ОКРЕМІ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ щодо бронювання військовозобов’язаних працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в особливий період

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених завдань (замовлень);
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Перша частина пункту 3. ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає:

«Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Діючими нормативно-правовими актами з питань бронювання за вказаним механізмом є:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час (в редакції постанови Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 та змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 272);

 

 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493-р «Про затвердження переліків посад і професій, що підлягають бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), з урахуванням вимог вказаного порядку і відповідного галузевого переліку посад і професій, в рамках сталого ведення військового обліку, у взаємодії з територіальними центрами комплектування самостійно здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників.    

 

Листом Міністерства економіки України від 14 лютого 2023 року № 2704-20/6112-01 зазначено, що порядок бронювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, є чинним та органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), можуть здійснювати бронювання відповідної до вимог зазначеної постанови.

 

Друга частина пункту 3. ст. 25 Закону України «України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає:

«Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним державним органом, органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, зазначеними в частині першій цієї статті.

 

Діючим нормативно-правовим актом з питань бронювання за вказаним механізмом є:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації з урахуванням вимог вказаного порядку подають відповідному органу державної влади документи, встановленого порядком зразку, для подальшої передачі їх для опрацювання Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством економіки України. Підсумком цієї роботи стане наказ Міністерства економіки України про бронювання відповідних працівників.

Для підготовки відповідних документів з бронювання пропонуємо ознайомитись з вимогами Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.  

Звертаємо увагу, на наступні аспекти подання документів з бронювання.

У супровідному листі обов’язково зазначається:

обґрунтування, що передбачено вищевказаним порядком;

інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Звертаємо увагу, що причинами відмови у погодженні Генеральним штабом Збройних Сил України документів з бронювання можуть бути:

- невідповідність військово-облікових спеціальностей військовозобов’язаних Переліку військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, затвердженому наказом Міністерства оборони України № 317 від 07.09.2020 року;

- неактуальність військово-облікових спеціальностей військовозобов’язаних офіцерського складу Збройних Сил України (звіряння актуальності відповідних ВОС здійснюється з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки);

- наявність дефіцитних військово-облікових спеціальностей (звіряння відповідних ВОС здійснюється з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки);

- невірне математичне співвідношення кількості заброньованих і тих, що подаються на бронювання, до загальної кількості військовозобов’язаних. Відповідні розрахунки здійснюються з урахуванням п. 4,5,6 та 8 Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Запитувані документи мають бути надані у електронному та паперовому вигляді.

Крім того, списки обов’язково надавати у форматі Excel на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Списки і довідка мають містити вичерпну інформацію, що передбачена їхньою формою.

 

 1. Окремі питання бронювання військовозобов’язаних:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених завдань (замовлень).

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), мають можливість бронюватись відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, від 27 січня 2023 року № 76.

 

У разі застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 звертаємо увагу на наступне:

 

Якщо військовозобов’язані відповідних суб’єктів управління і господарювання, які мають право на відстрочку від призову, але не заброньовані та не зараховані на спеціальний облік внаслідок не оформлення їм відстрочки від призову з вини органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підлягають призову на військову службу в період мобілізації та у воєнний час.  

 

На прикладі, це означає, що військовозобов’язані, що мали право на бронювання у мирний час, та не були заброньовані, підлягають призову на військову службу у воєнний час, бронювання щодо них не здійснюється.

 

Військовозобов’язані, що набули право на бронювання у воєнний час, наприклад: переведені у воєнний час на посаду, що підпадає під відповідний перелік професій і посад; військовозобов’язані підприємств, які, в рамках уточнення та актуалізації мобілізаційних показників, отримали у воєнний час мобілізаційні завдання та уклали договори на їх виконання, мають право на бронювання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 з урахуванням галузевих переліків посад і професій.

 

У разі наявності фактів відмови територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у бронюванні відповідних категорій військовозобов’язаних відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, підприємство має право захищати свої законні права у судовому порядку або шляхом звернення у відповідні правоохоронні органи, що здійснюють нагляд над військовими формуваннями.

 

Окремо, звертаємо увагу, на те, що у разі звернення підприємств, установ, організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), до місцевих органів виконавчої влади, якими підприємствам ці завдання встановлено, для бронювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, з урахуванням абзаців 2, 3 п. 3 порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, до них може бути застосовано:

 

- критерії бронювання згідно з додатком 6 Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, а саме: заборона бронювати рядовий, сержантський і старшинський склад до 35 років, та офіцерський до 45,50,55 років, з урахуванням військового звання;

 

- вимогу щодо звіряння відповідності військово-облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам в установленому порядку.

 

Така вимога може передбачати надання відповідним підприємством, установою, організацією інформації про звіряння військово-облікових даних з відповідними даними територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у минулому або поточному році. Факт звіряння буде перевірено у процесі взаємодії з відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

В свою чергу, у разі відсутності відповідної інформації, місцеві органи виконавчої влади області залишають за собою право надіслати територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, за місцем розташування підприємства, установи, організації, відповідні списки для перевірки військово-облікових даних. За підсумками цієї роботи буде прийнято рішення щодо подальшого вирішення питання бронювання.

 

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо підприємствам, установам, організаціям, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), здійснювати бронювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493-р.

 

Такий підхід є оптимальним для гарантованого збереження кадрового потенціалу: у порівнянні:

-   постанова Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року   № 45 дає можливість відповідним суб’єктам можливість забронювати усіх працівників, які підходять за віком, військовим званням і посадою відповідно до галузевого переліку;

 

-   постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 дає можливість гарантовано забронювати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників.

 

Звертатись до обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації (в залежності від того ким встановлено мобілізаційне завдання) рекомендуємо, у разі відсутності затверджених переліків у галузі за якою підприємству, установі, організації встановлено (доведено) мобілізаційні завдання (замовлення).

 

Підприємству, установі, організації, якій встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), для отримання доступу до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493-р пропонуємо звертатись до районних військових адміністрацій, галузевих структурних підрозділів обласної військової адміністрації (в залежності від того ким встановлено мобілізаційне завдання).

 

Органами місцевого самоврядування з питань бронювання працівників рекомендуємо звертатись до районної військової адміністрації в районі розташування відповідної територіальної громади.

 

 1. Окремі питання бронювання військовозобов’язаних підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань.

 

Відповідно до п. 7 Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, подають списки та підтвердні документи до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому.

Обласна військова адміністрація не наділена повноваженнями щодо організації бронювання працівників відповідних підприємств.

 

 1. Окремі питання бронювання військовозобов’язаних підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Критерії визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та підтвердні документи визначено у п. 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі – Порядок та критерії).

Для отримання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, підприємство, установа і організація має відповідати трьом або більше встановленим критеріям.

Процедуру надання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період визначено п. 5, 6 Порядку та критеріїв.

У п. 3 Порядку та критеріїв зазначено окремі правові можливості для отримання відповідного статусу підприємствами певних галузей.

У разі звернення відповідних підприємств пропонуємо надавати документи, що підтверджують їх належність до суб’єктів, зазначених у абзацах 3, 4, 5 пункту 3 Порядку та критеріїв (для підприємств паливно-енергетичного комплексу – лист-підтвердження від Міненерго, для інших підприємств – витягів з установчих документів, актів державної реєстрації, що підтверджують відповідну діяльність, тощо)  

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на наступні особливості застосування окремих критеріїв:

 • Середньозважений курс гривні до євро (середній за 2022 рік) становив 33, 98 грн за 1 євро.
 • При підрахунку загальної суми податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року, не враховується сплата ЕСВ.
 • При підрахунку розміру середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал пропонуємо скористатись наступним роз’ясненням:

 

 Методологія розрахунку

середньомісячної  (номінальної) заробітної плати за квартал

 

(Відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 за № 114/8713.

 

На прикладі IV кварталу 2022 року

 

 1. Визначається загальна сума нарахованого фонду оплати праці штатних працівників (грн) за IV квартал 2022 року – жовтень, листопад, грудень (крім призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом), який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 

 1. Розраховується середньооблікова кількість штатних працівників (осіб) за IV квартал 2022 року, яка визначається шляхом ділення суми показників за місяці, що увійшли в обчислювальний квартал: жовтень, листопад, грудень 2022 року, на кількість місяців (тобто на 3).

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагіт­ності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу), працюючих за цивільно-правовими договорами.

Приклад:

Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: у жовтні – 620 осіб, у листопаді – 640 осіб, у грудні – 690. Середньооблікова кількість штатних працівників за IV квартал становить 650 осіб ((620+640+690) : 3 = 650).

 

 1. Розраховується середньомісячна (номінальна) заробітна плата за IV квартал 2022 року, яка визначається шляхом ділення загальної суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за IV квартал 2022 року (пункт 1) на середньооблікову кількість штатних працівників (пункт 2), та на 3 – кількість місяців у кварталі.

 

Довідково:

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Вінницькій області за IV квартал 2021 року становила 13851 грн.

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі – Порядок і критерії) одним з таких критеріїв є: підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.  

 

Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлено обласною військовою адміністрацією (далі – критерії важливості для громади), а саме:

 

критична необхідність функціонування підприємства для галузі національної економіки в області на період воєнного стану, що письмово підтверджується галузевим структурним підрозділом обласної військової адміністрації

 

залучення підприємства до забезпечення потреб населення та оборони в особливий період, яке здійснюються відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації, укладеного з нею договору або до договору, укладеного з центральними органами військового управління, правоохоронними органами, тощо. Підтвердження цього критерія здійснюється наданням відповідних підтвердних документів;

 

відсутність заборгованості з податків, зборів та обов’язкових платежів, що контролюються органами податкової служби, що підтверджується довідкою, отриманою у порядку, встановленому чинним законодавством;

 

стале функціонування підприємства на території відповідної територіальної громади  під час воєнного стану, що підтверджується наданням стислої інформації про господарську діяльність у період воєнного стану;

 

загальна сума сплати податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених підприємством до місцевого бюджету протягом звітного податкового року перевищує 2,5 мільйони грн, підтверджується довідкою контролюючого органу, на обліку в якому перебуває підприємство;

 

релокація підприємства з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, у встановленому порядку, на територію області. Факт релокації та функціонування на території області підтверджується листом органу місцевого самоврядування на територію якого підприємство переміщено.

 

Питання визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, розглядається у відповідності до пунктів 5 та 6 Порядку та критеріїв.

Це означає, що питання визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади розглядається не окремо, а в процесі визначення підприємства, установи, організації, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

 

На прикладі це виглядатиме таким чином:

 

ТОВ «Турбівський машинобудівний завод» вважає, що відповідає критерію, визначеному у підпункті 4 пункту 2 Порядку і критеріїв, а саме: є підприємством, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Крім того, підприємство відповідає критеріям зазначеним у підпунктах 1,2 пункту 2 Порядку і критеріїв.

 

У такому випадку підприємство звертається до обласної військової адміністрації для визначення критично важливим для економіки та забезпечення життєдіяльності населення і подає підтвердні документи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1,2 пункту 2 Порядку і критеріїв, встановлену інформацію про надання податкової звітності, а також подає усі наявні запитувані документи щодо підтверджують його відповідність критеріям важливості для громади.