Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту

Розпорядження голови обласної державної адміністрації “ Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» від 2 грудня 2008 року № 493

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

Назва документу: розпорядження голови обласної державної адміністрації Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» від 2 грудня 2008 року № 493


Статус документу: розпорядження голови обласної державної адміністрації
Номер документу: № 493
Дата прийняття: 2 грудня 2008 року

Мета регулювання: недопущення необґрунтованого зростання торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування.

Мета дослідження: мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 грудня 2008 року №493: Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування ” у Вінницькій області шляхом аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статус дослідження: періодичне
Дослідження проведено Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації Вінницької області 13-18 грудня 2013 року.

Метод дослідження – аналіз статистичних даних.

Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 2 грудня 2008 року №493 Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування ” були визначені:
1. Товарообіг суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги громадського харчування;
2. Рівень роздрібних цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
3. Дохід, що отримують суб’єктів підприємницької діяльності при наданні послуги громадського харчування;
4. Індекс споживчих цін на послуги їдалень;
5. Кількість скарг, пов’язаних із запровадженням розпорядження.Таблиця 1
Основні показники діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності по наданню послуг громадського харчування
за 2009-2012 роки

Для здійснення періодичного відстеження результативності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 грудня 2008 року №493 Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування” були використані фінансові показники діяльності за 2012 рік (Таблиця 1) комунальних підприємств «Меридіан» та «Школяр», що надають послуги по харчуванню дітей у загальноосвітніх школах міста Вінниці та СПД Пацар Т.А. й ФОП Крижак І.В., які здійснюють свою підприємницьку діяльність по харчуванню у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова та Вінницькому державному педагогічному університеті відповідно.
Дані таблиці свідчать про те, що фінансово-господарська діяльність підприємств – надавачів послуг з громадського харчування, що обслуговують загальноосвітні школи міста у 2012 році була прибутковою. Так, товарообіг та дохід КП «Меридіан» в 2012 році збільшилися в порівнянні з 2009 роком
на 3358,9 грн. (74%) та на 5381,6 тис.грн. (219,2%) відповідно. Також, товарообіг та дохід КП «Школяр» в 2012 році збільшилися в порівнянні з 2009 роком на 2590,5 грн. (74,3%) та на 937,1 тис.грн. (63,7%) відповідно. Товарообіг та дохід суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова в 2012 році збільшилися в порівнянні з 2009 роком на 34 тис.грн. (20,86%) та на 25,48 грн.(28,78%) відповідно.
Товарообіг цих підприємств залежить від навчального процесу, від кількості дітей та їх відвідування, яке постійно змінюється (карантин, шкільні канікули).

Крім того, кількість учнів в 2012-2013 р.р. зменшилась в порівнянні з 2011-2012 р.р.(таблиця 2,3).

Таблиця 2
Кількість учнів середніх загальноосвітніх шкіл
Ленінського району м.Вінниці

 

2005-2006 р.р.
2006-2007 р.р.
2007-2008 р.р.
2009-2010 р.р.
2010-2011 р.р.
2011-2012 р.р.
2012-2013 р.р.
1 – 4 класи
7200
6700
6470
6683
6812
7239
7616
5-11 класи
12440
11665
11233
10771
10116
10682
10275
Всього:
19640
18635
17703
17454
16928
17921
17891
 


Таблиця 3
Кількість учнів середніх загальноосвітніх шкіл
Староміського та Замостянського районів м.Вінниці

 

2007-2008 р.р.
2008-2009 р.р.
2009-2010 р.р.
2010-2011 р.р.
2011-2012 р.р
2012-2013 р.р
1 – 4 класи
5522
5366
5702
6033
6223
6389
5-11 класи
9850
9229
9326
8302
8527
8327
Всього:
15372
14595
15028
14335
14750
14716
 


Вищевказані підприємства працюють на госпрозрахунку. Витрати на заробітну плату та відрахування до бюджету та фондів, відрахування на охорону праці, витрати на придбання посуду, спецодягу, миючих засобів, ремонт обладнання, транспортні витрати та інші витрати оплачуються за рахунок підприємств.
З метою здешевлення харчування дітей необхідна сировина закуповується безпосередньо у виробників. Всі продукти супроводжуються відповідними сертифікатами якості та якісними посвідченнями.
Надбавки підприємств розраховані тільки на покриття витрат, пов’язаних з виробництвом.
Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з громадського харчування у вищих навчальних закладах теж має свою специфіку, а саме: переважна кількість студентів харчується під час перерв (дві великі перерви по 20 хв, 30 хв. відповідно), до і після занять харчуються в більшості студенти заочної форми навчання.
При формуванні вартості блюд та продукції власного виробництва у 2012 році підприємства застосовували націнку в середньому 70-80%. При реалізації купованих товарів через шкільні буфети застосовувалась націнка 13-35%.
Стабілізація торговельних надбавок на купівельну продукцію, яка реалізується в установах громадського харчування забезпечує належний рівень захисту споживачів.
Аналіз статистичних даних, а саме значень показника «Індекс споживчих цін на послуги, які надають їдальні», свідчить про те, що вартість харчування в їдальнях відносно минулого року дещо зменшилась.
В січні 2012 року цей показник складав 100,0%, так як у січні 2013 року (у листопаді 2012 року – 99,7%, у листопаді 2013 року даний показник становив 101,1%). Відповідно, за січень – листопад поточного року індекс споживчих цін на послуги їдалень склав 100,4% проти 103,3% за відповідний період минулого року.
За період дії розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» від 2 грудня 2008 року № 493 скарг від суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних із запровадженням вказаного розпорядження в Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації не надходило.
Результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств громадського харчування свідчать про відсутність реальних резервів до зниження вартості обідньої продукції, продукції власного виробництва за рахунок зниження рівня торговельної надбавки.
Обмеження торговельної надбавки на продукцію власного виробництва призведе до постійних збитків підприємств громадського харчування.
Разом з тим, за інформацією суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги по харчуванню школярів та студентів, послугами буфету користуються близько 60% всіх школярів та студентів.

Таким чином, затверджені даним розпорядженням граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування у розмірі від 15% до 25% на купівельну продукцію, яка реалізується в установах громадського харчування загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів дозволили створити умови для унеможливлення необґрунтованого підвищення цін на продукцію громадського харчування, що реалізується через буфет, забезпечує належний рівень захисту школярів та студентів і разом з тим стабілізує фінансовий стан суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продуктів харчування в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Результати дослідження підтверджують ефективність дії розпорядження голови облдержадміністрації від 2 грудня 2008 року № 493 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» і на даному етапі не потребують внесення змін.

Директор Департаменту Андрій ГИЖКО