Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області” від 7 червня 2005 року № 217


ЗВІТ
ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області”
від 7 червня 2005 року № 217


Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Головним управлінням економіки облдержадміністрації на основі матеріалів Вінницької обласної асоціації автомобільних перевізників в травні-червні 2012 року.
Мета регулювання: реалізація державної політики ціноутворення на послуги по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом, недопущення необґрунтованого зростання вартості вказаних послуг та забезпечення стабільної роботи перевізників при здійсненні перевезень пасажирів у міжміському внутрішньообласному сполученні.

Мета дослідження: мета дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації: “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньо обласному і приміському сполученні у межах Вінницької області шляхом аналізу статистичних даних, а також виконання розрахунків на підставі діючих показників: методології формування собівартості перевезень, норм витрат матеріальних ресурсів, їх вартості, умов оплати праці персоналу.

Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є пункт 5 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2005 року № 217, а саме, невідшкодування фактичних витрат підприємств, які здійснюють автоперевезення пасажирів у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
З часу затвердження діючих тарифів збільшився мінімальний рівень заробітної плати згідно з чинним законодавством, зрославартість пального та інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень.

Строк виконання заходів з відстеження: червень 2012 року
Статус дослідження: періодичне
Метод дослідження – аналіз статистичних даних та виконання розрахунків.

Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 07.06.2005 року № 217 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні у межах Вінницької області” були визначені:

1. Кількість СПД, які надають послуги по перевезенню пасажирів у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
2. Вартість пального на час прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації .
3. Розмір встановленого рівня мінімальної заробітної плати на час прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації .

Таким чином, базовими показниками є наступні статистичні дані:


з/п
Показники
Од. виміру
Станом
на
01.01.10
Станом
на
01.07.10
Станом
на
01.03.11
Станом
на
01.06.12
1 Кількість перевізників,
в т. ч:
СПД
281
276
261
256
1.1 Кількість перевізників у приміському сполученні -//-
174
172
156
153
1.2 Кількість перевізників у внутрішньообласному сполученні -//-
107
104
105
103
2 Вартість пального
(з ПДВ)
грн./л
2.1 Дизпаливо з ПДВ -//-
5,79
6,84
8,24
10,01
2.2 Бензин А-80 з ПДВ -//-
5,80
6,93
8,01
10,24
2.3 Газ (метан) з ПДВ -//-
3,60
4,05
5,50
6,45
3. Розмір мінімальної зарплати грн
869
884
941
1094Приведені статистичні дані дозволяють зробити наступні висновки:

1. Станом на 1 червня 2012 року загальна кількість перевізників у порівнянні з березнем 2011 року знизилась до 256 або на 1,92 %, в тому числі у приміському сполученні.
2. З часу затвердження діючих тарифів вартість бензину А-80 зросла на 27,8%, дизельного пального на 21,5%, газу на 17,3%. Виросла вартість інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень.
3. Розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 16,26 % (з 941 грн. до 1094 грн.
Крім того, за даними Головного управління статистики у Вінницькій області за період дослідження (березень 2011 року – травень 2012 року) дещо звузилось конкурентне середовище на ринку перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському сполученні. Зокрема, обсяги перевезень пасажирів автомобільним транспортом в січні-квітні 2012 року у Вінницькій області зменшилось на 4,9% до аналогічного періоду минулого року.

Аналіз планових розрахунків на перевезення пасажирів у міжміському внутрішньообласному та приміському сполученні показав, що питома вага палива в собівартості виконання 1 км пробігу (без ПДВ) становить по автобусу «Богдан» на міжміському маршруті 34,42% та на приміському маршруті 32,45% і збільшилась в порівнянні з березнем 2011 року на 21,5% (Додаток).


Динаміка росту тарифів на міжміському внутрішньообласному сполученні.

 


п/п
Показники
Діючі тарифи станом
01.03.2011
Фактична собівартість 1 пас./км станом на 01.06.2012
Проект тарифів
1. Тариф за 1 км проїзду у міжміському внутрішньообласному сполученні, грн.(без ПДВ)
0,225
0,224
0,235
Тариф за 1 км проїзду у приміському внутрішньообласному сполученні, грн.(без ПДВ)
0,267
0,264
0,277


Аналіз відповідності тарифів витратам на перевезення показав, що фактична собівартість 1 пас./км станом на 01.06.2012 у міжміському сполученні становить 0,224 грн. та у приміському внутрішньообласному сполученні 0,264 грн.(без ПДВ) за 1 пас./км. та перевищує величину собівартості діючих тарифів відповідно на 4,43% та 3,4%.
Випереджаючий приріст собівартості на приміському та міжміському сполученні сполучені зумовлений підвищенням цін на пальне, проте станом на 27.06.2012 року протягом червеня 2012 року ціни знизилися на дизельне пальне на 3,4% та на бензин А-80 на 0,7%, хоча в порівнянні з цінами станом на 01.03.2011 року відбулося зростання на дизельне пальне – 17,4% та бензин на А-80 – 26,5%.
Враховуючи вищевикладене, Головне управління економіки у Вінницькій області вважає за доцільне скорегувати діючі тарифи на перевезення пасажирів автотранспортом (який працює у звичайному режимі руху) до економічно обґрунтованого рівня:
- у міжміському внутрішньообласному сполученні збільшити на 0,01 грн. (4,44%) з 0,225 грн. до 0,235 грн. (без ПДВ) за один кілометр проїзду для перевізників, які є платниками ПДВ, та до 0,282 грн. – для перевізників, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками ПДВ;
- приміському сполученні збільшити на 0,01 грн. (3,75%) з 0,267 грн. до 0,277 грн. (без ПДВ) за один кілометр проїзду для перевізників, які є платниками ПДВ, та до 0,332 грн. – для перевізників, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками ПДВ.

Начальник Головного управління
економіки облдержадміністрації Андрій ГИЖКО


 Додаток.doc