ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Звіт

про повторне відстеження результативності розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 06 листопада 2018 року № 844 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114»

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації  від 06 листопада  2018 року № 844, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 20 листопада 2018 року за № 141/1637, «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

 Комунальне  некомерційне підприємство «Липовецька центральна районна лікарня».

3. Ціліприйняття акта

 Метою прийняття розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 06 листопада 2018 року № 844 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року №  114» є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за переліком платних послуг затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для  забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги КНП «Липовецька центральна районна лікарня».

4. Строк виконання заходів з відстеження

 з 06.11.2018 року  по 06.11.2019 року.

5. Тип відстеження

 повторне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації КНП «Липовецька центральна районна лікарня» за показниками:

  • кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги ;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги;
  • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Показниками результативності даного регуляторного акта є :

  • кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги – 33;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги  – 6163;
  • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг – 605457,62 грн.

Виконання вимог акта не потребувало від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється його дія додаткових витрат.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги,  перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта показує, що за результатами його прийняття отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки, що свідчать про доцільність та ефективність прийняття розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації  від 31 березня 2006 року №  114».

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації.

 

В.о. директора Департаменту                                                

 О.С.Житанська