Транскордонне співробітництво

1. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва

 


Державна програма розвитку транскордонного співробітництва


Транскордонне співробітництво в Україні здійснюється в умовах суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, рівня зайнятості населення зазначених територій України і прикордонних регіонів сусідніх держав, що призводить до соціальної нестабільності серед суб'єктів транскордонного співробітництва.

Транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва для розв'язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

Україна має сухопутний кордон із сімома країнами. Із 27 адміністративно-територіальних одиниць 19 є прикордонними. Особливістю транскордонного співробітництва України є те, що воно відбувається як на кордоні України з країнами Європейського Союзу, так і на кордонах з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 року № 1088 було затверджено Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки.


Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься державна підтримка реалізації проектів транскордонного співробітництва.


Виконання Програми сприятиме консолідації зусиль щодо розвитку транскордонного співробітництва, подальшого поглиблення співпраці в рамках єврорегіонів та активізації роботи з розширення сфер такого співробітництва, ліквідації інфраструктурних перешкод та сприяння спільній підприємницькій діяльності прикордонних регіонів у сфері малого і середнього бізнесу.


Метою цієї Програми є активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб'єктів транскордонного співробітництва.
Основними завданнями Програми є:


- сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних регіонів та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на державному, регіональному та місцевому рівні;


- забезпечення реалізації великомасштабних проектів транскордонного співробітництва в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства;


- забезпечення підвищення рівня життя населення та розвитку соціальної сфери прикордонних регіонів;


- поглиблення співпраці в рамках наявних єврорегіонів та створення нових;


- активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;


- створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;


-сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;


- забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;


- розвиток інфраструктури прикордонних регіонів та створення умов для залучення інвестицій.

Варто відзначити, що вся територія Вінницької області бере участь в Програмі.

 

 

2. Єврорегіон Дністер

 

Єврорегіон «Дністер»


Ініціатива по створенню єврорегіону «Дністер» належить Вінниччині, яка у 2004 році надала пропозиції по створенню єврорегіону Республіці Молдова. Дану ініціативу було підтримано та в зв’язку з політичною ситуацією в цій країні, створення єврорегіону було призупинено.

Роботи по створенню єврорегіону відновилися у 2008 році. Протягом наступного періоду було проведено низку консультаційних нарад та семінарів за участю європейських експертів на спеціалістів з питань створення, організації та функціонування єврорегіону. Зокрема, активну участь у обговореннях та консультаціях приймали представники Угорщини (Шандор Келеш – перший віце-президент Міжнародного центру демократичних трансформацій та ін.), які ініціативно висловили готовність надати необхідну консультаційну підтримку єврорегіону та лобіювати зазначений проект у Європейській Комісії.


Починаючи з 2004 року було проведено відповідну роботу по підготовці необхідних установчих документів. На початку 2009 року, в ході установчого семінару з питань створення єврорегіону «Дністер» було створено робочу групу з представників регіонів-учасників для опрацювання та узгодження установчих документів.


2 лютого 2012 р. в м. Київ в рамках офіційного візиту в Україну делегації Республіки Молдова на чолі з Прем’єр-міністром В. Філатом, відбулось підписання статутних документів Єврорегіону «Дністер», а саме, установчого договору.

Відповідні документи зі сторони Вінницької області були підписані головою обласної державної адміністрації М.Джигою та голою обласної Ради С.Татусяком. З молдавської сторони договір підписали голови шести районних рад, а саме, районів Сорока, Дондушень, Окніца, Резіна, Флорешти і Шолданешти.

Таким чином, до складу Єврорегіону увійшли наступні адміністративно-територіальні одиниці:


- Вінницька область (Україна)

- Окницький район (Республіки Молдова)


- Дондушенський район (Республіки Молдова)


- Сорокський район (Республіки Молдова)


- Флорештський район (Республіки Молдова)


- Шолданештський район (Республіки Молдова)


- Резінський район (Республіки Молдова)


27 лютого 2012 р. в рамках святкування 80-річчя утворення Вінницької області відбулось перше засідання Ради Єврорегіону «Дністер». На засіданні було затверджено склад керівного органу Єврорегіону, а саме Ради Єврорегіону у складі 15 осіб, Голову та Заступника голови Єврорегіону, а також інші організаційні питання.

Згідно затверджених статутних документів, основними завданнями Єврорегіону «Дністер» є:

- Організація, координація та поглиблення зв’язків в сфері економіки, науки, освіти, культури, туризму, спорту;
- Реалізація спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;
- Участь в розбудові міжнародних транспортних коридорів;
- Реалізація регіональних програм (проектів) з питань скорочення рівня безробіття серед населення прикордонних районів;
- Забезпечення сталого та ефективного енергозбереження, використовування альтернативних видів енергії, енергозберігаючих технологій;
- Співпраця в облаштуванні пунктів пропуску через україно-молдавський державний кордон міждержавного та місцевого значення;
- Організація контактів з міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агенціями та іншими організаціями.

Більш детальну інформацію про стан співробітництва в рамках Єврорегіону «Дністер» можна знайти на офіційній сторінці Єврорегіону: 
http://dniester.eu/

 

3. Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC)

 

Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства
«Україна – Молдова»


Мета програми – зміцнення транскордонних контактів між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського суспільства з метою сприяння вироблення спільних рішень для спільних проблем соціально-економічного розвитку.

Програмна територія:
Україна – Чернівецька, Вінницька, Одеська області;
Республіка Молдова – вся країна.
Хто може брати участь у Програмі: Державні органи, у т.ч. регіональні і місцеві органи влади, прирівняні до них громадські структури (комунальні та ін.), неурядові та некомерційні організації, мають право на підтримку з боку програми територіального співробітництва

Бюджет Програми: 3,3 млн. євро
Мінімальна сума гранту: 60 000 євро
Максимальна сума гранту: 300 000 євро
Розмір власного внеску партнерів (співфінансування): 10% (кошти)
Проект має бути імплементований до: грудень 2016 року
Кількість партнерів в проекті: від 2

ВАЖЛИВО! Проект повинен нести транскордонний характер, тобто результати, як на українській стороні, так і на молдавській стороні.


Детальна інформація щодо Програми міститься за посиланням:
http://eaptc.eu/ru


ПРІОРИТЕТИ

Пріоритет 1. Покращення умов життя місцевих громад в прикордонних регіонах шляхом імплементації спільних проектів, які направлені на соціально-економічний розвиток.

Завдання 1. Сприяння більш тісним бізнес зв'язкам через кордон;

Можливі заходи:

- Створення і розвиток послуг у сфері бізнес‐інформації для сільськогосподарських виробників з метою розширення доступу до інформації про ринок.
- Розвиток прикордонних бізнес‐мереж з метою сприяння партнерству між підприємцями Молдови та України.


- Стимулювання розвитку зв'язків і торгових відносин з метою сприяння спільній розробці продукції з більш високою доданою вартістю.


- Розвиток прикордонних економічних кластерів з метою підвищення ефективності інновацій у регіональній економіці.


- Створення та розвиток транскордонних асоціацій туристичних агентств, готелів та інших постачальників послуг.


- Проведення техніко-економічних досліджень для інфраструктурних проектів.


- Обмін належною практикою, навчання інноваційним технологіям, дослідження, науково-дослідна робота та розробки з метою підвищення конкурентоспроможності регіональних економік.


Завдання 2. Диверсифікація джерел доходу і розвиток альтернативної зайнятості у сільській місцевості;

Можливі заходи:

- Вивчення потенціалу і можливостей ринків для ланцюга сільськогосподарського виробництва;


- Розвиток навичок за допомогою професійної освіти і навчання;


- Сприяння підприємництву молоді у сільських районах;


- Розробка та проведення тренінгів для персоналу, зайнятого у сфері послуг.Пріоритет 2. Рішення спільних проблем

Завдання 1. Вирішення транскордонних екологічних проблем, підвищення готовності до надзвичайних ситуацій

Можливі заходи:

- Спільний моніторинг та управління водними ресурсами, транскордонними річками Молдови та України;


- Розробка спільних підходів і напрямків діяльності для відновлення системи водопостачання уздовж кордону та вирішення проблем забруднення повітря, води, ґрунту або підземних вод;


- Розробка спільних підходів до збору відходів, вторинної переробки та утилізації;
- Підвищення обізнаності та розуміння транскордонних екологічних проблем та їх впливу на умови життя та економічну діяльність у прикордонних регіонах.

Пріоритет 3. Культура, освіта та спорт


Завдання 1. Сприяння багатокультурному розмаїттю та соціальній інтеграції етнічних меншин по обидві сторони кордону

Можливі заходи:

- Проведення спільних культурних заходів та фестивалів.


- Спільна діяльність і заходи соціальної інтеграції етнічних меншин.


- Обмін досвідом і передовою практикою на транскордонному рівні


- Заохочення багатокультурного розмаїття та спадщини.Завдання 2. Сприяння зміцненню міжособистісних зв'язків в соціальній сфері, а також в сфері культури, освіти та спорту з особливою увагою на питаннях молоді.
Можливі заходи:


- Співпраця між молодіжними організаціями у сфері освіти, культури і спорту;


- Організація транскордонних молодіжних фестивалів;


- Участь молодіжних організацій у вирішенні соціальних питань у прикордонних регіонах.


- Розробка і впровадження транскордонних програм обміну між школами та іншими освітніми та культурними установами;

- Створення та розвиток мереж молодіжних організацій, освітніх і культурних установ.

 

4. Трансагрополіс

 

ДОВІДКА щодо проектної пропозиції «ТрансАгрополіс – Підтримка транскордонного агробізнесу»У 2009 р. Яська повітова Рада Румунії у партнерстві з Вінницькою областю України, районами Фелешть та Унгень Республіки Молдова, підготувала проектну пропозицію «ТрансАгрополіс – Підтримка транскордонного агробізнесу». Проект був підготовлений в рамках першого конкурсного відбору Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 р.»


Проект має на меті заснування міжрегіональної мережі підтримки торгівлі сільськогосподарською продукцією та відкриття нових ринків, а також залучення малих та середніх підприємств у дану галузь.

Загальна мета проекту полягає в розвитку маркетингової інфраструктури сільського господарства з метою покращення економічних показників прикордонної економіки. Конкретними цілями є заохочення розробки інвестиційних проектів, які сприятимуть сільськогосподарському виробництву і співпраці шляхом створення агропромислового парку ТрансАгрополіс; сприяння співробітництву між кооперативами і фермерськими асоціаціями, урядовими установами і приватним сектором, а також залученню інвестицій для розвитку місцевості шляхом створення мережі транс-агробізнесу.
В рамках проекту на території Ясського повіту планується побудувати агропромисловий парк.

Участь Вінницької області у проекті:


- надання допомоги та сприяння у розробці маркетингових досліджень та маркетингового плану в сільськогосподарському секторі;


- поширення інформації серед широкої громадськості;


- організаційна підтримка в проведенні семінару у Вінницькій області.Вигоди від реалізації проекту:


▪ отримання і поширення необхідної інформації серед представників галузі сільського господарства Вінницької області про наявні ринки для збуту сільськогосподарської продукції, в тому числі, в Румунії та Республіці Молдова;


▪ заохочення місцевих фермерів і підприємців в галузі сільського господарства для подальшого розвитку торгівлі з Румунією;


▪ підвищення кваліфікації осіб, які мають справу з галуззю сільського господарства.
▪ приєднання до мережі економічного співробітництва в галузі сільського господарства, її переробних галузей та маркетингу.


Роботу над проектом розпочато у 2009 році.В рамках проекту відбулись 2 робочі семінари: 25 – 28 листопада 2012 року (Ясський повіт) та 18 – 21 листопада 2013 року (Вінницька область). Під час семінару учасники з регіонів-партнерів проекту мали змогу ознайомитися з економічним, агропромисловим та виробничим потенціалом Ясського повіту Румунії, Вінницької області, районів Унгени та Фелешти Республіки Молдова.


Вартість проекту становить майже 6 млн. євро. Термін реалізації – травень 2015 року.
Це єдиний проект, в якому Вінницька область бере участь в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Більш детальну інформацію можливо знайти на офіційному сайті проекту
www.transagropolis.com.ua

5. Нормативно-правова база

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 

Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2