ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 травня 2012 року № 289


Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
у Вінницькій області 05 червня 2012 року за № 22/1059
 

Про затвердження Порядку відшкодування
та розміру фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
у Вінницькій облдержадміністрації

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 3 статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформації”, з метою відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації, що додається.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації, що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А.


Голова обласної державної
адміністрації
М. ДЖИГА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 28 травня 2012 року № 289
 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
у Вінницькій області 05 червня 2012 року за № 22/1059


Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації
 
Послуга, що надається
Розмір фактичних витрат
Копіювання або друк копій
документів формату А4 та
меншого розміру
(у тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій
документів формату А3 та
більшого розміру
(у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій
документів будь-якого формату,
якщо в документах поряд
з відкритою інформацією
міститься інформація з
обмеженим доступом, що
потребує її відокремлення,
приховування тощо
(у тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
_____________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 28 травня 2012 року № 289
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
у Вінницькій області 05 червня 2012 року за № 22/1059

П О Р Я Д О К
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються сектором забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Вінницька облдержадміністрація є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється спільно відділом фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та сектором забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання або друк документів.
____________________________