РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 956 ДСК від 13 грудня 2018 року

для службового користування