Про проведення в 2020 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України

 

Про проведення в 2020 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України

 

На виконання розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2020 року № 684 «Про проведення в 2020 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України» та відповідно до п. 5.3 розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 193 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями Голови обласної державної адміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад» робочою групою апарату обласної державної адміністрації вивчено ефективність здійснення у 2020 році Департаментом фінансів, управліннями: розвитку транспорту, фізичної культури та спорту, службою у справах дітей обласної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, та проведено відповідне оцінювання їх діяльності.

 

Під час перевірок зазначених структурних підрозділів обласної державної адміністрації представники робочої групи керувалися показниками, встановленими Методикою проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених вищезазначеними документами, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України» (із змінами).

 

При проведенні оцінки враховувалися статистичні матеріали відділу контролю управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації щодо стану виконавської дисципліни у зазначених органах виконавчої влади у динаміці протягом звітного періоду, а також первинні матеріали щодо проведеної ними роботи з питань контролю за виконанням документів та виконавської дисципліни, які надавалися відповідно до п. 2.6 розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 193 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями Голови обласної державної адміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад».

 

Представниками робочої групи апарату обласної державної адміністрації під час перевірок відповідно до компетенції надана необхідна методична та практична допомога спеціалістам вищезазначених органів виконавчої влади стосовно ведення діловодства, організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших вищестоящих органів виконавчої влади, а також з питань організаційної роботи та внутрішнього контролю.

 

Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації за результатами перевірок надіслані відповідні довідки для ознайомлення, врахування в подальшій роботі, усунення виявлених недоліків та вжиття відповідних заходів реагування.

 

За результатами проведеної робочою групою апарату обласної державної адміністрації оцінки ефективності здійснення у поточному році зазначеними органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, встановлених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, визначено діяльність з даних питань управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації – як ефективну, Департаменту фінансів, управління розвитку транспорту, служби у справах дітей обласної державної адміністрації як недостатньо ефективну.