за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

 8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 9. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

контролює виконання індивідуального плану стажування.

 10. Стажист:

зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців апарату облдержадміністрації, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

11. Стажування може бути припинено достроково за ініціативою стажиста, про що стажист подає письмову заяву до відділу з питань персоналу апарату облдержадміністрації.

Стажування може бути припинено достроково за ініціативи  керівника структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, у якому проходить стажування, у разі:

якщо стажист своєчасно не приступив до стажування;

порушення стажистом вимог цього Порядку;

у  разі організаційної неможливості продовжувати стажування  з об’єктивних  причин.

Рішення про дострокове припинення участі у стажуванні оформлюється наказом керівника апарату облдержадміністрації.

12. У разі організаційної неможливості продовжувати стажування з об’єктивних причин, що склалися у структурному підрозділі апарату облдержадміністрації, де проходить стажування, керівник стажування звертається до керівника апарату облдержадміністрації з обґрунтованою  пропозицією про перенесення термінів стажування, продовження стажування в інший час або його дострокове завершення.

На підставі відповідної службової записки керівника стажування керівник апарату облдержадміністрації приймає рішення про перенесення термінів стажування або зміни бази стажування, що оформлюється відповідним наказом.

 13. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом (додаток 3).

14. Керівник стажування після закінчення стажування та подання стажистом звіту готує висновок щодо проходження стажування, який містить інформацію про результати стажування та визначає незадовільну, задовільну, добру або відмінну оцінку виконання індивідуального плану стажування.

Висновок щодо проходження стажування готується у  двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до відділу з питань персоналу апарату облдержадміністрації разом з усіма документами про проходження стажування (додаток 4).

15. Стажування проходить на безоплатній основі. Облдержадміністрація не несе зобов'язань щодо відшкодування громадянам, які проходили стажування в апараті облдержадміністрації, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла тощо.

16. Після проходження стажування в апараті облдержадміністрації стажисту, який пройшов стажування, видається довідка за результатами стажування.(додаток 5).

У разі, якщо стажист  припинив стажування достроково, довідка йому не видається.

  

Начальник  відділу з питань

персоналу апарату  

облдержадміністрації                                                             

      Н. ПОЛІЩУК

   

Заява (Додаток 1)

Індивідуальний план стажування (Додаток 2)

Звіт про результати стажування (Додаток 3)

Висновок про результати стажування (Додаток 4)

Довідка за результатами стажування в апараті обласної державної адміністрації (Додаток 5)