ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 05 листопада 2013 року № 478

Про внесення змін до Порядку доступу
до публічної інформації, розпорядником
якої є облдержадміністрація,
затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації
від 04 листопада 2011 року № 609


Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”:

1. Внести до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 листопада 2011 року № 609 “Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація”, зареєстрованому в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 14 листопада 2011 року № 52/1014, таку зміну:

Пункт 13 Порядку викласти у новій редакції:

“У разі, коли облдержадміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені у ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а також, стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб, у задоволенні запиту на інформацію відмовляється, про що запитувач повідомляється письмово”.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А.Голова обласної державної
адміністрації
І. МОВЧАН