Річний план проведення конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів у Вінницькій області на 2021 рік

№ з/п

Найменування соціальної послуги

Соціальна група

Джерело фінансування

Орієнтовний період проведення конкурсу

Обсяг бюджетних коштів

1.   

Денний догляд

Особи з інвалідністю старше 35 років

Обласний бюджет

січень-березень 2021 року

200 000, 00 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок)

2.   

Соціальна адаптація

Особи звільненні з місць позбавлення волі

Обласний бюджет

січень-березень 2021 року

100 000, 00 грн (Сто тисяч гривень 00 копійок)

3.   

Консультування

Діти /особи з інвалідністю з числа студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Обласний бюджет

січень-березень 2021 року

50 000, 00 грн (Пятдесят тисяч гривень 00 копійок)

4.   

Підтримане проживання

Особи з інвалідністю

Обласний бюджет

січень-березень 2021 року

200 000, 00 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок)