ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови
Вінницької обласної
державної адміністрації
Іван МОВЧАН
від 09.10.2012 року № 1321/2
ВИДИ
публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Вінницької обласної державної адміністрації,
та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні обласної державної адміністрації.

№ з/п

Види інформації

Система обліку інформації
1.
Проекти актів обласної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;
- проекти регуляторних актів;
- проекти регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;
- звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
В електронному та друкованому вигляді (структурні підрозділи обласної державної адміністрації до компетенції яких відноситься сфера застосування інформації)
2.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної діяльності Журнал реєстрації розпоряджень голови облдержадміністрації з основної діяльності,
База даних «Розпорядження» в системі електронного документообігу облдержадміністрації.
(загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)

3.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації про відпустки Журнал реєстрації розпоряджень голови облдержадміністрації про відпустки,
База даних «Розпорядження» в системі електронного документообігу облдержадмініст-рації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)
4.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації з кадрових питань Журнал реєстрації кадрових розпоряджень голови облдержадміністрації,
База даних «Розпорядження» в системі електронного документообігу облдержадмініст-рації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)
5.
Доручення голови, першого заступника, заступників голови, заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації База даних «Документообіг. Вихідні документи» в системі електронного документообігу облдержадміністрації (загальний відділ апарату облдержадмініст-рації – канцелярія)
6.
Протоколи засідань колегій обласної державної адміністрації Перелік протоколів засідань колегії обласної державної адміністрації в електронному вигляді (загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)
7.
Протоколи нарад за участю голови обласної державної адміністрації Перелік протоколів нарад за участю голови обласної державної адміністрації в електронному вигляді (загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)
8.
Договори, угоди, контракти, укладені обласною державною адміністрацією
(крім тих, що носять конфіденційний характер)
Журнал реєстрації договорів, угод, контрактів, тощо (загальний відділ апарату облдержадміністрації – канцелярія)
9.
Вхідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
База даних «Документообіг. Вхідні документи» в системі електронного документообігу облдержадміністрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – канцелярія)
10.
Вихідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
База даних «Документообіг. Вихідні документи» в системі електронного документообігу облдержадміністрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – канцелярія)
11.
Звернення депутатів База даних «Документообіг. Звернення депутатів» в системі електронного документообігу облдержадміністрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – канцелярія)
12.
Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою обласної державної адміністрації В структурних підрозділах обласної державної адміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
13.
Звіти (довідки) про підсумки роботи окремих структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації
В електронному та друкованому вигляді (окремі структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації)
14.
Накази заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Журнал реєстрації наказів заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації – протокольна)
15.
Інформація з обмеженим доступом Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування», вхідна кореспонденція;
Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування», вихідна кореспонденція (загальний відділ апарату облдержадміністрації – канцелярія)