РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 62 від 29 січня 2021 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 січня 2021 року

Вінниця

     № 62

 

Про затвердження Положення із впровадження

механізму заохочення та формування культури

повідомлення про можливі факти корупційних

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших

порушень Закону України «Про запобігання

корупції» в обласній державній адміністрації

 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції»:

 

  1. Затвердити Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації (далі – Положення), що додається.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації         

Сергій БОРЗОВ

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

29 січня 2021 року № 62

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації

 

 

1. Це Положення визначає порядок застосування механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в обласній державній адміністрації.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають такі значення:

повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону), отримане через внутрішні та регулярні канали зв’язку обласної державної адміністрації;

уповноважений підрозділ – сектор з питань з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Обласна державна адміністрація у межах своїх повноважень заохочує викривачів повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційний вебсайт, засоби електронного зв’язку тощо.

4. Механізм заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації ґрунтується на засадах довіри, конфіденційності та відповідальності.

5. З метою встановлення довірчих відносин, які формують у посадових осіб обласної державної адміністрації впевненість у захищеності та безпеці, а також заохочують викривати факти вчинення правопорушень іншими посадовими особами органу, уповноважений підрозділ здійснює заходи, спрямовані на реалізацію засад доброчесності державної служби, зокрема заходи інформаційно-освітнього характеру:

1) роз’яснення положень чинного законодавства, яким встановлено гарантії для посадових осіб обласної державної адміністрації, які є викривачами, у формі навчальних заходів (тренінгів, вебінарів) та індивідуальних консультацій;

2) інформування щодо наявних у обласній державній адміністрації внутрішніх каналів для повідомлень про вчинення правопорушень іншими посадовими особами органу, які забезпечують конфіденційність взаємодії;

3) поширення інформації про позитивні результати взаємодії із заявниками та викривачами, а також подальші кроки оптимізації відповідних процедур.

6. Конфіденційність взаємодії забезпечується особливим порядком приймання та розгляду повідомлень, дотриманням конфіденційності в ході такого розгляду, а також відповідальністю посадових осіб за розголошення інформації щодо викривача та його близьких осіб.

7. Посадові особи апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації (далі – Посадові особи), у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення посадовими особами, зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції та Уповноважений підрозділ.

8. Посадові особи у разі виявлення іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення уповноважений підрозділ.

9. Посадові особи, яким стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинені Посадовими особами, несуть відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення зазначеної інформації згідно з вимогами чинного законодавства України.

10. Посадові особи попереджаються про відповідальність за невжиття заходів та неповідомлення можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції.

11. Посадові особи обласної державної адміністрації, які забезпечують розгляд повідомлень, попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях, згідно з вимогами чинного законодавства України.

12. Уповноважений підрозділ здійснює захист прав викривачів у способи, визначені Законом.