Іноземне

інвестування

 

Обсяг внесених в економіку області прямих іноземних інвестицій(акціонерного капіталу) з початку інвестування станом на 31 грудня 2016р. становив  179,8 млн. дол. США, та в розрахунку на одну особу населення складає 113,1дол.

У 2016р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 18,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (77,5% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 139,3 млн. дол., з інших країн світу – 40,5 млн. дол. (22,5%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 38,0 млн. дол., Австрія – 29,8 млн. дол., Франція – 26,0 млн. дол., Німеччина – 14,6 млн. дол., Польща – 11,9 млн. дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 131,9 млн. дол. (73,4%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 116,1 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 5,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 66,0 млн. дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 24,4 млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 14,7 млн. дол.

На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 24,3 млн. дол. (13,5% загального обсягу) прямих інвестицій, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн. дол. (4,1%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,3 млн. дол. (4,1%).

Вагому частку (52,7%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 94,7 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 19,0 млн.дол. (10,6%), Барському – 8,3 млн.дол. (4,6%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Вінницький,  Тульчинський,  Тиврівський райони.

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2016р. становила 53,1 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2016р. становив 232,9 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2016р. становив 68,1 тис.дол.