Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

Звіт

Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

Назва документу: розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2009 року № 231 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках»,
зареєстроване в Головному управлінні юстиції 26 червня 2009 року за №49/876


Статус документу: розпорядження голови обласної державної адміністрації
Номер документу: 231
Дата прийняття: 22 червня 2009 року

Мета регулювання:
Метою цього регуляторного акту є врегулювання інтересів влади, власників гуртожитків та мешканців гуртожитків, а саме:
- виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);
- затвердження економічно обґрунтованої плати за послуги проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Вінницької області;
- забезпечення беззбиткової роботи гуртожитків;
- упередження необґрунтованого зростання розміру плати за проживання в гуртожитках;
- підвищення якості обслуговування мешканців гуртожитків;
- здійснення контролю за правильністю формування та застосування плати за вказані послуги;
- уникнення соціальної напруги серед населення.

Мета дослідження:
мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 червня 2009 року «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках» у Вінницькій області шляхом аналізу діяльності суб'єктів господарювання.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статус дослідження: періодичне
Дослідження проведено Департаментом регіонального економічного розвитку обласної державної адміністрації Вінницької області 28-30 травня 2014 року.

Метод дослідження – аналіз статистичних даних.
Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2009 року «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках» визначені:
- фактична плата за проживання в гуртожитках;
- прибутковість діяльності суб'єктів господарювання – власників гуртожитків;
- кількість скарг від громадян, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у власності яких знаходяться гуртожитки.

При здійсненні періодичного відстеження використані дані про фактичні витрати на утримання гуртожитків і фактичну плату за проживання в гуртожитках одиноких громадян, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах по наступних підприємствах та організаціях:
- КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»;
- обласна клінічна лікарня ім. Пирогова;
- ВАТ «Володарка».


Фінансові результати діяльності КП «Вінницької транспортної компанії» та ПАТ «Володарки» за 1-й квартал 2014року (грн.)

 

№п/п
Назва підприємства
Витрати на утримання, грн.
Дохід від надання послуг, грн.
Збиток, грн.
Кількість койко-місць
1.
КП «Вінницька транспортна компанія»
22395,27
14066,40
-8328,87
41
2.
ПАТ «Володарка»
82149,58
55250
-31899,5
85


Розпорядженням голови облдержадміністрації «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках» встановлені тарифи за проживання одиноких громадян в гуртожитках, а саме:
- 150 грн. на місяць за 1 ліжко/місце в опалювальний період;
- 100 грн. на місяць за 1 ліжко/місце в неопалювальний період (з урахуванням податку на додану вартість).
Аналіз фінансових результатів за І квартал 2014 року зазначених суб’єктів господарювання, надавачів послуг за проживання в гуртожитках, свідчить, що КП «Вінницька транспортна компанія» отримала збитки в сумі майже 8,3тис.грн., ПАТ «Володарка» - 31,9 тис.грн. Відомчий гуртожиток обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова збитки від надання послуг за проживання в гуртожитках одиноких громадян, перекриває за рахунок тарифів за проживання в гуртожитку інших категорій громадян, формування яких не підлягає державному регулюванню цін.
За період дії розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2009 року «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках», скарг від громадян, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у власності яких знаходяться гуртожитки не надходило.
Разом з тим, при зборі інформації для підготовки періодичного відстеження результативності регуляторного акту-розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2009 року №231 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках», до Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації надійшли пропозиції від ПАТ «Володарка» щодо внесення змін до даного розпорядження, а саме: «Встановити граничний розмір плати за проживання в гуртожитках, виходячи із фактичних витрат підприємства на утримання гуртожитку».
Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до регуляторного акту-розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2009 року №231 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках» з метою забезпечення беззбиткової діяльності підприємств-надавачів послуг проживання в гуртожитках та покращення якості обслуговування мешканців гуртожитків.
Перший заступник директора Департаменту
Володимир РЕПЕЙ