АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗАСІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 2016РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-квітні 2016 року індекс промислового виробництва склав 93,0% до відповідного періоду 2015 року, а виробництво у квітні 2016 року зменшено на 0,5% у зрівнянні з показником березня 2016 року та зменшено на 3,8% від рівня відповідного місяця 2015 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за січень-квітень 2016 року посідає 22 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 103,7%).
У січні-квітні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 4,9%, у переробній промисловості збільшення обсягів становить 6,2% (за рахунок збільшення обсягів у харчовій (5,3%), деревообробній (6,1%), фармацевтичній (56,9%), машинобудівній (34,5%), на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів (35,4%) та у виробництві металевих виробів (5,6%).
Проте у січні-квітні 2016 року спостерігається зменшення обсягів виробництва у таких галузях як добувна (-29,9%), легка (-5,3%), хімічна (-41,2%).
Зменшилось падіння обсягів виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 2.0в.п. до періода січня-березня 2016 року. Так, у січні-квітні 2016 року зафіксовано зниження показника на 34,8% у зрівнянні з відповідним періодом 2015 року (січень-березень 2016 року цей показник становив 36,8%).
За січень-квітень поточного року вироблено 1191,0 млн. кВт. год електроенергії, що на 47,4% менше рівня попереднього року.
У січні–березні 2016 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10773,4 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (80,1%) припадає на переробну промисловість, з неї: 64,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,3% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,8% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,9% – на машинобудування та виробництво металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 17,8% продукції.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-квітні 2016 року започаткували діяльність 2507 новостворених суб’єктів господарювання, що на 17,0% більше порівняно з відповідним періодом 2015 року, із яких 454 – юридичні особи (на 14,4% більше) та 2053 – фізичних особи-підприємців (на 17,6% більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 2002 суб’єкти господарювання (104 – юридичні особи та 1898 – фізичних осіб-підприємців), що в 3,2 рази менше порівняно з відповідним періодом 2015 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці - 280, або 61,6 % від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Калинівському районі - 17, або 3,7%, у Липовецькому районі – 15, або 3,3%, Тростянецькому районі – 10, або 2,2%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб -підприємців), Калинівському районі – 3,6%, Тульчинському районі – 3,2%, Барському районі – 2,5%.
Серед міст обласного значення: у м.Вінниці - 41,4%, м.Могилів-Подільському – 2,6%.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І кварталі 2016 року становить 463,2 млн.грн., або 36,4% від загальних обсягів надходжень, що на 38,8% більше ніж у відповідному періоді 2015 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І кварталом 2015 року зросла на 29,4%, або на 58,0 млн.грн. і становить 255,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 29,3%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету у І кварталі 2016 року майже на 33,5 млн.грн. більше, ніж у І кварталі 2015 року і вони складають 111,4 млн.грн., або 12,7% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоторговельна діяльність За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області обсяги експорту товарівза січень-березень 2016р. становили 176,0 млн.дол. США, а імпорту – 64,4млн.дол.США. Порівняно із І кварталом 2015р. експорт скоротився на 8,8% (на 17,0 млн.дол.), а імпорт збільшився на 5,4% (на 3,3 млн.дол.).Баланс зовнішньої торгівлі становить 111,6 млн.дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,73 (у січні–березні 2015р. – 3,16).
Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 98 країн світу.
Географічна структура експорту та імпорту В експорті товарів значна доля належить Китаю (13,2% загальних обсягів експорту), Індії (12,3%), Польщі (9,6%), Білорусі (7,0%), Румунії (6,5%), Туреччині (4,7%), Російській Федерації (4,0%), Нідерландам (3,7%), Італії (3,4%) та Німеччині (3,2%).
В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (13,4%), Німеччину (10,1%), Туреччину (8,8%), Польщу (8,2%), Румунію (7,4%), Російську Федерацію (7,1%), Іспанію (6,2%), США (6,1%), Італію (5,4%) та Білорусь (3,9%).
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукти рослинного походження. Крім того, вагома частка належить продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, деревині та виробам з деревини і текстильним матеріалам та текстильним виробам.
Обсяг експорту товарів до країн-членів ЄС становив 67,1 млн.дол.США або 38,1% від загального обсягу експорту (у І кв. 2015р – 32,9 млн.дол.США, або 36,5%) та збільшився порівняно з І кварталом 2015р. на 12,2%. Суттєво збільшився експорт до Франції (майже у 13 разів), Кіпру (у 6,3 рази), Угорщини (у 5,6 рази), Словенії (у 4 рази), Естонії (у 3,9 рази), Чехії (у 3,4 рази), Румунії (у 2,9 рази), Бельгії (у 2,3 рази), Словаччини (у 2 рази).
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 32,1 млн.дол., або 49,8% від загального обсягу (у січні–лютому 2015р. – 18,6 млн.дол., або 51,9%) та зменшився проти січня–березня 2015р.на 1,5%. Скоротились поставки живих тварин та продуктів тваринного походження – на 80,9%, продуктів рослинного походження – на 63,5%.
Найбільша питома вага у загальному обсязі експорту належить м. Вінниці (70,8%). Ще 6 районів мають об’єми експорту від 1 до 10,0% від загального об’єму експорту: Вінницький (9,4%), Крижопільський (5,2%), Козятинський (2,5%), Тульчинський (2,3%), Чернівецький і Чечельницький (по 1,3%). Два райони – Оратівський і Погребищенський у 2016 році не експортували свою продукцію за межі України. Всі інші 24 суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (райони і міста обласного) значення мають питому вагу у загальному обсязі експорту менше 1,0%.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-квітень 2016 року виконані будівельні роботи на суму 458,5 млн. грн. (10 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 91,9% від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 4,3% та 3,8% відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:
- на будівництві будівель – 252,6 млн. грн., або 55,1% від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 205,9 млн. грн., або 44,9 %.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції за січень - березень 2016 року становив 146,9 % (3 місце серед регіонів України).

У січні-березні 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1060,4 млн. грн. капітальних інвестицій (15 місце серед регіонів України).
У порівнянних цінах на 7,9 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (23 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
- у будівлі та споруди – 29,9 % усіх інвестицій;
- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 63,5 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,0 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,2 %.
Кошти населення на будівництво житла складають 17,4 % капітальних інвестицій.
Кошти державного бюджету – 0,4%, місцевих бюджетів – 3,4%, інші джерела фінансування – 2,6 %.
Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містам та районам за січень – березень 2016 року становлять 206,8 млн. грн.
За січень-березень 2016 року прийнято в експлуатацію 43,5 тис. кв. м загальної площі житла (14 місце серед регіонів України), у тому числі:
- у містах – 30,4 тис. кв. м загальної площі (69,9 %);
- у сільській місцевості – 13,1 тис. кв. м (30,1 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися порівняно з відповідним періодом 2015 року на 18,4 % (19 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (35,2%). Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, м.Жмеринці, Вінницькому, Калинівському, Барському, Іллінецькому, Гайсинському та Літинському районах) прийнято в експлуатацію 43,9% загального обсягу житла.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.
Іноземне
інвестування
Обсяг прямих іноземних інвестицій(акціонерного капіталу) залучених
в економіку області з початку інвестування на 1 квітня 2016р. становив
186,5 млн.дол. США.

У січні–березні 2016р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить майже 1,0 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 0,9 млн.дол.).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування унесено 145,7 млн.дол. інвестицій (78,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу– 40,8 млн. дол. (21,9%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 38,0 млн.дол., Австрія – 31,8 млн.дол., Франція – 28,4 млн.дол., Німеччина – 15,7 млн.дол., Польща – 12,9 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (67,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 108,7 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 15,9 млн.дол.
Інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування залишається харчова промисловість, де зосереджено 55,4 млн.дол. Також сталою є зацікавленість інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: сільське, лісове та рибне господарство– 24,9млн.дол., виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 26,5 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,6млн.дол.
Вагому частку (45,6%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці –
85,1 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 18,8 млн.дол. (10,1%), Немирівському – 14,4 млн.дол. (7,7%) та Барському – 9,0 млн.дол. (4,8%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Тульчинський, Тиврівський, Вінницький райони.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-квітень 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.
Відповідно до даних Представництва Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-квітень 2016 року склали 13,85 млрд.грн., що на 1363 млн.грн., або на 11% перевищує показники січня-березня 2015 року.
В розрізі статей, надходження готівки склали: торговельна виручка - 5,25 млрд.грн. (на 100 млн.грн., або на 2% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року); з використанням платіжних карток - 4,6 млрд.грн. (відповідно на 832 млн.грн., або на 22% більше); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1,27 млрд.грн. (відповідно на 265 млн.грн., або на 26% більше); від усіх видів платних послуг – 1,11 млрд.грн. (відповідно на 160 млн.грн., або на 17% більше); в погашення кредитів - 191 млн.грн. (на 17 млн.грн., або на 8% менше) від продажу іноземної валюти - 85 млн.грн. (на 15 млн.грн., або на 15% менше) та інше.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 38% усієї готівки, що на 3 в.п. менше ніж у відповідному періоді минулого року.
Загальні обсяги готівки яка була видана з кас банків області у січні-квітні 2016 року, склали майже 14 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшились на 1,66 млрд.грн. або на 14%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали: з використанням платіжних карток майже 9 млрд.грн. і зросли до січня-квітня 2015 року на 20%, або близько на 1,5 млрд.грн.; підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 1,56 млрд.грн.(на 17 млн.грн., або на 1% більше), з рахунків за вкладами фізичних осіб – 1,02 млрд.грн.(на 372 млн.грн., або на 27% менше), на придбання іноземної валюти – 730 млн.грн. (на 447 млн.грн., або в 2,6 рази більше), на виплати, пов’язані з оплатою праці – 429 млн.грн.(на 63 млн.грн., або на 17% більше), на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи – 131 млн.грн. (на 101 млн.грн., або на 44% менше), на видачу кредитів готівкою – 10 млн.грн. (на 5 млн.грн., або в 2 рази більше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб в січні-квітні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року зменшились на 153 млн.грн. або на 9% і склали 1,58 млрд.грн. (зменшення відбулось у зв’язку з достроковою виплатою Пенсійним фондом України у грудні 2015 року пенсій січня 2016 року). Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 452 млн.грн. або на 18% і склали 3 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 1,1 млрд.грн., що на 289 млн.грн. або на 36% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 177 млн.грн. або на 32% і склали 734 млн.грн.
За січень-квітень 2016 року обсяги видатків готівки з кас банківських установ області перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг у сумі 107 млн.грн., в той час, як за січень-квітень 2015 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу у сумі 193 млн.грн. Питома вага емісії у видатках за січень-квітень 2016 року склала 0,8%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики минулого року, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за січень-березень 2016 року ефективно.
Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-березень 2016 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області становить 173,4 млн.грн. прибутку, тоді як за січень-березень 2015 року спрацювали із негативним сальдовим результатом у сумі майже 368,0 млн.грн. збитку.
Прибутково спрацювали 63,8% (+6,0 в.п.) підприємств і в порівнянні із відповідним періодом 2015 року обсяг їх прибутку скоротився на 23,7%, або на 192,0 млн.грн. і складає 619,2 млн.грн.
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльністьпромислових підприємств, які за січень-березень 2016 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 202,6 млн. грн., тоді як у відповідному періоді 2015 року було отримано 227,9 млн.грн. збитку.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 62,6% (+10,2 в.п.).Сума їх прибутків (521,3 млн.грн.) скоротилася в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 11,5% і займає 84,2% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Прибутково спрацювали підприємства більшості галузей промисловості (крім видів діяльності «добувна промисловість і розроблення кар’єрів», «переробна промисловість», «виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність» та «водопостачання; каналізація, поводження з відходами»).
Підприємства переробної промисловості за січень-березень 2016 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом, сума якого 11,13 млн. грн., що на 221,9 млн.грн. або в 20,9 разів менше відповідного періоду 2015 року (у січні-березні 2015 році 233,07млн.грн збитку). Частка прибутково працюючих підприємств склала 66,7% (+8,6 в.п.), їх прибуток скоротився на 44,3% і склав 239,0 млн.грн. (45,9 % прибутків промисловості).
Серед галузей переробної промисловості із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. За січень-березень 2016 року вони отримали 22,7 млн. грн. прибутку, що на 98,3 млн.грн. або в 4,7 рази менше ніж у відповідному періоді 2015 року (у 2015 році – 105,7 млн.грн прибутку). Прибутково спрацювали 60% (+1,2 в.п.), сума прибутку харчових підприємств скоротилася у 2,2 рази і склала 152,8 млн.грн. (29,3% суми прибутку підприємств переробної промисловості).
В цілому прибутково серед інших спрацювали переробні підприємства таких видів діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить майже 30,0 млн.грн. прибутку, який в порівняні з січнем-березнем 2015 року зріс у 4,6 рази або на 23,4 млн.грн., на 2,9 в.п. зменшилась частка прибуткових підприємств і складає 60%, а сума отриманого ними прибутку зросла на 20,8% і склала майже 33,3 млн.грн.;
- машинобудування - фінансовий результат склав 18,13 млн.грн. прибутку, обсяг якого в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс у 1,6 рази або на 7,0 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 78,3% а сума отриманого ними прибутку зросла на 8,7% і склала 22,5 млн.грн.;
- машинобудування – фінансовий результат становить 18,4 млн.грн. прибутку, і зріс до січеня-березеня 2015 року в 1,6 рази або на 7,05 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 78,3% а сума отриманого ними прибутку зросла на 8,7% і склала 22,53 млн.грн.
Також прибутково спрацювали за січень-березень 2016 року підприємства наступних видів діяльності: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів(результат 5,09 млн.грн. прибутку, в порівнянні з січнем-березнем 2015 року він скоротився у 2,4 рази, 80% прибуткових підприємств); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції(відповідно 440,2 тис.грн. прибутку, у відповідному періоді минулому року 10,8 млн.грн. збитку, 66,7% прибуткових підприємств); виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування(відповідно майже 2,5 млн.грн. прибутку,у відповідному періоді минулого року 1,1 млн.грн. збитку.
Протягом 2015 року підприємства водопостачання, каналізації, поводження з відходами – спрацювали збитково на суму 6,88 млн.грн., до відповідного періоду минулого року збиток зріс на 19,4% або на 1,12 млн.грн., 50% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково, обсяг їх прибутків зріс в 18 разів і склав майже 2 млн.грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -отримано 221,8 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 2,6 рази, або на 136,8 млн.грн., 55,6% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (збільшились на 5,6 в.п.), обсяг їх прибутків зріс у 1,8 і склав 227,7 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності на покращання фінансового результату до оподаткування значно вплинула прибуткова в цілому діяльність підприємствоптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, сальдовий фінансовий результат за січень-березень 2016 року яких склав 12,9 млн.грн. прибутку, обсяг якого скоротився в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 5,6 рази, або на 59,0 млн.грн., 67,5% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (збільшення на 1,5 в.п.), обсяг їх прибутків скоротився у 3,8 і склав 37,3 млн.грн.
Також спрацювали прибутково підприємства наступних видів діяльності:
- будівництво – 4,2 млн.грн. прибутку, який в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс у 2,2 рази або на 2,3 млн.грн. (60% прибуткових підприємств (ріст на 16,7 в.п. ), сума прибутків скоротилася у 2,5 рази і складає 11,0 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації – 21,1 млн.грн. прибутку, який зріс у 1,8 рази або на 9,4 млн.грн., прибуткових підприємств отримали 21,1 млн.грн. прибутку, який зріс майже у 1,6 рази);
- професійна, наукова та технічна діяльність – спрацювали із прибутком у 679,0 тис.грн., який скоротився у 4,3 рази або на 2,2 млн.грн, всі 100% підприємств та організацій спрацювали прибутково.
Прибутково спрацювали установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги–отримано майже367 тис.грн. прибутку, тоді як увідповідному періоді минулого року одержано 2,3 млн.грн. збитку (частка прибуткових установ та організацій зросла на 3,6 в.п. і становить 75%, сума їх прибутків зросла майже у 2,6 рази, і склала 1,6 млн.грн.).

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За 1 квартал 2016 року сума збитків збиткових підприємств скоротилась проти відповідного періоду 2015 року в 2,6 рази і становить 445,8 млн.грн. В той же час, на 6 відсоткових пунктів скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, і склала 36,2% загальної кількості підприємств та організацій.
Проблемні
питання
За перший квартал 2015 року в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте серед підприємств промисловості збитково спрацювали підприємства наступних видів діяльності:
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів - отримано 1,16 млн.грн. збитку, який проти відповідного рівня 2015 року скоротився в 64 рази або на 72,9 млн.грн. Частка збиткових підприємств становить 75% (зросла на 3,6 в.п), а сума одержаних ними збитків склала 53,8 млн.грн. (зменшились на 49,3%);
- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – одержано 75 млн.грн. збитку, який до відповідного періоду 2015 року скоротився у 3,5 рази або на 190,9 млн.грн.Сума отриманих збитковими підприємствами збитків скоротилась у 3,6 рази і склала 75,8 млн.грн. (частка збиткових підприємств становить 50%, зросла на 7,1 в.п.).
Значний вплив на результати діяльності економіки області за січень-березень 2016 року має збиткова в цілому діяльність підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 79,8 млн.грн. збитку, обсяг якого в порівнянні із аналогічним періодом попереднього року зменшився у 2,9 рази або на 151,7 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності зросла на 13,1 в.п. і становить 60%, а сума отриманих ними збитків зменшилась у 2,8 рази і склала 89,3 млн.грн.
Збитково спрацювали підприємства у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сума їх збитків у першому кварталі 2016 року становить 908,8 тис.грн., тоді як у відповідному періоді минулого року сальдовий фінансовий результат становив 72 тис.грн. прибутку. Частка збиткових підприємств зменшилась на 8,2 в.п. і складає 38,9%, а сума їх збитків зросла у 2,5 рази і становить 1,1 млн.грн.
Також збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються тимчасовим розміщенням й організацією харчування 745 тис.грн. збитку, що зріс до рівня січня-березня 2015 року на 5,7% або на 45 тис.грн. (частка збиткових підприємств зменшилась на 10 в.п. і становить 50%, а сума їх збитків зросла на 12,2%, і склала 912 тис.грн.)

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2016 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2016 рік», які затверджені першим заступником голови обласної державної адміністрації від 24.02.2016 року №01.01-11/1276.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-квітень 2016 року в порівнянні з січнем-квітнем 2015 року на 10,4%, або на 251,8 млн.грн. і становлять 2662,1 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1188,6 млн.грн., їх обсяг скоротився на 15%, або на 209,7 млн.грн.
В тому числі, відповідно до оперативних даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-квітня 2016 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 2139,8 млн.грн. податків і зборів, що на 25,8% (+439,4 млн.грн.) більше ніж у січні-квітні 2015 року.
До Державного бюджету в тому числі зібрано 921,9 млн.грн., що на 52,8 млн.грн., або на 6,1% більше аналогічного періоду минулого року (з урахуванням 73,8 млн.грн. надходжень податку на прибуток по великих платниках податків).

Збільшення збору платежів відбулося, незважаючи на перехід з 01.01.2016 року 26 підприємств області (відповідно до наказу ДФС України від 08.09.2015 року №681), включених до Реєстру великих платників на 2016 рік, на обслуговування до спеціалізованих податкових органів. У січні-квітні минулого року від цих платників до державного бюджету, на території області, надійшло 309,8 млн.грн.,тоді як у січні-квітні 2016 року лише 97 млн.грн.
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість(319,8 млн.грн., ріст до січня-квітня 2015 року на 47,1%), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-квітень 2016 року склали 1820,0 млн.грн. (зросли на 337 млн.грн., або на 22,7%) а до Державного бюджету - відповідно 602,1 млн.грн. (скоротились на 49,7 млн.грн., або на 7,6%).
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 10,8 відсоткових пункти і складає 33,1% (збір податків і зборів - відповідно 43,1% та на 8 в.п. менше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-квітень 2016 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 50,7% (його сума становила 923 млн.грн.), податок на прибуток – 12,5% (227 млн.грн.), єдиний податок – 10,4 % (189,5 млн.грн.), плата за землю – 10% (182,8 млн.грн.), акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 5,5% (100,2 млн. грн.), військовий збір - 4,5% (82,5 млн.грн.) та інші.
За 4 місяці 2016 року забезпечено приріст надходжень: податку на доходи фізичних осіб – в 1,5 рази (+321,8 млн.грн.), податку на прибуток підприємств – на 25,3% (+45,9 млн.грн.), військового збору – на 30% (+19,05 млн.грн.), частини прибутку господарських організацій - у 1,7 рази (+2,1 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ – у 15,6 рази (+ 7,8 млн.грн.), єдиного податку – в 1,6 рази (+73,7 млн.грн.), плати за землю – на 39,3% (+51,5 млн.грн.) тощо.

Найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-квітня 2016 року до Зведеного бюджету від них надійшло 403,3 млн.грн. (19,6% від загального збору платежів по області). До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 208,3 млн.грн. (24,6% від загального збору податків до державного бюджету по області).
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 35,8% (сплачено 144,4 млн.грн.), до державного бюджету – 35% (сплачено 73 млн.грн.).
Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, підприємствами, що займаються виробництвом м’яса і м’ясних продуктів у січні-квітні 2016 року сплачено до Зведеного бюджету 28,2 млн.грн. (19,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 17,2 млн.грн. (відповідно 23,6%). Від виробників молочних продуктів до Зведеного бюджету надійшло 26,7 млн.грн. (відповідно 18,5%), в т.ч. до державного бюджету – 11,6 млн.грн. (відповідно 15,9%).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води протягом січня-квітня 2016 року сплачено до Зведеного бюджету 85,9 млн.грн., що складає 21,3% від суми податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 36,4 млн.грн., що становить 17,5% надходжень від підприємств промисловості.
Від підприємств машинобудування у січні-квітні 2016 року до Зведеного бюджету надійшло 45,9 млн.грн., що складає 11,4% від суми податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 32 млн.грн. (15,3% від сум сплачених підприємствами промисловості).
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 15,8% (сплачено 324,8 млн.грн.), торгівлею – 11,9% (сплачено 244,5 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,3% (сплачено 130,5 млн.грн.), будівництвом – 2,9% (сплачено 60,5 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.05.2016 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складав 523,2 млн.грн, з якого 387,7 млн.грн. (74,3%) - борг з платежів до Державного бюджету.
Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ на 01.05.2016 складає 248,2 млн.грн., податку на прибуток – 99 млн.грн., ПДФО – 72,5 млн.грн., платі за землю – 53,8 млн.грн., акцизному податку – 15 млн.грн., інших податках та зборах – 34,7 млн.грн.
З початку року податкова заборгованість по області скоротилася на 5,4 млн.грн. або на 0,7%. Так, податковий борг по ПДФО скоротився на 3,7 млн.грн., по ПДВ – на 2,4 млн.грн., по платі за землю – на 12,2 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн. Разом з цим, зріс борг по податку на прибуток – на 15,9 млн.грн.
Виконання показників бюджету області Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 4 місяці 2016 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1473,5 млн. грн., що становить 36,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 4041,6 млн.грн.) та 128,0% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1151,0 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 461,4 млн.грн., або на 45,6%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1242,6 млн.грн., що становить 35,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3517,6 млн.грн.) та 119,9% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1036,0 млн.грн.), понад план отримано 206,6 млн.грн. доходів..

Проти відповідного періоду минулого року надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 393,1 млн.грн., або на 46,3%, а у порівняних умовах – збільшились на 429,7 млн.грн., або на 52,9%.
Найбільший приріст надходжень доходів без міжбюджетних трансфертів у порівняних умовах по бюджетах: Гайсинського району – на 105.8%, Хмільницького району – на 71,2%, Калинівській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) – на 67,7%, Козятинського району – на 64,7%, Могилів-Подільського району – на 61,9%.
Найменший приріст надходжень по бюджетах: Оратівському району - збільшення на 31,9%, Вінницькому району – на 32,7%, Немирівському району - збільшення на 39,2%,Чернівецькому району – на 39,9%, м. Жмеринка – на 40,5%.
Дохідну частину бюджету до плану на 4 місяці виконано по всіх 36-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Вінницькому району – 50,0% плану на рік (при розрахунковій нормі на 4 місяці 33,3%), Могилів-Подільському району – 45,3%, Погребищенському району – 43,8%, Шаргородському району – 41,5%, Калинівській ОТГ – 41,2%.
Найменший рівень виконання бюджетів - по Чернівецькому району – 28,0%, Томашпільському району – 29,4%, обласному бюджету – 30,5%, Ямпільському району – 31,1%, Оратівському – 31,2%.
.
З 697 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 4 місяці 2016 року 692 ради, або 99,3% їх загальної кількості. Не виконано лише 5 бюджетів (за 4 місяці 2015 року – 10 бюджетів). Разом з тим, на сьогодні по 6-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 95-ти бюджетах – виконання становить більше 50% плану на рік.
Забезпечено виконання всіх бюджетів у 25 районах, не забезпечено – у 2-х районах, у тому числі у Теплицькому районі не виконано 3 бюджети, а в Літинському – 2 бюджети.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 93,3 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 4 місяці, та 2537,3 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 99,4% до плану на 4 місяці (недоотримано 14,4 млн.грн. субвенцій, у т.ч. 13,3 млн.грн. субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню). Проти аналогічного періоду 2015 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 626,3 млн.грн., або на 31,3%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 3873,2 млн.грн., або 36,0% до уточненого плану на рік (план 10770,2 млн.грн.) та 105,2% до уточненого плану на 4 місяці (план 3681,0 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1019,5 млн.грн., або на 35,7%.
За 4 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків 3879.2 млн.грн., що становить 33,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 11705.9 млн.грн.), та 91,2% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 4253,3 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1001.9 млн.грн., або на 34,8%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 215,9 млн грн., що становить 20.9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1032,6 млн.грн.) та 57,2% до планових показників на 4 місяці (заплановано 377,3 млн.грн.), що більше проти 4 місяців минулого року на 55,5 млн.грн., або на 34,6%.
За січень-квітень 2016 рокупроведено 3505,7 млн.грн. видатківзагального фонду, що становить 34,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10304,9 млн.грн.), та 91,1% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 3847,1 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2015 року збільшились на 926,5 млн.грн., або на 35,9%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 4 місяці 2016 року на зазначені цілі використано 3180,9 млн.грн. - це 90,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 968,2 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 62,0 млн.грн., або на 6,8%), на охорону здоров’я – 567,0 млн.грн. (збільшення проти 4 місяців 2015 року на 13,6 млн.грн., або на 2,4%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1510,1 млн.грн. (збільшилися на 761,2 млн.грн., або у 2,0 рази), на культуру – 100,4 млн.грн. (збільшення на 7,9 млн.грн., або на 8,5%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За попередніми даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплатвідсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-квітня 2016 року надійшло 958,8 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 557,3 млн.грн. (36,8%) менше від надходжень січня-квітня 2015 року.
Зменшення збору ЄВ пов’язано зі: зниженням ставки оподаткування (з 41% до 22%), переходом на податковий облік до спеціалізованих податкових органів 26 великих платників (середньомісячні втрати - 29,3 млн.грн.),проведенням реорганізаціїПівденно-Західної залізниці, внаслідок якої сплата єдиного внеску по окремих відокремлених структурних підрозділах здійснюється за місцем реєстрації головного підприємства (середньомісячні втрати – 24,1 млн.грн.).
Негативний вплив на надходження єдиного внеску має і зниження кількості платників. Станом 01.05.2016 на обліку в області перебуває 115500 платників єдиного внеску (юридичні особи – 29796, фізичні – 85704). В порівнянні з 01.01.2016 кількість платників зменшилась на 78 або на 0,07% (на 01.01.2016 року на обліку перебувало 115578 платників (юридичні особи – 29785, фізичні – 85793).
Борг з єдиного соціального внеску на 01.05.2016 становить 93,9 млн.грн, (в т.ч.: по юридичних особах – 58,0 млн.грн., по фізичних особах – 35,9 млн. гривень) і зріс до початку року на 6,4 млн.грн..
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-квітень 2016 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними, надходження склали 2,7 млрд. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума ЄСВ – 813,5 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-квітнем 2015 року зменшились на 6,6, або на 190,8 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.05.2016 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 31,7% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 15,7 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень - квітень 2016 року, склали 2,62 млрд. грн., що майже на 9,2%, або на 265,2 млн. грн. менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Станом на 01.04.2016 в області фактично отримують пенсії 470901 особа. Середньомісячний розмір пенсії складає 1461 грн. 90 коп. і зріс, у порівнянні з 01.04.16 року на 8,52%, або на 114 грн.83 коп.(становив 1347 грн. 07 коп.).
Крім того, станом на 01.04.2016 року в області отримують пенсії 21273 військовослужбовці.
На 01.04.2016 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2509 грн. 18 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2015 року (2470 грн. 80 коп.) на 1,55%, або на 38 грн.38 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.04.2016 року в порівнянні із 01.01.2016 року скоротилася на 2506,8 тис. грн. або 4,7% та складає 50533,3 тис. грн., з них: борг зі сплати страхових внесках – 29592,0 тис. грн., борг з відшкодування пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 20941,3тис. грн.
Протягом І кварталу 2016 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду пострахових внесках на суму 1756,6 грн. Найбільше скорочення заборгованості відбулося в наступних територіальних управліннях: Літинському (на 648,4 тис. грн. і залишилась сума боргу 366,7 тис. грн.); м.Ладижині (на 501,5 тис. грн. і залишилась сума боргу 2943,8 тис. грн.); Бершадському (на 410,8 тис. грн. і залишилась сума боргу 893,3 тис. грн.); Хмільницькому(на 158,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 138,7 тис. грн.); та м.Вінниці (на 15,5 тис. грн. і залишилась сума боргу 13097,0 тис. грн.).
Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2016 року скоротилася на 722,18 тис. грн. та станом на 01.04.2016 року становить 20822,1 тис. грн. Найбільше скорочення боргу по пільгових пенсіях відбулося по: Жмеринському об’єднаному управлінню (на 437,6 тис. грн. та становить 900,8 тис. грн.); Шаргородському об’єднаному управлінню (на 346,0 тис. грн. та становить 514,1 тис. грн.); Липовецькому об’єднаному управлінню (на 90,4 тис. грн. та становить 1288,3 тис. грн.); по управлінню в Теплицькому районі (на 113,3 тис. грн. та становить 299,4 тис. грн.); Бершадському об’єднаному управлінню (на 116,3 тис. грн. та становить 341,9 тис. грн.).
Водночас, зросла заборгованість з відшкодування пільгових пенсій в м.Вінниці (на 381,0 тис. грн. і залишилась сума боргу 11799,6 тис. грн.), Калинівському районі (на 94,6 тис. грн. і залишилась сума боргу 561,7 тис. грн.), м.Ладижині (на 91,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 1295,4 тис. грн.).
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати У 2016 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. В той же час, у Вінницькій області рівень середньомісячної заробітної плати та темп її росту дещо нижче середньоукраїнського.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2016 року складає 24,6% (ріст на 3,8 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2015 року він становив 20,8%. По Україні відповідно приріст складає – 25,7%, і зріс на 5,2 в.п.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2016 року до відповідного періоду 2015 року зросла на 272 грн. і становить 3667 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 18 місце.
Індекс реальної заробітної плати по області за січень-квітень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 18,4 в.п. і складає 97,9% (по Україні зріс на 19 в.п. і склав 96,5%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область розділяє з Львівською областю 6 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у квітні 2016 року зросла на 18,6%, або на 600,7 грн. до квітня 2015 року і склала 3837,38 грн. (у 2,79 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1378 грн.).

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності у січні - квітні 2016 року складає 3,6 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері інформації та телекомунікацій – 6675,68 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 35,4%, або на 1746,11 грн., у 1,82 рази більше середнього рівня по економіці), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1874,99 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 28%, або на 410,66 грн., в 2 рази менше середнього рівня по економіці).
В розрізі видів діяльності, крім зазначеного найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-квітень 2016 року досягнуто у працівників, які зайняті у сфері фінансової та страхової діяльності – 5596,36 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 18,1 %, або на 858,14 грн., в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі промисловості, де середньомісячна заробітна плата становить – 4801,26 грн. (зросла на 31,9%, або на 1162,33 грн., і на 30,9% перевищує середній рівень по економіці) тощо.
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 4,3: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2016 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 11520,65 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 49,3% або на 3806,69 грн., у 3,1 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань – 2663,9 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 20,4%, або на 451,04 грн., проте на 20,4% менше середнього рівня по економіці).
Серед промислових підприємств значний рівень середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2016 року на підприємствах: з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5923,31 грн. (ріст на 32,5 %, або на 1451,83 грн., в 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 5830,68 грн. (ріст в 1,7 рази або на 2363,5 грн., в 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці області), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів середньомісячна зарплата склала – 5303,22 грн. (ріст на 33,5%, або на 1331,94 грн., на 44,6% перевищує середній рівень по економіці), з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування середньомісячна зарплата склала – 4938,91 грн. (ріст на 46,9%, або на 1576,65 грн., на 34,7% перевищує середній рівень по економіці), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 4452,93 грн. (ріст на 8,2%, або на 337,96 грн., на 21,4% більше середнього рівня по економіці) тощо.
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, де середньомісячна заробітна плата працівників складає 3659,51 грн., зросла до відповідного періоду минулого року на 21,9%, або на 658,61 грн. та водночас на 0,2% менше середнього рівня по економіці. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 17,8%, або на 523,12 грн., і складає 3465,73 грн. (на 5,5% менше середнього рівня по економіці області).
В галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 4240,05 грн. (зросла на 25,7%, або на 867,04 грн., і на 15,6% перевищує середній рівень по економіці), в тому числі складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 4770,39 грн. (зросла на 25 %, або на 1072,56 грн., і на 30,1 % перевищує середній рівень по економіці) тощо.
Серед непромислових підприємств наростили рівень оплати праці на підприємствах у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування де середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 24,5 % або на 781,81 грн. і становить 3979,39 грн. (на 8,5% більше середнього рівня по економіці), сфері будівництва середньомісячна заробітна плата зросла на 920,66 грн., або на 36,8%, і склала 3424,62 грн. (на 6,6 % менше середнього рівня по економіці), сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – зросла на 22,4 %, або на 608,58 грн., і становить 3323,8 грн. (на 9,4 % менше середнього рівня по економіці), та ін.
Найменший рівень оплати праці в січні-квітні 2016 року мають працівники наступних галузей: у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 30% менше (складає 2565,24 грн., і зросла на 20,7%), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 27,6 % менше середньообласного рівня (складає – 2655,23 грн. і зросла на 19,4%), тимчасове розміщування й організація харчування відповідно на 27,5% менше (складає – 2659,99 грн. і зросла на 40,7%), тощо.

Частка штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень 2016р. – 198,4 тис.осіб, з них питома вага працівників, яким нарахована заробітна плата у межах до 1378 грн. – 0,5%.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-березень 2016 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
м. Ладижин – майже в 1,6 рази - 5613 грн. (+26,4% до рівня січня-березня 2015 року);
м. Козятин – на 23,3% - 4448 грн. (+21,8%);
м. Жмеринка – на 14,5% - 4130 грн. (+28,7%);
м. Вінниця – на 14% - 4112 грн. (+28,3%).
та 2 районів:
Гайсинського – на 7,6% - 3882 грн. (+36,3%);
Іллінецького - на 0,6% - 3630 грн. (+26,3%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільший її розмір мають наступні райони:
Вінницький – 3596 грн. (+28,8% до рівня січня-березня 2015 року);
Крижопільський – 3564 грн. (+29,1%);
Тростянецький - 3368 грн. (+25,2%);
Хмільницький – 3327 грн. (+33,6%);
Барський – 3302 грн. (+30,2%);
Томашпільський 3193 грн. (+16,5%).

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом січня-березня 2016 року всі міста обласного значення (найбільше м.Могилів-Подільський – на 34,7% і м.Хмільник – на 30,5%) та 26 районів, крім Піщанського (зменшення на 12,1%).
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року спостерігається у наступних районах: Гайсинському – на 36,3%, Хмільницькому – на 33,6%, Калинівському – 30,3%, Барському - на 30,2%, Козятинському – на 29,5%, Погребищенському – на 29,2%), тощо.
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Піщанського - 2256 грн. (до січня-березня 2015 року скорочення на 12,1%, на 37,5% менше середньо обласного рівня), Чечельницького – 2520 грн. (відповідно +23,6%, на 30,1% менше), Теплицького - 2598 грн. (+18,6%, на 28% менше), Погребищенського – 2628 грн. (+29,2%, на 27,2% менше) тощо.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативної інформації Головного управління статистики у Вінницькій областістаном на 1 травня 2016 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 53 підприємствах області (включаючи 23 економічно активних, 26 підприємств-банкрутів та 4 економічно неактивні, які призупинили діяльність) становить в цілому 14659,3 тис.грн., в порівнянні з початком 2016 року зросла на 45,5%, або на 4583,4 тис.грн., до рівня станом на 01.04.2016 року зменшилась на 5,5% або 853 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 5362 тис.грн. або 36,6% від загальної суми по області, проти 01.04.2016 року зменшилась на 18,4%, або на 1206,4 тис.грн., до початку року зросла на 40,7%, або на 1551,8 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2016 року зросла на 26% або на 1373,9 тис.грн., а до рівня станом на 01.04.2016 року зросла на 5,6% або на 353,4 тис.грн. та станом на 01.05.2016 року складає 6662,4 тис.грн., або 45,4% від загальної суми боргу по області.
Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 2634,9 тис.грн. або 18% від загальної суми боргу по області і по відношенню до 01.01.2016 року зросла в 2,7 рази або на 1657,7 тис.грн., а до 01.04.2016 року не змінилась.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.05.2016 року складає 1,4% фонду оплати праці за квітень 2016 року.
Станом на 01.05.2016 року не виплачено заробітну плату 1561 працівникам економічно активних підприємств (0,6% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 910 осіб, або у 2,4 рази більше ніж станом на 01.01.2016 р. (кількість таких осіб складала651). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 3435 грн., що складає 89,5% середньої заробітної плати за квітень.

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (56,2%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (20,6%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (5,5%), будівництва (5,4%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3,9%) , тощо.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.05.2016 року склала 8239,5 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2016 року зросла на 37,5% або на 2246,1 тис.грн., в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 1281 тис.грн. (15,5% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2016 року зменшився на 1218,2 тис.грн. або на 48,7%. На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.05.2016 р. сума боргу з оплати праці становила 4660,2 тис.грн. (56,6% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2016 р. зросла в 1,6 рази або на 1806,6 тис.грн.
На підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарстваобласті заборгованість із заробітної плати станом на 01.05.2016 року склала 25,9 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2016 року не змінилась. На економічно активних підприємствах борги відсутні. Борги допущені лише на одному сільськогосподарському підприємстві, яке перебуває у процедурі банкрутства.
На підприємствах транспорту, складського господарства сума боргу склала 3019,6 тис.грн. і зросла до початку року у 23,6 рази, або на 2891,7 тис.грн. 94,6% зазначених боргів зосереджено на економічно активних підприємствах (2857,5 тис.грн.).
У будівництві сума боргу скоротилась до рівня на початок 2016 року в 2 рази або на 795,1 тис.грн. – всього заборговано 787,5 тис.грн. заробітної плати. На економічно активних будівельних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг боргів належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.
Значна сума боргів із заробітної плати на підприємствах та установах у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 800,4 тис.грн., протягом січня-квітня поточного року борг зменшився на 43,9%, або на 625,9 тис.грн.
На підприємствах у сфері адміністративного та допоміжного обслуговуванняпротягом січня-квітня 2016 року борг зріс у 5,5 рази, або на 475,5 тис.грн. і сума заборгованості на 01.05.2016 року становить 582,1 тис. грн.
Серед невиробничих галузей зменшились за січень-квітень 2016 року борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до рівня на початок року на 28,6% або на 78,2 тис.грн., сума боргу складає 195,4 тис.грн.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:
Станом на звітну дату відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах 9 районів: Гайсинському, Літинському, Могилів-Подільському, Оратівському, Піщанському, Тиврівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скоротили заборгованість із заробітної плати до 01.04.2016 року у 8 районах:
- Бершадському– на 174,9 тис.грн. або в 2,3 рази (залишок 135,2 тис.грн.);
- Козятинському – на 11,4 тис.грн. або на 7,9% (залишок 132,3 тис.грн.);
- Калинівському – на 192,8 тис.грн. або на18,3% (залишок 862,2 тис.грн.);
- Липовецькому – на 172,9 тис.грн. або на 18,6% (залишок 755 тис.грн.);
- Мурованокуриловецькому – на 20,8 тис.грн. або на 5,4% (залишок 361,4 тис.грн.);
- Погребищенському – на 164,5 тис.грн. або в 2,3 рази (залишок 128 тис.грн.);
- Томашпільському – на 277,9 тис.грн. або в 2,5 рази (залишок 187,5 тис.грн.);
-Тульчинському – на 5,2 тис.грн. або 0,8% (залишок 685,4 тис.грн.);
та містах Вінниця – на 284,5 тис.грн. або на 5,8% (залишок 4624,2 тис.грн.) та Жмеринка – на 142,3 тис.грн. або на 30% (залишок 332,5 тис.грн.).
Найбільше наростили борги із заробітної плати протягом квітня 2016 року на підприємствах та установах Немирівського району – на 34,7% або на 184,5 тис.грн. (борг становить 716,1 тис.грн.), Теплицького району – на 24,8% або на 164,8 тис.грн. (сума боргу складає 828,8 тис.грн.) та Тростянецького району – на 22% або на 126,8 тис.грн. (сума боргу складає 702,9 тис.грн.).
Водночас серед міст обласного значення протягом березня 2016 року наростило борги перед працівниками підприємств, організацій та установ м.Козятин - на 52,6 тис.грн., або на 19,3% (борг становить 324,8 тис.грн.).
Не змінилась сума заборгованості протягом березня 2016 року у Жмеринському районі (520,5 тис.грн.), Шаргородському районі (140 тис.грн.) та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.) і м.Ладижин (2158,3 тис.грн.).
Найбільші суми боргу із заробітної плати станом на 01.05.2016 року серед районів:
- у Калинівському – 862,2 тис.грн. (протягом квітня сума заборгованості із заробітної плати скоротилась на 18,3% або на 192,8 тис.грн.);
- у Теплицькому – 828,8 тис.грн. (протягом квітня сума заборгованості із заробітної плати зросла на 24,8% або на 164,8 тис.грн.);
- у Липовецькому – 755 тис.грн. (протягом квітня сума заборгованості із заробітної плати зменшилась на 18,6% або на 172,9 тис.грн.);
- у Немирівському – 716,1 тис.грн. (протягом квітня сума заборгованості із заробітної плати зросла на 34,7% або на 184,5 тис.грн.);
- у Тростянецькому – 702,9 тис.грн. (протягом квітня заборгованість зросла на 22% або на 126,8 тис. грн.).
Серед міст обласного значення – у м.Вінниця борг складає 4624,2 тис.грн. (протягом квітня заборгованість зменшилась на 284,5 тис.грн, або на 5,8%, її питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складає 31,5%) та у м.Ладижин — 2158,3 тис.грн. (протягом квітня заборгованість не змінилась, питома вага 14,7%).

Станом на 1 травня 2016 року відсутні борги на економічно активних підприємствах 16 районів, у м. Могилів-Подільському, м. Хмільник та м.Ладижин.
Всього станом 01.04.2016 року борг на економічно активних підприємствах є у 11 районах та 3 містах обласного значення, а саме у Бершадському, Вінницькому, Іллінецькому, Козятинському, Калинівському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Погребищенському, Томашпільському та Тульчинському районах, а також 3 містах обласного значення (м. Вінниця, м.Жмеринка та м.Козятин).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.05.2016 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 25,9 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-квітень 2016 року склав 102,8%, за відповідний період 2015 року цей показник становив 102,4%. Заборгованість за електроенергію за січень-квітень 2016 року збільшилась на 34,5 млн.грн або на 39,0% і станом на 1 травня 2016 року з урахуванням боргів минулих років становить 123,0 млн.грн. При рівні оплати 100% і вище борг може зростати за рахунок того, що фактичні втрати в електромережах вищі за нормативні.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 4,1 млн.грн (в 1,8 разів), борг станом на 01.05.2016 р. становить 6,3 млн.грн;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,0 млн.грн (в 4,3 раз), борг станом на 01.05.2016 р. становить 1,2 млн.грн;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2016 року збільшилась на 9,7 млн.грн (на 41%) – борг станом на 01.05.2016 р. становить 32,9 млн.грн.
В 1 районі області рівень оплати за січень-квітень 2016 року при нормативних втратах склався нижче 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Мурованокуриловецькому (115,0%), Погребищенському (110,7%) та Іллінецькому (106,7%). Найнижчий рівень оплати в Піщанському (99,4%), Тиврівському (100,8%) та Вінницькому (101,0%) районах.
Розрахунки за природний газ Рівень оплати за природний газ населенням та бюджетними установами області за січень-квітень 2016 року склав 33,4%, а загальна заборгованість, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 654,4 млн.грн. в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) - 53,0 млн. грн. та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 601,4 млн. грн.. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість даних категорій споживачів зросла в 4,6 раз.
Щодо структури розрахунків за природний газ населенням та бюджетними установами області станом на 01.05.2016 року перед ТОВ «Вінницягаз збут»:
- заборгованість бюджетними установами та організаціями становить 6,6 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» прокредитовано 1,1 млн.грн);
- заборгованість населенням всього - 594,8 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 54,1 млн.грн) в.т.ч.:
- безпосередньо населенням – прокредитовано 1390,1 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 54,1 млн.грн);
- по пільгах населенню заборгованість 125,3 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня);
- по субсидіях населенню заборгованість 1859,6 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-квітень 2016 року становить 175,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 108,5%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.05.2016 року склався у 8 районах області.
При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Немирівському (54,6%), Могилів-Подільському (89,3%) та Піщанському (92,9%) районах.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за січень-квітень 2016 року склав - 10815,2 млн. гривень, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 5,6 % (по Україні збільшився на 2,5%).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень поточного року область займає 7 місце серед регіонів України.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за 1 квартал 2016 року становив 1672,1 млн. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 680,8 тис. грн., що становить 40,7 % від загальних обсягів послуг.Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА