Пам’ятка щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників  апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління

ПАМ’ЯТКА працівникам апарату, структурних підрозділів Вінницької  обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення