ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

06 листопада 2018 року                                                  № 845

 

Про затвердження плану заходів з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2018-2026 роки


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»:

 1. Затвердити план заходів з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2018-2026 роки (далі – План заходів), що додається.

 2. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації, обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації щороку до 20 січня та 20 червня для узагальнення та подальшого інформування   облдержадмі-ністрації   щороку   до  15 лютого та 15 липня.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

         В. КОРОВІЙ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

 від 06 листопада 2018 року №845

 

План заходів з реформування системи

інституціонального  догляду і виховання дітей

на 2018-2026 роки

 

№ з/п

Дії

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Створення експертної групи з питань реформування системи надання соціальних послуг у Вінницькій області

І квартал 2019 р.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

2

Розробка Стратегії реформування системи надання соціальних послуг у Вінницькій області, побудованої на основі Плану заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2018-2026 роки

І квартал 2019 р.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

неурядові, громадські організації (за згодою)

3

Розробка перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в районах/містах

2019 р.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

неурядові, громадські організації (за згодою)

4

Проведення засідань експертної групи з питань реформування системи надання соціальних послуг

Щокварталу

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

5

Розробка рекомендацій для місцевих органів виконавчої влади щодо створення експертних робочих груп з питань реформування системи надання соціальних послуг у районах

I квартал 2019 р.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

6

Створення регіонального реєстру недержавних організацій, що здійснюють діяльність в сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми у сфері соціального захисту. Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій

2024 р.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

7

Створення та забезпечення функціонування 33 інклюзивно-ресурсних центрів

2018-2019 рр.

Облдержадміністрація,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, Департамент освіти і науки облдержадміністрації

8

Створення внутрішньошкільних мультидисциплі-нарних команд, шкільних команд з розробки Індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми проблемами, які охоплені інклюзивним навчанням, ресурсних кімнат в закладах загальної середньої освіти

2018-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, керівники закладів загальної середньої освіти

9

Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти І-ІІ ступеня

2018-2020 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники закладів загальної середньої освіти

10

Забезпечення гарячим харчуванням дітей закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступеня

2018-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

11

Забезпечення доступу до освіти дітям дошкільного віку, в тому числі дітям з особливими потребами, шляхом створення 37 нових закладів дошкільної освіти

 

 

2018-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

12

Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергова група) в закладах дошкільної освіти за потреби

2019-2023 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

13

Забезпечення послуги педагогічного патронажу для дітей з тяжкими порушеннями розвитку

2019-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники закладів загальної середньої освіти

14

Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми проблемами до закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які перебувають на інклюзивному навчанні

2018-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники закладів загальної середньої освіти

15

Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками

2018-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

16

Забезпечення роботи кабінету катамнестичного спостереження в закладах охорони здоров’я

2018-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

17

Забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних у жіночих консультаціях, пологодопоміжних закладах області при виявленні намірів відмови від новонародженої дитини

2019-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,
районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

18

Забезпечення проведення навчань (семінарів, тренінгів) з питань попередження соціального сирітства для працівників пологодопоміжних закладів, жіночих консультацій у контексті деінституалізації

2019-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

неурядові, громадські організації (за згодою)

19

Продовження роботи центрів/кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при жіночих консультаціях

2018-2026 рр.

Департамент  охорони здоров'я облдержадміністрації, 

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

20

 Створення реєстру дітей, які потребують паліативної допомоги, у тому числі дітей, які потребують знеболюючих медичних препаратів, забезпечення його систематичного оновлення

2019 р.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

21

Створення системи паліативної допомоги дітям та продовження роботи мобільної бригади з її надання за місцем проживання

2018-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

22

Забезпечення роботи з питань планування сім’ї,  попередження соціального сирітства в школах відповідального батьківства в закладах охорони здоров’я

2019-2021 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

23

Проведення комплексної оцінки потреб громади у соціальних послугах та її щорічне оновлення в кожній адміністративно-територіальній одиниці та об'єднаній територіальній громаді. Підготовка та аналіз соціальних паспортів.

I квартал 2019 р.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

24

Вдосконалення системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, забезпечення її функціонування, моніторингу та оцінки якості соціальних послуг на місцевому рівні

2018-2024 рр.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

25

Забезпечення надання на місцевому рівні соціальних послуг для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Розробка та затвердження в районі/місті програми адресної підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги)

2019-2026 рр.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, 

райдержадміністрації,

 

виконкоми міських рад міст обласного значення

26

Впровадження та розвиток соціальних послуг:

 

1)    паліативного догляду;

 

 

 

 

2)    консультування з питань соціального захисту та підтримки;

 

 

 

 

3)    тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з комплексними обмеженнями можливостей;

 

 

 

4)    підтриманого проживання;

 

 

 

 

 

 

 

5)    кризового і екстреного втручання;

 

 

 

6)     соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

 

 

 

7)    соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

8)    соціального супроводу при працевлаштуванні осіб з інвалідністю;

 

 

 

9)    супровід під час інклюзивного навчання.

 

 

2020-2026 рр.

 

 

 

2019-2026 рр.

 

 

 

 

2019-2021 рр.

 

 

 

 

2019-2021 рр.

 

 

 

 

 

 

2018-2026 рр.

 

 

2019-2021 рр.

 

 

 

 

 

 

2018-2025 рр.

 

 

2020-2024 рр.

 

 

 

2019-2026 рр.

 

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

 

Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

 

 

 

Районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

 

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

Вінницький обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні служби зайнятості,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я

27

Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх підготовки до самостійного життя

2019-2026 рр.

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

28

Проведення навчань для працівників управлінь соціального захисту населення щодо надання соціальних послуг населенню, фахівців із соціальної роботи для супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

2018-2022 рр.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

29

Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з обмеженнями можливостей

I квартал 2019 р.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я

30

Впровадження аудіометрії новонародженим з групи ризику

2019-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

31

Проведення комплексного пренатального біохімічного скринінгу вагітних

2019-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

32

Продовження роботи з визначення каріотипу батьків з загрозою  виникнення генетичних  мутацій

2019-2026 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

33

Створення центрів комплексної реабілітації для молодих людей з обмеженнями можливостей

2020-2026 рр.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, неурядові, громадські організації (за згодою)

34

Організація підбору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки -вихователі

2018-2026 рр.

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

35

Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/ супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

2018-2026 рр.

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

36

Здійснення контролю та нагляду за перебуванням дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів/ піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих

 

 будинках сімейного типу

2018-2026 рр.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

37

Забезпечення діяльності 33-х груп зустрічей прийомних батьків, опікунів, піклувальників, проведення їх навчання

2018-2026 рр.

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

38

Створення не менше 20 сімей патронатних вихователів

2019-2025 рр.

Вінницький обласний, районні та міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

39

Здійснення підбору дітей та їх влаштування до сімей патронатних вихователів. Здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей в сім’ях патронатних вихователів.

2019-2026 рр.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

40

Створення не менше 8 дитячих будинків сімейного типу

2019-2026 рр.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

41

Створення 2 малих групових будинків, в тому числі 1 для дітей з інвалідністю підгрупи А

2019-2025 рр.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

42

Розробка і впровадження плану і програм навчання керівників, фахівців з реалізації Плану заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2018-2026 роки

2019 - 2020 рр.

Департаменти  облдержадміністрації:

охорони здоров’я,

соціальної та молодіжної політики,

служба у справах дітей облдержадміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

43

Введення посадових одиниць в інклюзивно-ресурсні центри та персоналу підтримки (асистентів учителя/вихователя, практичних психологів, логопедів, корекційних, соціальних педагогів, вихователів групи продовженого дня) в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

 

 

2018-2026 рр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники закладів загальної середньої освіти

44

Забезпечення створення, ефективної та результативної діяльності служб у справах дітей, зокрема, забезпечення їх необхідним кадровим потенціалом відповідно до нормативів, визначених чинним законодавством

2018-2026 рр.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

45

Забезпечення підвищення кваліфікації медичних сестер загальної практики сімейної медицини  з питань паліативної допомоги

2018-2023 рр.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

медичні коледжі,

неурядові, громадські організації (за згодою)

46

Розробка і впровадження програми для підготовки фахівців паліативного догляду

2019-2021 рр.

Департаменти  облдержадміністрації:

охорони здоров'я,

соціальної та молодіжної політики, 

неурядові, громадські організації (за згодою)

47

Забезпечення введення посад фахівців із соціальної роботи для соціальної підтримки сімей з дітьми відповідно до нормативів, визначених чинним законодавством, у тому числі, не менше 2 - у 2019 році, передбачення коштів на фінансування їх утримання

2019-2026 рр.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

48

Забезпечення персоналом закладів (центрів реабілітації, малих групових будинків та ін.), підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають послуги денного догляду, соціальної та соціально-психологічної реабілітації, тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів, підтриманого проживання,  супроводу під час інклюзивного навчання

 

 

2019-2021 рр.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного, Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

неурядові, громадські організації (за згодою)

49

Поступове скорочення кількості дітей в закладах системи інституційного догляду та виховання дітей

2018-2025 рр.

Департаменти  облдержадміністрації:

освіти і науки,

соціальної та молодіжної політики, д

охорони здоров'я

50

Проведення комплексної оцінки діяльності закладів системи інституційного догляду та виховання дітей

Щорічно до 1 січня

Департаменти  облдержадміністрації:

освіти і науки,

охорони здоров’я,

соціальної та молодіжної політики,

служба у справах дітей облдержадміністрації, заклади та установи інституційного догляду та виховання дітей,

неурядові, громадські організації (за згодою)

51

Забезпечення створення і функціонування окремого розділу на сайті  обласної державної адміністрації щодо інформування громадськості про реалізацію заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

2019– 2024 рр.

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

служба у справах дітей облдержадміністрації

52

Розробка інформаційних роз'яснювальних матеріалів для різних цільових аудиторій

2019-2025 рр.

Департаменти  облдержадміністрації:

освіти і науки,

охорони здоров’я,

соціальної та молодіжної політики,

служба у справах дітей облдержадміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

неурядові, громадські організації (за згодою)

 

__________________________