Розпорядження №234

Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРОЗПОРЯДЖЕННЯвід 23 травня 2013 року № 234Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту
інтересів у осіб місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення


Відповідно до законів України “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про правила етичної поведінки”, Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 “Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки”, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції місцевими органами виконавчої влади:

1. Затвердити Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, що додаються.

2. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації про виконання цього розпорядження інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щорічно до 20 січня.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А.

Голова обласної державної
адміністрації І. МОВЧАНЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23 травня 2013 року № 234З А Х О Д И
щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів
у осіб місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на
виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення


1. Провести заняття з метою вивчення відповідних вимог Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про державну службу”, “Про правила етичної поведінки” та Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, в частині попередження та врегулювання можливих конфліктів інтересів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

II-III квартал 2013 року, щорічно

2. Проводити з службовими особами навчання з питань попередження та врегулювання можливих конфліктів інтересів.

Центр перепідготовки та підвищення квалі-фікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Щорічно

3. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно
4. Забезпечити проведення обов’язкової експертизи нормативно-правових актів, що визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

Юридичний відділ апарату облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадміністрації

Постійно

5. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

6. Вживати відповідні заходи щодо виконання вимог статті 7 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

7. Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою у відповідності до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

________________________