АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ - ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-лютий 2018 року рівень виробництва промислової продукції зрівнявся з рівнем січня-лютого 2017 року і становив 100,0%.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла 16 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,8%).

У переробній промисловості зафіксовано спад промислового виробництва на 0,01% (за рахунок зменшення обсягів виробництва у харчовій галузі на 6,1%, легкій – на 4,7%, фармацевтичній – на 5,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-лютим 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 25,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги знизились на 2,3%.

У січні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 195,3 млн. грн., що становить 1,7% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1655 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить          6784 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-лютого 2018 року до відповідного періоду попереднього року становив 93,9%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-лютий 2018 рік склала 62,5%, реалізовано продукції на суму 7,1 млрд. грн.

У галузі працює 20866 осіб, середньомісячна заробітна плата – 9404 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-лютий 2018 року (далі: питома вага) складає 0,4%, обсяги виробництва продукції знизились проти січня-лютого 2018 року на 4,7%.

За січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму 48,8 млн. грн.

У галузі працює 2310 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6551 грн.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічній діяльності (питома вага 3,9%) обсяги виробництва січня-лютого 2018 року перевищили рівень відповідного періоду попереднього року на 6,4%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-лютому 2018 році реалізовано продукції на 445,3 млн. грн.

У галузі працює 2259 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6725 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 1,9%) виробництво продукції у січні-лютому 2018 року збільшилось на 2,4%.

У січні-лютому 2018 року реалізовано продукції на суму 209,5 млн. грн.

У галузі працює 1185 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7325 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,1 %) виробництво у січні-лютому 2018 року зменшилось на 5,8%, а у зрівнянні з попереднім місяцем зросло у 2,2 рази.

Підприємствами галузі за січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму                  118,7 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва будівельних матеріалів у січні-лютому 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зросли на 8,4%.

Підприємствами галузі за січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму            125,7 млн. грн., що становить 1,1% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2230 осіб, середньомісячна заробітна плата – 4538 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-лютому 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено обсяг минулорічного рівня відповідного періоду на 23,3%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-лютий 2018 року склала 2,4%, реалізовано продукції на суму 267,7 млн. грн.

У галузі працює 2590 особи, середньомісячна заробітна плата – 6577 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-лютого 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 56,0%. Питома вага галузі складає 1,9%, підприємствами реалізовано продукції у січні-лютому 2018 року на суму 216,5 млн. грн.

У галузі працює 4650 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6132 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-лютому 2018 року знизились на 1,3%.

Питома вага галузі складає 21,9%, обсяг реалізованої продукції у січні-лютому 2018 року становить 2,5 млрд. грн.

У галузі працює 10740 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 7909 грн.

У січні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11,3 млрд. грн.

На промислових підприємствах області наразі працює 55027 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8006 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 20866 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10702 особи.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністра-тивні послуги

За даними моніторингу у січні-лютому 2018 року започаткували діяльність 1227 новостворених суб’єктів господарювання, що у 2,5 рази менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 187 – юридичних осіб (на 20% менше) та 1040 – фізичних осіб-підприємців (в 2,7 рази менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 2347 суб’єктів господарювання (59 – юридичних осіб та 2288 – фізичних осіб-підприємців), що у 5 разів менше  порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в                        м. Вінниці  - 94, або 50,3% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (7,2% від загальної кількості  новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 5,3%, Бершадському -3,3%, Калинівському районі – 2,9% та Теплицькому -2,7%.

Серед міст обласного значення: у м. Вінниці – 31%, м. Могилів-Подільському – 3,9%, м. Козятині – 2,3%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2017 рік становить 3 268,0 млн. грн., або 29,9% від загальних обсягів надходжень, що на 32,0% більше, ніж у 2016 році.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва  в порівнянні з 2016 роком  зросла на 30,2%, або на 430,3 млн. грн. і  становить 1853,9 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 29,2%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою  оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету у 2017 році зросли на 196,3 млн. грн. і вони складають 659,4 млн. грн., або 10,4% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діють 32 Центри надання адміністративних послуг (21 – районний, 4 – міськрайонні, 4 – міських, 2 - сільських, 1 - селищний) та 6 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському районах.

Протягом 2017 року Центрами надання адміністративних послуг у Вінницькій області надано 1 253 243 адміністративні послуги суб’єктам звернення, що на 17,2% більше порівняно з 2016 роком .

Від надання адміністративних послуг у 2017 році до місцевих бюджетів надійшло 83,4 млн. грн., що в 1,6 рази більше порівняно з 2016 роком (51,8 млн. грн.).

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо  торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні 2018 р. становили 71,2 млн. дол. США, а             імпорту – 34,5 млн. дол. США. Порівняно із січнем 2017 р. експорт зменшився на 11,9% (на 9,6 млн. дол. США), а імпорт збільшився в 1,9 рази (на 15,9 млн. дол. США). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 36,7 млн. дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,07 (у січні 2017 року – 4,35). Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 98 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Польщі (13,8% загальних обсягів експорту), Індії – 11,2%, Білорусі – 9,8%, Туреччині – 5,7%, Єгипту – 4,1%, Російській Федерації – 3,9%, Італії – 3,5% та Австрії – 3,4%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Білорусі, Єгипту, Китаю, Литви, Молдови, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Російської Федерації, США, Тунісу та Туреччини. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Індії, Іспанії, Оману, Румунії та Шрі-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (25,5% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 17,0%, Польщу – 10,4%, США – 7,9%, Румунію – 5,6%, Італію та Білорусь – по 3,9%, Нідерланди – 3,4%. Імпортні поставки, порівняно із січнем 2017 року., суттєво збільшились з Білорусі, Італії, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії та США. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Іспанії та Туреччини.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження і готові харчові продукти. Крім того, вагома частка належить машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню, деревині та виробам з деревини, живим тваринам, продуктам тваринного походження, засобам наземного транспорту, літальним апаратам, плавучим засобам, текстильним матеріалам та текстильним виробам, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості і недорогоцінним металам та виробам з них.

У січні 2018р. з Вінниччини було експортовано 279,4 т м’яса великої рогатої худоби, 1,4 тис. т молока і молочних продуктів, 302,9 т масла вершкового та інших молочних жирів, 49,9 т сирів, 51,9 тис. т зернових культур, 23,9 тис. т олії соняшникової, 6,5 тис. т цукру білого, 15,6 тис. дал горілки, 5,6 тис.м3 лісоматеріалів та 507,9 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 80,3 т м’яса великої рогатої худоби, 1678,4 т продуктів переробки нафти, 1,8 тис. т добрив, 3,0 тис. шт. шин для вантажних автомобілів, 1687,0 м3 плит деревноволокнистих, 131,3 тис.м2 тканин різних видів, 0,9 тис. т прокату чорних металів, 50,0 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 81,5 тис. шт. машин пральних побутових, 81 шт. машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 5 комбайнів зернозбиральних, 149 тракторів, 101 автомобіль легковий та 5 автомобілів спеціальних.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–лютому 2018 року виконано будівельні роботи на суму 213,7 млн. грн. (11 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 100,1 млн. грн., або 46,9% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 113,6 млн. грн. або 53,1%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-лютому 2018 року становив 132,5% (5 місце серед регіонів України).

У 2017 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11080,3 млн. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України).

У порівнянних цінах на 40,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2016 рік (5 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

- у будівлі та споруди – 35,8% усіх інвестицій;

- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,9%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 67,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 3,1%.

Кошти населення на будівництво житла складають 10,3% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 17,6%, інші джерела фінансування – 1,8%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за 2017 рік становлять 1300,5 млн. грн.

У 2017 році прийнято в експлуатацію 337,9 тис. кв. м загальної площі житла        (11 місце серед регіонів України), у тому числі:

- у містах – 255,7 тис. кв. м загальної площі (75,7%);

- у сільській місцевості – 82,2 тис. кв. м (24,3%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2017 році порівняно з 2016 роком зменшився на 3,4% (16 місце серед регіонів України). Найбільше (у 3,9 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Козятинському районі, в Тиврівському районі – у 3,6 рази, в Оратівському районі – у 2,9 рази. Більше ніж удвічі зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Немирівському, Крижопільському та Тростянецькому районах.

По області найбільше (57,9%) житла збудовано у м. Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Тиврівському та Немирівському районах) прийнято в експлуатацію 25,6% загального обсягу житла.

За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.

Іноземне

інвестуван- ня

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку області з початку інвестування на 31.12.2017р. становив 203,4 млн. дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 129,1 дол. США.

У 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено                                  17,8 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 49 країн світу. Переважна більшість інвестицій (80,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 164,1 млн. дол. США, з інших країн світу – 39,3 млн. дол. США (19,3%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 72,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 157,7 млн. дол. США (77,5% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного  господарства  акумульовано 21,1 млн. дол. США (10,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,3 млн. дол. США (4,1%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7 млн. дол. США (3,8%).

Вагому частку (57,0%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці –            115,9 млн. дол. США Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 20,1 млн. дол. США (9,9%), Барському – 9,5 млн. дол. США (4,6%), Вінницькому – 7,4 млн. дол. США (3,6%), Тиврівському – 7,1 млн. дол. США (3,5%) та Тульчинському – 6,4 млн. дол. США (3,2%).

 ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Фінансовий результат господарсь-кої діяльності (по бухгалтер-ському обліку)

 

Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за січень-вересень 2017 року  ефективно.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-вересень 2017 року позитивний сальдовий фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області становив 888,4 млн. грн. прибутку та в порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшився на 15,2% або на 116,9 млн. грн.

Прибутково спрацювали 74,5% (-1,4 в.п.) підприємств,  обсяг їх прибутку складає 1969,7 млн. грн. і проти відповідного періоду 2016 року збільшився на 7,0% або на 128,9 млн. грн.

Більше 1 мільйону гривень прибутку до оподаткування за 9 місяців 2017 року одержали 122 підприємства області (на 7 підприємств менше, ніж за аналогічний період 2016 року).

Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність підприємств промисловості, які за січень-вересень 2017 року спрацювали з позитивним фінансовим результатом у сумі 1046,7 млн. грн. прибутку, який до рівня відповідного періоду 2016 року зменшився на 3,1% або на 33,8 млн. грн. Питома вага прибуткових промислових підприємств збільшилась на 3,5 в.п. і склала 75,9%. Загалом прибутковими підприємствами отримано 1468,6 млн. грн. прибутків, що на 3,7% або на 55,9 млн. грн. менше ніж у січні-вересні 2016 року. У структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах діяльності прибуток прибуткових промислових підприємств займає 74,6%.

Найкраще серед промислових підприємств спрацювали підприємства переробної промисловості обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманий за січень-вересень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшився на 9,6% або на 61,0 млн. грн. і склав 572,8 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зросла 1,1 в.п. і склала 82,2%, а сума отриманого ними прибутку зменшилась на 10,6% або на 102,7 млн. грн. і склала 868,1 млн. грн. (59,1 % від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Серед галузей переробної промисловості найкраще спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, якими за 9 місяців 2017 року отримано 309,0 млн. грн. прибутку, що на 65,3 млн. грн. або на 26,8% більше, як за відповідний період 2016 року. Прибутково спрацювали 76,6% (-1,4 в.п.) підприємств харчової галузі, сума їх прибутку збільшилась на 0,7% і склала 549,7 млн. грн. (63,3% в структурі прибутку прибуткових підприємств переробної промисловості).

Також прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства наступних видів діяльності, в т.ч.:

- машинобудування – 108,3 млн. грн. прибутку, обсяг якого збільшився  на 8,5% або на 8,5 млн. грн., частка прибуткових підприємств становить 90,5% (+7,9 в.п.);

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 27,5 млн. грн. прибутку, який скоротився на 28,9% або на 11,2 млн. грн., прибутково спрацювали 89,5% підприємств (+11,7 в.п.);

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 16,6 млн. грн. прибутку, що скоротився на 27,5% або на 6,3 млн. грн., 100%  прибуткових підприємств (+20 в.п.);

-  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 16,0 млн. грн. прибутку, що скоротився на 45,6% або на 13,4 млн. грн., 77,8%  прибуткових підприємств (-11,1.п.);

- виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування –15,0 млн. грн. прибутку, який зріс майже в 1,5 рази або на 4,8 млн. грн., 80% (-20 в.п.) підприємств даного виду діяльності спрацювали прибутково.

Значний вплив на результати діяльності економіки області за звітний період мала прибуткова діяльність підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманого за січень – вересень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016  року зменшився на 7,1% або на 23,0 млн. грн. і склав 302,7 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зменшилась на 5,6 в.п. і склала 50,0%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 14,0% або на 51,9 млн. грн. і склала   421,7 млн. грн. (28,7% від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів за січень-вересень 2017 року спрацювали з прибутковим фінансовим результатом у сумі 171,3 млн. грн. прибутку, що  на 23,8%  або на 32,9 млн. грн. менше, як за відповідний період 2016 року. Прибутково спрацювали 83,3% (+33,3 в.п.) підприємств, сума їх прибутку зменшилась на 3,1%  і склала 175,0 млн. грн. (11,9% в структурі прибутку прибуткових промислових підприємств).

Вплинула на результати діяльності економіки області діяльність підприємств сільського, лісового та рибного господарства, якими за січень-вересень 2017 року отримано 57,8 млн. грн. прибутку, що в 1,8 рази або на 25,9 млн. грн. більше, як за відповідний період 2016 року. Частка прибутково працюючих підприємств не змінилася і склала 93,7%, а сума отриманого ними прибутку зросла на 43,1% або на 19,3 млн. грн. і склала 64,0 млн. грн.

Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності зі значним прибутковим фінансовим результатом спрацювали підприємства, що працюють у сфері будівництва, сальдовий фінансовий результат яких за 9 місяців 2017 року склав 127,1 млн. грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом 2016 року зріс майже в 3 рази або на 84,1 млн. грн., прибутково спрацювали 82,6% (-3,1 в.п.) підприємств, сума отриманого ними прибутку зросла в 3,5 рази або на 155,1 млн. грн. і склала 216,8 млн. грн.

Також прибутково в цілому спрацювали підприємства наступних видів діяльності:

- інформації та телекомунікації -51,0 млн. грн. прибутку, що скоротився на 21,5% або на 15,0 млн. грн., 100% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково;

- охорона здоров’я  та надання соціальної допомоги – 10,7 млн. грн. прибутку, який зріс на 30,5% або на 2,5 млн. грн., 77,8% прибуткових підприємств (- 22,2 в.п. ), сума їх прибутків збільшилася на 34,3% і складає 10,9 млн. грн. і таке інше.

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За січень – вересень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року сума збитків збиткових підприємств збільшилась на 1,1% і становить 1081,3млн.грн.

Питома вага підприємств, які в результаті господарської діяльності отримали збитковий фінансовий результат, збільшилась на 1,4 в.п. і склала 25,5% загальної кількості підприємств та організацій.

Із збитками більше 1 мільйону гривень за 9 місяців 2017 року спрацювали 48  суб’єктів підприємницької діяльності області (на 2 підприємства більше ніж за відповідний період2016 року).

Значний вплив на результати діяльності економіки області за січень – вересень 2017 року мала збиткова діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 261,1 млн. грн. збитку, тоді як за відповідний період 2016 року отримали прибуток в сумі 72,5 млн. грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності становила 35,7% (+ 15,2 в.п.), а сума одержаних  ними збитків зросла у 15,1 рази і склала 367,6 млн. грн.

Підприємства, що займаються діяльністю у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, за результатами роботи у січні-вересні 2017 року отримали збиток в сумі 147,2 млн. грн., що на 42,8% або на                   44,1 млн. грн. більше збитку, отриманого за відповідний період 2016 року, 47,5% підприємств спрацювали збитково (+10,4 в.п.), сума їх збитку зросла на 46,3% і склала 192,3 млн. грн.

За 9 місяців 2017 року в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте, серед підприємств промисловості отримали збитки підприємства наступних видів діяльності:

- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – одержано 15,9 млн. грн. збитку, тоді як за відповідний період 2016 року отримали прибуток в сумі 61,3 млн. грн. Частка збиткових підприємств складає 33,3%, а сума їх збитків становить 19,3 млн. грн. (за січень-вересень 2016 року всі підприємства були прибуткові);

- водопостачання, каналізації, поводження з відходами – сума збитку за січень-вересень 2017 року в порівнянні із збитком за січень-вересень 2016 року скоротився в 153,1 рази і склав 0,1 млн. грн., 42,9% підприємств спрацювали збитково  (-14,2 в.п.), сума їх збитку зменшилась у 5,2 рази і склала 4,0 млн. грн.

Збитково спрацювали підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, сума їх збитків за січень-вересень 2017 року становила 1,1 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року сальдовий фінансовий результат становив 9,0 млн. грн. прибутку. Частка збиткових підприємств складає 60%, а сума їх збитків становить 2,0 млн. грн. (за січень-вересень 2016 року всі підприємства були прибуткові).

Також в результаті господарської діяльності отримано збитки підприємствами, які працюють у сфері тимчасового розміщування і організації харчування – 0,8 млн. грн. збитку, що на 0,3 млн. грн. менше збитку за січень-вересень 2016 року. Частка збиткових підприємств зазначеного виду діяльності зменшилась на 16,7 в.п. і становить 33,3%, а сума їх збитків зменшилась на 31% і склала 1,0 млн. грн.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-лютий 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 27,1% або на 582,4 млн. грн. і становлять 2734,9 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1222,0 млн. грн.,  їх обсяг збільшився на 5,6% або на 65,1 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-лютого 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 1965,9 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 40,4 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 10,1% або на 179,6 млн. грн. більше ніж у січні-лютому 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 847,7 млн. грн, що на 5,7% або на 51,2 млн. грн. менше збору платежів за аналогічний період  2017 року.

Зменшення обсягу збору платежів до Державного бюджету на території області значною мірою обумовлено сплатою поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року,   6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-лютого 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 56,2 млн. грн. (в т. ч.: 36,3 млн. грн. податку на прибуток,  17,6 млн. грн. – ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 0,5 млн. грн. - інших платежів ), що у 4,9 рази менше ніж за січень-лютий 2017 року - коли їх надходження складали                      277,9 млн. грн. (в т. ч.: 234,3 млн. грн.- ПДВ, 13,1 млн. грн.- ПДФО, 26,3 млн. грн. - податку на прибуток, 2,4 млн. грн. - військового збору та 1,8 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 101,2 млн. грн., тоді  як за січень-лютий 2017  року – 70,0 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-лютий 2018 року  склали 1864,7 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 148,4 млн. грн. або на 8,6%), а до Державного бюджету - відповідно 746,5 млн. грн. (зменшились на 182,4 млн. грн. або на 9,9%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 8,3 відсоткових пункти і складає 40,0% (частка збору податків і зборів в  сумі загального збору зменшилась на 7,2 в.п. і складає 43,1%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-лютий 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 46,8% (872,3 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 17,9%   (333,1 млн. грн.), єдиний податок – 13,5% (252,1 млн. грн.), плата за землю – 6,3% (117,6 млн. грн.), військовий збір – 3,3% (61,5 млн. грн.), податок на прибуток – 4,6% (86,4 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,4% (26,2 млн. грн.) та інші.

В січні-лютому 2018 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного   бюджету: податку на доходи фізичних осіб – на 33,6% (+219,2 млн. грн.), єдиного податку – на 32,4%  (+61,7 млн. грн.), плати за землю - на 14,4% (+14,8 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 2,2 рази  (+7,2 млн. грн.), військового збору – на 13% (+7,1 млн. грн.).

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-лютого 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 432,8 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що складає 22,5% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 229,6 млн. грн. (28,3% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-лютим 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників зменшились на 24% (на 136,7 млн. грн.), до державного бюджету – на 45,8% (на 202,8 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-лютого 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 343,1 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 17,8% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 162,5 млн. грн. (20% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-лютим 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 23,5% (+65,2 млн. грн.), до державного бюджету – на 31,8%  (+39,2 млн. грн).

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 39,8% (сплачено 83,1 млн. грн.), до державного бюджету – 32,9% (сплачено 34,4 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів  та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів, до бюджетів усіх рівнів сплачено  майже 29 млн. грн. (34,9% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 13  млн. грн. (відповідно – 37,9%).

Переробниками овочів та фруктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 10,8 млн. грн. (13% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 4,8 млн. грн. (14% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Виробниками хліба, борошна та круп до бюджетів усіх рівнів сплачено                           9,4 млн. грн. (до державного бюджету – 2,9 млн. грн.), виробниками цукру –                6,8 млн. грн. (до державного бюджету – 5,3 млн. грн.),  виробниками м’яса і м’ясних продуктів - 5,4 млн. грн. ( до державного бюджету – 2,4 млн. грн.).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-лютого 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 112,5 млн. грн., що складає 32,8% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду  діяльності склали 44,1 млн. грн. або 27,1% надходжень від підприємств промисловості.

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 48,3 млн. грн. (23,2% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області). В т.ч. до державного бюджету -                   31,4 млн. грн. (30% від сум сплачених підприємствами промисловості).

Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, склала  7,8% (сплачено 149,3 млн. грн.), транспортом та зв’язком – 5,8% (сплачено 111,9 млн. грн.), будівництвом – 3,9% (сплачено 75,1 млн. грн.).

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.03.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 871,7 млн. грн, з якого 597,2 млн. грн. (68,5%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 343,2 млн. грн., податку на прибуток – 186,9млн.грн., ПДФО –125,2 млн. грн., платі за землю –77,3 млн. грн., акцизному податку – 14,8 млн. грн., інших податках та зборах – 124,3 млн. грн.

Протягом січня-лютого 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 36,7 млн. грн. або на 4%, в т.ч. до Державного бюджету - на 66,8 млн. грн. або на 10,3%, а до місцевих бюджетів – збільшилась на 32,1 млн. грн. або на 13,2%.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 2 місяці 2018 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 1512,9 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 517,3 млн. грн. або на 52,0%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1115,8 млн. грн., що становить 15,6% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7148,7 млн. грн.) та 116,2% до планових показників на 2 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 960,1 млн. грн.), понад план отримано 155,7 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 239,8 млн. грн. або на 27,4%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: по отг с.Кунка (Гайсинський район) – у 2,1 рази, отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 88,9%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 88,5%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 62,9%,  отг с.Війтівці (Хмільницький район) – на 59,3%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: отг м..Бар (Барський район) – збільшення на 6,5%, Гайсинському району - збільшення на 13,9%.

Разом з тим, по бюджетах окремих адміністративно-територіальних одиниць  надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів зменшились: по отг с.Хижинці (Вінницький район) – зменшення на 32,9%, отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – зменшення на 10,0%, Крижопільському району - зменшення на 3,8%

Дохідну частину бюджету до плану на 2 місяці виконано по 63-х  бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 5 бюджетів об’єднаних територіальних громад: отг м.Калинівка (Калиновський район), отг смт Вороновиця (Вінницький район), отг  с.Мельниківці (Немирівський район), отг  с.Хижинці (Вінницький район)  та отг с.Шляхова (Бершадський район).

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) по бюджетах: отг с.Війтівці (Хмільницький район) - 25,2% плану на рік (при розрахунковій нормі на 2 місяці 16,7%).  отг  с.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – 22,5% плану на рік, отг смт Оратів (Оратівський район)  – 20,9% плану на рік, отг с.Іванів (Калинівський район) –  20,4%, отг смт. Глухівці (Козятинський район)  – 20,0% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів - по отг  с.Хижинці (Вінницький  район) - 10,9% плану на рік, отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – 12,4% плану на рік, Тиврівському району  – 13,1% плану на рік, отг с.Студена (Піщанський район) – 13,1% плану на рік, отг с.Кунка (Гайсинський район) – 13,4% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад свої плани  по доходах (без трансфертів) до бюджету на 2 місяців 2018 року виконали 558 рад або 93.2% їх загальної кількості. Не виконано план по 41 бюджету (за 2 місяці 2017 року не було виконано 53 бюджети)

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 16 районах, не забезпечено – у 11 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Вінницькому районі – 9 бюджетів, Оратівському – 7 бюджетів, Барському та Могилів-Подільському районах – по 6 бюджетів, Ямпільському – 4 бюджети.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 142,7 млн. грн. дотацій (100% плану на 2 місяці)  та  2147,5 млн. грн. субвенцій з державного бюджету - 98,0% до плану на 2 місяці (недоотримано 43,6 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року  надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшились на  591,5 млн. грн. або на 34,8%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 3406,0 млн. грн. або 17,7% до уточненого плану на рік (план 19207,6 млн. грн.) та 103,4% до уточненого плану на 2 місяці (план 3294,0 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 831,3 млн. грн. або на 32,3%.

За 2 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 3547,8 млн. грн., що становить 16,7% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 21200,0 млн. грн.) та 84,0% до планових показників на 2 місяці (заплановано 4224,3 млн. грн.), збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1262,3 млн. грн. або на 55,2%. З них,  проведено видатків розвитку в сумі 423,5 млн грн., що становить 21,1% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2005,1 млн. грн.) та 70,0% до планових показників на 2 місяці (заплановано 605,5 млн. грн.), це більше проти 2-х місяців минулого року на 377,2 млн. грн. або у 9,1 разів.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2  місяців 2018 року  на  зазначені  цілі  використано               2835,5 млн. грн. - це 79,9% усіх видатків загального і спеціального фондів, у тому числі на освіту використано 898,0 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 148,8 млн. грн. або на 19,9%), на охорону здоров’я –                       468,5 млн. грн. (збільшення проти 2 місяців 2017 року на 94,4 млн. грн. або на 25,2%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1381,4 млн. грн. (збільшилися на 544,1 млн. грн. або на 65,0%), на культуру – 61,7 млн. грн. (зменшення на 11,0 млн. грн. або на 15,2%), на фізкультуру і спорт – 26,1 млн. грн. (збільшення на 5,4 млн. грн. або на 26,1%).

Зокрема, за січень-лютий 2018 року проведено 3037,0 млн. грн. видатків загального фонду, проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на     858,9 млн. грн. або на 39,4%.

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема, повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За попередніми даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язко- ве державне соціальне страхування

За даними Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.03.2018 року на обліку в області перебуває 129420 платників єдиного внеску (юридичні особи – 33057, фізичні – 96363). В порівнянні з 01.01.2018 роком їх кількість збільшилась на 854 або на 0,7% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-лютого 2018 року надійшло 843,8 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 192,3 млн. грн. або на 29,5% більше від надходжень за січень-лютий  2017  року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.03.2018 року становить   94,0 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 53,4 млн. грн., фізичних –  40,6 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску збільшився  на 10,0 млн. грн. або на 11,9%, по юридичних особах -  на   3,0 млн. грн.,  по фізичних – на 7,0 млн. грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними даними за січень-лютий 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали 1763,1 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 728,4 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-лютим 2017 року збільшились  на 37% або на 477,8 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.03.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 41,8% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 9,0 відсоткових пунктів.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-лютий 2018 року склали 1763,5 млн. грн., що на 37,1% або на 477,6 млн. грн. більше ніж за січень-лютий 2017 року.

Станом на 01.03.2018 року в області фактично отримують пенсії 457003 особи. Середньомісячний розмір пенсії складає 2049 грн.50 коп., у порівнянні з 01.03.2017 року – зріс на 446 грн. 03 коп. або на 27,8% (становив 1603 грн.47 коп.).

Крім того, станом на 01.03.2018 року в області отримують пенсії 21478 військовослужбовців.

На звітну дату   середній розмір   пенсії   військовослужбовця   складав                        2809 грн. 08 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.03.2017 року                       (2628 грн. 90 коп.) зріс на 6,9% або на 180 грн.18 коп.

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 01.03.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року збільшилась на 109,3 тис. грн. або на 0,2% та складає 47455,6 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23816,4 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –23639,2 тис. грн.

Протягом січня-лютого 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 670,6 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зросла на 779,1 тис. грн. та станом на 01.03.2018 становить 23515,0 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018 року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог збільшилась на 0,8 тис. грн. і станом на звітну дату складає 124,2 тис. грн.

 

  ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжувалась  позитивна тенденція щодо зростання   рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 30,8%, тоді як по Україні  приріст складає – 27,2%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1592,21 грн. і становить 6754,05 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту -  3 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-лютому 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 115,2%  (в середньому по Україні – 111,4%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область займає 1 місце в рейтингу регіонів України.

Середньомісячна заробітна плата за лютий 2018 року у порівнянні  до лютого 2017 року зросла на 29,3% або на 1532,77 грн., до січня 2018 року - на 0,1% або на   7,60 грн.  і становить 6757,84 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 12 місце серед регіонів України.

Індекс реальної  заробітної плати в області у лютому 2018 року до січня  2018 року  складає 99,3%, до лютого 2017 року – 113,9%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-лютий 2018 року складає 2,6 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 9097,68 грн. (ріст в порівнянні з січнем-лютим 2017 року на 28,5%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3503,12 грн. (зросла на 31,6%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2018 року становить – 8096,69 грн. (зросла на 33,9% і на 19,9% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 10255,82 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 41,1%, в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9315,81 грн. (ріст на 43,6%, на 37,9% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 8798,61 грн. (ріст на 21,3%, на 30,3% перевищує середній рівень по економіці області),тощо.

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 6644,92 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 26,5% та на 1,6% менше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 25,1% і складає 6233,33 грн. (на 7,7% менше середнього рівня по економіці області).

Заробітна плата працівників, що зайняті у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів за січень-лютий 2018 року становить – 8131,20 грн. (зросла майже в 1,7 рази і на 20,4% перевищує середній рівень по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності: у сфері інформації та телекомунікації середньомісячна заробітна плата зменшилась на 6,2% і становить 8113,76 грн.; у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування  - зросла на 45,2% і становить 8101,92 грн.; в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 39,4% і склала 7438,02 грн.; будівництва -  зросла на 43,4% і склала 6686,19 грн.; тощо.

За січень-лютий 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 12,4% менше (склала 5919,20 грн. і зросла на 18,9%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 30,3% менше (складає – 4710,13 грн. і зросла на 18,2%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 39,9% менше (складає 4059,55 грн. і зросла на 15,5%), тощо.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по  області за 2017 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує на 44,5%  і складає 8848 грн. (на 33,0% більше середньомісячної заробітної плати за   2016  рік);

-м. Козятин – на  14,0% - 6979 грн. (+37,0%);

-м. Жмеринка – на 12,6% - 6894 грн. (+43,4%);

-м. Вінниця – на 8,0% - 6609 грн. (+41,9%);

та  3 районів:

- Крижопільського – на 9,3% - 6692 грн. (+43,2%);

- Гайсинського – на 5,9% - 6481 грн. (+40,0%);

- Піщанського – на 5,0% - 6425 грн. (+55,6%).

 

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

– Теплицький на 27,4% менше, становить 4447 грн. (на 47,3% більше рівня 2016 року);

- Ямпільський – на 23,7%, 4670 грн. (на 38,8% більше);

- Літинський – на 21,2%, 4730 грн. (майже в 1,6 рази  більше);

- Погребищенський – на 20,1%, 4890 грн. (майже в 1,6 рази  більше), тощо.

Протягом 2017 року в порівнянні з 2016 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Хмільник – на 51,6%)  та усі 27 районів.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком спостерігається у наступних районах: Чечельницькому – майже в 1,9 рази більше (складає 5319 грн.), Могилів-Подільському – в 1,7 рази (4942 грн.), Липовецькому – майже в 1,7 рази (5399 грн.),Чернівецькому – майже в 1,6 рази (5013 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Ямпільського (на 38,8%, становить 4670 грн.), Гайсинського (на 40% становить 6481 грн.), Козятинського (на 43,3%, 5490 грн.) та Крижопільського (на 43,2%, 6692 грн.) району.

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 березня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 30 підприємствах області (включаючи 8 економічно активних, 20 підприємств-банкрутів та 2 економічно неактивні, які призупинили діяльність) становить в цілому 15655,2 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 33,2%, або на 3903,5 тис. грн. в порівнянні з 01.02.2018 року – на 1,2% або на 190,1 тис. грн. За рівнем заборгованості із заробітної плати область займає 9 місце серед регіонів України.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 2426,2 тис. грн. або 15,5% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року скоротилась на 36,9% або на 1416,6 тис. грн., в порівнянні з 01.02.2018 року – збільшилась на 19,1% або на 388,3 тис. грн. За рівнем заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах область займає 5 місце серед регіонів України, за  темпами її зміни в порівнянні з даними на 01.01.2018 року – 1 місце.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 45,2% або на 3540,3 тис. грн., а в порівнянні з 01.02.2018 року – зменшилась на 1,7% або на 198,2 тис. грн. та станом на 01.03.2018 року складає 11366,5 тис. грн. або 72,6%  від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 1862,5 тис. грн. або 11,9% від загальної суми боргу по області і  порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась в 22,5 рази  або на 1779,8 тис. грн., в порівнянні з 01.02.2018 року – не змінилась.

 

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.03.2018 року складає 0,9% фонду оплати праці за лютий 2018 року (7 місце серед регіонів України).

Станом на 01.03.2018 року не виплачено заробітну плату 298 працівникам економічно активних підприємств (0,1% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 111 осіб менше ніж станом на 01.01.2018 року (кількість таких осіб складала 409). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 8142 грн. (на 20,5% перевищує обсяг середньої заробітної плати за лютий 2018 року).

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (75,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (12,5%), будівництва (4,9%),  тощо.

На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.03.2018 року склала 11745,8 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 40,6%, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 1495,8 тис. грн. (12,7% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2018 року зменшився майже в 2,2 рази. На промислових підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 8387,5 тис. грн. (71,4% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року збільшилась в 1,6 рази. Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах промисловості (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 1862,5 тис. грн. (15,9% загальної суми боргу по галузі) і  порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась в 22,5 рази.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів сума боргу з 01.01.2018 року не змінилась і на звітну дату складала 1960,6 тис. грн. На економічно активних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг заборгованості даного виду діяльності належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.

В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг на підприємствах будівництва збільшився на 5,0% і сума заборгованості станом на 01.03.2018 року становила 765,3 тис. грн. Сума боргу на економічно активних підприємствах у будівництві складала 573,4 тис. грн. (74,9% суми боргу даного виду діяльності) і  в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 6,7%. На підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 191,9 тис. грн. (25,1% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року не змінилась.

В лютому 2018 року виникла заборгованість в сумі 278,7 тис. грн. на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Протягом лютого 2018 року в 2,3 рази збільшилась заборгованість на підприємствах-банкрутах, що здійснюють операції з нерухомим майном, залишок боргу на звітну дату склав 397,0 тис. грн.

Сума заборгованості працівникам підприємств-банкрутів, що зайняті у сфері охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 3,8% і  на звітну дату складала 429,5 тис. грн.

Залишок заборгованості, яка виникла в січні поточного року на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, протягом лютого 2018 року не змінився і склав 278,7 тис. грн.

Станом на 01.03.2018 року заборгованість, економічно активних підприємств  освіти склала 21,5 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018  року зменшилась на 42,4%.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.

Станом на 01.03.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 10 районів: Барського, Вінницького, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського, Чечельницького та 4 міст:  м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського  і м.Ладижина.

Протягом лютого 2018 року в повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 60,8 тис. грн. на підприємствах Чернівецького району.

В порівнянні з даними на 01.02.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Тростянецькому районі на 287,4 тис. грн або на 22,5% (залишок 988,1 тис. грн.), Вінницькому районі на 120,0 тис. грн або на 27,1% (залишок 323,4 тис. грн.) та у Крижопільському районі на 3,6 тис. грн або на 17,5% (залишок 17,0 тис. грн.).

Разом з тим, протягом лютого 2018 року наростили борги із заробітної плати на підприємствах та установах Теплицького району - на 136,4 тис. грн. або майже в 1,6 рази (борг становить 382,0 тис. грн.), Могилів-Подільського району – на                         88,2 тис. грн. або на 7,4% (1278,2 тис. грн.), Калинівського району - на    82,4 тис. грн. або на 6,3% (1384,8 тис. грн.), Барського району - на 28,5 тис. грн. або на 13,8%               (235,1 тис. грн.) та у м. Вінниці - на 326,4 тис. грн. або на 5,5% (залишок 6263,1 тис. грн.).

В лютому 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Жмеринському               (520,5 тис .грн), Тульчинському (230,4 тис. грн.) і Чечельницькому (110,5 тис. грн.) районах та у м. Жмеринка (956,2 тис. грн.), м. Могилів-Подільський (92,2 тис. грн.) і   м. Ладижин (2873,7 тис. грн.).

Найбільша частка у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області станом на 01.02.2018 року серед районів у: Калинівському – 8,8% (1384,8 тис. грн.) і Могилів-Подільського - 8,2%  (1278,2 тис. грн.) та  у містах  Вінниці – 40% (6263,1 тис. грн.) і Ладижині – 18,4% (2873,7 тис. грн.). Борг зазначених 4 адміністративних одиниць (11799,8 тис. грн.) становить 75,4% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.03.2018 року відсутні борги у 24 районах та у 4 містах: Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник.

На звітну дату допущено борг у 3 районах, а саме: у Барському - 94,0 тис. грн.  (в порівнянні з даними на 01.02.2018 року не змінився), Калинівському –                   1384,8 тис. грн. (протягом лютого 2018 року – збільшився на 82,4 тис. грн. або на 6,3%) та Крижопільському – 17,0 тис. грн (в порівнянні з 01.02.2018 року – зменшився на 17,5% або на 3,6 тис. грн.), а також у м. Вінниця – 930,4 тис. грн. (до 01.02.2018 року збільшився на 309,5 тис. грн. або на 49,8%).

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-лютий 2018 року склав 103,5%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 101,1%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, збільшилась на 61,2 млн. грн або на 27,9% і станом на 1 березня 2018 року становить 280,3 млн. грн.

При цьому:

-     заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 4,0 млн. грн (в 3,1 рази), борг становить 5,9 млн. грн;

-     заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 2,5 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 2,6 млн. грн;

-     заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року збільшилась на 28,9 млн. грн (на 47,5%), борг становить                        89,7 млн. грн.

Рівень оплати за січень-лютий 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (125,2%), Чернівецькому (114,8%), Шаргородському (111,1%).

Розра-хунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ населенням та бюджетними установами області за січень-лютий 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 23,1% за відповідний період 2017 року цей показник становив 19,8%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 1 306,7 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз»  (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) - 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 1 359,4 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 27,2%.

Розра-хунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень 2018 року становить 69,0%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 57,2%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає    101,5 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.02.2018  року склався у 25 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Липовецькому (45,1%), Тростянецькому (48,7%) та Іллінецьому (49,0%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у лютому 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 102,1%, по Україні – 102,4%. Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 3 місце в рейтингу.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товарооборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-лютий 2018 року склав – 3,7 млрд. грн.,  що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 11,5 % (по Україні  збільшився  на 7,5%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий поточного року область займає 2 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за 2017 року становить 8,6 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 3,2 млрд. грн., що становить – 37,4%   від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА