Безвізовий діалог

Домовленість про започаткування діалогу між Україною та ЄС щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян до країн Євросоюзу (безвізового діалогу) була досягнута на засіданні Україна–Трійка ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ 28-29 травня 2008 р. у м. Київ. Політичне рішення з цього приводу було ухвалено під час Саміту Україна–ЄС 9 вересня 2008 р. у м. Париж. Безвізовий діалог Україна–ЄС був офіційно започаткований 29 жовтня 2008 р. у м. Брюссель.

Безвізовий діалог відбувався на рівні старших посадових осіб (від України – заступник Міністра закордонних справ, від ЄС – Генеральний директор Генерального Директорату „Внутрішні справи” Європейської Комісії) та профільних експертів.
Безвізовий діалог Україна – ЄС охоплював чотири напрями:
· безпека документів, включаючи впровадження біометричних даних;
· управління міграцією, у т.ч. протидія нелегальній міграції та реадмісія;
· громадський порядок та безпека;
· забезпечення фундаментальних прав і свобод людини.
Результати роботи експертів та старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу виносились на розгляд та/або ухвалення на міністерських засідань Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, а також обговорювались на засіданнях Підкомітету № 6 „Юстиція, свобода та безпека” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.
Основним підсумком роботи в рамках безвізового діалогу у першому півріччі 2010 році стало узгодження старшими посадовими особами рекомендації щодо переходу до т.зв. «оперативного» етапу діалогу на основі Плану дій з чіткими критеріями для запровадження ЄС безвізового режиму поїздок для громадян України.
Ця домовленість старших посадових осіб була підтримана на засіданні постійних представників держав-членів ЄС (COREPER) 19 травня 2010 р. та схвалена під час Міністерського засідання Україна–ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки 9 червня 2010 р. у м. Брюссель. На останньому заході також було прийнято рішення про підготовку проекту Плану дій для України.
25 жовтня 2010 р. Радою ЄС на рівні міністрів закордонних справ було прийняте політичне рішення стосовно того, що безвізовий діалог з Україною надалі розвиватиметься на основі Плану дій з переліком критеріїв, які мають бути досягнуті нашою державою перед запровадженням безвізового режиму.
На саміті Україна-ЄС 22 листопада 2010 р. у Брюсселі нашій державі було надано План дій з лібералізації візового режиму. Україна стала першою країною з-поза Балканського регіону, якій Євросоюз надав подібний документ.

План дій з лібералізації візового режиму

План дій розроблено за логікою та філософією „дорожніх карт”, що декілька років тому були надані ЄС балканським країнам і вже привели їх до скасування Євросоюзом візового режиму.
Виконання Плану дій стало дієвим інструментом для проведення реформ не лише в міграційно-візовій, але й в багатьох інших сферах.
Так, зокрема, План дій містить перелік конкретних критеріїв ЄС за чотирма блоками:
- безпека документів, включаючи біометрику;
- протидія нелегальній міграції, включаючи реадмісію;
- забезпечення громадського порядку та безпеки;
- забезпечення основоположних прав і свобод людини.
План дій виконується у дві фази: в рамках І-ої (законодавчої) у відповідність до стандартів ЄС приводиться законодавство та нормативні акти у відповідних сферах; під час ІІ-ої (імплементаційної) – організовується практичне виконання оновленого законодавства та забезпечується функціонування, відповідно до стандартів ЄС, національної практики у сферах, охоплених Планом дій.
23 червня 2014 р. Рада ЄС із закордонних справ ухвалила рішення про завершення виконання Україною першої і перехід до другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
На сьогодні Україна завершує виконання Рекомендацій Єврокомісії відповідно до П’ятої доповіді про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму.
У документі відзначається прогрес, якого досягла наша держава в умовах сучасних викликів, і загалом позитивно оцінюється виконання критеріїв другої фази Плану дій.
Прогрес констатовано в усіх сферах, охоплених безвізовим діалогом. При цьому, з 15 напрямків, які були оцінені, 2 вважаються повністю виконаними, 8 – майже виконаними, 4 – частково виконаними з гарною перспективою щодо подальшого прогресу. Критерії у сфері запобігання і протидії корупції оцінюються як частково виконані.


Виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
Основною метою лібералізації ЄС візового режиму для України є надання українським громадянам можливості здійснювати без віз короткострокові (до 90 днів) поїздки до держав-членів ЄС, сторін Шенгенської Угоди. З цією метою Європейським Союзом на Паризькому саміті Україна – ЄС у вересні 2008 р. започатковано діалог щодо лібералізації ЄС візового режиму. На саміті Україна – ЄС у листопаді 2010 р. нашій державі надано План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму (далі – План дій).
План дій містить перелік конкретних критеріїв ЄС за чотирма блоками:
безпека документів, включаючи впровадження біометричних даних;
управління міграцією, у т.ч. протидія нелегальній міграції та реадмісія;
громадський порядок та безпека;
забезпечення основоположних прав і свобод людини.
План дій виконується у дві фази: в рамках першої (законодавчої) у відповідність до стандартів ЄС мають бути приведені законодавство та нормативні акти у відповідних сферах; під час другої (імплементаційної) – необхідно організувати практичне виконання оновленого законодавства та забезпечити функціонування відповідно до стандартів ЄС національної практики у сферах, охоплених Планом дій.
Протягом періоду виконання Україною Плану дій Європейською Комісією та Європейською службою зовнішньої діяльності за участю експертів держав-членів ЄС здійснюється відповідний моніторинг та оцінка прогресу нашої держави у його реалізації.
18 грудня 2015 р. Європейська Комісія оприлюднили шосту доповідь про стан виконання Україною Плану дій, відзначивши успішне виконання Україною всіх необхідних критеріїв.

Шоста доповідь ЄК по ПДЛВ.pdf

На початку 2016 року Європейська Комісія підготує та внесе на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчу пропозицію про вилучення України з переліку держав з візовим режимом в’їзду та включення нашої держави до переліку країн, громадяни яких не потребують віз для короткострокових (до 90 днів) поїздок до держав-учасниць Шенгенської угоди.
Як свідчить практика, після внесення законодавчої пропозиції юридичні процедури її розгляду Європейським Парламентом та Радою ЄС можуть тривати до 6 місяців.

Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз
Угоду між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз було укладено 18 червня 2007 р. (набрала чинності з 1 січня 2008 р.)
Положеннями Угоди встановлено преференції для всіх категорій громадян України в частині, що стосується візового збору (35 євро) та тривалості візових процедур (10 діб у звичайних випадках, 2 доби – у термінових), а також спрощення візових процедур для окремих категорій громадян України. Це, зокрема, стосується уніфікації документів, що підтверджують мету поїздки, критеріїв видачі багаторазових віз. Було також скасовано візові вимоги для власників дипломатичних паспортів. Право на безоплатне отримання шенгенських віз отримали 14 категорій українських громадян.
П’ятирічні багаторазові візи вправі отримувати дружина/чоловік, батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування в державах-членах ЄС, бізнесмени, журналісти, офіційні особи центральних та місцевих органів влади, конституційного та верховного судів, постійні члени офіційних делегацій.
Однорічні багаторазові візи видаються діячам науки, культури, спортсменам, професійним перевізникам, членам екіпажів поїздів, учасникам програм обміну між містами-побратимами. У разі використання протягом останніх двох років однорічних багаторазових віз, зазначені категорії громадян матимуть право на отримання багаторазових віз терміном дії від 2 до 5 років.
Безкоштовні візи отримують дружина/чоловік, батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування в державах-членах ЄС, учні, студенти, громадяни, які подорожують з гуманітарною метою, інваліди та супроводжуючі особи, спортсмени та супроводжуючі особи, журналісти, професійні перевізники, члени екіпажів поїздів, пенсіонери, діти віком до 18 років та залежні особи віком до 21 року, члени офіційних делегацій, представники центральних та місцевих органів влади, учасники програм обміну між містами-побратимами.
Ключовим елементом Угоди є положення про перспективу запровадження безвізового режиму для громадян України.
З метою моніторингу виконання положень Угоди створено Спільний комітет експертів з реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (СВК), засідання якого відбуваються двічі на рік по черзі в Україні та Брюсселі.
23 липня 2012 р. у Брюсселі було підписано Угоду між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.
Згадана Угода передбачає:
· подальше розширення категорій громадян України, які матимуть право на спрощене оформлення безкоштовних, багаторазових віз (представники неурядових громадських організацій, релігійних громад, професійних об’єднань, студенти та аспіранти, учасники офіційних програм ЄС з транскордонного співробітництва);
· подальше удосконалення порядку оформлення віз для представників засобів масової інформації;
· чітке визначення термінів дії багаторазових віз та призначення співбесід з аплікантами;
· удосконалення регулювання діяльності візових посередників;
· введення безвізового режиму для власників службових паспортів України після запровадження в них біометричних даних.
Наразі в Україні та Європейському Союзі виконуються внутрішні процедури щодо ратифікації Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

.

Виконання заходів для впровадження безвізового режиму з ЄС

У рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України прийнято необхіднезаконодавство у сферах боротьби з корупцією та дискримінацією, захисту персональних даних; здійсненореформи в міграційній сфері; створено передумови для запровадження біометричних проїзних документів;затверджено стратегічні та концептуальні документи, державні програми та плани заходів, зокрема у сферахуправління кордонами, протидії торгівлі наркотиками, інтеграції мігрантів, захисту національних меншинтощо.
Крім того, Україна приєдналася до міжнародних конвенцій у сфері захисту персональних даних,протидії торгівлі людьми, взаємної допомоги у кримінальних справах, боротьби з відмиванням доходів,одержаних злочинним шляхом, та протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї.
Зокрема Верховною Радою прийнято Закони України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» (№ 1261-VII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запобігання та протидії дискримінації)(№ 1263 VII);
«Про внесення змін до законів України, пов’язаних з діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних» (№ 1262-VII);
«Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (№ 1251-VII);
«Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо відцифрованих відбитків пальців рук» (№ 1601-VII).
«Про Національне антикорупційне бюро» (№ 1698-VII);
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» (№ 1699-VII);
«Про запобігання корупції» (№ 1700-VII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачівюридичних осіб та публічних діячів» (№ 1701-VII).
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ» (№ 193-VIII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» (№ 198-VIII);
«Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща» (№ 300-VIII);
«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» (№ 319-VIII);
«Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку» (№ 507-VIII);
«Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень» (№ 578-VIII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції» (№ 597-VIII);
«Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро України» (№ 628-VIII);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"» (№ 630-VIII);
«Про внесення змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції"» (№ 631-VIII).

Кабінетом Міністрів прийнято рішення:

«Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям, особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту»(від 19.03.14 № 121);
«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення» (від 07.05.14 № 152);
«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм» (від 07.05.14 № 153);
«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм» (від 07.05.14 № 154);
«Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового паспорта України з безконтактним електронним носієм» (від 23.09.14 № 486);
«Про затвердження зразка та технічного опису бланка дипломатичного паспорта України з безконтактним електронним носієм» (від 23.09.14 № 487).
«Про затвердження Плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014—2017 роки» ( від 20.08.14 № 780).
«Деякі питання запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм» (від 05.11.14 № 613);
«Про затвердження зразка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу» (від 12.11.14 № 622);
«Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищеннявідцифрованих відбитків пальців рук особи» (від 26.11.14 № № 669);
«Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців» (від 11.03.15 № 144);
«Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»(від 11.03.15 № 99);
«Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 18.03.15 № 118);
«Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції» (від 25.03.15 № 140);
«Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 25.03.15 № 170);
«Про внесення змін до Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» (від 08.04.15 № 354);
«Про призначення Головного Прикордонного Уповноваженого України, заступника Головного Прикордонного Уповноваженого України, заступників Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону» (від 08.04.15 № 351);
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2015 рік» (від 22.04.15 № 403);
«Про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 22.04.15 № 387);
«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки» (від 29.04.15 № 265);
«Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» (від 07.05.15 № 438);
«Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості» (від 14.0515 № 443);
«Про визначення особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 27.05.15 № 557);
«Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 27.05.15 № 376);
«Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» (від 04.06.15 № 367);
«Деякі питання удосконалення системи ідентифікації особи і функціонування державних та єдиних реєстрів» (від 05.06.15 № 628);
«Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 05.06.15 № 581);
«Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» (від 17.06.15 № 400);
«Про внесення зміни до пункту 13 плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014—2017 роки» (від 24.06.15 № 636);
«Деякі питання адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» (від 26.06.15 № 655);
«Про посвідчення особи моряка» (від 26.06.15 № 441);
«Про затвердження плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами — членами Європейського Союзу — Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова» (від 08.07.15 № 695);
«Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» (від 17.07.15 № 485);
«Деякі питання запровадження паспорта громадянина України» (від 30.07.15 № 546).

 

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці та зайнятості населення
тел.: (0432) 61-45-26
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Архів новин

Травень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

© Вінницька обласна державна адміністрація.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International 21100 м. Вінниця вул. Соборна 70 Тел. (0432) 59-21-10, Тел./факс 59-21-28 email: oda@vin.gov.ua