Періодичне відстеження за результатами ефективності регуляторного акту

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» від 12.12.2002р. №410

ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ


Назва документу: розпорядження голови облдержадміністрації
«Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» від 12.12.2002р. №410Статус документу: розпорядження голови обласної державної адміністрації
Номер документу: № 410
Дата прийняття: 12 грудня 2002 року

Мета регулювання: реалізація державної політики ціноутворення на інвентаризацію нерухомого майна та реєстрацію таких прав, створення однакових та рівноправних умов при наданні вказаних послуг для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення доступного рівня цін для споживачів.

Мета дослідження: мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації: від 12.12.2002р. №410 “Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав” шляхом аналізу статистичних даних.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статус дослідження: періодичне
Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Головним управлінням економіки облдержадміністрації 12-14 грудня 2012 року.
Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є виконання Плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2012 рік.
Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002 року № 410 “Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав” були визначені:
· Основні показники господарської діяльності підприємства;
· Собівартість послуг, наданих підприємством;
· Кількість виданих документів за основними напрямками діяльності підприємства;
· Показники оперативності зміни тарифів;
· Структура валових доходів;
· Кількість суб’єктів господарювання, від яких надійшли скарги.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Враховуючи соціальну значимість послуг БТІ та необхідність контролю у цій сфері, в області, відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, запроваджено державне регулювання тарифів на послуги, пов’язані з набуттям права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом встановлення граничного рівня рентабельності у розмірі 20 відсотків до собівартості для всіх підприємств, що надають послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав за кожним видом послуг при звичайному терміні виконання.
Аналіз результативності дії зазначеного розпорядження здійснюється за кількісними та якісними показниками (таблиця).
Проведеним дослідженням аналізу результативності регуляторного акту - зазначеного розпорядження встановлено наступне.
В області послуги, пов’язані з інвентаризацією нерухомого майна, оформленням прав власності на нього та реєстрацію таких прав, надають 7 БТІ, які відносяться до комунальної власності, а саме: Вінницьке обласне об’єднане БТІ, Вінницьке міське БТІ*, Барське і Ямпільське РБТІ та Тульчинське, Гайсинське, Могилів-Подільське МБТІ.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Проведене відстеження показало, що затверджений розпорядженням рівень рентабельності у розмірі 20 відсотків до собівартості для всіх вищевказаних БТІ області, забезпечує стабільну беззбиткову роботу даних підприємств, дає можливість населенню та підприємницьким структурам отримувати якісні соціально-необхідні послуги та роботи в зручний для них термін. В той же час підприємства мають можливість оперативно, при зміні вартості складових витрат, переглядати тарифи на свої послуги.
З часу проведення попереднього періодичного відстеження дії регуляторного акта підприємствами переглядалися тарифи на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію цих прав. Так, вартість 1 нормо-години з ПДВ збільшилась в порівнянні з 2006 роком по всіх підприємствах:

№ п/п
Назва підприємства
Вартість нормо години в грудні 2009 року, грн.
Вартість нормо години в грудні 2012 року, грн.
Темп
росту
1. Барське РБТІ
35,34
58,91
1,67
2. Вінницьке ООБТІ
39,55
54,24
1,37
3. Гайсинське МБТІ
27,76
72,28
2,6
4. Могилів-Подільське МБТІ
39,75
73,56
1,8
5. Тульчинське МБТІ
26,35
70,98
2,7
6. Ямпільське РБТІ
27,09
62,88
2,32


Підвищення вартості нормо-години по підприємствах БТІ відбулась внаслідок зростання таких основних складових як: мінімальний розмір заробітної плати, вартість паливно-мастильних матеріалів, плата за оренду приміщень та витрат на їх утримання, витрати на відрядження, малоцінний інвентар та інші витрати, з яких формується вартість 1 нормо-години. При цьому рівень рентабельності на даних підприємствах коливається від 5,8% до 12,2%.
В структурі валових доходів БТІ області питома вага доходів від звичайного терміну виконання коливається від 75,3% в м. Вінниця до 95,5% в м. Могилів-Подільський. Тобто, переважна кількість послуг БТІ надається при звичайному терміні виконання документів на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, причому спостерігається тенденція по збільшенню цієї частки.
Що стосується опрацьованих матеріалів, то переважна кількість виданих документів за основними напрямками діяльності в усіх БТІ області (див. таблицю) припадає на технічну документацію питома вага якої коливається від 30,3% в Барському МБТІ до 73,3% Гайсинському МБТІ та на реєстрацію правоустановчих документів, частка яких в документообігу даних підприємств коливається від 23,2% в Гайсинському МБТІ до 67,7% в Барському РБТІ.

Тарифи на послуги, які надаються фізичним та юридичним особам підприємствами БТІ сформована, виходячи з вартості однієї нормо-години, відповідно до вимог Порядку визначення собівартості та відпускної ціни на роботи (послуги), що виконується організаціями технічної інвентаризації України, затвердженого Держбудом України 30.04.1999р., «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 р. за № 1235/11515 та Методичними рекомендаціями з питань застосування норм часу на роботи і послуги.
Виходячи із наведеного, можна зробити висновок, що на час проведення періодичного відстеження результативності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. №410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» визначених цілей досягнуто.
Органи влади та місцевого самоврядування протягом дії вказаного регуляторного акта не одержували звернень (скарг) та нарікань від БТІ області на перешкоди в здійсненні господарської діяльності, пов’язаної із запровадженням регуляторного акта.
Дане розпорядженням забезпечує контроль в реалізації державної політики щодо регулювання цін в діяльності комунальних підприємств, не створює перешкод в діяльності БТІ інших форм власності. Постійний контроль за включенням до тарифів на послуги БТІ економічно обґрунтованих витрат забезпечує доступність послуг БТІ для усіх верств населення.
Разом з тим, з 01.01.2013 вступає в дію Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким передбачено створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відповідно до цього закону, система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка започаткована вказаним Законом, передбачає проведення державної реєстрації всіх речових прав на нерухоме майно одним державним органом в єдиному державному реєстрі.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне, дію розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. № 410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» залишити без змін до остаточного визначення на державному рівні функцій БТІ і, в разі необхідності, визнати таким, що втратило чинність.


Начальник Головного управління
економіки облдержадміністрації Андрій ГИЖКО


 Додаток.doc