У м. Івано-Франківськ відбувся семінар ,,Посилення ролі тристоронніх партнерів МОП у протидії ВІЛ та СНІД у сфері праці”

 7-8 листопада 2018 року в м. Івано-Франківськ за підтримки МОП, секретаріатом Національної ради був проведений навчальний семінар ,,Посилення ролі тристоронніх партнерів МОП у протидії ВІЛ та СНІД у сфері праці”.

7-8 листопада 2018 року в м. Івано-Франківськ за підтримки МОП, секретаріатом Національної ради був проведений навчальний семінар ,,Посилення ролі тристоронніх партнерів МОП у протидії ВІЛ та СНІД у сфері праці”.
У заході взяли участь Лариса Савчук,  координатор програм МОП з ВІЛ і СНІД та сфери праці; Ксенія Лепеха, психолог-тренер з профілактики програм на робочому місці; В’ячеслав Биковець, Голова Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України; Віра Бодрова, т. в. о. секретаря Національної ради, представники Сторін соціального діалогу Вінницької ТТСЕР, Закарпатської ТТСЕР, Чернівецької ТТСЕР, Івано-Франківської ТТСЕР. У ході семінару, лекторами, на основі яскравих прикладів, тестів, контактної інформації були розкриті питання щодо ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні та світі.
Зокрема Ксенія Лепеха зупинилась на питаннях стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, як бар’єром для отримання послуг з тестування та лікування. У ході тренінгу показала якою є актуальною проблема боротьби з ВІЛ/СНІДом на робочому місці і показала практичні шляхи як потрібно застосовувати на робочому місці програми профілактики щодо цих захворювань. Лариса Савчук поінформувала учасників семінару щодо міжнародного досвіду системної роботи з питань ВІЛ у сфері праці, зупинилась на аналізі кращих світових практик з основних питань у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, проаналізувала якими шляхами здійснює свою роботу у цьому напрямі МОП.

 У ході доповіді т. в. о. секретаря Бодровою В. І. були висвітлені проблемні питання соціального діалогу на регіональному рівні. У презентаційних матеріалах учасники семінару зі змістом, формами та видами соціального діалогу, їх формами існування на національному, територіальному, галузевому та локальному рівнях, було поінформовано присутніх щодо міжнародного досвіду інших країн по питанню налагодження соціального діалогу.
Станом на сьогодні утворено 23 ТТСЕР, а ще 2 знаходяться у стадіях формування, у зв’язку військовими діями на території областей та проблемами пов’язаними з перереєстрацією організацій роботодавців. Серед головних завдань для представників сторін ТТСЕР є узгоджене вирішення проблем, що виникають у соціально-економічній сфері відповідних територій і стосуються прав і інтересів, як працівників, так і роботодавців. Проаналізувавши звернення територіальних тристоронніх рад було виокремлено три проблемних питання:
1. Слабка інституалізація;

2.Дефіцит професійних кадрів у рамках переговорного процесу та експертизи;
3.Відсутність узгодженої соціальними партнерами довго- та середньострокової стратегії розвитку соціального діалогу на територіальному рівні.
            У ході дискусії представники ТТСЕР обговорили процеси узгодження проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку. Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації, секретар Вінницької ТТСЕР, Інна Курдеша розповіла про приклади роботи Вінницької ТТСЕР, зокрема відмітила про налагодження роботи по підписанню колективних договорів, про роботу районних та новостворених ОТГ та створення в них органів соціального діалогу.

Так, секретар Івано-Франківської ТТСЕР, Олександра Гринів поінформувала присутніх, що у новостворених громадах та у невеликих містах та районах має місце брак кадрів, тому непогано було б проведення навчань для керівників секретаріатів з обміном досвідом та популяризацією кращих практик ведення соціального діалогу на місцях.
            З метою протидії та поширення ВІЛ/СНІДу серед працюючого населення у 2011 році Національною радою було затверджено Національну стратегію тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки.
Завдяки цій Стратегії у період з 2012 по 2017 рік було пророблено певну роботу Сторонами Національної ради. На засіданні Президії Національної  ради 05.02.2018 року було прийнято рішення щодо продовження дії цієї Стратегії на новий період. Проте, у процесі підготовки виникла необхідність актуалізувати редакцію Стратегії та було створено Тристоронню робочу групу з напрацювання оновленої редакції. Робочою групою була напрацьована оновлена редакція  Стратегії та в червні цього року погоджена Сторонами Національної ради. Стратегія забезпечує основу для координації і об’єднання зусиль державних органів влади, профспілок, роботодавців, їх організацій та об’єднань у протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу у сфері праці. Основною метою Стратегії є:
- оптимальне використання потенціалу сфери праці для протидії поширенню ВІЛ в Україні;
- забезпечення активного залучення тристоронніх партнерів на всіх рівнях до зусиль щодо протидії ВІЛ та СНІДу;
- суттєве зменшення випадків ВІЛ інфікування серед працюючого населення;
-зменшення соціальних наслідків ВІЛ-інфекції;
- уповільнення негативних тенденцій демографічного і соціально-економічного розвитку.
            Присутні цілком і повністю підтримали пропозиції що виносились на розгляд учасниками семінару  та акцентували увагу на важливості питань, що піднімались у ході дискусій.