ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 04 жовтня 2017 року                                                 № 686

 

Про міжвідомчу робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»:

  1. Утворити робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком.
  2. Робочій групі (Івасюк І.Д.):

 1) провести до 31 березня 2018 року комплексний аналіз мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей і аналіз забезпечення захисту прав дітей в них;

  2) провести протягом ІV кварталу 2017 – ІІ кварталу 2018 років інвентаризацію соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що надаються дітям в закладах інституційного  догляду та виховання дітей;

 3) визначити протягом ІV кварталу 2017 – ІІ кварталу 2018 років потреби територіальних громад у додаткових соціальних, освітніх, медичних, і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, ресурсах, в тому числі, професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг;

 4) розробити та подати на затвердження до 01 червня 2018 року план трансформації кожного  закладу  інституційного  догляду та виховання дітей; регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації Івасюка І.Д.

 
Голова обласної державної                                                                                     

          адміністрації        

В. КОРОВІЙ

 

 

 

 Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
04 жовтня 2017 року № 686
 

С К Л А Д
робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

заступник голови -  директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, голова робочої групи

БУНЯК
Володимир Володимирович

 

заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

 

ЧЕБУРЕЙ

Валентина Василівна

заступник начальника – начальник відділу усиновлення та сімейних форм виховання Служби у справах дітей облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

БОДНАР

Таміла Валеріївна

головний спеціаліст відділу усиновлення та сімейних форм виховання Служби у справах дітей облдержадміністрації

 

БОНДАРЕНКО

Тетяна Вікторівна

начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

КОЗЛОВСЬКА
Наталія Григорівна

головний спеціаліст відділу супроводження субвенцій Департаменту фінансів облдерж-адміністрації

 

ЛІСОГУРСЬКА

Тетяна Іванівна

заступник начальника управління загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Департаменту освіти і науки облдержадмі-ністрації

 

МЕЛЬНИК 
Олександр Васильович

заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

СЛОБОДЯНИК
Ольга Григорівна

заступник директора – начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 Керівник апарату                                                                                                              

облдержадміністрації 

В.БОЙКО