ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Звіт

про повторне відстеження результативності розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально – профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею»

 1. Вид та назва регуляторного акта

 Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації  від 12 лютого 2019 року № 106, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 березня 2019 року за  № 27/1681.

 1.   Назва виконавця заходів з відстеження результативності

 Комунальне некомерційне підприємство «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради»

 1. Ціліприйняття акта

 Метою прийняття розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально – профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею» є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за переліком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для  забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги КНП «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради».

 1. Строк виконання заходів з відстеження

 з 12.02.2019 року  по 12.02.2020 року.

 1. Тип відстеження

 Повторне.

 1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

 1. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації КНП «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради» за показниками:

 • Кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги;
 • Кількість фізичних осіб, яким були надані послуги;
 • Кількість коштів, які отримано закладом  охорони здоров’я від надання платних послуг.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Показниками результативності даного регуляторного акта є :

 • Кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги – 30;
 • Кількість фізичних осіб, яким були надані послуги  – 1428;
 • Кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг – 509 478,42 грн.

Виконання вимог акта не потребувало від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється його дія додаткових витрат.

 1. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги,  перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства. Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта показує, що за результатами його прийняття отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки, що свідчать про доцільність та ефективність прийняття розпорядження «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально – профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею». Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації.

 

Заступник Директора Департаменту                                   

О.С.Житанська