АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2016 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-березні 2016 року індекс промислового виробництва склав 92,2% до відповідного періоду 2015 року, а виробництво у березні 2016 року збільшено на 1,0% у зрівнянні з показником лютого 2016 року та зменшено на 12,8% від рівня відповідного місяця 2015 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за січень-березень 2016 року посідає 22 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 103,7%).
У січні-березні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 5,8%, у переробній промисловості збільшення обсягів становить 7,1% (за рахунок збільшення обсягів у харчовій (7,5%), деревообробній (4,3%), фармацевтичній (93,2%), машинобудівній (15,0%), на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів (39,5%).
Так, у харчовій галузі за 3 місяці 2016 року відбулось зростання в 1,7 рази у виробництві заморожених м’яса птиці, на 40,4% – субпродуктів харчових птиці, на 38,1% – м’яса яловичини.
На підприємствах з виробництва жирів на 23,3% збільшився випуск олії соняшникової нерафінованої.
У молочній промисловості збільшилось виробництво молока та вершків сухих на 24,1%.
На 16,9% збільшився випуск борошна, на 45,1% - виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4%, на 26,8% – вод газованих інших.
Разом з тим, у деревообробній галузі перевищено рівень січня–березня попереднього року у випуску пиломатеріалів – на 12,2%, вікон та дверей з деревини – на 20,8%.
За звітний період поточного року у виробництві обладнання зв’язку в 1,7 рази збільшено випуск приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжки або пожежі та апаратури подібної для використання в будівлях.
Крім того, одержано приріст у виробництві препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики – в 2,4 рази.
У галузі виробництва будматеріалів в 1,7 рази більше вироблено збірних конструкцій для будівництва, на 3,4% – цегли керамічної невогнетривкої будівельної.
Проте у січні-березні 2016 року спостерігається зменшення обсягів виробництва у таких галузях як добувна (-38,3%), легка (-7,5%), хімічна (-44,4%), металообробки (-1,4%).
Продовжується падіння обсягів виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. У січні-березні 2016 року зафіксовано зниження показника на 36,8% у зрівнянні з відповідним періодом 2015 року.
За січень-березень поточного року вироблено 902,2 млн. кВт. год електроенергії, що на 50,8% менше рівня попереднього року.
У січні–лютому 2016 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7098,9 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (80,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 66,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,9% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,8% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,2% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,2% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,1% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,5% –товари проміжного споживання, 1,3% – інвестиційні товари, 0,6% – споживчі товари тривалого використання та 18,5% – енергія.
У промисловості 12 районів та містах Ладижин, Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка (61,8–100,0%) в Калинівському, Тиврівському, Липовецькому, Козятинському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (13,4%) і Барському (45,7%) районах та містах Жмеринка (15,7%) і Могилів-Подільський (31,1%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 3 райони і місто Вінниця.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-березні 2016 року започаткували діяльність 1858 новостворених суб’єктів господарювання, що на 7,6% більше порівняно з 2015 роком, із яких 366 – юридичних осіб (на 19,6% більше) та 1492 – фізичних особи-підприємців (на 5,0% більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 1634 суб’єкти господарювання (70 – юридичних осіб та 1564 – фізичних осіб-підприємців), що в 3,4 рази менше порівняно з 2015 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці - 221, або 60,3 % від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Липовецькому районі – 15, або 4,1%, у Калинівському районі - 11, або 3,0%, Тростянецькому районі – 10, або 2,7%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,2% від загальної кількості новостворених фізичних осіб -підприємців), Калинівському районі – 3,8%, Тульчинському районі – 3,7%, Барському районі – 3,5%.
Серед міст обласного значення: у м.Вінниці - 39,1%, м.Могилів-Подільському – 2,2%.

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І кварталі 2016 року становить 463,2 млн.грн., або 36,4% від загальних обсягів надходжень, що на 38,8% більше ніж у відповідному періоді 2015 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І кварталом 2015 року зросла на 29,4%, або на 58,0 млн.грн. і становить 255,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 29,3%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету у І кварталі 2016 року майже на 33,5 млн.грн. більше, ніж у І кварталі 2015 року і вони складають 111,4 млн.грн., або 12,7% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-березень 2016 року виконані будівельні роботи на суму 286,2 млн. грн. (10 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 91,3 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 4,6 % та 4,1 % відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили :
- на будівництві будівель – 176,0 млн. грн., або 61,5% від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 110,2 млн. грн., або 38,5 %.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції за січень-березень 2016 року становив 132,3 % (5 місце серед регіонів України).
За січень-грудень 2015 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6989,9 млн. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України).
У порівнянних цінах на 2,5 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (17 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
- у будівлі та споруди – 44,2 % усіх інвестицій;
- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 51,4 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 6,6 %.
Кошти населення на будівництво житла складають 17,1 % капітальних інвестицій.
Кошти державного бюджету – 2,3%, місцевих бюджетів – 7,2%, інші джерела фінансування – 1,2 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1274,3 млн. грн. (18,2 % від загального обсягу), що на 28,8 % більше, ніж у січні-грудні 2014 року.
За 2015 рік прийнято в експлуатацію 391,4 тис. кв. м загальної площі житла (9 місце серед регіонів України), у тому числі:
- у містах – 251,6 тис. кв. м загальної площі (64,3 %);
- у сільській місцевості – 139,8 тис. кв. м (35,7 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшилися порівняно з відповідним періодом 2014 року на 36,1 % ( за обсягами - 9 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (38,9%). Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Тиврівському, Калинівському та Бершадському районах) прийнято в експлуатацію 38,9% загального обсягу житла.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.
Іноземне
інвестування
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2015р. становив 187,1 млн.дол. США.
Переважна більшість інвестицій (78,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 146,2 млн.дол., з інших країн світу – 40,9 млн.дол. (21,9%).
У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 5,3 млн.дол. США та вилучено 1,2 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації становило 40,1 млн.дол., у тому числі за рахунок курсової різниці – 39,2 млн.дол.
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 68,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 39,5 млн.дол., Австрія – 32,3 млн.дол., Франція – 27,3 млн.дол., Німеччина – 15,4 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 107,5 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 17,1 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 55,5 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 25,7 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,1 млн.дол.
На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 24,5 млн.дол. (13,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,3 млн.дол. (7,6%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн.дол. (4,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –7,0 млн.дол. (3,7%).
Вагому частку (45,0%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 84,1 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 20,6 млн.дол. (11,0%), Немирівському – 14,4 млн.дол. (7,7%) та Барському – 8,7 млн.дол. (4,6%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Тульчинський, Липовецький, Тиврівський, Вінницький райони.
Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2015р. становила 47,2 млн.дол.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2015р. становив 94,1 тис.дол.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-березень 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.
Відповідно до даних Представництва Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2016 року склали 10,26 млрд.грн., що на 995 млн.грн., або на 11% перевищує показники січня-березня 2015 року.
В розрізі статей, надходження готівки склали: торговельна виручка 3,86 млрд.грн. (на 44 млн.грн., або на 1% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 970 млн.грн. (відповідно на 244 млн.грн., або на 34,0% більше); від продажу іноземної валюти – 59 млн.грн. (на 29 млн.грн., або на 33% менше); від усіх видів платних послуг – 853 млн.грн. (відповідно на 140 млн.грн., або на 20% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 38% усієї готівки, що на 3 в.п. менше ніж у відповідному періоді минулого року.
Загальні обсяги готівки яка була видана з кас банків області у січні-березні 2016 року, склали 9,9 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшились на 925 млн.грн. або на 10%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 6,49 млрд.грн. і зросли до січня-березня 2015 року на 17%, або на 944 млн.грн.;
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 1,1 млрд.грн. (на 2 млн.грн., або на 0,2% менше),
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 716 млн.грн. (на 298 млн.грн., або на 29% менше),
- на придбання іноземної валюти – 429 млн.грн. (на 233 млн.грн., або в 2,2 рази більше)
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 298 млн.грн. (на 37 млн.грн., або на 14% більше),
- на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи – 363 млн.грн. (на 2 млн.грн., або на 1% менше),
- на видачу кредитів готівкою – 8 млн.грн. (на 4 млн.грн., або в 2 рази більше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб в січні-березні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року зменшились на 237 млн.грн. або на 18,0% і склали 1,07 млрд.грн. (зменшення відбулось у зв’язку з достроковою виплатою Пенсійним фондом України у грудні 2015 року пенсій січня 2016 року). Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 166 млн.грн. або 9% і склали 2,09 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 808 млн.грн., що на 198 млн.грн. або на 32,0% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 149 млн.грн. або на 34,0% і склали 592 млн.грн.
За січень-березень 2016 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 345 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу збільшилось на 70 млн.грн. або на 25%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтер­ському об­ліку) Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики минулого року, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за 2015 рік ефективно.
Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області за 2015 рік фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області становить 4833,7 млн.грн. прибутку, що на 4449,1 млн.грн. або в 12,6 разів більше рівня 2014 року (за 2014 рік 384,6 млн.грн. прибутку).
Прибутково спрацювали 78,3% (+5,1 в.п.) підприємств і в порівнянні із 2014 роком обсяг їх прибутку зріс в 2 рази, або на 3767,9 млн.грн. і складає 7505,8 млн.грн.
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність підприємств сільського, лісового та рибного господарства, які за 2015 рік спрацювали позитивним фінансовим результатом у сумі 4,3 млрд.грн. прибутку, який зріс до рівня 2014 року у 6,8 разів або майже на 3,7 млрд.грн. Питома вага прибуткових підприємств зросла на 3,9% і склала 87,1%. Загалом прибутковими підприємствами одержано майже 5,7 млрд.грн прибутків, що у 2,4 рази більше ніж у 2014 році.
У структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах діяльності 75,8% займає прибуток прибуткових підприємств сільського, лісового та рибного господарства.
Також значний вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність промислових підприємств, які за 2015 рік спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 562,5 млн. грн., тоді як у 2014 році було отримано 12,5 млн.грн. збитку.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 71,9% (+5 в.п.). Сума їх прибутків (1440,6 млн.грн.) зросла в порівнянні з 2014 роком на 28,2% і займає 19,2% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Прибутково спрацювали підприємства майже всіх галузей промисловості (крім видів діяльності «добувна промисловість і розроблення кар’єрів» та «виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність»).
Підприємства переробної промисловості за 2015 рік спрацювали із прибутковим фінансовим результатом, сума якого 325,7 млн. грн., що на 235 млн.грн. або в 3,6 рази більше рівня 2014 року (у 2014 році 90,7 млн.грн прибутку). Частка прибутково працюючих підприємств склала 77,4% (+8,3 в.п.), їх прибуток зріс на 20,1% і склав 978,1 млн.грн. (67,9% прибутків промисловості).
Серед галузей переробної промисловості із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. За 2015 рік вони отримали 89,3 млн. грн. прибутку, що на 94,9 млн.грн. або в 2 рази менше ніж у 2014 році (у 2014 році – 184,2 млн.грн прибутку). Прибутково спрацювали 77,1% (+11,1 в.п.), сума прибутку харчових підприємств зросла на 11,8% і склала 535,6 млн.грн. (54,8% суми прибутку підприємств переробної промисловості).
В цілому прибутково серед інших спрацювали переробні підприємства таких видів діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 111,4 млн.грн. прибутку, який в з 2014 роком скоротився на 30,4%, або на 48,6 млн.грн., на 14,3 в.п. зменшилась частка прибуткових підприємств і складає 57,1%, а сума отриманого ними прибутку скоротилась на 27,5% і склала майже 120,7 млн.грн.;
- машинобудування - фінансовий результат склав 111,2 млн.грн. прибутку, обсяг якого в порівнянні з 2014 роком зріс у 1,8 рази або майже на 50,4 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 73,1% (до рівня 2014 року не змінилась), а обсяг їх прибутку зріс майже у 1,8 рази і складає 128,9 млн.грн.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – фінансовий результат становить 76,8 млн.грн. прибутку, який в порівнянні з 2014 роком зріс майже 3,2 рази, або на 52,7 млн.грн., на 7,7 в.п. зросла частка прибуткових підприємств і складає 84,6%, а сума отриманого ними прибутку зросла в 1,6 рази і склала 79,1 млн.грн.
Також прибутково спрацювали за 2015 рік підприємства наступних видів діяльності: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (результат 25,1 млн.грн. прибутку, в порівнянні з 2014 роком він зріс майже у 1,9 рази, 90% прибуткових підприємств); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (відповідно 31,5 млн.грн. прибутку, у минулому році 14,8 млн.грн. збитку, 78,9% прибуткових підприємств); виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – (відповідно майже 17 млн.грн. прибутку, в порівнянні з 2014 роком він зріс майже у 5 разів, 100% прибуткових підприємств).
Покращили протягом 2015 року ефективність господарської діяльності підприємства водопостачання, каналізації, поводження з відходами – спрацювали прибутково на суму 28,3 млн.грн., тоді як у 2014 році збиток склав 13,4 млн.грн., 50% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково, обсяг їх прибутків зріс в 11,6 рази і склав майже 30,4 млн.грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - отримано 252,5 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем 2014 року на 48,5%, або на 82,4 млн.грн., 50% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (зменшились на 25 в.п.), обсяг їх прибутків зріс на 21% і склав 298,8 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності на покращання фінансового результату до оподаткування значно вплинула прибуткова в цілому діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, сальдовий фінансовий результат 2015 рік яких склав 151,9 млн.грн. прибутку, тоді як у 2014 році було отримано 71,2 млн.грн. збитку, 84% (збільшення на 12,6 в.п.) підприємств спрацювали прибутково і сума їх прибутків склала 176,8 млн.грн., і зросла на 22,1%.
Також спрацювали прибутково підприємства наступних видів діяльності:
- будівництво – 66,2 млн.грн. прибутку, який в порівнянні з 2014 роком зріс у 1,9 рази або на 32,1 млн.грн. (78,6% прибуткових підприємств (ріст на 10,7 в.п. ), сума прибутків зросла у 1,7 рази і складає 69,1 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації – 45 млн.грн. прибутку, який зріс у 1,6 рази або на 17,2 млн.грн., 83,3% прибуткових підприємств отримали 47 млн.грн. прибутку, який зріс майже у 1,7 рази);
- операції з нерухомим майном – 6,9 млн.грн. прибутку, який у 2014 році зріс у 17,5 рази або на 6,5 млн.грн., 80% прибуткових підприємств отримали 8,1 млн.грн прибутку, який зріс у 7,6 рази;
- професійна, наукова та технічна діяльність – спрацювали із прибутком у майже 5,3 млн.грн., який зріс на 25,2% або на 1058,7, всі 100% підприємств та організацій спрацювали прибутково.
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 3,7 млн. грн. прибутку, тоді як у 2014 році сальдовий фінансовий результат становив 4,7 млн.грн. збитку, частка прибуткових підприємств 78,9% (зросла на 18,9 в.п.), їх прибуток становить 4,7 млн.грн. (зріс у 5,2 рази).
У 4,2 рази, або на 6,4 млн.грн. скоротили прибутки установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – отримано майже 2 млн.грн. прибутку (частка прибуткових установ та організацій зменшилась на 28,6 в.п. і становить 71,4%, сума їх прибутків скоротилась майже у 3,7 рази, і склала 2,3 млн.грн.).

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За 2015 рік сума збитків збиткових підприємств скоротилась проти 2014 року на 20,3% і становить 2,7 млрд.грн. В той же час, на 5,1 відсотковий пункт скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, і склала 21,7% загальної кількості підприємств та організацій.
Проблемні
питання
За 2015 рік в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте серед підприємств промисловості збитково спрацювали підприємства двох видів діяльності:
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів - отримано 44 млн.грн. збитку, який проти рівня 2014 року скоротився в 5,9 рази або на 215,8 млн.грн. Частка збиткових підприємств становить 62,5% (зросла на 25 в.п), а сума одержаних ними збитків склала 177,4 млн.грн. (зменшились на 44,5%);
- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – одержано 102,5 млн.грн. збитку, який до 2014 року скоротився майже у 2,9 рази або на 190,1 млн.грн. Сума отриманих збитковими підприємствами збитків скоротилась майже у 2,6 рази і склала 117,5 млн.грн. (частка збиткових підприємств становить 28,6%, зменшилась на 14,3 в.п.).
Значний вплив на результати діяльності економіки області за 2015 рік має збиткова в цілому діяльність підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 306,7 млн.грн. збитку, обсяг якого в порівнянні із 2014 роком зріс на 33,2% або на 76,4 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності зменшилась на 4,3 в.п. і становить 39,4%, а сума отриманих ними збитків збільшилась на 28,9% і склала 365,7 млн.грн.
Також збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаютьсятимчасовим розміщенням й організацією харчування 2,2 млн.грн. збитку, що зріс до рівня 2014 року майже у 3,3 рази, або на 1,5 млн.грн. (частка збиткових підприємств не змінилась і становить 60%, а сума їх збитків зросла у 2,6 рази, і склала 2,5 млн.грн.)

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2016 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2016 рік», які затверджені першим заступником голови обласної державної адміністрації від 24.02.2016 року №01.01-11/1276.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до оперативних даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-квітень 2016 року в порівнянні з січнем-квітнем 2015 року на 10,4%, або на 251,8 млн.грн. і становлять 2662,1 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1188,6 млн.грн., їх обсяг скоротився на 15%, або на 209,7 млн.грн.
В тому числі, відповідно до оперативних даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-квітня 2016 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 2139,8 млн.грн. податків і зборів, що на 25,8% (+439,4 млн.грн.) більше ніж у січні-квітні 2015 року
До Державного бюджету в тому числі зібрано 921,9 млн.грн., що на 52,8 млн.грн., або на 6,1% більше аналогічного періоду минулого року.
Зменшення надходжень до державного бюджету пов’язано із переходом з 01.01.2016 року на податковий облік до спеціалізованих податкових органів великих платників податків Вінницької області (відповідно до наказу ДФС України від 08.09.2015 року №681).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість(319,8 млн.грн., ріст до січня-квітня 2015 року на 47,1%), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-квітень 2016 року склали 1820,0 млн.грн. (зросли на 337 млн.грн., або на 22,7%) а до Державного бюджету - відповідно 602,1 млн.грн. (скоротились на 49,7 млн.грн., або на 7,6%).
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 10,8 відсоткових пункти і складає 33,1% (збір податків і зборів - відповідно 43,1% та на 8 в.п. менше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-квітень 2016 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 50,7% (його сума становила 923 млн.грн.), податок на прибуток – 12,5% (227 млн.грн.), єдиний податок – 10,4 % (189,5 млн.грн.), плата за землю – 10% (182,8 млн.грн.), акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 5,5% (100,2 млн. грн.), військовий збір - 4,5% (82,5 млн.грн.) та інші.
За 4 місяці 2016 року забезпечено приріст надходжень: податку на доходи фізичних осіб – в 1,5 рази (+321,8 млн.грн.), податку на прибуток підприємств – на 25,3% (+45,9 млн.грн.), військового збору – на 30% (+19,05 млн.грн.), частини прибутку господарських організацій - у 1,7 рази (+2,1 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ – у 15,6 рази (+ 7,8 млн.грн.), єдиного податку – в 1,6 рази (+73,7 млн.грн.), плати за землю – на 39,3% (+51,5 млн.грн.) тощо.
Податкова недоїмка Станом на 01.04.2016 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складав 524,7 млн.грн, з якого 390,9 млн.грн. (74,5%) - борг з платежів до Державного бюджету.
З початку року податкова заборгованість по області скоротилася на 3,9 млн.грн. або на 0,7%.
Виконання показників бюджету області Відповідно до оперативних даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 4 місяці 2016 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1473,5 млн. грн., що становить 36,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 4041,6 млн.грн.) та 128,0% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1151,0 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 461,4 млн.грн., або на 45,6%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1242,6 млн.грн., що становить 35,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3517,6 млн.грн.) та 119,9% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1036,0 млн.грн.), понад план отримано 206,6 млн.грн. доходів..
Проти відповідного періоду минулого року надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 393,1 млн.грн., або на 46,3%, а у порівняних умовах – збільшились на 429,7 млн.грн., або на 52,9%.
Доходну частину бюджету до плану на 4 місяці виконано по всіх 36-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).
З 697 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 4 місяці 2016 року 692 ради, або 99,3% їх загальної кількості. Не виконано лише 5 бюджетів (за 4 місяці 2015 року – 10 бюджетів).

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 93,3 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 4 місяці, та 2537,3 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 99,4% до плану на 4 місяці (недоотримано 14,4 млн.грн. субвенцій, у т.ч. 13,3 млн.грн. субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню). Проти аналогічного періоду 2015 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 626,3 млн.грн., або на 31,3%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 3873,2 млн.грн., або 36,0% до уточненого плану на рік (план 10770,2 млн.грн.) та 105,2% до уточненого плану на 4 місяці (план 3681,0 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1019,5 млн.грн., або на 35,7%.
За попередніми даними за 4 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 3876,1 млн.грн., що становить 33,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 11642,7 млн.грн.), та 91,1% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 4253,3 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 998,8 млн.грн., або на 34,7%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 215,6 млн грн., що становить 21,0% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1026,3 млн.грн.) та 57,1% до планових показників на 4 місяці (заплановано 377,3 млн.грн.), що більше проти 4 місяців минулого року на 55,2 млн.грн., або на 34,4%.
За січень-квітень 2016 року проведено 3502,9 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 34,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10273,2 млн.грн.), та 91,1% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 3847,1 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2015 року збільшились на 923,7 млн.грн., або на 35,8%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 4 місяці 2016 року на зазначені цілі використано 3178,1 млн.грн. - це 90,7% усіх видатків загального фонду.
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом 01.04.2016 на обліку в області перебуває 116281 платник єдиного внеску (юридичні особи – 30188, фізичні – 86093). В порівнянні з 01.01.2016 кількість платників зросла на 703 або на 0,6% (на 01.01.2016 року на обліку перебувало 115578 платників (юридичні особи – 29785, фізичні – 85793).Протягом січня-березня 2016 року надійшло 705,3 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 386,3 млн.грн. (35,4%) менше від надходжень січня-березня 2015 року.
Борг з єдиного соціального внеску на 01.04.2016 становить 93,2 млн.грн, в т.ч.: по юридичних особах – 58,9 млн.грн., по фізичних особах – 36,4 млн. гривень.
Протягом березня 2016 року борг по ЄВ зріс на 1 млн.грн. або на 1% (по юридичних особах борг зріс – на 0,9 млн.грн. (1,5%), по фізичних особах борг скоротився на 1,9 млн.грн. (5,2 %)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-березень 2016 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними, надходження склали 1886,4 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума ЄСВ – 611,5 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-березнем 2015 року зменшились у 1,6 рази, або на 360,8 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.04.2016 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 33,5% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 11,8 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень - березень 2016 року, склали 1885,7 млн. грн., що майже на 14%, або на 307,3 млн. грн. менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Станом на 01.04.2016 в області фактично отримують пенсії 470901 особа. Середньомісячний розмір пенсії складає 1461 грн. 90 коп. і зріс, у порівнянні з 01.04.16 року на 8,52%, або на 114 грн.83 коп.(становив 1347 грн. 07 коп.).

Крім того, станом на 01.04.2016 року в області отримують пенсії 21273 військовослужбовці.
На 01.04.2016 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2509 грн. 18 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2015 року (2470 грн. 80 коп.) на 1,55%, або на 38 грн.38 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.04.2016 року в порівнянні із 01.01.2016 року скоротилася на 2506,8 тис. грн. або 4,7% та складає 50533,3 тис. грн., з них: борг зі сплати страхових внесках – 29592,0 тис. грн., борг з відшкодування пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 20941,3тис. грн.
Протягом І кварталу 2016 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду пострахових внесках на суму 1756,6 грн. Найбільше скорочення заборгованості відбулося в наступних територіальних управліннях: Літинському (на 648,4 тис. грн. і залишилась сума боргу 366,7 тис. грн.); м.Ладижині (на 501,5 тис. грн. і залишилась сума боргу 2943,8 тис. грн.); Бершадському (на 410,8 тис. грн. і залишилась сума боргу 893,3 тис. грн.); Хмільницькому(на 158,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 138,7 тис. грн.); та м.Вінниці (на 15,5 тис. грн. і залишилась сума боргу 13097,0 тис. грн.).
Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2016 року скоротилася на 722,18 тис. грн. та станом на 01.04.2016 року становить 20822,1 тис. грн. Найбільше скорочення боргу по пільгових пенсіях відбулося по: Жмеринському об’єднаному управлінню (на 437,6 тис. грн. та становить 900,8 тис. грн.); Шаргородському об’єднаному управлінню (на 346,0 тис. грн. та становить 514,1 тис. грн.); Липовецькому об’єднаному управлінню (на 90,4 тис. грн. та становить 1288,3 тис. грн.); по управлінню в Теплицькому районі (на 113,3 тис. грн. та становить 299,4 тис. грн.); Бершадському об’єднаному управлінню (на 116,3 тис. грн. та становить 341,9 тис. грн.).
Водночас, зросла заборгованість з відшкодування пільгових пенсій в м.Вінниці (на 381,0 тис. грн. і залишилась сума боргу 11799,6 тис. грн.), Калинівському районі (на 94,6 тис. грн. і залишилась сума боргу 561,7 тис. грн.), м.Ладижині (на 91,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 1295,4 тис. грн.).
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати У 2016 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. В той же час, у Вінницькій області темп росту рівня заробітної плати дещо нижче середньоукраїнського.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2016 року складає 26,6% (ріст на 15,6 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2015 року він становив 11%. По Україні відповідно приріст складає – 27%, і зріс на 15,4 в.п.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2016 року до відповідного періоду 2015 року зросла на 759 грн. і становить 3607 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 16 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 11 місце.
Індекс реальної заробітної плати по області за січень-березень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 13,4 в.п. і складає 95% (по Україні зріс на 13,3 в.п. і склав 93,2%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 5 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у березні 2016 року зросла на 26,3%, або на 790 грн. і склала 3792 грн. (у 2,75 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1378 грн.). Індекс реальної заробітної плати по області за березень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 24,6 в.п. і складає 102,4% (по Україні зріс на 26,2 в.п. і склав 101,6%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за березень область посідає 8 місце в рейтингу регіонів України.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності у січні - березні 2016 року складає 3,8 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сферіінформації та телекомунікацій – 7034,99 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 40,7%, або на 2033,52 грн., у 1,95 рази більше середнього рівня по економіці), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1831,69 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 25%, або на 366,69 грн., в 2 рази менше середнього рівня по економіці).
В розрізі видів діяльності, крім зазначеного найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-березень 2016 року досягнуто у працівників, які зайняті у сферіфінансової та страхової діяльності5540,25 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 19,9 %, або на 921,23 грн., в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі промисловості, де середньомісячна заробітна плата становить – 4765,07 грн. (зросла на 34,4%, або на 1220,92 грн., і на 32,1% перевищує середній рівень по економіці) тощо.
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 4,4: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2016 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 11495,76 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла в 1,5 рази, або на 3895,76 грн., у 3,2 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань2595,69 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 23,3%, або на 489,79 грн., проте на 28% менше середнього рівня по економіці).
Серед промислових підприємств значний рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2016 року на підприємствах: з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5954,87 грн. (ріст на 34,8 %, або на 1537,74 грн., в 1,65 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 5757,14 грн. (ріст в 1,7 рази або на 2356,33 грн., в 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці області), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів середньомісячна зарплата склала – 5231,39 грн. (ріст на 36%, або на 1383,37 грн., на 45% перевищує середній рівень по економіці), з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування середньомісячна зарплата склала – 4875,15 грн. (ріст на 47,4%, або на 1567,13 грн., на 35,2% перевищує середній рівень по економіці), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 4515,91 грн. (ріст на 8,5%, або на 352,57 грн., на 25,2% більше середнього рівня по економіці) тощо.
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, де середньомісячна заробітна плата працівників складає 3461,76 грн., приріст рівня оплати праці випереджає середньообласний – зарплата зросла на 32,7%, або на 853,49 грн. і на 6 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області, та водночас на 4% менше середнього рівня по економіці. В тому числі по виду діяльностісільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 28,4%, або на 663,04 грн., і складає 3247,35 грн. (на 10% менше середнього рівня по економіці області).
В галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 4174,43 грн. (зросла на 25,7%, або на 853,91 грн., і на 15,7% перевищує середній рівень по економіці), в тому числі транспорт, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 4713,57 грн. (зросла на 26,5 %, або на 1075,74 грн., і на 30,7 % перевищує середній рівень по економіці) тощо.
Серед непромислових підприємств наростили рівень оплати праці на підприємствах у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування де середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 24,8 % або на 769,15 грн. і становить 3873,32 грн. (на 7,4% більше середнього рівня по економіці), сфері будівництва середньомісячна заробітна плата зросла на 871,42 грн., або на 36,3%, і склала 3269,35 грн. (на 9,4 % менше середнього рівня по економіці), сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – зросла на 22,6 %, або на 602,26 грн., і становить 3262,89 грн. (на 9,5 % менше середнього рівня по економіці), та ін.
Найменший рівень оплати праці в січні-березні 2016 року мають працівники наступних галузей: у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 27,3 % менше середньообласного рівня (складає – 2623,35 грн. і зросла на 19,9%), тимчасове розміщування й організація харчування відповідно на 28,2 % менше (складає – 2590,31грн. і на 42,7% більше рівня січня-березня минулого року), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 28,9 % менше (складає 2563,52 грн., і зросла на 22,6 %) тощо.

Частка штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень 2015р. – 262,5 тис.осіб, з них питома вага працівників, яким нарахована заробітна плата у межах до 1378 грн. – 3,9%.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-грудень 2015 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – майже в 1,6 рази - 5465 грн. (+24,1% до рівня січня-грудня 2014
року);
- м. Козятин – на 25,7% - 4269 грн. (+19,5%);
- м. Жмеринка – на 15,2% - 3913 грн. (+17,5%);
- м. Вінниця – на 9,6% - 3723 грн. (+21,2%).
та 3 районів:
Гайсинського – на 7,9% - 3666 грн. (+29,7%);
Крижопільського - на 4,3% - 3543 грн. (+24,4%);
Тростянецького – на 0,3% - 3407 грн. (+21,6%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільший її розмір мають наступні райони:
- Вінницький – 3318 грн. (+25,4% до рівня січня-грудня 2014 року);
- Томашпільський – 3317 грн. (+18,5%);
- Іллінецький - 3273 грн. (+2ч1,8%);
- Піщанський – 3135 грн. (+22,7%);
- Барський – 3131 грн. (+20,6%);
- Хмільницький 3123 грн. (+27,1).

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом січня-грудня 2015 року всі міста обласного значення (найбільше м.Могилів-Подільський – на 30,1% і м.Ладижин – на 24,1%) та всі 27 районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року спостерігається у наступних районах: Гайсинському – на 29,7%, Хмільницькому – 27,1%, Немирівському - на 26,5%, Вінницькому – на 25,4%, Крижопільському – на 24,4%), Тиврівському 24,2% тощо.
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Чечельницького - 2431 грн. (до січня-грудня 2014 року ріст 13,3%, на 28,4% менше середньо обласного рівня), Погребищенського – 2509 грн. (відповідно +17,8%, на 26,1 менше), Літинського - 2539 грн. (+13,7%, на 25,3% менше), Ямпільського – 2650 грн. (+19,5%, на 22% менше) тощо.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативної інформації Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 квітня 2016 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 53 підприємствах області (включаючи 23 економічно активних, 26 підприємств-банкрутів та 4 економічно неактивні, які призупинили діяльність) становить в цілому 15512,3 тис.грн., в порівнянні з початком 2016 року зросла у 1,5 рази, або на 5636,4 тис.грн., до рівня станом на 01.03.2016 року зросла на 32,2% або 3776,6 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 6568,4 тис.грн. або 42,3% від загальної суми по області, проти 01.03.2016 року зросла у 1,9 рази, або на 3147,1 тис.грн., до початку року зросла у 1,7 рази, або на 2758,2 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2016 року зросла на 19,3% або на 1020,5 тис.грн., а до рівня станом на 01.03.2016 року зросла на 11,1% або на 629,5 тис.грн. та станом на 01.04.2016 року складає 6309,0 тис.грн., або 40,7% від загальної суми боргу по області.
Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 2634,9 тис.грн. або 17% від загальної суми боргу по області і по відношенню до 01.01.2016 року зросла в 2,7 рази або на 1657,7 тис.грн., а до 01.03.2016 року не змінилась.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.04.2016 року складає 1,5% фонду оплати праці за березень 2016 року.
Станом на 01.04.2016 року не виплачено заробітну плату 1518 працівникам економічно активних підприємств (0,6% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 867 осіб, або у 2,3 рази більше ніж станом на 01.01.2016 р. (кількість таких осіб складала651). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 4327 грн., що складає 114,1% середньої заробітної плати за березень.

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (51,3%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (28,7%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%), будівництва (5,1%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3,2%) , тощо.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.04.2016 року склала 7967,7 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2016 року зросла на 32,9% або на 1974,3 тис.грн., в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 1348,2 тис.грн. (16,9% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2016 року зменшився на 1151 тис.грн. або на 46,1%. На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.04.2016 р. сума боргу з оплати праці становила 4321,2тис.грн. (54,2% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2016 р. зросла в 1,5 рази або на 1467,6 тис.грн.
На підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарстваобласті заборгованість із заробітної плати станом на 01.04.2016 року склала 25,9 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2016 року не змінилась. На економічно активних підприємствах борги відсутні. Борги допущені лише на одному сільськогосподарському підприємстві, яке перебуває у процедурі банкрутства.
На підприємствах транспорту, складського господарства сума боргу склала 4447,6 тис.грн. і зросла до початку року у 34,8 рази, або на 4319,7 тис.грн. 96,7% зазначених боргів зосереджено на економічно активних підприємствах (4299,9 тис.грн.).
У будівництві сума боргу скоротилась до рівня на початок 2016 року в 2 рази або на 795,1 тис.грн. – всього заборговано 787,5 тис.грн. заробітної плати. На економічно активних будівельних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг боргів належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.
Значна сума боргів із заробітної плати на підприємствах та установах у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 817,6 тис.грн., протягом січня-березня поточного року борг зменшився на 42,7%, або на 608,7 тис.грн.
На підприємствах у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування протягом І кварталу 2016 року борг зріс у 4,7 рази, або на 391,4 тис.грн. і сума заборгованості на 01.04.2016 року становить 497 тис. грн.
Серед невиробничих галузей зменшились за січень-березень 2016 року борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – до рівня на початок року на 28,6% або на 78,2 тис.грн., сума боргу складає 195,4 тис.грн.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:
Станом на звітну дату відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах 9 районів: Гайсинському, Літинському, Могилів-Подільському, Оратівському, Піщанському, Тиврівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скоротили заборгованість із заробітної плати до 01.03.2016 року у місті Козятин– на 50,1 тис.грн. або на 15,5% (залишок 272,2 тис.грн.).
В той же час у березні 2016 року утворили борги із заробітної плати наступні райони: Бершадський – 310,1 тис.грн., Козятинський – 143,7 тис.грн., Немирівський – 531,6 тис.грн., Погребищенський – 292,5 тис.грн. та Томашпільський– 465,4 тис.грн.
Найбільше наростили борги із заробітної плати протягом березня 2016 року на підприємствах та установах Калинівського району – в 1,6 рази або на 397,8 тис.грн. (борг становить 1055,0 тис.грн.), Липовецького району – в 1,6 рази або на 364,1 тис.грн. (сума боргу складає 927,9 тис.грн.) та Тульчинського району – в 1,5 рази або на 242,8 тис.грн. (сума боргу складає 690,6 тис.грн.).
Водночас серед міст обласного значення протягом березня 2016 року наростили борги перед працівниками підприємства, організації та установи м.Вінниця - на 447,2 тис.грн., або на 10% (борг становить 4908,7 тис.грн.) та м.Жмеринка – на 116,5 тис.грн. або на 32,5% (борг становить 474,8 тис.грн.).
Не змінилась сума заборгованості протягом березня 2016 року у Жмеринському районі (520,5 тис.грн.), Шаргородському районі (140 тис.грн.) та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.) і м.Ладижин (2158,3 тис.грн.).
Найбільші суми боргу із заробітної плати станом на 01.04.2016 року серед районів:
- у Калинівському – 1055 тис.грн. (протягом березня сума заборгованості із заробітної плати зросла в 1,6 рази або на 397,8 тис.грн.);
- у Липовецькому – 927,9 тис.грн. (протягом березня сума заборгованості із заробітної плати зросла в 1,6 рази або на 364,1 тис.грн.);
- у Тульчинському – 690,6 тис.грн. (протягом березня сума заборгованості із заробітної плати зросла в 1,5 рази або на 242,8 тис.грн.);
- у Теплицькому – 664 тис.грн. (протягом березня сума заборгованості із заробітної плати зросла на 22,5% або на 122 тис.грн.);
- у Тростянецькому – 576,1 тис.грн. (протягом березня заборгованість зросла на 29,6% або на 131,6 тис. грн.).
Серед міст обласного значення – у м.Вінниця борг складає 4908,7 тис.грн. (протягом березня заборгованість зросла на 447,2 тис.грн, або на 10%, її питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складає 31,6%) та у м.Ладижин — 2158,3 тис.грн. (протягом березня заборгованість не змінилась, питома вага 13,9%).

Станом на 1 квітня 2016 року відсутні борги на економічно активних підприємствах 16 районів, у м. Могилів-Подільському, м. Хмільник та м.Ладижин.
Всього станом 01.04.2016 року борг на економічно активних підприємствах є у 11 районах та 3 містах обласного значення, а саме у Бершадському, Вінницькому, Іллінецькому, Козятинському, Калинівському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Погребищенському, Томашпільському та Тульчинському районах, а також 3 містах обласного значення (м. Вінниця, м.Жмеринка та м.Козятин).
Протягом березня 2016 року утворено борги на економічно активних підприємствах наступних районів:
- Бершадському – борг 310,1 тис. грн.;
- Козятинському –143,7 тис. грн.;
- Липовецькому – 364,1 тис. грн.;
- Немирівському – 531,6 тис. грн.;
- Погребищенському – 292,5 тис. грн.;
- Томашпільському – 465,4 тис. грн.
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.04.2016 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 25,9 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-березень 2016 року склав 102,9%, за відповідний період 2015 року цей показник становив 102,0%. Заборгованість за електроенергію за січень-березень 2016 року збільшилась на 32,7 млн.грн або на 37,0% і станом на 1 квітня 2016 року з урахуванням боргів минулих років становить 121,2 млн.грн При рівні оплати 100% і вище борг може зростати за рахунок того, що фактичні втрати в електромережах вищі за нормативні.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 3,3 млн.грн (в 1,5 раза), борг станом на 01.04.2016 р. становить 5,5 млн.грн;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,3 млн.грн (в 5,6 раз), борг станом на 01.04.2016 р. становить 1,5 млн.грн;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2016 року збільшилась на 5,3 млн.грн (на 23%) – борг станом на 01.04.2016 р. становить 23,2 млн.грн.
В 3 районах області рівень оплати за січень-березень 2016 року при нормативних втратах склався нижче 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Мурованокуриловецькому (117,1%), Погребищенському (114,1%) та Бершадському (105,9%). Найнижчий рівень оплати в Чернівецькому (98,9%), Піщанському (99,0%) та Жмеринському (99,7%) районах.
Розрахунки за природний газ Рівень оплати за природний газ населенням та бюджетними установами області за січень-березень 2016 року склав 32,5%, а загальна заборгованість, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 536,5 млн.грн. в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) - 53,0 млн. грн. та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 483,5 млн. грн.. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість даних категорій споживачів зросла в 5,9 раз.
Щодо структури розрахунків за природний газ населенням та бюджетними установами області станом на 01.04.2016 року перед ТОВ «Вінницягаз збут»:
- заборгованість бюджетними установами та організаціями становить 12,4 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» прокредитовано 1,2 млн.грн);
- заборгованість населенням всього - 471,1 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 54,1 млн.грн) в.т.ч.:
- безпосередньо населенням – прокредитовано 1015,1 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 54,1 млн.грн);
- по пільгах населенню – 95,6 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня);
- по субсидіях населенню – 1390,7 млн.грн (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-березень 2016 року становить 167,1%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 112,1%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.04.2016 року склався у 9 районах області та м.Вінниці.
При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Немирівському (60,2%), Могилів-Подільському (87,0%) та Піщанському (91,5%) районах.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за січень-березень 2016 року склав – 7 мільярдів 852 мільйони гривень, і зріс в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 1,2 % (по Україні збільшився на 1,6 %).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень - березень поточного року область займає 13 місце серед регіонів України.
Обсяг реалізованих послуг за 2015 рік склав – 6090,5 млн. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 2406,2 млн. грн., що становить 39,5 % від загальних обсягів послуг.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку ОДА