ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-травень 2018 року рівень виробництва промислової продукції збільшився у порівнянні з січнем-квітнем на 1,5 в. п., а у порівнянні з відповідним періодом 2017 року скоротив відставання до 3,2 в. п. і становив 96,8%. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла 20 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить102,6%).

На промислових підприємствах області наразі працює 55179 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8339 грн.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-травнем 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 14,6%.

У переробній промисловості зафіксовано спад промислового виробництва на 4,7% (за рахунок зменшення обсягів виробництва у харчовій галузі на 7,9%, у легкій галузі – на 0,8%, виробництві фармацевтичних матеріалів на 0,5%, будматеріалів – на 7,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 0,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-травня 2017 року на 14,6%.

У січні-квітні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 419,9 млн. грн., що становить 1,7% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1691 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить 7295 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-травня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 92,1%. Проти січня-квітня 2018 року скоротилось відставання від минулорічного рівня на 2,8 в. п.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-квітень 2018 року склала 65,2%, реалізовано продукції на суму 16,1 млрд. грн.

У галузі працює 20868 осіб, середньомісячна заробітна плата – 9616 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-квітень 2018 року (далі: питома вага) складає 0,4%, у січні-травня 2018 року не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року на 0,8%.

За січень-квітень 2018 року реалізовано продукції на суму 104,2 млн. грн.

У галузі працює 2295 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6699 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 3,9%) обсяги виробництва січня-травня 2018 року збільшились проти періоду 2017 року на 2,7%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-квітні 2018 року реалізовано продукції на 956,0 млн. грн.

У галузі працює 2296 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7144 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,2%) виробництво продукції у січні-травні 2018 року збільшилось на 2,5%.

У січні-квітні 2018 року реалізовано продукції на суму 549,7 млн. грн.

У галузі працює 1189 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6571 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) виробництво у січні-травні 2018 року зменшилось на 0,5%.

Підприємствами галузі за січень-квітень 2018 року реалізовано продукції на суму 215,8 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб. (Дані статистики не оприлюднені.)

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-травні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 7,3%.

Підприємствами галузі за січень-квітень 2018 року реалізовано продукції на суму 308,0 млн. грн., що становить 1,2% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2291 особа, середньомісячна заробітна плата – 5063 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-травні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено на 8,7%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування реалізується 2,1% продукції, що становить 510,5 млн. грн.

У галузі працює 2617 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7341 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-травня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 20,9%.

Питома вага галузі складає 2,1%, підприємствами реалізовано продукції у січні-квітні 2018 року на суму 515,1 млн. грн.

У галузі працює 4801 особа, середньомісячна заробітна плата – 6582 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-травні 2018 року збільшились на 0,9%, однак, у зрівнянні з січнем-квітнем поточного року зменшились на 1,1 в. п.

Питома вага галузі складає 19,3 %, обсяг реалізованої продукції у січні-квітні 2018 року становить 4,8 млрд. грн.

У галузі працює 10622 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 8905 грн.

У січні-квітні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 24,8 млрд. грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,0%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 15642,6 грн.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністра-тивні послуги

За даними моніторингу у січні-травні 2018 року започаткували діяльність 3960 новостворених суб’єктів господарювання, що на 41,2% менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 515 – юридичних осіб (на 6,7% менше) та 3445 – фізичних осіб-підприємців (на 44,3% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 4512 суб’єктів господарювання (149 – юридичних осіб та 4363 – фізичних осіб-підприємців), що в 3,3 рази менше  порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання  юридичних осіб в м. Вінниці  - 269, або 52,2% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 3,7%, Тульчинському-3,3%, Ямпільському-3,7%, ,Бершадському -3,2%, Калинівському – 2,9 % та Теплицькому -2,8% районах.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці – 38,4%, м.Могилів-Подільському – 3,7%, м. Козятині – 1,7%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І квартал 2018 року становить 692,7 млн. грн., або 22,9% від загальних обсягів надходжень, що на 9,0% менше, ніж у І кварталі 2017 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І кварталом 2017 року зросла на 26,9%, або на 88,5 млн. грн. і становить 418,1 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 25,7%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21 – районний, 4 – міськрайонні, 5 – міських, 4 - сільських, 1 - селищний) та 8 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1 – в Муровано-Куриловецькому, 1- в Піщанському, 1- в Погребищенському районах.

За січень-березень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг у Вінницькій області надано понад 304 тис. різноманітних адміністративні послуги суб’єктам звернення, що на 2,8% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Від надання адміністративних послуг у І кварталі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 26,1 млн. грн., що в 1,6 рази більше (на 9,8 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом 2017 року.

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо  торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні–квітні 2018р. становили 457,3 млн. дол. США, а імпорту – 165,7 млн. дол. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. експорт та імпорт збільшились на 18,9% (на 72,6 млн. дол.) та на 46,6% (на 52,7 млн. дол.) відповідно. Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 291,6 млн. дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,76 (у січні–квітні 2017р. – 3,40).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 115 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (25,5% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,0%, Єгипту – 6,2%, Білорусі – 5,0%, Туреччині – 4,9%, Італії – 4,6%,  Китаю – 4,3%, Іспанії – 3,1%, Румунії – 2,7%, Російській Федерації і Німеччині – по 2,4% та Молдові – 2,0%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Італії, Китаю, Лівану, Оману, Румунії, Саудівської Аравії, Таїланду, Тунісу, Узбекистану та Франції. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Албанії, Бангладешу, Греції, Ірану, Латвії, Португалії, Сомалі, Судану, Тайваню, Чехії та Шри-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (16,6% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 15,4%, Польщу – 10,5%, США – 7,9%, Румунію – 7,1%, Італію – 5,4%, Туреччину – 4,6% Нідерланди – 4,3%, Білорусь і Російську Федерацію – по 3,6% та Сербію – 2,9%. Імпортні поставки, порівняно із січнем–квітнем 2017р., суттєво збільшились з Білорусі, Бразилії, Китаю, Мексики, Молдови, Нідерландів, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, Угорщини та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Ізраїлю, Латвії, Марокко, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Фінляндії та Швейцарії.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Крім того, вагома частка належить деревині та виробам з деревини, живим тваринам, продуктам тваринного походження, текстильним матеріалам та текстильним виробам, мінеральним продуктам, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобам наземного транспорту і недорогоцінним металам та виробам з них.

У січні–квітні 2018р. з Вінниччини було експортовано 980,9 т м’яса великої рогатої худоби, 7,4 тис.т молока і молочних продуктів, 1798,7 т масла вершкового та інших молочних жирів, 219,5 т сирів, 352,5 тис.т зернових культур, 254,1 тис.т олії соняшникової, 48,7 тис.т цукру білого, 93,3 тис.дал горілки, 28,9 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 3355,3 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 329,3 т м’яса великої рогатої худоби, 234,2 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 95,1 т м’яса свиней (свинини), 6278,2 т продуктів переробки нафти, 19561,0 т портландцементу, 1246,4 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 19,1 тис. т добрив, 10,5 тис. шт. шин для вантажних автомобілів, 4523,8 м3 плит деревноволокнистих, 827,4 тис.м2 тканин різних видів, 7,9 тис.т прокату чорних металів, 234,0 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 251,8 тис. шт. машин пральних побутових, 1700 автонавантажувачів, 209 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 38 комбайнів зернозбиральних, 436 тракторів, 476 автомобілів легкових та 17 автомобілів спеціальних.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–травні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 1,1 млрд. грн. (8 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 400,5 млн. грн. або 36,7% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 691,4 млн. грн. або 63,3%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-травні 2018 року становив 110,0% (6 місце серед регіонів України).

У січні - березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2123,6 млн. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України).

У порівнянних цінах на 37,3% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (10 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

- у будівлі та споруди –  25,5% усіх інвестицій;

- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 68,5%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,5%.

Кошти населення на будівництво житла складають 11,4% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 6,9%, інші джерела фінансування – 1,8%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-березень 2018 року становлять 303,0 млн. грн.

У січні-березні 2018 року прийнято в експлуатацію 48,7 тис. кв. м загальної площі житла  (13 місце серед регіонів України), у тому числі:

- у містах – 33,6 тис. кв. м загальної площі (68,9%);

- у сільській місцевості – 15,1 тис. кв. м (31,1%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-березні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 17,1% (17 місце серед регіонів України).

У січні-березні поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 12 регіонах області. Найбільше (у 4,2 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Піщанському районі, в Козятинському районі – у 3,8 раза, в Липовецькому районі – в 2,7 рази. Більше ніж удвічі зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Бершадському та Тростянецькому районах.

По області найбільше (51,8%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Іллінецькому та Липовецькому районах) прийнято в експлуатацію 30,2 % загального обсягу житла.

Іноземне

інвестуван- ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 квітня 2018р. становив 208,7 млн. дол. США.

У січні-березні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,2 млн. дол. прямих інвестицій та вилучено 0,2 млн. дол. акціонерного капіталу нерезидентів.

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (82,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС - 171,4 млн. дол., з інших країн світу - 37,3 млн. дол. (17,9%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 72,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща -42,1 млн. дол., Австрія - 33,2 млн. дол., Франція - 30,7 млн. дол., Кіпр -29,0 млн. дол., Німеччина - 16,6 млн. дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 164,1 млн. дол. (78,6%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної - 146,4 млн. дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів -16,0 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 74,9 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність — 42,6 млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - 16,3 млн. дол.

На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 20,0 млн. дол. (9,6% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном - 7,8 млн.дол. (3,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 7,2 млн.дол. (3,5%).

Вагому частку (55,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці - 115,4 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі - 21,0 млн.дол. (10,1%), Барському - 9,7 млн.дол. (4,7%), Калинівському - 7,7 млн.дол. (3,7%), Вінницькому - 7,6 млн.дол. (3,6%), Тиврівському - 7,3 млн.дол. (3,5%), Тульчинському - 7,1 млн.дол. (3,4%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький район.

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до оперативних даних  Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-травень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 26,3% або на 1460,8 млн. грн. і становлять 7025,3 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 3355,2 млн. грн., їх обсяг збільшився на 20% або на 559,9 млн. грн.

 

В тому числі, відповідно доданих Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-травня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 5145,8 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 201,7 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 20,9% або на 890,3 млн. грн. більше ніж у січні-травні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 2331,4 млн. грн, що на 15,6% або на 314,8 млн. грн. більше збору платежів за аналогічний період 2017 року.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-травня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 232,5 млн. грн. (в т.ч.: 181,5 млн. грн. податку на прибуток, 47,4 млн. грн.– ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 3,5 млн. грн. -  інших платежів ), що у 1,9 рази менше ніж за січень-травень 2017 року - коли їх надходження складали 432,8 млн. грн. (в т.ч.: 292,1 млн. грн. - ПДВ, 96,9 млн. грн. - податку на прибуток, 34,1 млн. грн. – ПДФО, 6,4 млн. грн - військового збору та 3,3 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану  вартість (обсяг – 228,5млн.грн., за січень-травень 2017 року – 179,8 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-травень 2018 року склали  4917,3 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 841,6 млн. грн. або на 20,6%), а до Державного бюджету - відповідно 2102,9 млн. грн. (збільшились на 266,1 млн. грн. або на 14,5%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 2,3 відсоткових пункти і складає 42,8% (частка збору податків і зборів в  сумі загального збору зменшилась на 2,1 в.п. і складає 45,3%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 5 місяців 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 48,2% (2370,5 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 15,9% (782,8 млн. грн.), єдиний податок – 9,4% (462,3 млн. грн.), податок на прибуток – 9,8% (480,3 млн. грн.), плата за землю – 6,2% (304,7 млн. грн.), військовий збір – 3,5% (169,9 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (63,4 млн. грн.) та інші.

В січні-травні 2018 року  забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку на доходи фізичних осіб – на 31,0% (+560,3 млн. грн.), податку на прибуток – в 1,6 рази (+181,8 млн. грн.),єдиного податку – на 27,4% (+99,3 млн. грн.), плати за землю - на 10,4% (+28,7 млн. грн.), екологічного податку - в 3 рази (+34,0 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 1,8 рази (+15,7 млн. грн.), військового збору – на 13,4% (+20,1 млн. грн.).

 

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-травня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1064,9 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що складає 21,6% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 559,6 млн. грн. (26,0% від загального збору податків до державного бюджету по області).  Порівняно з січнем-травнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 4,6% (на 45,5 млн. грн.). Однак, в зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС, надходження до державного бюджету зменшились  на 13,2% (на 85,5 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-травня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 938,5 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 19,1% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 459,2 млн. грн. (21,4% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-травнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 27,7% (+203,4 млн. грн.), до державного бюджету – на 31,1% (+108,8 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 610,5 млн. грн., що складає 65% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 313,8 млн. грн. або 68,3% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 43% (сплачено 262,3 млн. грн.), до державного бюджету – 36,2% (сплачено 113,7 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 76,3 млн. грн. (29,1% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 34,3 млн. грн. (відповідно – 30,2%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 46,8 млн. грн. (17,9% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 16,5 млн. грн. (14,5% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 39,8 млн. грн. (до державного бюджету – 24,8 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп - 28,6 млн. грн. (до державного бюджету – 11,6 млн. грн.), виробниками цукру – 11,7 млн. грн. (до державного бюджету – 9,1 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету  надійшло 126,9 млн. грн. (20,8% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області), в т.ч. до державного бюджету – 79,4 млн. грн. (25,3% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-травня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 271,93 млн. грн., що складає 29% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 110,3 млн. грн. або 24% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 8,6% (сплачено 422,2 млн. грн.), транспортом та зв’язком – 5,8% (сплачено 284,2 млн. грн.), будівництвом – 3,7% (сплачено 182,2 млн. грн.).

 

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.06.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 734,9 млн. грн, з якого 498,5 млн. грн. (67,8%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 287,7 млн. грн., податку на прибуток – 109,3 млн. грн., ПДФО – 134,3 млн. грн., платі за землю – 82 млн. грн., акцизному податку – 14,7 млн. грн., інших податках та зборах – 106,9 млн. грн.

Протягом січня-травня 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 173,4 млн. грн. або на 19,1%, в т.ч. до Державного бюджету - на 167,5 млн. грн. або на 25,1%, а до місцевих бюджетів – на 5,9 млн. грн. або на 2,4%.

Виконання показників бюджету області

 

За 5 місяців 2018 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 3670,1 млн. грн., що становить 47,4% до плану на рік (заплановано 7735,0 млн. грн.) та 126,5% до планових показників на 5 місяців (заплановано 2901,8 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 900,9 млн. грн. або на 32,5%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 6405,5 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 48,9% плану на рік (заплановано 13093,6 млн. грн.) та 96,6% до плану на 5 місяців (заплановано 6630,9 млн. грн.), недоотримано до плану 225,4 млн. грн. субвенцій з держбюджету. Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1898,0 млн. грн., або на 42,1%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 10075,5 млн. грн. або 48,4% до плану на рік (план 20828,6 тис. грн.) та 105,7% до плану на 5 місяців (план 9532,7 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 2798,9 млн. грн. або на 38,5%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2916,9 млн. грн., що становить 40,6% плану на рік (заплановано 7179,9 млн. грн.) та 110,6% до планових показників на 5 місяців (заплановано 2638,3 млн. грн.), понад план отримано 278,6 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 606,8 млн. грн. або на 26,3%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 76,1%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 71,2%, отг с.Мельниківці (Немирівський район) – на 59,6%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 57,1%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 52,5%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: по Гайсинському району - збільшення на 10,8%, по отг м.Бар (Барський район) – збільшення на 12,5%, по Іллінецькому району - збільшення на 13,9%., отг с.Хижинці (Вінницький район) – збільшення на 14,0%, отг с.Якушинці (Вінницький район) –  збільшення на 14,6%.

Крім того, по бюджету отг с.Стара Прилука (Липовецький район) відбулося зменшення находжень доходів у порівняних умовах проти 5-ти місяців 2017 року на 0,7%, а по Крижопільському району – зменшення на 0,01%.

 

Дохідну частину бюджету до плану на 5 місяців виконано по 64-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 4 бюджети:   отг м.Калинівки (Калинівський район), отг с.Хижинці (Вінницький район), отг с.Шляхової (Бершадський район) та отг с.Луки-Мелешківської (Вінницький та Тивріський райони).

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) станом на 01.06.2018 по бюджетах: отг с.Райгород (Немирівський район) – 52,7% плану на рік (при розрахунковій нормі на 5 місяці – 41,7%). отг с.Іванів (Калинівський район) – 51,3%, отг с.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – 50,0% плану на рік, отг с.Хижинці (Вінницький район) – 48,4% та отг с.Війтівці (Хмільницький район) – 47,6% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів по: отг с.Шляхова (Бершадський район) – 29,9% плану на рік, отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – 31,8% плану на рік, по Оратівському району – 33,6% плану на рік, по Іллінецькому району – 34,0% плану на рік та отг смт Томашпіль – 34,3% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 5 місяців 2018 року 577 ради або 96,3% загальної кількості. Не виконано лише 22 бюджети (за 5 місяці 2017 року – 18 бюджетів). Разом з тим, на сьогодні по 2-х бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах (Осичнянська сільрада Оратівського району та Станилівської сільради Погребищенського району),  по 5-ти бюджетах – виконання становить більше 75% плану на рік, а ще по 390 бюджетах – виконання становить більше 50% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 20 районах, не забезпечено – у 7 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Теплицькому районі – 8 бюджетів, Оратівському – 5 бюджетів, у Могилів-Подільському – 3 бюджети, у Чечельницькому та Шаргородському районах – по 2 бюджети, у Томашпільському та Чернівецькому районах – по 1 бюджету.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 392,8 млн. грн. дотацій, або 100% плану на 5 місяців, та 5708,0 млн. грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,6% до плану на 5 місяців (недоотримано 142,0 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду збільшились на 1595,2 млн. грн., або на 35,4%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 9017,7 млн. грн. або 46,6% до уточненого плану на рік (план 19371,7 млн. грн.) та 101,5% до уточненого плану на 5 місяців (план 8881,1 млн. грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2202,0 млн. грн., або на 32,3%.

 

За 5 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 9536,6 млн. грн., що становить 43,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 21875,7 млн. грн.), та 87,3% до планових показників на 5 місяців (заплановано 10923,6 млн. грн.) і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 2876,5 млн. грн. або на 43,2%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 811,4 млн грн., що становить 32,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2487,4 млн. грн.) та 57,6% до планових показників на 5 місяців (план 1408,6 млн. грн.), це більше проти 5-ти місяців минулого року на 560,6 млн. грн. або у 2,2 рази.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 5 місяців 2018 року на зазначені цілі використано 7879,0 млн. грн. - це 82,6% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 2462,4 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 389,4 млн. грн. або на 18,8%), на охорону здоров’я – 1465,2 млн. грн. (збільшення проти 5 місяців 2017 року на 286,9 млн. грн. або на 24,4%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3692,3 млн. грн. (збільшилися на 1414,6 млн. грн. або на 62,1%), на культуру – 180,4 млн. грн. (збільшення у порівняних умовах на 28,6 млн. грн. або на 18,8%), на фізкультуру і спорт – 78,7 млн. грн. (збільшення на 18,6 млн. грн. або на 31,0%).

Зокрема, за січень-травень 2018 року проведено 8297,1 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 45,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18182,5 млн. грн.) та 90,4% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 9175,1 млн. грн.), проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на  2268,7 млн. грн. або на 37,6%.

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії,  виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

 

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язко- ве державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.06.2018 на обліку в області перебуває 131094 платники єдиного внеску (юридичні особи – 33465, фізичні – 97629). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 2528 або на 2% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-травня 2018 року надійшло 2238,7 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 430,8 млн. грн. або на 23,8% більше від надходжень за січень-травень 2017  року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.06.2018 року становить 104,2 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 61,7 млн. грн., фізичних – 42,5 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску збільшився  на 20,2 млн. грн. або на 24%, по юридичних особах - на 14,0 млн. грн.,  по фізичних – на 6,2 млн. грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань в області забезпечено, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними даними за січень-травень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали  4969,5 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 1932,9 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-травнем 2017 року збільшились  на 33,1% або на 1181,3 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.06.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 39,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 2,5 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-травень 2018 року склали 4967,9 млн. грн., що на 31,0% або на 1176,3 млн. грн. більше ніж за січень-травень 2017 року.

Станом на 01.06.2018 року в області фактично отримують пенсії 454669 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2051 грн.40 коп., у порівнянні з 01.06.2017 року – зріс на 392 грн.49 коп. або на 23,67% (становив 1658 грн.81 коп.).

Крім того, станом на 01.06.2018 року в області отримують пенсії 21579 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 3999 грн.95 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.06.2017 року (2671 грн. 70 коп.) зріс на 49,7% або на 1328 грн.20 коп.

 

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 01.06.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 41,4 тис. грн. або на 0,1% та складає 47387,6 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23246,9 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог – 24140,7 тис. грн.

Протягом січня-травня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 1240,0 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зросла на 1287,4 тис. грн. та станом на 01.06.2018 становить 24023,3 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018  року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 6,0 тис. грн. і станом на звітну дату складає 117,4 тис. грн.

 

 ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжувалась позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 29,6%, тоді як по Україні приріст складає – 26,4%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1595,45 грн. і становить 6988,50 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 3 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-квітні 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 114,5% (в середньому по Україні – 111,2%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за квітень 2018 року у порівнянні до квітня 2017 року зросла на 31,9% або на 1797,04 грн., до березня 2018 року - на 5,9% або на 415,05 грн. і становить 7428,1 грн. За рівнем заробітної плати за квітень 2018 року область займає 10 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у квітні 2018 року до березня 2018 року  складає 105,0%, до квітня 2017 року – 116,8%.

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу, і у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством (3723 грн.), у відсотках до загальної кількості штатних працівників, які повністю відпрацювали травень 2018 року складає 2,7% (у грудні 2017 року було 4,7%), а у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників за березень - 2,1% (у грудні 2017 року було 3,6%).

Частка штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, і у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством (3725грн.), у відсотках до штатних працівників, яким у березні оплачено 50% і більше робочого часу складає 9,6% (у грудні 2017 року було8,6%).

 

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-квітень 2018 року складає 2,7 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 9587,95 грн. (ріст в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року на 37,2%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3575,13 грн. (зросла на 33,2%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2018 року становить – 8339,41 грн. (зросла на 33,9% і на 19,3% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-квітень 2018 року становить – 8417,80 грн. (зросла на 37,5% і на 20,5% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 10651,06 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла  на 36,7%, в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9616,08 грн. (ріст на 44,7%, на 37,6% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 8904,53 грн. (ріст на 21,8%, на 27,4% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 7397,66 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 29,5% та на 5,9% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 28,2% і складає 6997,79 грн. (на 0,1% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2018 працівників, що зайняті у сфері: інформації та телекомунікації збільшилась на 8,8% і становить 8761,17 грн.; у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 46,2%  і становить 8631,63 грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зросла майже в 1,5 рази і становить – 7600,97 грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 30,7% і склала 7672,31 грн.; будівництва -  зросла на 38,6% і склала 7040,67 грн.; тощо.

За січень-квітень 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 13,4% менше (склала 6054,89 грн., зросла на 20,4%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 30,7% менше (складає – 4845,16 грн., зросла на 16,8%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 34,6% менше (складає 4572,25 грн. і зросла на 18,4%), тощо.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату за I квартал 2018 року вище середнього рівня по області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує на 40,3% і складає 9600 грн. (на 40,9% більше середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2017 року);

-м. Жмеринка – на 33,8% - 9152 грн. (+60,1%);

-м. Козятин – на  17,6% - 8044 грн. (+37,0%);

-м. Вінниця – на 6,7% - 7300 грн. (+26,4%);

та  2 районів:

- Іллінецького – на 3,0% - 7047 грн. (+32,5%);

- Тростянецького – на 1,4% - 6935 грн. (+36,6%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

– Теплицький на 30,8% менше, становить 4733 грн. (на 19,5% більше рівня за січень-березень  2017  року);

- Могилів-Подільський – на 24,7%, 5154 грн. (на 29,7%  більше);

-Мурованокуриловецький – на 23,1%, 5262 грн. (на 15,1% більше);

-Ямпільський – на 22,5%, 5301 грн. (на 26,6% більше), тощо.

Протягом січня-березня 2018 року  в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – в 1,6 рази)   та 26 районів.

Рівень заробітної плати за I квартал 2018 року в порівнянні з I кварталом  2017 року зменшився на 10,9% лише в Піщанському районі  і склав 5634 грн.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком спостерігається у наступних районах: Тульчинському – в 1,5 рази більше (складає 6701 грн.), Тростянецькому на 36,6% (6935 грн.), Калинівському на 32,8% (5970 грн.), Хмільницькому – на 31,2% (6601 грн.), Літинському – на 30,5% (5693 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Крижопільського - на 14,0%, (становить 6696 грн.), Гайсинського - на 14,3% (6777 грн.), Барського - на 14,5% (6050 грн.) та Мурованокуриловецького  - на 43,2%  (6692 грн.) району.

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 червня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 26 підприємствах області (включаючи 6 економічно активних, 19 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 17864,2 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 52,0%, або на 6112,5 тис. грн. в порівнянні з 01.05.2018 року – на 2,4% або на 421,5 тис. грн.

 Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 6480,1 тис. грн. або 36,3% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 1,7 рази або на 2637,3 тис. грн., в порівнянні з 01.05.2018 року – на 3,3% або на 205,6 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області  в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 33,3% або на 2608,5 тис. грн., в порівнянні з 01.05.2018 року – на 2,1% або на 215,9 тис. грн. та станом на 01.06.2018 року складає 10434,7 тис. грн. або 58,4%  від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 949,4 тис. грн. або 5,3% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази  або на 866,7 тис. грн., в порівнянні з 01.05.2018 року – не змінилась.

 

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.05.2018 року складає 0,9% фонду оплати праці за квітень 2018 року (7 місце серед регіонів України ).

Станом на 01.05.2018 року не виплачено заробітну плату 702 працівникам економічно активних підприємств (0,3% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 293 особи більше ніж станом на 01.01.2018 року (кількість таких осіб складала 409). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 8938 грн. (120,3% середньої заробітної плати за квітень 2018 року).

 

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (82,2%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (9,7%), будівництва (4,5%), тощо.

На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.05.2018 року склала 14335,4 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась в 1,7 рази, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 5576,1 тис. грн. (38,9% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2018 року також збільшився в 1,7 рази. На промислових підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 7810,0 тис. грн. (54,5% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року збільшилась в 1,5 рази. Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах промисловості (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 949,4 тис. грн. (6,6% загальної суми боргу по галузі) і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась в 11,5 рази.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів сума боргу в порівнянні з даними на 01.01.2018 року зменшилась на 13,4% і на звітну дату складала 1698,1 тис. грн. На економічно активних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг заборгованості даного виду діяльності належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.

В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг на підприємствах будівництва збільшився на 8,3% і сума заборгованості станом на 01.05.2018 року становила 789,5 тис. грн. Сума боргу на економічно активних підприємствах у будівництві складала 597,6 тис. грн. (75,7% суми боргу даного виду діяльності) і в порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась на 11,2%. На підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 191,9 тис. грн. (24,3% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2018 року не змінилась.

В квітні 2018 року в повному обсязі погашена заборгованість в сумі 97,4 тис. грн. на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування.

Крім того, протягом квітня 2018 року в 5,4 рази зменшилась заборгованість на підприємствах-банкрутах, що здійснюють операції з нерухомим майном, сума боргу на звітну дату склала 73,6 тис. грн.

Станом на 01.05.2018 року заборгованість, економічно активних підприємств  освіти склала 22,9 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась на 38,6%.

Разом з тим, залишок заборгованості на економічно активних підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері надання інших видів послуг, протягом квітня 2018 року збільшився в 1,5 рази і склав 78,0 тис. грн.

Сума заборгованості працівникам підприємств-банкрутів, що зайняті у сфері охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 7,6% і  на звітну дату складала 445,2 тис. грн.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.06.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 9 районів: Барського, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського  і м.Ладижина.

Протягом травня 2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Калинівському районі на 1036,0 тис. грн. або майже в 5,0 раз (залишок 262,9 тис. грн.), Крижопільському районі на 7,6 тис. грн. або на 7,6% (залишок 92,6 тис. грн.), у м.Вінниці - на 58,0 тис. грн або на 1,0%  (залишок 5993,4 тис. грн.) та м. Ладижині на 58,3 тис. грн. або на 2,2% (залишок 2552,9 тис. грн.).

Разом з тим, протягом травня 2018 року наростили борги у Могилів-Подільському районі на 239,5 тис. грн або в 1,7 рази (станом на 01.06.2018 року борг становить 572,6 тис. грн.), Тиврівському районі на 1320,9 тис. грн або на 31,6% (5497,8 тис. грн.) та Барському районі  на 21,0 тис. грн. або на 22,1% (115,9 тис. грн.).

В травні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Жмеринському (520,5 тис. грн), Тростянецькому (866,3 тис. грн.), Тульчинському (230,4 тис. грн.) і  Чечельницькому (110,5 тис. грн.) районах та у м.Жмеринка (956,2 тис. грн.) і м.Могилів-Подільський (92,2 тис. грн.).

Найбільша частка у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області станом на 01.06.2018 року у Тиврівському районі – 30,8% (5497,8 тис. грн.) та у містах Вінниці – 33,5% (5993,4 тис. грн.) і Ладижині – 14,3% (2552,9 тис. грн.). Борг зазначених 3 адміністративних одиниць (14044,1 тис. грн.) становить 78,6% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.06.2018 року відсутні борги у 24 районах та у 5 містах обласного значення: Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник.

На звітну дату допущено борг у 3 районах, а саме: у Тиврівському – 5497,8 тис. грн.  (в порівнянні з даними на 01.05.2018 року збільшився на  1320,9 тис. грн. або на 31,6%), Калинівському – 262,9 тис. грн. (в порівнянні з 01.05.2018 року – зменшився на  1036,0 тис. грн. або майже в 5,0 раз) та Крижопільському – 92,6 тис. грн ( протягом травня 2018 року зменшився на 7,6 тис. грн. або на 7,6%), а також у м. Вінниця – 626,8 тис. грн. (до 01.05.2018 року - зменшився на 71,7 тис. грн. або на 10,3%).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-травень 2018 року склав 105,8%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 104,4%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, зменшилась на 9,4 млн. грн або на 4,3% і станом на 1 червня 2018 року становить 209,7 млн. грн.

При цьому:

-            заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 1,1 млн. грн (на 55,8%), борг становить 2,9 млн. грн;

-            заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,23 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 1,28 млн. грн;

-            заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 35,4 млн. грн (на 58,2%), борг становить 25,4 млн. грн.

Рівень оплати за січень-травень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (120,7), Мурованокуриловецькому (119,7%) та Чернівецькому (118,8%).

Розра-хунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населенням та бюджетними установами області за січень-травень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 66,7% за відповідний період 2017 року цей показник становив 26,3%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 648,1 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 595,4 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась в 2,9 рази.

Розра-хунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-квітень 2018 року становить 96,0%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 85,5%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 39,9 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.05.2018  року склався у 19 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Тульчинському (60,8%), Вінницькому (85,3%) та Барському (84,3%) районах. Найвищий рівень розрахунків в: Літинському (161,2%), Теплицькому (154,5%) та Томашпільському (146,1%).

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у травні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 103,9%, по Україні – 104,4%. Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 4 місце в рейтингу.

На споживчому ринку області у травні до квітня 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні знизились на 0,7%.

Найбільше (на 18,0%) подешевшали банани. На 7,5% знизились ціни на  буряк, на 6,2% – на яйця, на 4,4% – на цибулю ріпчасту. Інші їстівні тваринні жири (сало) подешевшали на 1,9%, сир і м’який сир (творог) – на 1,7%, молоко – на 1,4%, масло – на 1,2%, цукор – на 0,6%.

Водночас, капуста подорожчала в 1,4 рази, лимони – на 20,3%, морква – на 12,7%, макаронні вироби – на 1,8%, риба та продукти з риби – на 0,6%.  

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 0,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у травні п.р. залишились на рівні попереднього місяця.

Ціни (тарифи) на транспорт загалом зросли на 0,6%, у т.ч. паливо та мастила подорожчали на 1,0%, транспортні послуги – на 1,6%. При цьому вартість проїзду в автодорожньому  пасажирському транспорті підвищилась на 1,8%.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-травень 2018 року склав – 9,5 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 9,8% (по Україні  збільшився на 6,1%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-травень поточного року область займає 3 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за січень – березень 2018 року становить 2,3 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 0,9 млрд. грн., що становить – 40,4% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА