ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

 

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-червень 2018 року рівень виробництва промислової продукції збільшився у порівнянні з січнем-травнем поточного року на 0,4 в. п., а у порівнянні з відповідним періодом 2017 року скоротив відставання до 2,7 в. п. і становив 97,2%. За індексом промислового виробництва серед регіонів України область посідає 20 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,5%).

Однак, враховуючи високу порівняльну базу відповідного періоду 2017 року, яка становить 112,4%, у зрівнянні з відповідним рівнем 2016 року промислові підприємства наростили обсяг виробництва на 9,2%.

На промислових підприємствах області наразі працює 55271 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить 8432 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 20961 працівник. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10551 особа.

У переробній промисловості відбулось збільшення у порівнянні з періодом січня-травня поточного року промислового виробництва на 1,9 в. п. (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі на 2,7 в. п., у деревообробній галузі – на 3,0 в. п., виробництві будівельних матеріалів на 2,2 в. п. )

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-червня 2017 року на 17,6%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-червня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 94,8%. Проти січня-травня 2018 року скоротилось відставання від минулорічного рівня на 2,7 в. п.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились проти відповідного періоду минулого року на 4,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-червня 2017 року на 17,6%.

У січні-травні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 549,7млн. грн., що становить 1,8% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1709 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 7494 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-червня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 94,8%. Проти січня-травня 2018 року скоротилось відставання від минулорічного рівня на 2,7 в. п.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-травень 2018 року склала 65,0%, реалізовано продукції на суму 20,2 млрд. грн.

У галузі працює 20961особа, середньомісячна заробітна плата – 9696 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-травень 2018 року (далі: питома вага) складає 0,4%, у січні-червні 2018 року не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року на 5,1%.

За січень-травень 2018 року реалізовано продукції на суму 131,6млн. грн.

У галузі працює 2281 особа, середньомісячна заробітна плата – 6840 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 3,9%) обсяги виробництва січня-червня 2018 року збільшились проти відповідного періоду 2017 року на 5,7%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-травні 2018 року реалізовано продукції на 1219,7 млн. грн.

У галузі працює 2279 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7440 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,4%) виробництво продукції у січні-червні 2018 року зменшилось на 10,6%.

У січні-травні 2018 року реалізовано продукції на суму 746,0 млн. грн.

У галузі працює  1178 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6561 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) виробництво у січні-червні 2018 року зменшилось на 5,7%.

Підприємствами галузі за січень-травень 2018 року реалізовано продукції на суму 274,4 млн. грн.

У галузі працює понад  400 осіб. (Дані щодо статистики зарплати не оприлюднено.)

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-червні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 5,1%.

Підприємствами галузі за січень-травень 2018 року реалізовано продукції на суму 492,4 млн. грн., що становить 1,6% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2371 особа, середньомісячна заробітна плата – 5105 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-червні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено на 5,6%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування реалізується 2,2% продукції, що становить 668,9 млн. грн.

У галузі працює 2624 особи, середньомісячна заробітна плата – 7416 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-червня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 20,9%.

Питома вага галузі складає 2,1%, підприємствами реалізовано продукції у січні-травні 2018 року на суму 666,3 млн. грн.

У галузі працює  4844 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6719 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-червні 2018 року зменшились на 4,6%.

Питома вага галузі складає 18,7 %, обсяг реалізованої продукції у січні-травні 2018 року становить 5,8 млрд. грн.

У галузі працює  10551 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить  9007 грн.

У січні-травні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 31,1 млрд. грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 19637,6 грн.

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністра-тивні послуги

За даними моніторингу у січні-червні 2018 року започаткували діяльність 5062 новостворених суб’єктів господарювання, що на 33,6% менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 632 – юридичних осіб (на 1,2% менше) та 4430 – фізичних осіб-підприємців (на 36,7% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 5139 суб’єктів господарювання (183 – юридичних осіб та 4956– фізичних осіб-підприємців), що в 3,1 рази менше  порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання  юридичних осіб  в  м.Вінниці  - 338, або 53,4% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,1% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 3,4%, Тульчинському-3,2%, Ямпільському-3,1% та Калинівському – 2,7 % районах.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці – 39,2%, м.Могилів-Подільському – 3,2%.

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2018 року становить майже 1680,9 млн. грн., або 27,2% від загальних обсягів надходжень, що на 17,9% більше, ніж у І півріччі 2017 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І півріччям 2017 року зросла на 13,1%, або на                108,7 млн. грн. і становить 937,1 млн. грн. (828,4 млн. грн. – І півріччя 2017 р.), а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 27,4%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний,                 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 185 адміністраторів та 81 державний реєстратор. В середньому у Центрах районного значення надається 118 видів адмінпослуог.

За січень-червень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг в Вінницькій області надано понад 647 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 15,3% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року. Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в І півріччі 2018 року складає 412 послуг, що на 16,1% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

За І півріччя 2018 року за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 51,5 млн.грн., що в 1,4 рази більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Протягом І півріччя 2018 року створено: Центр надання адміністративних послуг при Калинівській міській раді, Центр надання адміністративних послуг при Жданівській сільській раді, Центр надання адміністративних послуг при Северинівській сільській раді.

В усіх Центрах надання адміністративних послуг області встановлено камери відеонагляду з можливістю запису, збереження відеотрансляції та онлайн трансляції через офіційні веб-сайти. Також на офіційних сайтах районних державних адміністрацій та міських рад розміщено посилання на державні електронні сервіси Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Пенсійного фонду України.

Послуги соціального характеру надаються безпосередньо через Центри надання адміністративних послуг в Барському, Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Літинському, Немирівському, Тростянецькому, Тиврівському, Чечельницькому районах (9).

Утворені територіальні підрозділи ЦНАП РДА при управліннях праці та соціального захисту населення в Крижопільському, Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському районах (6). Створено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП в Тульчинському районі.

З 2017 року у територіальному відділенні «Замостя» Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради запроваджена державна реєстрація актів цивільного стану, оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Також з 20 березня п.р. у ЦНАП Калинівської міської ОТГ та з 4 липня у ЦНАП Агрономічної сільської ради здійснюється оформлення та видача паспортів.

Крім цього, в Жмеринській міській раді, Козятинській міській раді, Немирівській міській ОТГ, Барській райдержадміністрації, Якушинецькій сільській ОТГ для ЦНАП закуплені робочі станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Представниками Держспецзв’язку України 5-6 липня п.р. забезпечено проведення робіт по встановленню захищеного каналу зв’язку та систем технічного захисту інформації.

В даний час здійснюється укладання договорів із Державною міграційною службою щодо підключення вказаних робочих станцій до Єдиної інформаційної аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС, через яку фактично забезпечується підключення до Єдиного державного демографічного реєстру.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році з районних бюджетів передбачено кошти в сумі 4,9 млн.грн, із яких станом на 01.07.2018 року профінансовано – 989,4 тис.грн.

З метою підвищення рівня культури обслуговування та здобуття навиків, щодо врегулювання конфліктних ситуацій при обслуговуванні відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг проведено 7 тренінгів на тему: «SMILE-філософія сервісу або 10 відтінків цінності усмішки» та  «Ефективна комунікація в конфліктному середовищі: актив працівника ЦНАП». Участь у тренінгах прийняли понад 200 працівників Центрів надання адміністративних послуг Вінницької області.

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні-травні 2018 р. становили 551,5 млн.дол. США, а імпорту – 214,7 млн. дол. Порівняно із січнем–травнем 2017р. експорт та імпорт збільшились на 10,5% (на 52,3 млн.дол.) та на 46,8% (на 68,4 млн.дол.) відповідно. Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 336,8 млн. дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,57 (у січні–травні 2017р. – 3,41).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 118 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (22,6% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,6%, Єгипту – 5,6%, Туреччині – 5,4%, Білорусі – 5,1%, Китаю – 5,0%, Італії – 4,1%, Румунії – 2,8%, Іспанії – 2,7%, Російській Федерації і Німеччині – по 2,6%, Ірану та Молдові – по 2,0%. Експортні поставки найбільше зросли до Узбекистану, Саудівської Аравії, Еміратів, Австрії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Італії, Китаю, Лівану, Оману, Румунії, Таїланду, Тунісу, Сербії. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Албанії, Бангладешу, Греції, Ірану, Латвії, Португалії, Сомалі, Судану, Тайваню, Чехії, Шри-Ланки, Нідерландів, Франції, Кореї.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (16,5% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 14,9%, Польщу – 10,2%, США – 8,1%, Румунію – 7,0%, Італію – 5,5%, Туреччину – 5,0% Білорусь-4,3%, Нідерланди – 4,0%, і Російську Федерацію –3,7% та Сербію – 2,4%. Імпортні поставки, порівняно із січнем–травнем 2017р., суттєво збільшились з Білорусі, Бразилії, Китаю, Мексики, Молдови, Нідерландів, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, Чехії.  Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Ізраїлю, Індії, Латвії, Марокко, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Фінляндії та Швейцарії.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження (39,9% від загального обсягу експорта), продукти рослинного походження (20,6%), готові харчові продукти (14,6%) і деревині та виробам з деревини (8,6%). Крім того, значна частка належить живим тваринам, продуктам тваринного походження (5,7%), машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню (2,7%), текстильним матеріалам та текстильним виробам (2,5%), мінеральним продуктам (2,1%), недорогоцінним металам та виробам з них (1,6%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (1,1%).

У січні–травні 2018р. з Вінниччини було експортовано 1130,8 т м’яса великої рогатої худоби, 10,2 тис.т молока і молочних продуктів, 2086,6 т масла вершкового та інших молочних жирів, 284,1 т сирів, 474,3 тис.т зернових культур, 280,8 тис.т олії соняшникової, 58,1 тис.т цукру білого, 118,4 тис.дал горілки, 38,1 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 3971,6 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 431,9 т м’яса великої рогатої худоби, 308,0 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 114,2 т м’яса свиней (свинини), 144,5 т кондитерських виробів з цукру, 8712,6 т продуктів переробки нафти, 39375,2 т портландцементу, 1868,4 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 21,6 тис.т добрив, 12,8 тис.шт шин для вантажних автомобілів, 5810,9 м3 плит деревноволокнистих, 1048,4 тис.м2 тканин різних видів, 11,8 тис.т прокату чорних металів, 347,5 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 273,9 тис.шт машин пральних побутових, 2064 автонавантажувача, 235 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 61 комбайн зернозбиральний, 534 трактора, 645 автомобілів легкових та 22 автомобілі спеціальні.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–травні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 1,1 млрд. грн. (8 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 400,5 млн. грн. або 36,7% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 691,4 млн. грн. або 63,3%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-травні 2018 року становив 110,0% (6 місце серед регіонів України).

У січні - березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2123,6 млн. грн. капітальних інвестицій.

У порівнянних цінах на 37,3% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (10 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-  у будівлі та споруди –  25,5% усіх інвестицій;

-  у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 68,5%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,5%.

Кошти населення на будівництво житла складають 11,4% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 6,9%, інші джерела фінансування – 1,8%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-березень 2018 року становлять 303,0 млн. грн.

У січні-березні 2018 року прийнято в експлуатацію 48,7 тис. кв. м загальної площі житла  (13 місце серед регіонів України), у тому числі:

-  у містах – 33,6 тис. кв. м загальної площі (68,9%);

-  у сільській місцевості – 15,1 тис. кв. м (31,1%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-березні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 17,1% (17 місце серед регіонів України).

У січні-березні поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 12 регіонах області. Найбільше (у 4,2 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Піщанському районі, в Козятинському районі – у 3,8 раза, в Липовецькому районі – в 2,7 рази. Більше ніж удвічі зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Бершадському та Тростянецькому районах.

По області найбільше (51,8%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Іллінецькому та Липовецькому районах) прийнято в експлуатацію 30,2 % загального обсягу житла.

Іноземне

інвестуван-ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 квітня 2018р. становив 208,7 млн. дол. США.

У січні-березні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,2 млн. дол. прямих інвестицій та вилучено 0,2 млн. дол. акціонерного капіталу нерезидентів.

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (82,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС - 171,4 млн. дол., з інших країн світу - 37,3 млн. дол. (17,9%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 72,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща -42,1 млн. дол., Австрія - 33,2 млн. дол., Франція - 30,7 млн. дол., Кіпр -29,0 млн. дол., Німеччина - 16,6 млн. дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 164,1 млн. дол. (78,6%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної - 146,4 млн. дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів -16,0 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 74,9 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність — 42,6 млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - 16,3 млн. дол.

На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 20,0 млн. дол. (9,6% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном - 7,8 млн.дол. (3,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 7,2 млн.дол. (3,5%).

Вагому частку (55,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці -                     115,4 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі - 21,0 млн.дол. (10,1%), Барському - 9,7 млн.дол. (4,7%), Калинівському - 7,7 млн.дол. (3,7%), Вінницькому - 7,6 млн.дол. (3,6%), Тиврівському - 7,3 млн.дол. (3,5%), Тульчинському - 7,1 млн.дол. (3,4%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький район.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до даних  Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-червень 2018 року в порівнянні з  аналогічним періодом 2017 року на 26,6% або на 1753,7 млн.грн. і становлять 8338,6 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 3933,4 млн.грн.,  їх обсяг збільшився на 22,8% або на 730,8 млн.грн.

 

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-червня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано                       6175,0 млн.грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 219,9 млн.грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 21,8% або на                  1104,8 млн.грн. більше ніж у січні-червні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 2760,0 млн.грн, що на 16,7% або на 394,7 млн.грн. більше збору платежів за аналогічний період 2017 року.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-червня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 260,3 млн.грн. (в т.ч.: 197,9 млн.грн. податку на прибуток, 58,6 млн.грн.– ПДФО, 0,1 млн.грн. - військового збору та 3,7 млн.грн. -  інших платежів ), що у 1,8 рази менше ніж за січень-червень 2017 року - коли їх надходження складали 456,3 млн.грн. (в т.ч.: 300,7 млн.грн. - ПДВ, 102,4 млн.грн. - податку на прибуток, 42,0 млн.грн. – ПДФО, 7,7 млн.грн - військового збору та  3,5 млн.грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 281,6 млн.грн., за січень-червень 2017 року – 315,7 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за I півріччя 2018 року склали                  5893,4 млн.грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на  1138,9 млн.грн. або на 24%), а до Державного бюджету - відповідно 2478,4 млн.грн. (збільшились на 428,8 млн.грн. або на 20,9%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 1,0 відсотковий пункт і складає 42,1% (частка збору податків і зборів в  сумі загального збору зменшилась на 2,0 в.п. і складає 44,7%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за I півріччя 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 50,7% (2989,2 млн.грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 15,8% (933,4 млн.грн.), податок на прибуток – 8,5% (502,3 млн.грн.), єдиний податок – майже 8,5%                  (498,7 млн.грн.), плата за землю – 6,4% (374,5 млн.грн.), військовий збір – 3,6%            (215,0 млн.грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (78,9 млн. грн.) та інші.

В січні-червні 2018 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку з доходів фізичних осіб – на 30,9% (+705,3 млн.грн.), податку на прибуток – в 1,6 рази (+194,7 млн.грн.), єдиного податку – на 26,5% (+104,3 млн.грн.), плати за землю - на 11,6% (+39,0 млн.грн.), екологічного податку - в 3 рази (+34,3 млн.грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 1,9 рази                        (+20,2 млн.грн.), військового збору – на 14,6% (+27,4 млн.грн.).

 

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-червня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1272,0 млн.грн. (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП та акцизному податку з виробленого в Україні пального), що складає 21,5% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 664,7 млн.грн. (25,9% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-травнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 7,7% (на 91,5 млн.грн.). Однак, в зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС, надходження до державного бюджету зменшились  на 8,8% (на 64,0 млн.грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-червня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1112,9 млн.грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 18,8% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 536,4 млн.грн. (20,9% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з I півріччям 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 26,9% (+235,6 млн.грн.), до державного бюджету – на 27%                           (+114,2 млн.грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 731,8 млн.грн., що складає 65,8% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 368,4 млн.грн. або 68,7% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 43,8% (сплачено 320,2 млн.грн.), до державного бюджету – 37,1% (сплачено 136,8 млн.грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 90,9 млн.грн. (28,4% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 39,8 млн. грн. (відповідно – 29,1%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 65,3 млн.грн. (20,4% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 25,4 млн.грн. (18,6% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 44,6 млн.грн. (до державного бюджету – 26,8 млн.грн.), виробниками хліба, борошна та круп -              33,6 млн.грн. (до державного бюджету – 13,6 млн.грн.), виробниками цукру –                                   13,9 млн. грн. (до державного бюджету – 10,8 млн.грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 151,3 млн.грн. (20,7% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області), в т.ч. до державного бюджету – 92,9 млн.грн. (25,2% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-червня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету               310,6 млн.грн., що складає 27,9% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 125,4 млн.грн. або 23,4% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 8,3% (сплачено 491 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,7% (сплачено 339,8 млн.грн.), будівництвом – 3,7% (сплачено 221,8 млн.грн.).

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.07.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 734,6 млн.грн, з якого 498,5 млн.грн. (67,9%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 287,1 млн.грн., ПДФО – 136,7 млн.грн., податку на прибуток – 108,7 млн.грн., платі за землю – 79,7 млн. грн., акцизному податку – 15,5 млн.грн., інших податках та зборах – 106,9 млн.грн.

Протягом I півріччя 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 173,8 млн.грн. або на 19,1%, в т.ч. до Державного бюджету - на 167,7 млн.грн. або на 25,2%, а до місцевих бюджетів – на 6,1 млн.грн. або на 2,5%.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 6 місяців 2018 року до зведеного бюджету області  (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 4405,2 млн. грн., що становить 56,3% до плану на рік (заплановано 7828,6 млн. грн.) та 126,3% до планових показників на 6 місяців (заплановано 3488,4 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1022,9 млн.грн. або на 30,2%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 7595,0 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету, що становить 58,0%  плану на рік (заплановано 13101,2 млн.грн.) та 96,8% до плану на 6 місяців (заплановано 7849,0 млн.грн.), недоотримано до плану 254,0 млн.грн. субвенцій з держбюджету. Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 2003,6 млн.грн. або на 35,8%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 12000,2 млн. грн. або 57,3% до плану на рік (план 20929,7 млн. грн.) та 105,8% до плану на 6 місяців (план 11337,3 млн.грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 3026,6 млн. грн. або на 33,7%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 3552,6 млн. грн., що становить 49,0%  плану на рік (заплановано 7255,6 млн. грн.) та 111,8% до планових показників на 6 місяців (заплановано              3178,0 млн. грн.), понад план отримано 374,6 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 740,9 млн. грн. або на 26,4%.

 Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 87,2%, отг  с.Райгород (Немирівський район) – на 58,4%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 54,7%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 49,8%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах:  отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – збільшення на 1,7%, Крижопільськом району – збільшення на 2,02%, Гайсинському району - збільшення на 11,6%.

 

Дохідну частину до плану на 6 місяців виконано по 67-ми  бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 1 бюджет – отг м.Калинівки, виконання по якому склало 99,3%, до плану на 6 місяців недоотримано 320,3 тис.грн.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 6 місяців 2018 року 590 рад або 98,5% загальної кількості. Не виконано лише 9 бюджетів (за 6 місяців 2017 року – 8 бюджетів). Разом з тим, на сьогодні по 3-х бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах (Дорожненської сільради Вінницького району, Станилівської сільради Погребищенського району та Удицької сільради Теплицького району), по 13-ти бюджетах – виконання становить більше 75% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 21 районі, не забезпечено у 6 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у  Вінницькому, Крижопільському та Оратівському районах – по 2 бюджети, у Козятинському, Могилів-Подільському та Шаргородському районах невиконано по 1 місцевому бюджету.

 

Найбільший рівень виконання річного плану по доходах загального фонду (без трансфертів) станом на 01.06.2018 р. по бюджетах: отг  с.Лука-Мелешківська – 62,7% плану на рік; отг  с.Хижинці (Вінницький район) – 58,5%, отг с.Іванів (Калиновський район) – 57,1%.

Найменший рівень виконання бюджетів по: отг с.Шляхова (Бершадський район) – 36,3% плану на рік, отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – 39,9% плану на рік, Оратівському району – 40,6% плану на рік, отг с.Кунка (Гайсинський район) – 40,9%, Барському району – 41,3%, Іллінецькому району – 41,7% плану на рік.

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за січень – червень 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах) зросли на 26,4% (на 740,9 млн. грн.), в тому числі: по обласному бюджету – на 33,0% (136,0 млн. грн.), містах обласного значення – на 25,2% (298,5 млн. грн.), бюджетах об’єднаних територіальних громад – на 27,5% (94,4 млн. грн.), районних бюджетах – на 28,0% (131,1 млн. грн.), бюджетах міст районного значення, селищ та сіл – на 20,0% (80,9 млн. грн.).

 

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 482,1 млн. грн. дотацій або 100% плану на 6 місяців,  та 6759,2 млн. грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,9% до плану на 6 місяців (недоотримано 144,0 млн.грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року  надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду збільшились на 1693,1 млн.грн. або на 33,4%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 120000,2 млн. грн. або 57,3% до уточненого плану на рік (план 20929,7 млн. грн.) та 105,8% до уточненого плану на 6 місяців (план 11337,3 млн. грн.),  і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 3026,6 млн. грн., або на 33,7%.

 

За 6 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків  в сумі 11673,6 млн. грн., що становить 52,8% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 22091,5 млн. грн.), та 90,1% до планових показників на 6 місяців  (заплановано 12949,2 млн. грн.)  і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 3259,2 млн.грн. або на 38,7%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 1099,8 млн грн., що становить 40,0% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2747,3 млн.грн.), та 66,1% до планових показників на 6 місяців (план 1664,1 млн. грн.), це більше проти 6-ти місяців минулого року на 469,9 млн.грн. або у 1,7 рази.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери, за 6 місяців 2018 року на зазначені цілі використано – 10056,4 млн.грн. або 86,1% усіх видатків загального і спеціального фондів.  З них на освіту використано 3348,3 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 545,4 млн.грн. або на 19,5%), на охорону здоров’я – 1764,5 млн.грн. (збільшення проти 6 місяців 2017 року на 313,2 млн.грн. або на 21,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4043,7 млн.грн. (збільшилися на 1382,3 млн.грн. або на 51,9%), на культуру – 226,3 млн.грн. (збільшення у порівняних умовах на 35,0 млн.грн. або на 18,2%), на фізкультуру і спорт – 96,1 млн.грн. (збільшення на 45,1 млн.грн. або на 16,8%).

Зокрема, за січень-червень 2018 року проведено 9912,3 млн.грн. видатків загального фонду (без врахування реверсної дотації та субвенції до Державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку), що становить 54,9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18047,3 млн.грн.), та 91,8% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 10801,4 млн. грн.) і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на  2447,9 млн.грн. або на 32,8%.

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема, повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії,  виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язко-ве державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій областіна 01.07.2018 на обліку в області перебуває 131625 платників єдиного внеску (юридичні особи – 33557, фізичні – 98068). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 3059 осіб або на 2,4% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-червня 2018 року надійшло 2838,9 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 553,7 млн.грн. або на 24,2% більше від надходжень за січень-червень 2017 року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.06.2018 року становить 86,3 млн.грн., в т.ч. по юридичних особах – 48,3млн.грн., фізичних – 38млн.грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску в цілому по області збільшився  на 2,2 млн.грн. або на 2,6%, при цьому по юридичних особах – зменшився на 2млн.грн.,  по фізичних – збільшився  на 4,2 млн.грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Згідно із  даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій областістабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань в області забезпечено, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними данимиза січень-червень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали  6024,7 млн.грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 2450,8 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-червнем 2017 року збільшились  на 28,3% або на 1332,1 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.07.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 41,2% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 2,4 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-червень 2018 року склали 6023,3 млн.грн., що на 29,6% або на 1379,5 млн. грн. більше ніж за січень-червень 2017 року.

Станом на 01.07.2018 року в області фактично отримують пенсії 453920 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2059 грн.53 коп., у порівнянні з 01.07.2017 року – зріс на 398 грн.67 коп. або на 24,0% (становив 1660 грн.86 коп.).

Крім того, станом на 01.07.2018 року в області отримують пенсії 21584 військовослужбовці.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 4006 грн.52 коп. і у порівнянні з його рівнем  станом  на  01.07.2017 року    (2672 грн. 73 коп.) зріс на 49,9% або на 1333 грн.79 коп.

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом  на 01.07.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 610,7 тис.грн. або на 1,3% та складає 46735,6 тис.грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23216,1 тис.грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –23519,4 тис.грн.

Протягом січня-червня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 1270,8 тис.грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зросла на 672,2 тис.грн. та станом на 01.07.2018 становить 23408,1 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018  року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 12,1 тис.грн. і станом на звітну дату складає            111,3 тис.грн.

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжувалась  позитивна тенденція щодо зростання  рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 29,3%, тоді як по Україні приріст складає – 26,7%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1610,47 грн. і становить 7098,24 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту -  4 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-травні 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 114,6%  (в середньому по Україні – 111,8%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за травень 2018 року у порівнянні  до травня 2017 року зросла на 28,6% або на 1674,02 грн., до квітня 2018 року - на 1,4% або на 105,61 грн.  і становить 7533,71грн. За рівнем заробітної плати за травень 2018 року область займає 12 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у травні 2018 року до квітня  2018 року  складає 101,3%, до травня 2017 року – 115,2%.

 

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-травень 2018 року складає майже 2,7 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 9690,02 грн. (ріст в порівнянні з січнем-травнем 2017 року на 28,8%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3614,55 грн. (зросла на 33,8%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2018 року становить – 8431,50 грн. (зросла на 33,6% і на 18,8% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-травень  2018 року становить – 8508,54 грн. (зросла на 37,0% і на 19,9% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 11035,65 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла  на 41%, майже в 1,6 рази  перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9696,27 грн. (ріст на 43,2%, на 36,6%  перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  складає 9006,96 грн. (ріст на 22,5%, на 26,9%  перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 7598,61 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 30% та на 7% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 29,8%  і складає 7255,88 грн. (на 2,2% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2018 працівників, що зайняті у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 46,6%  і становить 8903,51 грн.; у сфері: інформації та телекомунікації збільшилась на 10,8% і становить 8885,44 грн.;  транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 30,6% і склала 7802,16 грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зросла на 45,5%  і становить – 7603,27 грн.;  будівництва -  зросла на 39,8% і склала 7307,48 грн.; тощо.

За січень-травень 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти  -  на 13,6% менше (склала 6131,29 грн.,  зросла на 20%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 30,9% менше (складає – 4906,48 грн., зросла на 16,6%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 34,6% менше (складає 4643,32 грн. і зросла на 17,4%), тощо.

 

Середньомісячна заробітна плата за I квартал 2018 року в цілому  по області складала  6841 грн.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну  плату за I квартал 2018 року вище середнього рівня по  області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує на 40,3%  і складає 9600 грн. (на 40,9% більше середньомісячної заробітної плати за січень-березень  2017  року);

-м. Жмеринка – на 33,8% - 9152 грн. (+60,1%);

-м. Козятин – на  17,6% - 8044 грн. (+37,0%);

-м. Вінниця – на 6,7% - 7300 грн. (+26,4%);

та  2 районів:

- Іллінецького – на 3,0% - 7047 грн. (+32,5%);

- Тростянецького – на 1,4% - 6935 грн. (+36,6%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

- Теплицький на 30,8% менше, становить 4733 грн. (на 19,5% більше рівня за січень-березень  2017  року);

- Могилів-Подільський – на 24,7%, 5154 грн. (на 29,7%  більше);

-Мурованокуриловецький – на 23,1%, 5262 грн. (на 15,1% більше);

-Ямпільський – на 22,5%, 5301 грн. (на 26,6%  більше), тощо.

Протягом січня-березня 2018 року  в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – в 1,6 рази)  та 26 районів.

Рівень заробітної плати за I квартал 2018 року в порівнянні з I кварталом  2017 року зменшився на 10,9% лише в Піщанському районі  і склав 5634 грн.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком спостерігається у наступних районах: Тульчинському – в 1,5 рази більше (складає 6701 грн.), Тростянецькому на 36,6% (6935 грн.), Калинівському на 32,8% (5970 грн.), Хмільницькому – на 31,2% (6601 грн.), Літинському – на 30,5% (5693 грн.),   тощо. 

Найменший ріст зарплати на підприємствах Крижопільського - на 14,0%, (становить 6696 грн.), Гайсинського - на 14,3% (6777 грн.), Барського - на 14,5% (6050 грн.) та Мурованокуриловецького - на 43,2%  (6692 грн.)  району.

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 липня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 26 підприємствах області (включаючи 6 економічно активних, 19 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 14160,4 тис.грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 20,5%, або на 2408,7 тис.грн. в порівнянні з 01.06.2018 року – зменшилась на 20,7% або на 3703,8 тис.грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 2611,5 тис.грн. або 18,4% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась на 32% або на 1231,3 тис. грн., в порівнянні з 01.06.2018 року – майже в 2,5 рази або на 3868,6 тис.грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 35,4% або на 2773,3 тис.грн., в порівнянні з 01.06.2018 року – на 1,6% або на 164,8 тис.грн. та станом на 01.07.2018 року складає 10599,5 тис.грн. або 74,9% від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах(які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 949,4 тис.грн. або 6,7% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис.грн., в порівнянні з 01.06.2018 року – не змінилась.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.07.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 9 районів: Барського, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського,Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського і м.Ладижина.

Протягом червня 2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Тиврівському районі на 3907,5 тис.грн. або майже в 3,5 рази (залишок 1590,3 тис.грн.), Барському районі на 55,7 тис.грн або на 48,1% (залишок 60,2 тис.грн.), Тростянецькому районі на 20,7 тис.грн. або на 2,4% (залишок 845,6 тис.грн.), Крижопільському районі на 18,0 тис.грн. або на 19,4% (залишок 74,6 тис.грн.) та у м.Ладижині на 11,7 тис.грн. або на 0,5% (залишок 2541,2 тис.грн.).

Разом з тим, протягом червня 2018 року наростили борги у Могилів-Подільському районі на 249,5 тис.грн або на 43,6% (станом на 01.07.2018 року борг становить 822,1 тис.грн.), Калинівському районі на 47,7 тис.грн або на 18,1% (310,6 тис.грн.) та у м.Вінниці - на 12,6 тис.грн або на 0,2% (6006,0 тис.грн.).

В червні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Жмеринському (520,5 тис.грн), Тульчинському (230,4 тис.грн.) і Чечельницькому (110,5 тис.грн.) районах та у м.Жмеринка (956,2 тис.грн.) і м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.).

Станом на 01.07.2018 року у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області основну частку складають борги у містах Вінниці – 42,4% (6006,0 тис.грн.) і Ладижині – 17,9% (2541,2 тис.грн.) та у Тиврівському районі – 11,2% (1590,3 тис.грн.). Борг зазначених 3 адміністративних одиниць (10137,5 тис.грн.) становить 71,5% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.07.2018 року відсутні борги у 24 районах та у 5 містах обласного значення: Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник.

На звітну дату допущено боргив 3 районах, а саме: у Тиврівському – 1590,3 тис.грн.  (в порівнянні з даними на 01.06.2018 року зменшився на 3907,5 тис.грн. або майже в 3,5 рази), Калинівському – 310,6 тис.грн. (в порівнянні з 01.06.2018 року – збільшився на 47,7 тис.грн. або на 18,1%) та Крижопільському – 74,6 тис.грн (протягом червня 2018 року зменшився на 18,0 тис.грн. або на 19,4%), а також у м.Вінниця – 636,0 тис.грн. (до 01.06.2018 року - збільшився на 9,2 тис.грн. або на 1,5%).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-червень 2018 року склав 105,3%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 104,6%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, зменшилась на 14,1 млн. грн або на 6,4% і станом на 1 червня 2018 року становить 205,0 млн. грн.

При цьому:

-   заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 0,9 млн. грн (на 46,6%), борг становить 2,8 млн. грн;

-   заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,83 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 0,88 млн. грн;

-   заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 47,3 млн. грн (на 77,7%), борг становить 13,5 млн. грн.

Рівень оплати за січень-червень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (118,3), Мурованокуриловецькому (116,9%) та Чернівецькому (116,1%).

 

Розрахунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населенням та бюджетними установами області за січень-червень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 69,9% за відповідний період 2017 року цей показник становив 35,7%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 595,9 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 543,2 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 69,0%.

 

 

 

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-травень 2018 року становить 83,2%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 85,3%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 224,8 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.06.2018  року склався у 24 районах та 5 містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Тульчинському (51,6%), Томашпільському (58,0%) та Погребищенському (58,3%) районах. Найвищий рівень розрахунків в: Оратівському (124,4%), Хмільницькому (102,9%) та м.Хмільник (101,8%).

 

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у червні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 103,7%, по Україні – 104,4%. Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 3 місце в рейтингу.

На споживчому ринку області у червні до травня 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні знизились на 0,9%.

Найбільше (відповідно на 33,2% та 22,5%) подешевшали овочі, вирощені з їхнього насіння, капуста. На 9,4% знизились ціни на яйця, на 9,2% – на банани, на  2,3% – на рис, молоко, їстівну олію, на 0,4% – на м'ясо та м'ясопродукти.

Водночас, коренеплоди, цибуля та гриби подорожчали на 22,2%, цитрусові –    на 15,0%, картопля – на 14,3%, борошно пшеничне – на 2,1%, цукор – на 1,0%, хліб – на 0,6%.  

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3,% у т.ч. тютюнові вироби – на 2,2%, алкогольні напої – на 0,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива                  у червні п.р. залишились на рівні попереднього місяця.

Ціни (тарифи) на транспорт загалом зросли на 0,9%, у т.ч. газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,5%, транспортні послуги – на 2,5%. При цьому вартість проїзду в залізничному пасажирському транспорті підвищилась на 10,3%.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-червень 2018 року склав – 11,5 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 9,9% (по Україні  збільшився на 6,2%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-червень поточного року область займає 5 місце серед регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за січень – березень 2018 року становить 2,3 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 0,9 млрд. грн., що становить – 40,4% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА