РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 964 ДСК від 19 грудня 2018 року

для службового користування