ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-березень 2018 року рівень виробництва промислової продукції не досяг рівня січня-березня 2017 року на 0,9%. Однак, слід зазначити, що у березні 2018 року спостерігається пожвавлення виробництва промислової продукції проти лютого 2018 року на 4,1%.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла 16 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-березнем 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 19,9%.

У січні-лютому 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 195,3 млн. грн., що становить 1,7% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1662 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить  6956 грн.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 8,0%.

У переробній промисловості зафіксовано спад промислового виробництва на 3,6% (за рахунок зменшення обсягів виробництва у харчовій галузі на 8,7%, легкій – на 2,4%, виробництві будматеріалів – на 10,5%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-березня 2018 року до відповідного періоду попереднього року становив 91,3%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-лютий 2018 року склала 62,5%, реалізовано продукції на суму 7,1 млрд. грн.

У галузі працює 20808 осіб, середньомісячна заробітна плата – 9316 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за 2018 рік (далі: питома вага) складає 0,4%, обсяги виробництва продукції знизились проти січня-березня 2017 року на 2,4%.

За січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму 48,8 млн. грн.

У галузі працює 2316 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6598 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 3,9%) обсяги виробництва січня-березня 2018 року перевищили рівень відповідного періоду попереднього року на 0,8%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-лютому 2018 року реалізовано продукції на 445,3 млн. грн.

У галузі працює 2288 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6850 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 1,9%) виробництво продукції у січні-березні 2018 року збільшилось на 5,3%.

У січні-лютому 2018 року реалізовано продукції на суму 209,5 млн. грн.

У галузі працює 1192 особи, середньомісячна заробітна плата – 6419 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,1%) виробництво у січні-березні 2018 року збільшилось на 18,8%, а у зрівнянні з попереднім місяцем зросло на 62%.

Підприємствами галузі за січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму 118,7 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва будівельних матеріалів у січні-березні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 10,5%.

Підприємствами галузі за січень-лютий 2018 року реалізовано продукції на суму 125,7 млн. грн., що становить 1,1% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2228 осіб, середньомісячна заробітна плата – 4827 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-березні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено обсяг минулорічного рівня відповідного періоду на 14,8%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування реалізується 2,4% продукції, що становить 267,7 млн. грн.

У галузі працює 2597 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6959 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-березня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 45,1%. Питома вага галузі складає 1,9%, підприємствами реалізовано продукції у січні-лютому 2018 року на суму 216,5 млн. грн.

У галузі працює 4690 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6282 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-березні 2018 року збільшились на 8,0%.

Питома вага галузі складає 21,9%, обсяг реалізованої продукції у січні-лютому 2018 року становить 2,5 млрд. грн.

У галузі працює 10703 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 8799 грн.

У січні-лютому 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11,3 млрд. грн.

На промислових підприємствах області працює 55080 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8097 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі - 20808 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10703 особи.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністра-тивні послуги

За даними моніторингу у січні-березні 2018 року започаткували діяльність 2061 новостворених суб’єктів господарювання, що у 2,4 рази менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 288 – юридичних осіб (на 21% менше) та 1773 – фізичних осіб-підприємців (в 2,7 рази менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 3289 суб’єктів господарювання (87 – юридичних осіб та 3202 – фізичних осіб-підприємців), що у 4 разів менше  порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в                        м. Вінниці - 135, або 46,9% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (7,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 4,1%, Бершадському -3,7%, Тульчинському – 3,6%, Калинівському районі – 2,7% та Теплицькому -2,4% районах.

Серед міст обласного значення: у м. Вінниці – 34,3%, м. Могилів-Подільському – 3,4%, м. Жмеринці – 1,8%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І квартал 2018 року становить 692,7 млн. грн., або 22,9% від загальних обсягів надходжень, що на 9,0% менше, ніж у І кварталі 2017 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І кварталом 2017 року зросла на 26,9%, або на 88,5 млн. грн. і становить 418,1 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 25,7%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21 – районний, 4 – міськрайонні, 5 – міських, 4 - сільських, 1 - селищний) та 8 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1 – в Муровано-Куриловецькому, 1- в Піщанському, 1- в Погребищенському районах.

За січень -березень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг у Вінницькій області надано понад 304 тис. різноманітних адміністративні послуги суб’єктам звернення, що на 2,8% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Від надання адміністративних послуг у І кварталі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 26,1 млн. грн., що в 1,6 рази більше (на 9,8 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом 2017 року.

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо  торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні–лютому 2018р. становили 152,0 млн. дол. США, а імпорту – 72,7 млн. дол. Порівняно із січнем–лютим 2017р. експорт зменшився на 4,2% (на 6,7 млн.дол.), а імпорт збільшився на 60,6% (на 27,4 млн. дол.). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 79,3 млн. дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,09 (у січні–лютому 2017р. – 3,51). Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 104 країн світу.

 

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Польщі (13,0% загальних обсягів експорту), Індії – 11,7%, Білорусі – 8,3%, Єгипту – 7,2%, Туреччині – 5,8%, Оману – 3,4%, Російській Федерації – 3,3%, Румунії – 3,2%, Ізраїлю, Молдові та Німеччині – по 2,9%, Італії – 2,7% і Австрії та Ірану – по 2,0%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Ірану, Італії, Литви, Оману, Саудівської Аравії, Таїланду та Тунісу. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Бангладешу, Індії, Іспанії, Тайваню та Шрі-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (19,4% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 17,3%, Польщу – 10,5%, Румунію – 7,8%, США – 7,2%, Сербію – 5,0%, Італію – 4,0%, Білорусь  та Нідерланди – по 3,6%, Туреччину – 3,2% та Російську Федерацію – 2,5%. Імпортні поставки, порівняно із січнем–лютим 2017р., суттєво збільшились з Білорусі, Китаю, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Іспанії, Словаччини та Франції.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти і деревина та вироби з деревини. Крім того, вагома частка належить машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню, живим тваринам, продуктам тваринного походження, текстильним матеріалам та текстильним виробам,  мінеральним продуктам, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості і недорогоцінним металам та виробам з них.

У січні–лютому 2018р. з Вінниччини було експортовано 514,5 т м’яса великої рогатої худоби, 2,8 тис.т молока і молочних продуктів, 936,0 т масла вершкового та інших молочних жирів, 89,3 т сирів, 122,5 тис.т зернових культур, 50,2 тис.т олії соняшникової, 17,4 тис.т цукру білого, 38,5 тис.дал горілки, 12,7 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 1401,3 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 143,0 т м’яса великої рогатої худоби, 99,0 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 37,8 т м’яса свиней (свинини), 2609,7 т продуктів переробки нафти, 4838,9 т портландцементу, 901,8 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 10,0 тис.т добрив, 3,9 тис.шт шин для вантажних автомобілів, 2682,5 м3 плит деревноволокнистих, 282,4 тис.м2 тканин різних видів, 2,4 тис.т прокату чорних металів, 118,9 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 90,1 тис.шт машин пральних побутових, 1076 автонавантажувачів, 151 машину сільськогосподарську, садову для обробки грунту, 16 комбайнів зернозбиральних, 274 трактори, 229 автомобілів легкових та 6 автомобілів спеціальних.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–березні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 468,8 млн. грн. (9 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 196,2 млн. грн., або 41,8% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 272,7 млн. грн. або 58,2%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-лютому 2018 року становив 155,6% (1 місце серед регіонів України).

У січні - грудні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11080,3 млн. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України).

У порівнянних цінах на 40,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (5 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

- у будівлі та споруди – 35,8% усіх інвестицій;

- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,9%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 67,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 3,1%.

Кошти населення на будівництво житла складають 10,3% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 17,6%, інші джерела фінансування – 1,8%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-грудень 2017 року становлять 1300,5 млн. грн.

У 2017 році прийнято в експлуатацію 337,9 тис. кв. м загальної площі житла        (11 місце серед регіонів України), у тому числі:

- у містах – 255,7 тис. кв. м загальної площі (75,7%);

- у сільській місцевості – 82,2 тис. кв. м (24,3%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2017 році порівняно з 2016 роком зменшився на 3,4% (16 місце серед регіонів України). Найбільше (у 3,9 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Козятинському районі, в Тиврівському районі – у 3,6 рази, в Оратівському районі – у 2,9 рази. Більше ніж удвічі зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Немирівському, Крижопільському та Тростянецькому районах.

По області найбільше (57,9%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Тиврівському та Немирівському районах) прийнято в експлуатацію 25,6% загального обсягу житла.

За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.

Іноземне

інвестуван- ня

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку області з початку інвестування на 31.12.2017р. становив 203,4 млн. дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 129,1 дол. США.

У 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено                                  17,8 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 49 країн світу. Переважна більшість інвестицій (80,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 164,1 млн. дол. США, з інших країн світу – 39,3 млн. дол. США (19,3%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 72,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 157,7 млн. дол. США (77,5% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного  господарства  акумульовано 21,1 млн. дол. США (10,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,3 млн. дол. США (4,1%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7 млн. дол. США (3,8%).

Вагому частку (57,0%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці –            115,9 млн. дол. США Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 20,1 млн. дол. США (9,9%), Барському – 9,5 млн. дол. США (4,6%), Вінницькому – 7,4 млн. дол. США (3,6%), Тиврівському – 7,1 млн. дол. США (3,5%) та Тульчинському – 6,4 млн. дол. США (3,2%).

 ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Фінансовий результат господарсь-кої діяльності (по бухгалтер-ському обліку)

 

Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за 2017 рік ефективно.

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області за 2017 рік позитивний сальдовий фінансовий результат до оподаткування  великих та середніх підприємств області становив 6654,0 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом минулого року зменшився на 0,6% або на 36,9 млн. грн.

Прибутково спрацювали 81,3% (-1,7 в.п.) підприємств, обсяг їх прибутку складає 8441,3 млн. грн. і проти 2016 року зменшився на 1,5% або на 128,5 млн. грн.

Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність підприємств сільського, лісового та рибного господарства, які за 2017 рік  спрацювали з позитивним фінансовим результатом у сумі 5384,1 млн. грн. прибутку, який до рівня 2016 року зменшився на 5,4% або на 307,3 млн. грн. Питома вага прибуткових підприємств зазначеної галузі зменшилась на 0,1 в.п. і склала 90,4%. Загалом прибутковими підприємствами отримано 5618,8 млн. грн прибутків, що на 8,6% або на 528,7 млн. грн. менше ніж у 2016 році. У структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах діяльності прибуток прибуткових підприємств сільського, лісового та рибного господарства складає 66,5%.

Значний вплив на результати діяльності економіки області за звітний період мала прибуткова діяльність підприємств промисловості, обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманого за 2017 рік, в порівнянні з 2016 роком зменшився на 22,4% або на 283,9 млн. грн. і склав 984,8 млн. грн. Частка прибутково працюючих промислових підприємств зменшилась на 1,7 в.п. і склала 77,4%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 9,2% або на 170,5 млн. грн. і склала 2023,3 млн. грн. (24% від прибутків прибуткових підприємств області).

Найкраще серед промислових підприємств спрацювали підприємства переробної промисловості обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманий за 2017 рік, в порівнянні з 2016 роком зменшився на 33,9% або на 254,9 млн. грн. і склав 498,1 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зменшилась на 2,6 в.п. і склала 80,5%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 1,4% або на 17,2 млн. грн. і склала 1245,4 млн. грн. (61,6% від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Серед галузей переробної промисловості найкраще спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, якими за 2017 рік  отримано 215,1 млн. грн. прибутку, що на 5,4% або на 12,4 млн. грн. менше, як за 2016 рік. Прибутково спрацювали 74,5% (-2,1 в.п.) підприємств харчової галузі, сума їх прибутку збільшилась на 19,8% і склала 789,8 млн. грн. (63,4% в структурі прибутку прибуткових підприємств переробної промисловості).

Також прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства наступних видів діяльності, в т.ч.:

- машинобудування – 154,6 млн. грн. прибутку, обсяг якого збільшився на 17,8% або на 23,4 млн. грн., частка прибуткових підприємств становить 90,5% (+4,1 в.п.);

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 52,0 млн. грн. прибутку, що зріс в 1,5 рази або на 17,7 млн. грн., 87,5%  прибуткових підприємств (-12,5.п.);

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 39,2 млн. грн. прибутку, який скоротився на 34,5% або на 20,7 млн. грн., прибутково спрацювали 88,9% підприємств (+10 в.п.);

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 17,1 млн. грн. прибутку, що скоротився на 17,9% або на 3,7 млн. грн., 100% прибуткових підприємств;

- виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування –24,0 млн. грн. прибутку, який зменшився на 7,9% або на 2,1 млн. грн., 66,7% (-33,3 в.п.) підприємств даного виду діяльності спрацювали прибутково.

Вплинула на результати діяльності економіки області за звітний період прибуткова діяльність підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів,  обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманого за 2017 рік, в порівнянні з 2016 роком збільшився на 5,6% або на 12,9 млн. грн. і склав 243,6 млн. грн. Частка прибутково працюючих промислових підприємств зменшилась на 33,3 в.п. і склала 50,0%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 7,9% або на 18,3 млн. грн. і склала 250,5 млн. грн. (12,4% від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  за 2017 рік спрацювали з прибутковим фінансовим результатом у сумі 235,9 млн.грн. прибутку, що на 20,9% або на 62,2 млн. грн. менше як за 2016 рік. Прибутково спрацювали 50% (-12,5 в.п.) підприємств, а сума їх прибутку збільшилась на 34,3% або на 132,6 млн. грн. і склала 519,0 млн. грн. (25,7% в структурі прибутку прибуткових промислових підприємств).

 

Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності зі значним прибутковим фінансовим результатом спрацювали підприємства, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів,  сальдовий фінансовий результат яких за 2017 рік склав 294,4 млн. грн. прибутку і в порівнянні із 2016 роком зріс майже в 13,3 рази або на 272,2 млн. грн., прибутково спрацювали 68,2% (-11,3 в.п.) підприємств, сума отриманого ними прибутку зросла в 2,3 рази або на 187,0 млн. грн. і склала 334,0 млн. грн.

Також прибутково в цілому спрацювали підприємства наступних видів діяльності:

- будівництво - 282,1 млн. грн. прибутку, що зріс на 33% або на 70,1 млн. грн., 95% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково, сума їх прибутків збільшилася на 23,4% і складає 282,3 млн. грн.;

- інформація та телекомунікації – 82,1 млн. грн. прибутку, що скоротився на 6,8% або на 6,0 млн. грн., 100% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 9,0 млн. грн. прибутку, який зріс на 11,2% або на 0,9 млн. грн., 77,8% прибуткових підприємств (- 22,2 в.п. ), сума їх прибутків збільшилася на 13,1% і складає 9,2 млн. грн. і таке інше.

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За 2017 рік в порівнянні з 2016 роком сума збитків збиткових підприємств зменшилась на 4,8% і становить 1787,3 млн. грн.

Питома вага підприємств, які в результаті господарської діяльності отримали збитковий фінансовий результат, збільшилась на 1,7 в.п. і склала 18,7% загальної кількості підприємств та організацій області.

Значний вплив на результати діяльності економіки області за 2017 рік мала збиткова діяльність підприємств, що займаються діяльністю у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 257,9 млн. грн. збитку, що в 1,7 рази або на 107,6 млн. грн. більше збитку, отриманого за 2016 рік, 40,5% підприємств спрацювали збитково (+5,6 в.п.), сума їх збитку зросла в 1,7 рази і склала 341,1 млн. грн.

Підприємства, що займаються діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, за результатами роботи у 2017 році отримали збиток в сумі 128,0 млн. грн., тоді як за 2016 рік отримали прибуток в сумі 35,0 млн. грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності становила 10,5% (-5,3 в.п.), а сума одержаних  ними збитків зросла майже у 383 рази і склала 131,4 млн. грн.

За 2017 рік в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте, підприємства  з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність отримали збитки в сумі 127,3 млн. грн., тоді як за 2016 рік отримали прибуток в сумі 106,7 млн. грн. Частка збиткових підприємств складає 50%, а сума їх збитків становить 130,6 млн. грн. (за 2016 рік всі підприємства були прибуткові).

Також в результаті господарської діяльності отримано збитки підприємствами, що працюють у сфері тимчасового розміщування і організації харчування, сума їх збитків за 2017 рік становила 0,6 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року сальдовий фінансовий результат становив 0,3 млн. грн. прибутку. Частка збиткових підприємств складає 33,3%, а сума їх збитків становить 1,1 млн. грн.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до оперативних даних Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-березень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 27,2% або на 907,0 млн. грн. і становлять 4245,0 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 2019,0 млн. грн., їх обсяг збільшився на 13,6% або на 241,6 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-березня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 3020,1 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 111,2 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 18,2% або на 464,8 млн. грн. більше ніж у січні-березні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 1392,6 млн. грн, що на 10,5% або на 132,6 млн. грн. більше збору платежів за аналогічний період  2017 року.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-березня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 129,0 млн. грн. (в т. ч.: 100,1 млн. грн. податку на прибуток, 26,7 млн. грн.– ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 2,1 млн. грн. - інших платежів ), що у 2,3 рази менше ніж за січень-березень 2017 року - коли їх надходження складали  298,0 млн. грн. (в т. ч.: 242,8 млн. грн.- ПДВ, 13,1 млн. грн. - ПДФО, 30,0 млн. грн. - податку на прибуток, 19,6 млн. грн. – ПДФО, 3,6 млн. грн - військового збору та 2,0 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану  вартість (обсяг – 131,6 млн. грн., за січень-березень 2017  року – 98,4 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-березень 2018 року склали 2888,5 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 431,6 млн. грн. або на 17,6%), а до Державного бюджету - відповідно 1261,0 млн. грн. (збільшились на 99,4 млн. грн. або на 8,6%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 3,6 відсоткових пункти і складає 43,7% (частка збору податків і зборів в сумі загального збору зменшилась на 3,2 в.п. і складає 46,1%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за I квартал 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 46,5% (1342,7 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 16,5% (476,7 млн. грн.), податок на прибуток – 11,0% (319,0 млн. грн.), єдиний податок – 9,9% (287,5 млн. грн.), плата за землю – 6,3% (182,5 млн. грн.), військовий збір – 3,3% (95,1 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (37,7 млн. грн.) та інші.

В січні-березні 2017 року  забезпечено приріст надходжень до Зведеного   бюджету: податку на доходи фізичних осіб – на 31,2% (+319,0 млн. грн.), податку на прибуток – в 1,8 рази (+142,3 млн. грн.), єдиного податку – на 29,1%  (+64,9 млн. грн.), плати за землю - на 11,5% (+18,8 млн. грн.), екологічного податку - в 3 рази (на 17 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в1,9 рази (+7,9 млн. грн.), військового збору – на 13,4% (+11,2 млн. грн.).

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками зайнятими у сільському господарстві. Протягом I кварталу 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 625,7 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що складає 21,6% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 336,3 млн. грн. (26% від загального збору податків до державного бюджету по області). В зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС,  порівняно з I кварталом 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників зменшились на 12% (на 85,3 млн. грн.), до державного бюджету – на 32,6% (на 162,5 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-березня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 549,5 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 19% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 275,9 млн. грн. (21,3% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-березнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 29,7% (+125,8 млн. грн.), до державного бюджету – на 34,9%  (+71,4 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 372,6 млн. грн., що складає 67,8% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 200,0 млн. грн. або 72,5% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 43,1% (сплачено 160,5 млн. грн.), до державного бюджету – 36,7% (сплачено 73,3 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів, до бюджетів усіх рівнів сплачено  майже 47,5 млн. грн. (29,6% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 23,5  млн. грн. (відповідно – 32%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 28,5 млн. грн. (17,8% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 10,4 млн. грн. (14,2% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 26 млн. грн. (до державного бюджету – 16,7 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп - 15,3 млн. грн. (до державного бюджету – 5,3 млн. грн.), виробниками цукру – 9,6 млн. грн. (до державного бюджету – 7,7 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 76,3 млн. грн. (20,5% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області),. В т.ч. до державного бюджету – 49,8 млн. грн. (24,9% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-березня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 145,3 млн. грн., що складає 26,4% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 56,5 млн. грн. або20,5% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала  8,9% (сплачено 259,0 млн. грн.), транспортом та зв’язком – 5,8% (сплачено 166,6 млн. грн.), будівництвом – 4,1% (сплачено 119,6 млн. грн.).

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.04.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 843,7 млн. грн, з якого 584,7 млн. грн. (69,3%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 336,3 млн. грн., податку на прибуток – 179,4 млн. грн., ПДФО – 125,6 млн. грн., платі за землю –79,9 млн. грн., акцизному податку – 15,6 млн. грн., інших податках та зборах – 106,8 млн. грн.

Протягом січня-березня 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 64,7 млн. грн. або на 7,1%, в т.ч. до Державного бюджету - на 81,3 млн. грн. або на 12,2%, а до місцевих бюджетів – збільшилась на 16,6 млн. грн. або на 6,9%.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 3 місяці 2018 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 2226,0 млн. грн., що становить 28,9% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7697,0 млн. грн.) та 133,4% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1668,8 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 665,5 млн. грн. або на 42,6%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 3818,3 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 29,4%  плану на рік (план на рік становив 12970,1 млн. грн.) та 97,1% до плану на 3 місяці (заплановано 3933,0 млн. грн., недоотримано до плану 114,7 млн. грн. субвенцій з держбюджету). Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1133,2 млн. грн. або на 42,2%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 6044,4 млн. грн. або 29,2% до уточненого плану на рік (план 20667,1 тис. грн.) та 107,9% до уточненого плану на 3 місяці (план 5601,8 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 1798,7 млн. грн. або на 42,4%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1688,7 млн. грн., що становить 23,6%  плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7148,7 млн. грн.) та 111,7% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1511,6 млн. грн.), понад план отримано 177,1 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 352,8 млн. грн. або на 26,4%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 105,2%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 84,3%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 66,9%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 65,9%, отг с.Мельниківці (Немирівський район) – на 55,9%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: отг с.Хижинці (Вінницький район) – на 4,1%, отг м.Бар (Барський район) – на 9,1%, по Іллінецькому району - на 12,2%, отг с.Якушенці (Вінницький район) – на 12,8%, Барського району - на 14,2%.

Крім того, у порівняних умовах проти 3-х місяців 2017 року по 2-х бюджетах відбулося зменшення находжень доходів, а саме по отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – на 8,7% та Крижопільському  району –  на 3,1%.

Дохідну частину бюджету до плану на 3 місяці виконано по 66-ти  бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 2 бюджети: м.Козятина, по якому виконання склало 98,8% плану, та отг  с.Хижинці (Вінницький район) – 92,8% плану на 3 місяці.

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) по бюджетах: отг  с.Райгород (Немирівський район) – 39,7% плану на рік (при розрахунковій нормі на 3 місяці – 25,0%). отг с.Війтівці (Хмільницький район) – 31,8% плану на рік, отг с.Іванів (Калинівський район) –  30,9%,отг  с.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – 29,4% плану на рік, отг с.Хижинці (Вінницький район) – 28,7% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів по: отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – 17,5% плану на рік, отг с.Студена (Піщанський район) – 19,0% плану на рік, отг с.Кунка (Гайсинський район) – 19,2% плану на рік, отг с.Шляхова  (Бершадський район) – 19,2% плану на рік та по Теплицькому району  – 19,8% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 3 місяці 589 рад, або 98,3% їх загальної кількості. При цьому, станом на 01.04.2018 р. по 3-х бюджетах виконання становило більше 75% плану на рік, а ще по 81 бюджету – виконання становило більше 50% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 21 районі, не забезпечено  у 6 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Могилів-Подільському районі – 3 бюджети, Чернівецькому та Шаргородському районах по 2 бюджети, по Жмеринському, Піщанському та Чечельницькому районах по 1 бюджету.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 214,1 млн. грн. дотацій або 100% плану на 3 місяці  та 3485,1 млн. грн. субвенцій з державного бюджету або 98,3% до плану на 3 місяці (недоотримано 62,0 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року  надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшились на 1014,1 млн. грн. або на 37,8%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 5387,9 млн. грн. або 28,0% до уточненого плану на рік (план 19217,1 млн. грн.) та 102,2% до уточненого плану на 3 місяці (план 5272,8 млн. грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1366,9 млн. грн. або на 34,0%.

За 3 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків  в сумі 5746,5 млн. грн., що становить 26,7% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 21487,0 млн. грн.), та 87,4% до планових показників на 3 місяці  (заплановано 6572,3 млн. грн.) і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1910,0 млн. грн. або на 49,8%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 538,3 млн грн., що становить 24,1% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2237,6 млн. грн.) та 65,6% до планових показників на 3 місяці (заплановано 820,3 млн. грн.), що більше проти 3-х місяців минулого року на 393,8 млн. грн. або у 3,7 разів.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування галузей соціально-культурної сфери: за 3 місяці 2018 року на зазначені цілі використано 4746,8 млн. грн., що становить 82,6% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 1429,2 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 201,0 млн. грн. або на 16,4%), на охорону здоров’я – 817,1 млн. грн. (збільшення проти 3 місяців 2017 року на 177,2 млн. грн. або на 27,7%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2356,4 млн. грн. (збільшилися на 932,8 млн. грн. або на 65,5%), на культуру – 100,6 млн. грн. (збільшення у порівняних умовах на 14,8 млн. грн. або на 17,3%), на фізкультуру і спорт – 43,6 млн. грн. (збільшення на 10,1 млн. грн. або на 30,0%).

Зокрема, за січень-березень 2018 року проведено 4991,1 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 27,7% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 18026,8 млн. грн.) та 89,8% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 5560,5 млн. грн.) і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на 1415,7 млн. грн. або на 39,6%.

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язко- ве державне соціальне страхування

За даними Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.04.2018 на обліку в області перебуває 129942 платники єдиного внеску (юридичні особи – 33200, фізичні – 96742). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 1376 або на 1,1% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-березня 2018 року надійшло 1281,9 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 259,0 млн. грн. або на 25,3% більше від надходжень за січень-березень 2017  року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.04.2018 року становить 97,1 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 58,2 млн. грн., фізичних – 38,9 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018року борг по єдиному внеску збільшився  на 13,0 млн. грн. або на 15,5%, по юридичних особах - на 7,9 млн. грн.,  по фізичних – на 5,1 млн. грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними даними за січень-березень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали  2816,2 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 1107,5 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-березнем  2017 року збільшились  на 33% або на 700,4 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.04.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 39,8% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 6,3 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-березень 2018 року склали 2815,1 млн. грн., що майже на 33,1% або на 699,2 млн. грн. більше ніж за  січень-березень 2017 року.

Станом на 01.04.2018 року в області фактично отримують пенсії 456578 особи. Середньомісячний розмір пенсії складає 2056 грн.40 коп., у порівнянні з 01.04.2017 року – зріс на 453 грн.25 коп. або на 28,3% (становив 1603 грн.15 коп.).

Крім того, станом на 01.04.2018 року в області отримують пенсії 21509 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 3296 грн.37 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2017 року (2627 грн. 68 коп.) зріс на 25,5% або на 668 грн.69 коп.

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 01.04.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 7,5 тис. грн. або на 0,02% та складає 47338,8 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23811,3 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –23527,5 тис. грн.

Протягом січня-березня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 675,6 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зросла на 668,0 тис. грн. та станом на 01.04.2018 становить 23403,9 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018 року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог збільшилась на 0,2 тис. грн. і станом на звітну дату складає 123,6 тис. грн.

 ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжувалась  позитивна тенденція щодо зростання   рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 30,8%, тоді як по Україні  приріст складає – 27,2%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1592,21 грн. і становить 6754,05 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту -  3 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-лютому 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 115,2%  (в середньому по Україні – 111,4%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область займає 1 місце в рейтингу регіонів України.

Середньомісячна заробітна плата за лютий 2018 року у порівнянні  до лютого 2017 року зросла на 29,3% або на 1532,77 грн., до січня 2018 року - на 0,1% або на   7,60 грн.  і становить 6757,84 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 12 місце серед регіонів України.

Індекс реальної  заробітної плати в області у лютому 2018 року до січня  2018 року  складає 99,3%, до лютого 2017 року – 113,9%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-лютий 2018 року складає 2,6 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 9097,68 грн. (ріст в порівнянні з січнем-лютим 2017 року на 28,5%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3503,12 грн. (зросла на 31,6%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2018 року становить – 8096,69 грн. (зросла на 33,9% і на 19,9% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 10255,82 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 41,1%, в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9315,81 грн. (ріст на 43,6%, на 37,9% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 8798,61 грн. (ріст на 21,3%, на 30,3% перевищує середній рівень по економіці області),тощо.

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 6644,92 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 26,5% та на 1,6% менше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 25,1% і складає 6233,33 грн. (на 7,7% менше середнього рівня по економіці області).

Заробітна плата працівників, що зайняті у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів за січень-лютий 2018 року становить – 8131,20 грн. (зросла майже в 1,7 рази і на 20,4% перевищує середній рівень по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності: у сфері інформації та телекомунікації середньомісячна заробітна плата зменшилась на 6,2% і становить 8113,76 грн.; у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування  - зросла на 45,2% і становить 8101,92 грн.; в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 39,4% і склала 7438,02 грн.; будівництва -  зросла на 43,4% і склала 6686,19 грн.; тощо.

За січень-лютий 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 12,4% менше (склала 5919,20 грн. і зросла на 18,9%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 30,3% менше (складає – 4710,13 грн. і зросла на 18,2%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 39,9% менше (складає 4059,55 грн. і зросла на 15,5%), тощо.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по  області за 2017 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує на 44,5%  і складає 8848 грн. (на 33,0% більше середньомісячної заробітної плати за   2016  рік);

-м. Козятин – на  14,0% - 6979 грн. (+37,0%);

-м. Жмеринка – на 12,6% - 6894 грн. (+43,4%);

-м. Вінниця – на 8,0% - 6609 грн. (+41,9%);

та  3 районів:

- Крижопільського – на 9,3% - 6692 грн. (+43,2%);

- Гайсинського – на 5,9% - 6481 грн. (+40,0%);

- Піщанського – на 5,0% - 6425 грн. (+55,6%).

 

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

– Теплицький на 27,4% менше, становить 4447 грн. (на 47,3% більше рівня 2016 року);

- Ямпільський – на 23,7%, 4670 грн. (на 38,8% більше);

- Літинський – на 21,2%, 4730 грн. (майже в 1,6 рази  більше);

- Погребищенський – на 20,1%, 4890 грн. (майже в 1,6 рази  більше), тощо.

Протягом 2017 року в порівнянні з 2016 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Хмільник – на 51,6%)  та усі 27 районів.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком спостерігається у наступних районах: Чечельницькому – майже в 1,9 рази більше (складає 5319 грн.), Могилів-Подільському – в 1,7 рази (4942 грн.), Липовецькому – майже в 1,7 рази (5399 грн.),Чернівецькому – майже в 1,6 рази (5013 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Ямпільського (на 38,8%, становить 4670 грн.), Гайсинського (на 40% становить 6481 грн.), Козятинського (на 43,3%, 5490 грн.) та Крижопільського (на 43,2%, 6692 грн.) району.

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до оперативних даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 квітня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 31 підприємстві області (включаючи 10 економічно активних, 20 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 16370,8 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 39,3%, або на 4619,1 тис. грн. в порівнянні з 01.03.2018 року – на 4,6% або на 715,6 тис. грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 4333,8 тис. грн. або 26,5% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 12,8% або на 491,0 тис. грн., в порівнянні з 01.03.2018 року – майже в 1,8 рази або на 1907,6 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області  в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 41,7% або на 3261,4 тис. грн., а в порівнянні з 01.03.2018 року – зменшилась на 2,5% або на 278,9 тис. грн. та станом на 01.04.2018 року складає 11087,6 тис. грн. або 67,7%  від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах(які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 949,4 тис. грн. або 5,8% від загальної суми боргу по області і  порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис. грн., в порівнянні з 01.03.2018 року – зменшилась на 49% або на 913,1 тис. грн.

 

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.03.2018 року складає 0,9% фонду оплати праці за лютий 2018 року (7місце серед регіонів України).

Станом на 01.03.2018 року не виплачено заробітну плату 298 працівникам економічно активних підприємств (0,1% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 111 осіб менше ніж станом на 01.01.2018 року (кількість таких осіб складала 409). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 8142 грн. (на 20,5% перевищує обсяг середньої заробітної плати за лютий 2018 року).

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (75,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (12,5%), будівництва (4,9%),  тощо.

На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.03.2018 року склала 11745,8 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 40,6%, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 1495,8 тис. грн. (12,7% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2018 року зменшився майже в 2,2 рази. На промислових підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 8387,5 тис. грн. (71,4% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року збільшилась в 1,6 рази. Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах промисловості (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 1862,5 тис. грн. (15,9% загальної суми боргу по галузі) і  порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась в 22,5 рази.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів сума боргу з 01.01.2018 року не змінилась і на звітну дату складала 1960,6 тис. грн. На економічно активних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг заборгованості даного виду діяльності належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.

В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг на підприємствах будівництва збільшився на 5,0% і сума заборгованості станом на 01.03.2018 року становила 765,3 тис. грн. Сума боргу на економічно активних підприємствах у будівництві складала 573,4 тис. грн. (74,9% суми боргу даного виду діяльності) і  в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 6,7%. На підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 191,9 тис. грн. (25,1% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року не змінилась.

В лютому 2018 року виникла заборгованість в сумі 278,7 тис. грн. на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Протягом лютого 2018 року в 2,3 рази збільшилась заборгованість на підприємствах-банкрутах, що здійснюють операції з нерухомим майном, залишок боргу на звітну дату склав 397,0 тис. грн.

Сума заборгованості працівникам підприємств-банкрутів, що зайняті у сфері охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 3,8% і  на звітну дату складала 429,5 тис. грн.

Залишок заборгованості, яка виникла в січні поточного року на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, протягом лютого 2018 року не змінився і склав 278,7 тис. грн.

Станом на 01.03.2018 року заборгованість, економічно активних підприємств  освіти склала 21,5 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018  року зменшилась на 42,4%.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.

Станом на 01.04.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 10 районів: Барського, Вінницького, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського,  Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського і м.Ладижина.

Протягом березня 2018 року в повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 382,0 тис. грн. на підприємствах Теплицького, району.

В порівнянні з даними на 01.03.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Могилів-Подільському районі на 420,1 тис. грн. або на 32,9% (залишок 858,1 тис. грн.), Тростянецькому районі на 121,8 тис. грн або на 22,3%  (залишок 866,3 тис. грн.), Калинівському районі на 133,8 тис. грн або на 9,7%  (залишок 1251,0 тис. грн.), Барському районі на 17,8 тис. грн або на 7,6% (залишок 217,3 тис. грн.) та у м. Ладижин - на 262,5 тис. грн або на 9,1%  (залишок 2611,2 тис. грн.) і м. Вінниця - на 160,5 тис. грн або на 2,6% (залишок 6102,6 тис. грн.)

Протягом березня 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати в сумі 2142,8 тис. грн. на підприємствах та установах Тиврівського району. Наростили борги на 71,3 тис. грн. або майже в 5,2 рази у Крижопільському районі, станом на 01.04.20198 року  борг становить 88,3 тис. грн.

В березні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Вінницькому (323,4 тис. грн.), Жмеринському (520,5 тис. грн), Тульчинському (230,4 тис. грн.) і  Чечельницькому (110,5 тис. грн.) районах  та у м. Жмеринка (956,2 тис. грн.), м.Могилів-Подільський (92,2 тис. грн.) і м.Ладижин (2873,7 тис. грн.).

Найбільша частка у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області станом на 01.04.2018 року серед районів у: Калинівському – 7,6% (1251,0 тис. грн.) і Тиврівського - 13,1% (2142,8 тис. грн.) та у містах Вінниці – 37,3% (6102,6 тис. грн.) і Ладижині – 16% (2611,2 тис. грн.). Борг зазначених 4 адміністративних одиниць (12107,6 тис. грн.) становить 74% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах  станом на 01.04.2018 року відсутні борги у 23 районах та у 5 містах: Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник.

В березні 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати в сумі 2142,8 тис. грн. на економічно активних підприємствах та установах Тиврівського району.

На звітну дату допущено борг ще у 3 районах, а саме: у Барському - 94,0 тис. грн. (в порівнянні з даними на 01.03.2018 року не змінився), Калинівському – 1251,0 тис. грн. (протягом березня 2018 року – зменшився на 133,8 тис. грн. або на 9,7%) та Крижопільському – 88,3 тис. грн (в порівнянні з 01.03.2018 року – збільшився на 71,3 тис. грн. або майже в 5,2 рази.), а також у м. Вінниця – 757,7 тис. грн. (до 01.03.2018 року - зменшився на 172,7 тис. грн. або на 18,6%).

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-березень 2018 року склав 105,3%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 100,9%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, збільшилась на 25,8 млн. грн або на 11,8% і станом на 1 березня 2018 року становить 244,9 млн. грн.

При цьому:

-     заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 3,3 млн. грн (в 2,8 рази), борг становить 5,2 млн. грн;

-     заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,4 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 1,5 млн. грн;

-     заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 11,4 млн. грн (на 18,7%), борг становить 49,4 млн. грн.

Рівень оплати за січень-березень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (116,9), Чернівецькому (113,0%), Калинівському (112,1%).

Розра-хунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ населенням та бюджетними установами області за січень-березень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 31,7% за відповідний період 2017 року цей показник становив 23,6%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 1 250,5 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 1 197,8 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 66,1%.

Розра-хунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-лютий 2018 року становить 74,2%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 96,7%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 158,5 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.02.2018  року склався у 21 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Хмільницькому (58,5%), Липовецькому (60,1%) та Тростянецькому (60,6%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у березні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 102,9%, по Україні – 103,5%. Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 2 місце в рейтингу.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-березень 2018 року склав – 5,7 млрд. грн.,  що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 12,3% (по Україні збільшився на 7,6%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий поточного року область займає 1 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за 2017 року становить 8,6 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 3,2 млрд. грн., що становить – 37,4% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА