РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 372 від 08 травня 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 08 травня  2018 року                                                                     № 372

  

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року № 450

 

Відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Внести зміни до розподілу обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року № 450, виклавши його в новій редакції, що додається.

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

            

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                         

  В. КОРОВІЙ

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

30 червня 2017 року № 450

(у редакції розпорядження голови облдержадміністрації

від 08 травня 2018 року № 372)

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступниками голови

облдержадміністрації

 Голова обласної державної адміністрації

Коровій В.В.

 

Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяль­ністю,  відповідає за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та  здійснення нею своїх повноважень.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на облдержадміністрацію.

Організовує роботу облдержадміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи облдерж-адміністрації та її апарату, затверджує в установленому порядку штатний розпис апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови облдержадміністрації у визначеному законодавством порядку.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади ви­щого рівня.

Вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­ньоекономічних зв'язків, укладає договори з іноземними партнерами у межах компетенції, визначеної законодавством.

Утворює колегію облдержадміністрації та інші консультативні, дорадчі органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації у межах затвердженого бюджету.

Вносить на розгляд обласної Ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Щороку звітує перед обласною радою з питань виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Видає розпорядження і доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює загальну координацію реалізації в області державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку інфраструктури, утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

Забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях виконання  в області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби із злочинністю та корупцією.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль щодо забезпечення її охорони в облдержадміністрації та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території області.

Спрямовує і контролює діяльність райдержадміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними де­легованих повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

Департаменту фінансів облдержадміністрації;

Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;

патронатної служби;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

 

Забезпечує взаємодію з:

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області;

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області;

прокуратурою Вінницької області;

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області;

територіальним управлінням Державної судової адміністрації у              Вінницькій області;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

територіальним управлінням Рахункової палати України по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Чернівецькій областях                  (у м. Вінниця).

 

Співпрацює з:

Міністерством внутрішніх справ України;

Міністерством оборони України;

Міністерством юстиції України;

Державною аудиторською службою України;

Державною казначейською службою України;

Державною фіскальною службою України;

Генеральною прокуратурою України;

Службою безпеки України;

Державною прикордонною службою України;

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державною судовою адміністрацією України;

Рахунковою палатою України.

 

Очолює:

колегію обласної державної адміністрації;

раду регіонального розвитку;

раду оборони області;

обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів,  протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств;

обласну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 

Координує діяльність:

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;

обласної ради церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації;

громадської ради при облдержадміністрації;

координаційної ради з питань розвитку територіальних громад області при голові облдержадміністрації;

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Гижко А.П.

 Виконує обов’язки голови облдержадміністрації у разі його                  відсутності.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та рішень обласної Ради з питань економіки, фінансів, соціально-економічного розвитку області.

 

Відповідає за:

 реалізацію в області економічної та регіональної політики;

реалізацію на території області фінансової та податкової політики;

вирішення питань, пов‘язаних з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;

питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;

роботу галузей агропромислового комплексу, розвиток соціальної сфери села, продовольче забезпечення населення;

розвиток лісового господарства;

вирішення питань землеустрою та моніторингу земель;

надання земельних ділянок та їх продаж;

додержання правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

формування цін і своєчасні розрахунки з населенням та сільськогосподарськими підприємствами області за здане молоко;

реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;

реалізацію державної цінової  та тарифної політики;

взаємодію з арбітражними керуючими в області;

реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

інформатизацію управлінської діяльності.

 

Забезпечує:

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів,    виконання    обласної    та    регіональних    програм   соціально-

економічного розвитку;

супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі  економіки області;

здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань фінансової політики;

формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;

ефективне використання фінансових ресурсів області;  

реалізацію в області газифікації;

розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі  економіки області;

розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;

запровадження ефективних методів регулювання цін та тарифів на товари, продукцію, послуги у встановленому законодавством порядку;

організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном.

 

Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Відає питаннями санації, реструктуризації та банкрутства                підприємств.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Готує пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Здійснює відповідно до чинного законодавства координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції в області.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   облдержадміністрації;

Департаменту фінансів облдержадміністрації (оперативне управління);

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

 

Барської райдержадміністрації;

Бершадської райдержадміністрації;

Жмеринської райдержадміністрації;

Мурованокуриловецької райдержадміністрації;

Немирівської райдержадміністрації;

Тиврівської райдержадміністрації;

виконавчих органів Жмеринської міської ради.

 

Співпрацює з:

Міністерством аграрної політики України;

Міністерством екології та природних ресурсів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством фінансів України;

Державною казначейською службою України;

Державною службою статистики України;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Державною фіскальною службою України;

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державним агентством резерву України;

Державним агентством рибного господарства України;

Державною аудиторською службою України;

Державною екологічною інспекцією України;

Антимонопольним комітетом України;

Фондом державного майна України;

Торгово-промисловою палатою України;

Національним банком України.

 

Забезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області;

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

Головним управлінням статистики у Вінницькій області;

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області;

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області;

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

управління Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області;

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського            господарства;

регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області;

Державним підприємством “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Вінницястандартметро-логія”);

обласною спілкою споживчих товариств;

комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”;

Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки           фермерських господарств;

Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогоспо-дарським підприємством  “Віноблагроліс”;

Вінницькою торгово-промисловою палатою.

 

Очолює:                

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдерж-адміністрації;

комісію з відчуження об’єктів державної власності;

комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;

комісію з питань надання земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам;

комісію з питань нагород при облдержадміністрації;

конкурсну комісію для проведення відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів обласного бюджету;

конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;

конкурсну комісію обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;

міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;

обласну комісію з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом;

обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих і сільськогосподарських підприємств;

обласну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

обласну комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб;

          обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

обласний антикризовий енергетичний штаб;

обласну комісію з визначення претендентів для занесення на обласну Дошку пошани;

обласну комісію з питань охорони родючості ґрунтів;

обласну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

          обласну раду з питань виставкової діяльності;

          регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

комісія з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

робоча група щодо розвитку заповідної справи в області;

робоча група із забезпечення відкритості та прозорості роботи під час внесення змін до перспективного плану формування територій громад області.

 

Координує діяльність регіональної ради підприємців при облдержадміністрації.

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації

Броварник В.М.

 Відповідає за:

 житло­во-комунальне господарство;

енергопостачання та розвиток енергетичної галузі;

енергозбереження;

постачання природного газу;

 

зв'язок;

вирішення перспективних і поточних завдань розвитку транспорту та організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями транспорту;

цивільний захист;

промислове, цивільне та шляхове будівництво;

містобудування та архітектуру;

захист прав споживачів;

питання безпеки руху.

 

Забезпечує:

 контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів в галузі житлово-комунального господарства, будівництва, газопостачання, енерго-забезпечення, енергозбереження, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення;

розроблення та реалізацію заходів, пов'язаних з цивільним захистом на території області;

здійснення, в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, передбачених законодавством заходів, пов’язаних з порятунком життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням громадського порядку;

виконання на території області законодавства про військовий обов'язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

впровадження заходів з охорони праці;                                             

контроль за збиранням та переробленням побутових відходів;

координацію роботи підприємств будівельної індустрії з виробництва будівельних матеріалів усіх форм власності;

координацію питань з квартирного обліку громадян;

координацію роботи консультативно-дорадчих та інших  допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації;

Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдерж-адміністрації;

Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;

 

Вінницької райдержадміністрації;

Гайсинської райдержадміністрації;

Іллінецької райдержадміністрації;

Могилів-Подільської райдержадміністрації;

Оратівської райдержадміністрації;

Піщанської райдержадміністрації;

Погребищенської райдержадміністрації;

Тульчинської райдержадміністрації;

Ямпільської райдержадміністрації;

виконавчих органів Вінницької міської ради;

виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради.

 

Співпрацює з:

 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Міністерством інфраструктури України;

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;

Міністерством оборони України;

Міністерством юстиції України;

Державною авіаційною службою України;

Державною службою України з безпеки на транспорті;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною інспекцією України з питань праці;

Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

Державним агентством автомобільних доріг України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України;

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

Державною екологічною інспекцією України.

 

Забезпечує взаємодію та роботу з:

 Вінницьким обласним військовим комісаріатом;

Вінницьким регіональним управлінням водних ресурсів;

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області;

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області (в частині санітарного стану та утилізації отрутохімікатів);

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Південно-західному регіоні;

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області;

Могилів-Подільським прикордонним загоном Південного регіональ-ного управління Державної прикордонної служби України;

навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;

управлінням Укртрансбезпеки у Вінницькій області;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

управлінням Держпраці у Вінницькій області;

управлінням спільної комунальної власності територіальних громад  Вінницької області;

підприємствами, що надають послуги з водопостачання та водовідведення незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблводоканал”;

підприємствами, що надають послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблтеплоенерго”;

підприємствами, що надають послуги з газопостачання та газифікації незалежно від форм власності;

регіональною газовою компанією “Вінницягаз”

ПАТ “Вінницяобленерго”;

комунальним підприємством “Вінницька транспортна компанія”;

Південно-Західною електроенергетичною системою;

енергогенеруючими підприємствами, незалежно від форм власності;

службою автомобільних доріг у Вінницькій області;

підприємствами, що здійснюють ремонт та утримання доріг,                 незалежно від форм власності;

проектними організаціями, незалежно від форм власності;

будівельними підприємствами, незалежно від форм власності;

Вінницькою обласною асоціацією будівельних матеріалів “Вінниця-облбудматеріали”;

підприємствами з реалізації паливно-мастильних матеріалів, незалежно від форм власності;

ПАТ “Вінницяоблпаливо”;

Вінницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;

Вінницькою філією ПАТ “Укртелеком”;

підприємствами, що надають послуги зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет-зв’язку;

Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

комунальною організацією  “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” (в частині будівництва об’єктів);

товариством сприяння обороні України;

КП – “Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, “Ямпільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Барське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Гайсинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Бершадське районне бюро технічної інвентаризації”, “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації”;

Вінницькою обласною комунальною установою “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ”;

підприємствами, що надають послуги та здійснюють роботу в галузі житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності;

відокремленим підрозділом Жмеринська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці;

відокремленим підрозділом Козятинська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.

 

Очолює:

обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

конкурсну комісію “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

обласну конкурсну комісію з відбору проектів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

обласну призовну комісію;

обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальних та інженерно-транспортних інфраструктур;

обласну комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;

комісію з питань виконання загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2011-2020 рр.;

обласну постійно діючу комісію з питань благоустрою територій;

обласну комісію з питань реалізації програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

обласну комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

комісію з розподілу коштів на енергозбереження, в т.ч. встановлення приладів обліку;

обласну комісію з питань погодження відкриття міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) та зміни графіку їх руху.

 

Координує діяльність обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації  

Івасюк І.Д.

 Відповідає за реалізацію повноважень облдержадміністрації в соціальній та гуманітарній сферах.

 

Забезпечує:

реалізацію державних гарантій у сфері праці, здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

правильне й своєчасне призначення та виплату державних пенсій і допомог, надання адресної соціальної допомоги та підтримки, призначення й виплату цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

питання своєчасності виплати заробітної плати;

сприяння працевлаштуванню осію з інвалідністю, здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших верств населення, які мають відповідні пільги;

надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги в установленому порядку;

роботу галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я на території області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, охорони здоров’я, мови, культури, мистецтва, материнства й дитинства, сім’ї, молоді та дітей.

 

Організовує:

роботу щодо розроблення пропозицій до проектів цільових, галузевих та обласних програм поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей і молоді, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді;

здійснення заходів щодо фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей і молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінки у суспільстві.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації;

управління культури і мистецтв облдержадміністрації;

Служби у справах дітей облдержадміністрації;

 

Крижопільської райдержадміністрації;

Липовецької райдержадміністрації;

Теплицької райдержадміністрації;

Томашпільської райдержадміністрації;

Тростянецької райдержадміністрації;

Чернівецької райдержадміністрації;

Чечельницької райдержадміністрації;

Шаргородської райдержадміністрації;

виконавчих органів Ладижинської міської ради.

 

Співпрацює з:

Міністерством культури України;

Міністерством молоді та спорту України;

Міністерством освіти і науки України;

Міністерством охорони здоров’я України;

Міністерством соціальної політики України;

Національним агентством України з питань державної служби;

Державною службою інтелектуальної власності України;

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

Державною службою України з питань праці;

Державним агентством України з питань кіно;

Пен­сійним фондом України;

Державною службою якості освіти України.

 

Забезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій            області;

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях;

управлінням Держпраці у Вінницькій області;

обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Державною службою з лікарських засобів у Вінницькій області;

центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників             

органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

 

Очолює:

журі Всеукраїнської літературної премії імені М. М. Коцюбинського;

журі з визначення переможця на здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премій ім. С.Руданського;

координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання  при обласній державній адміністрації;

координаційну раду по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності;

координаційну раду при облдержадміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції СНІДу;

міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

наглядову раду за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

обласний оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії;

обласну координаційну раду з питань репродуктивного здоров’я і сприяння здоров’ю матері і дитини;

обласну комісію із призначення персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв;

обласну спостережну комісію;

регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів);

робочу групу з питань гуманітарної допомоги при облдерж-адміністрації.

 

Координує діяльність обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

 

Заступник голови облдержадміністрації

Крученюк О.В.

 Відповідає за суспільно-політичну ситуацію в області, реалізацію повноважень облдержадміністрації в галузі інформаційної політики та комунікацій з громадськістю, внутрішньої політики, національностей та релігій, міграції, спорту, архівної справи.

 

Забезпечує:

 взаємодію між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та політичними партіями, з питань реалізації інформаційної політики та розвитку громадянського суспільства;

здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо реалізації внутрішньої політики держави в області;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;

висвітлення роботи облдержадміністрації в засобах масової інформації;

реалізацію міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;

реалізацію в книговидавничій сфері;

комплексний розвиток фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки кадрів, спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху;

розроблення та організацію виконання обласної програми зайнятості населення;

організацію всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

 

Організовує:

 здійснення заходів щодо реалізації інформаційної політики на території області;

взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями, громадсь-кими об’єднаннями;

роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

 Координує роботу з відзначення в області державних свят та заходів, визначних дат.

 Здійснює керівництво редакційними колегіями з підготовки видань “Книга Пам'яті України”, “Реабілітовані історією”.

Сприяє роботі обласного об'єднання “Вічний пам'ятник”.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю облдержадміністрації;

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

Державного архіву Вінницької області;

 Калинівської райдержадміністрації;

Козятинської райдержадміністрація;

Літинської райдержадміністрації;

Хмільницької райдержадміністрації;

виконавчих органів Хмільницької міської ради;

виконавчих органів Козятинської міської ради.

 

Співпрацює з:

 Міністерством інформаційної політики України;

Міністерством молоді та спорту України;

Державною архівною службою України;

Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

Державною міграційною службою України;

Українським інститутом національної пам'яті;

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Державною службою зайнятості України;

Фо­ндом соціального страхування України.

 

Забезпечує взаємодію з:

 відділенням Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області;

Вінницьким обласним центром зайнятості;

Вінницьким обласним відділенням Фонду соціального захисту            інвалідів;

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області;

обласним відділенням Національного олімпійського комітету України;

обласним товариством політв’язнів та їх дітей;

представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області;

управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області;

редакціями електронних та друкованих засобів масової інформації, інформаційними агенствами;

дирекцією філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадікомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”;

Центральним міжрегіональним сектором Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 

Очолює:

 експертну раду з питань видання творів місцевих авторів;

координаційну раду ветеранів;

координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;

конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

міжвідомчу комісію з обстеження культових споруд в області;

міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та полі­тичних репресій;

обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення;

обласну комісію з контролю за станом спортивних споруд, інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів;

обласну редакційну колегію «Книга Пам’яті України»;

обласну редакційну колегію з підготовки та видання обласної книги «Реабілітовані історією»;

обласну раду представників національно-культурних товариств.

 

Координує діяльність:

 громадської ради при обласній державній адміністрації;

політичної консультативної ради при облдержадміністрації;

координаційної ради з питань розвитку козацтва на Вінниччині;

редакційної колегії з підготовки та видання тому Зводу пам’яток історії та культури України у Вінницькій області.

 

_____________________

             

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

08 травня 2018 року № 372

 

  

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

першого заступника, заступників голови

облдержадміністрації у разі їх відсутності 

 

Гижко А.П.

Броварник В.М.

 

Івасюк І.Д.

Крученюк О.В.

  

 

Керівник апарату

облдержадміністрації                                                                     

   В. БОЙКО