Звіт про відстеження результативності дії регуляторного акту

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2005 року № 217 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області”

ЗВІТ
ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області”
від 7 червня 2005 року № 217


Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації на основі матеріалів Вінницької обласної асоціації автомобільних перевізників в березні 2014 року.
Мета регулювання: реалізація державної політики ціноутворення на послуги по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом, недопущення необґрунтованого зростання вартості вказаних послуг та забезпечення стабільної роботи перевізників при здійсненні перевезень пасажирів у міжміському внутрішньообласному сполученні.

Мета дослідження: мета дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації: “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області шляхом аналізу статистичних даних, а також виконання розрахунків на підставі діючих показників: методології формування собівартості перевезень, норм витрат матеріальних ресурсів, їх вартості, умов оплати праці персоналу.

Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є пункт 5 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2005 року № 217, а саме, невідшкодування фактичних витрат підприємств, які здійснюють автоперевезення пасажирів у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
З часу затвердження діючих тарифів збільшився мінімальний рівень заробітної плати згідно з чинним законодавством, зросла вартість пального та інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2014 року
Статус дослідження: періодичне
Метод дослідження – аналіз статистичних даних та виконання розрахунків.

Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 07.06.2005 року № 217 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області” були визначені:

1. Кількість СПД, які надають послуги по перевезенню пасажирів у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
2. Вартість пального на час прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації .
3. Розмір встановленого рівня мінімальної заробітної плати на час прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації .

Таким чином, базовими показниками є наступні статистичні дані:


з/п
Показники
Од. вим.
Станом
на
01.01.10
Станом
на
01.07.10
Станом
на
01.03.11
Станом
на
01.06.12
Станом
на
17.03.14
Відхилення 17.03.14 до 01.06.12, %
1 Кількість перевізників,
в т. ч:
СПД
281
276
261
256
266
3,9
1.1 Кількість перевізників у приміському сполученні -//-
174
172
156
153
148
-3,3
1.2 Кількість перевізників у міжміському внутрішньообласному сполученні -//-
107
104
105
103
118
14,6
2 Вартість пального
(з ПДВ)
грн./л
2.1 Дизпаливо з ПДВ -//-
5,79
6,84
8,24
10,01
11,03
10,2
2.2 Бензин А-80 з ПДВ -//-
5,80
6,93
8,01
10,24
11,65
13,8
2.3 Газ (метан) з ПДВ -//-
3,60
4,05
5,50
6,45
6,63
2,8
3. Розмір мінімальної зарплати грн
869
884
941
1094
1218
11,3Приведені статистичні дані дозволяють зробити наступні висновки:

1. Станом на 17.03.2014 року загальна кількість перевізників у порівнянні з з початком червня 2012 року підвищилась до 256 або на 3,9 %, в тому числі у міжміському внутрішньообласному на 14,6%, тоді як у приміському сполученні відбулося зниження на 3,3%.
2. З часу затвердження діючих тарифів вартість бензину А-80 зросла на 13,8%, дизельного пального на 10,2%, газу на 2,8%. Виросла вартість інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень.
3. Розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 11,3 % (з 1094 грн. до 1218 грн.
Разом з тим, обсяги перевезень пасажирів автомобільним транспортом в січені-лютому 2014 року у Вінницькій області зменшилось на 8,7% до аналогічного періоду минулого року.
Аналіз планових розрахунків на перевезення пасажирів у міжміському внутрішньообласному та приміському сполученні показав, що витрати на паливо по автобусу «Богдан» на міжміському маршруті та на приміському маршруті збільшилась в березні 2014 року порівнянні з червнем 2012 року на 10,2%. Також в березні 2014 року в порівнянні до червня 2012 року відбулося підвищення мінімального розміру заробітної плати на 11,3%.


Динаміка росту тарифів на міжміському внутрішньообласному сполученні.

 


п/п
Показники
Діючі тарифи станом
17.03.2014
Фактична собівартість 1 пас./км станом на 17.03.2014
Проект тарифів
1. Тариф за 1 км проїзду у міжміському внутрішньообласному сполученні, грн.(без ПДВ)
0,235
0,292
0,307
Тариф за 1 км проїзду у приміському внутрішньообласному сполученні, грн.(без ПДВ)
0,277
0,292
0,307


Аналіз відповідності тарифів витратам на перевезення показав, що фактична собівартість 1 пас./км станом на 17.03.2014 року у міжміському внутрішньообласному сполученні становить 0,292 грн. (без ПДВ) за 1 пас./км та у приміському сполученні 0,292 грн. (без ПДВ) за 1 пас./км. та перевищує величину собівартості діючих тарифів відповідно на 30,6% та 10,8%.
Випереджаючий приріст собівартості на приміському та міжміському сполученні сполучені зумовлений підвищенням цін на пальне, мастильні матеріали, запчастини та збільшенням мінімального розміру заробітної плати.
Враховуючи вищевикладене, Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації вважає за доцільне скорегувати діючі тарифи на перевезення пасажирів автотранспортом (який працює у звичайному режимі руху) до економічно обґрунтованого рівня:
- у міжміському внутрішньообласному сполученні збільшити на 0,07 грн. (30,6%) з 0,235 грн. до 0,307 грн. (без ПДВ) за один кілометр проїзду для перевізників, які є платниками ПДВ, та до 0,368 грн. – для перевізників, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками ПДВ;
- приміському сполученні збільшити на 0,03 грн. (10,8%) з 0,277 грн. до 0,307 грн. (без ПДВ) за один кілометр проїзду для перевізників, які є платниками ПДВ, та до 0,368 грн. – для перевізників, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками ПДВ;
тарифи на перевезення одного місця багажу, дозволеного до провозу автобусами міжміського внутрішньообласного і приміського сполучення у межах 10 (десяти) відсотків від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті.