НАЗК погоджено антикорупційну програму Вінницької обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки

Національним агентством з питань запобігання корупції погоджено антикорупційну програму Вінницької обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки, затверджену розпорядженням Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 17.06.2021 року № 504.

Метою Антикорупційної програми є запровадження додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності обласної державної адміністрації, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків. Загальна відомча політика обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції заснована на Законі України «Про запобігання корупції» та ґрунтується на принципах законності, доброчесності, прозорості, доступності, неупередженості, політичної нейтральності, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, толерантності, дотримання етичних норм, галузевої належності та всеохопленості.

Повний текст Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2021 -2022 роки