Звіт про проведене періодичне відстеження результативності дії

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року № 323 «Про затвердження граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба та хлібобулочних виробів».

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року № 323 «Про затвердження граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба та хлібобулочних виробів».


Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації 15-31 січня 2014 року.

Мета регулювання: захист населення від необгрунтованого підвищення цін на хліб та борошно, упередження та припинення порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного завищення рентабельності та отримання надприбутків, а також створення прозорих умов функціонування ринку хліба і хлібобулочних виробів в області та встановлення балансу інтересів для виробників і споживачів.

Мета дослідження: мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту - розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року «Про затвердження граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба та хлібобулочних виробів» у Вінницькій області шляхом аналізу статистичних даних.

Підстава для дослідження: підставою для проведення періодичного відстеження результативності дії розпорядження голови ОДА від 28 серпня 2008 року № 323 є внесення змін до зазначеного розпорядження та приведення його у відповідність з Постановою КМУ від 25.12.1996р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV.

Строк виконання заходів з відстеження:січень 2014 року.

Статус дослідження: періодичне.

Метод дослідження - аналіз статистичних даних.
Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 28 серпня 2007№ 323«Про затвердження граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба та хлібобулочних виробів» були визначені:
1. Кількість суб’єктів господарської діяльності, які займаються виробництвом борошна пшеничного та житнього.
2. Рівень оптово-відпускних цін та рентабельності на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, рівень оптово-відпускних цін та рівні рентабельності на хліб та хлібобулочні вироби із борошна вищого, пшеничного та другого сорту, із суміші борошна пшеничного першого і другого сорту та житнього обдирного, а також хліб та хлібобулочні вироби для діабетиків.
3. Кількість скарг від суб’єктів господарської діяльності щодо розпорядження.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, кількість підприємств, які займаються виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, у порівнянні з даними періодичного дослідження, проведеного у 2011 році, збільшилася. Якщо станом на 01.09.2011 їх кількість становила 69 од., то станом на 31.01.2014 – 128 од. Тобто, кількість зазначених підприємств протягом 2011-2013 рр. збільшилась на 59 одиниць або на 85,5% приросту, що свідчить про те, що положення вказаного розпорядження не мають негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього розпорядження. Також на це вказує і збільшення обсягу виробництва борошна у Вінницькій області. Зокрема, станом на 01.09.2011 по Вінницькій області обсяг виробництва борошна пшеничного та житнього обдирного складав 96,2 тис. тон при 107,8 тис. тон борошна станом на 01.09.2013 р., що становить 11,6 тис. тон або 12% приросту. Тобто, обсяги виробництва борошна у Вінницькій області значно збільшуються (таблиця 1).


Таблиця 1
Динаміка розвитку борошномельної галузі
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Станом на 01.09.11 (періодичне відстеження)
Станом на 01.09.13
Динаміка показників
В цілому за 2013 рік
Темп росту, %
Абсолютне відхилення, +/-
1.
Кількість підприємств, які займаються виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
Од.
69
128
185,5
59
128
2.
Обсяг виробництва борошна:
Тис. тонн
96,2
107,8
112,1
11,6
175,2
 

Вивчення цінової ситуації на ринку зерна у 2014 році показало, що ціна на пшеницю 3 класу та пшеницю 4 класу майже не змінилася, тоді як на пшеницю 5 класу залишилась на рівні ціни, що склалася на початок року. При цьому, варто зазначити, що ціни на кожен вид продукції протягом 2013 року значно зменшилися порівняно з початком року. Ця різниця є досить суттєвою, про що свідчать дані таблиці 2.

Таблиця 2
Середньозважені оптово-закупівельні ціни на зерно
Ціни (грн./т) станом на:
Вид продукції
01.01.12
01.01.13
01.01.14
31.01.14
Пшениця 3 клас
1600
2090
1705
1730
Пшениця 4 клас
1550
2000
1607
1610
Пшениця 5 клас
1450
1930
1560
1560


Аналіз моніторингу середніх цін на борошно показує зростання його вартості протягом 2012-2014 рр. При здійсненні зазначеного аналізу були використані дані моніторингу середніх оптово-відпускних цін на борошно у Вінницькій області, наданих Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Таблиця 3
Показники результативності дії розпорядження
№ п/п
Показники
Одиниця виміру Станом на 01.01.12 Станом на 01.01.13 Станом на 01.01.14
Станом на 31.01.14
1
2
3
4
5
6
7
1.
Рівень оптово-відпускних цін на борошно:
1.1.
Пшеничного вищого
Грн. за тонну
3050
3100
2810
2875
1
2
3
4
5
6
7
1.2.
Пшеничного 1 сорту
Грн. за тонну
2600
2915
2670
2740
1.3.
Пшеничного 2 сорту
Грн. за тонну
2300
2400
Не виробляють
Не виробляють
1.4.
Житнього обдирного
Грн. за тонну
2400
2350
1850
1950
2.
Рівень рентабельності на борошно:
2.1.
Пшеничного І сорту
%
1-8
1-8
1-8
1-8
2.2.
Пшеничного ІІ сорту
%
1-8
1-8
2.3.
Житнього обдирного
%
1-8
1-8
1-8
1-8


Протягом 2013-2014 рр. ситуація на ринку хліба і хлібобулочних виробів була наступною: основними виробниками хлібобулочних виробів в області є підприємства ПАТ «Концерн Хлібпром». Найбільш потужним хлібопекарським підприємством (за обсягами виробництва та виробничими потужностями) на території Вінницької області залишається ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром». за даними Головного управління статистики у Вінницькій області, кількість підприємств, які займаються виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, у порівнянні з даними періодичного дослідження, проведеного у 2011 році, збільшилася. Так, станом на 01.09.2011 їх кількість становила 42 од., а на кінець січня 2014 їх загальна кількість становить 93 од.
При цьому, дані моніторингу цін на споживчому ринку області свідчать, що з моменту попереднього періодичного відстеження ціни на основні види хліба в області піднімались декілька раз. Основними причинами зміни оптово-відпускних цін є збільшення вартості сировини, вартості газу, електроенергії, росту мінімальної заробітної плати (відповідно до законодавства) та збільшення фінансових витрат.

Таблиця 4
Показники результативності дії розпорядження по масових сортах хліба
№ п/п Показники Одиниця виміру Станом на 01.01.12 Станом на 01.01.13 Станом на 01.09.13 Станом на 01.01.14 Станом на 31.01.14
1.
Рівень оптово-відпускних цін на хліб:
1.1.
Хліб з борошна пшеничного першого гатунку
Грн./кг
3,30
4,36
4,50
4,50
4,50
1.2.
Хліб з суміші борошна пшеничного та житнього
Грн./кг
3,89
4,39
4,60
4,60
4,60
2.
Рівень рентабельності на хліб:
2.1 Хліб з борошна пшеничного першого ґатунку % 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
2.2. Хліб з суміші борошна пшеничного та житнього % 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
 

Станом на 30.01.2014 року середні роздрібні ціни на основні види хліба по Вінницькій області склали:
- на хліб пшеничний з борошна першого гатунку – 4,66 грн/кг, при середній ціні по Україні в 4,78 грн/кг;
- на хліб житній та житньо-пшеничний – 4,62 грн/кг, при середній ціні по Україні в 4,93 грн/кг.
Дані моніторингу роздрібних цін на підприємствах торгівлі у Вінницькій області станом на 30.01.2014 року на хліб пшеничний з борошна першого гатунку та хліб житній та житньо-пшеничний наведені в таблиці5.

Таблиця 5
Порівняння роздрібних цін на хліб у Вінницькій області та Україні
№ п/п Назва товару Одиниця виміру
Станом на 30.01.2014
По Вінницькій області
По Україні
Порівняння показників Вінницької області з середньоукраїнськими
Роздрібна ціна (грн)
Середньороздрібна ціна (грн)
Відхилення ціни (+,-) (грн)
Відхилення у %
1
Хліб пшеничний з борошна першого гатунку
Грн/кг
4,66
4,78
-0,12
-2,5
2
Хліб житній та житньо-пшеничний
Грн/кг
4,62
4,93
-0,31
-6,3


За період дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року №323 «Про затвердження граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба та хлібобулочних виробів» скарг від суб’єктів господарювання, пов’язаних із запровадженням вказаного розпорядження в Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації не надходило.
Таким чином, введення в дію регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року №323 «Про затвердження граничних рівнів рентабельності на виробництво борошна, хліба та хлібобулочних виробів» дозволило стабілізувати рівень оптово-відпускних та роздрібних цін за рахунок встановлення рівня рентабельності та не допустити негативного впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.
Дане розпорядження забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання та споживачів основних продуктів харчування.
Разом з тим, доцільно зазначити, що до Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації надійшов лист від ПАТ «Концерн Хлібпром» від 27.12.2013р. №1065/01 щодо внесення змін до зазначеного розпорядження та приведення його у відповідність з Постановою КМУ від 25.12.1996р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», а саме:абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції: «хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків у розмірі не вище 5%»;а також лист від сектора у Вінницькій області Державної інспекції з контролю за цінами України від 13.01.2013р. №1002-23/8 щодо внесення доповнень до даного розпорядження, а саме: абзац другий пункту 1 після слів «борошна пшеничного» доповнити словом «вищого».
Відповідно до зазначених звернень Департаментом регіонального економічного розвитку підготовлено проект розпорядження, яким внесені відповідні зміни.
З огляду на вищевикладене, проект розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 серпня 2007 року № 323» та повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2007 року № 323» будуть розміщені на сайті обласної державної адміністрації 3 лютого 2014 року. Крім цього, Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації буде проведено «круглий стіл» стосовно даного питання з усіма зацікавленими сторонами, а саме: виробниками, споживачами та представниками органів влади. Та, після обговорення основних положень проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 серпня 2007 року № 323» та погодження усіма сторонами запропонованих змін до нього, розпорядження буде прийнято.