Розпорядження №248 від 14 квітня 2016 року

Про ліквідацію структурних підрозділів облдержадміністрації, утворення патронатної служби і управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 14 квітня 2016 року № 248Про ліквідацію структурних підрозділів облдержадміністрації, утворення патронатної служби і управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації


Відповідно до статей 5, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 1 статті 40, статей 42, 49-2 КЗпП України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»:

1. Ліквідувати відділ по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації та групу при керівництві.

2. Скоротити 6 посад консультантів організаційного відділу управління організаційної та кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

3. Ввести до штатного розпису апарату облдержадміністрації 12 посад головних спеціалістів організаційного відділу управління організаційної та кадрової роботи апарату облдержадміністрації за рахунок посад, які скорочуються:

6 посад консультантів організаційного відділу управління організаційної та кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

2 посади радників голови облдержадміністрації відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації;

1 посаду помічника голови облдержадміністрації відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації;

1 посаду помічника першого заступника голови облдержадміністрації (групи при керівництві);

2 посади помічників заступника голови облдержадміністрації (групи при керівництві).

4. Утворити патронатну службу у складі 4 штатних одиниць за рахунок посад працівників відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, які скорочуються:

1 посаду помічника голови облдержадміністрації;

3 посади радників голови облдержадміністрації (в тому числі 1 вакантної).

5. Скоротити 1 вакантну посаду спеціаліста 1-ої категорії відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та ввести до штатного розпису апарату облдержадміністрації за рахунок цієї посади, яка скорочується, 1 посаду головного спеціаліста названого відділу.

6. Ліквідувати відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та відділ господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.

7. Утворити управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації за рахунок відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, що ліквідовуються, та 1 посади начальника відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдерж-адміністрації, що скорочується.

8. Керівнику апарату облдержадміністрації Бойку В.О. розробити перелік змін до штатного розпису апарату облдержадміністрації з урахуванням пунктів 1-7 цього розпорядження.

9. Відділу кадрової роботи управління організаційної та кадрової роботи апарату облдержадміністрації (Герасимюк К.Х.), після погодження штатного розпису апарату облдержадміністрації Міністерством фінансів України, попередити працівників відділів апарату облдержадміністрації, що ліквідовуються та посади яких скорочуються, про їх вивільнення у зв’язку із ліквідацією структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та скороченням посад, згідно з додатком.

10. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 вересня 2010 року № 397 «Про структуру апарату облдержадміністрації та скорочення посад працівників апарату облдержадміністрації» таку зміну:

Затвердити структуру апарату облдержадміністрації у новій редакції, що додається.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова обласної державної
адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23 вересня 2010 року № 397
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
від 14 квітня 2016 року № 248)
СТРУКТУРА
апарату облдержадміністрації1. Керівництво

2. Патронатна служба

3. Управління організаційної та кадрової роботи

4. Управління діловодства та контролю

5. Управління інформаційних технологій

6. Управління фінансового та господарського забезпечення

7. Відділ роботи із зверненнями громадян

8. Юридичний відділ

9. Сектор мобілізаційної роботи

10. Сектор режимно-секретної роботи

11. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

12. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту