ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Звіт

про повторне відстеження результативності розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 21 серпня 2018 року № 648 «Про затвердження Тарифу на платну послугу «Медичні огляди», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації  від 21 серпня 2018 року № 648, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 вересня 2018 року за № 97/1593, «Про затвердження Тарифу на платну послугу «Медичні огляди», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги».

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

 Філія Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги».

 

 1. Ціліприйняттяакта

 Метою прийняття розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 21 серпня  2018 року № 648,  зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 вересня 2018 року за  № 97/1593, «Про затвердження Тарифу на платну послугу «Медичні огляди», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги», є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за переліком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, встановлення тарифів на економічно - обґрунтованому рівні для  забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги філією КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»»  «Вінницька станція екстреної медичної допомоги».

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження

 З 22.08.2018 року  по 06.08.2019 року.

 

 1. Тип відстеження

 Повторне.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації  філією КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»»  «Вінницька станція екстреної медичної допомоги» за показниками:

 • кількість суб’єктів господарювання, з якими укладено договори;
 • кількість оглядів, які були надані згідно актів виконаних робіт;
 • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг.

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Показниками результативності даного регуляторного акта є :

 • кількість суб’єктів господарювання, з якими укладено договори – 3;
 • кількість оглядів, які були надані згідно актів виконаних робіт –  1596;
 • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг – 13 534,08 грн.

Виконання вимог акта не потребувало від суб’єктів господарювання, на яких поширюється його дія, додаткових витрат.

 

 1. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги,  перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта показує, що за результатами його прийняття отримано певні соціально-економічні наслідки, що свідчать про доцільність та ефективність прийняття розпорядження від 21 серпня 2018 року №  648.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації.

 

Заступник Директора Департаменту

О.С.Житанська