АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ 2016 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні 2016 року індекс промислового виробництва склав 97,8% до відповідного періоду 2014 року, а виробництво у січні 2015 року зменшено на 26,1% від рівня грудня 2015 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за січень 2016 року посідає 8 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 98,3%).
У січні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 9,2%, у переробній промисловості збільшення обсягів становить 11,2% (за рахунок збільшення обсягів у харчовій (15,5%), фармацевтичній (84,2%), машинобудівній (25,2%), на підприємствах металообробки (6,3%) та виробництва будівельних матеріалів (8,8%).
Проте у січні 2016 року зменшення обсягів виробництва спостерігається у таких галузях як добувна (-50,5%), легка (-0,2%), деревообробна (-15,3%), хімічна (-58,2%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 25,1%.
За січень поточного року вироблено 325,8 млн. кВт. год електроенергії, що на 39,0% менше рівня попереднього року.

За січень-грудень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45122,4 млн. грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (80,9%) припадає на переробну промисловість, з неї: 65,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,3% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,5% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 16,8% продукції.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні 2016 року започаткували діяльність 473 новостворених суб’єкти господарювання, (показник залишився не змінним відповідно до значення 2015 року), із яких 92 – юридичні особи (на 9,5% більше) та 381 – фізична особа підприємців (на 2,1% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 593 суб’єкти господарювання (17 – юридичних осіб та 576 – фізичних осіб-підприємців), що в 5,2 рази менше порівняно з 2015 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання – юридичних осіб в м. Вінниці - 72, або 78,2% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Калинівському районі - 3, або 3,2%, у Козятинському , Немирівському та Теплицькому районах – 2, або 2,1%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,8% від загальної кількості новостворених фізичних осіб -підприємців), Калинівському - 4,9%, Тульчинському та Барському – 3,9 %, Гайсинському - 3,4%.
Серед міст обласного значення: у м.Вінниці - 39,1% у м.Хмільник – 2,8%.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік становить 1437,5 млн.грн., або 30,8% від загальних обсягів надходжень, що на 32,1% більше ніж у 2014 році.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2014 роком зросла на 31,1%, або на 222,4 млн.грн. і становить 937,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 30,2%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 2015 рік майже на 57,6 млн.грн. більше, ніж у 2014 році, і вони складають 300,1 млн.грн., або 9,7 % від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області у січні 2016 року виконані будівельні роботи на суму 61,1 млн. грн. (10 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 93,1 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 3,1 % та 3,8 % відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили :
- на будівництві будівель – 46,2 млн. грн., або 75,6 % до загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 14,9 млн. грн., або 24,4 % до загального обсягу.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції за січень 2016 року становив 130,5 % до відповідного періоду 2015 року (4 місце серед регіонів України).

За 2015 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6989,9 млн. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України).
У порівнянних цінах на 2,5 % більше від обсягу капітальних інвестицій за 2014 рік (17 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 44,2 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 51,4 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 6,4 %.
Кошти населення на будівництво житла складають 17,1 % капітальних інвестицій.
Кошти державного бюджету – 2,3 %, місцевих бюджетів – 7,2%, інші джерела фінансування – 1,4 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1274,3 млн. грн. (18,2 % від загального обсягу), що на 28,8 % більше, ніж у 2014 році.

За 2015 рік прийнято в експлуатацію 391,4 тис. кв. м загальної площі житла (9 місце серед регіонів України), у тому числі:
у містах – 251,6 тис. кв. м загальної площі (64,3 %);
у сільській місцевості – 139,8 тис. кв. м (35,7 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшилися порівняно з 2014 роком на 36,1 % (12 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (38,9%), Вінницькому (25,1%), Гайсинському (3,1 %), Тиврівському (2,9 %), Калинівському (2,5%) та районах.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.
Іноземне
інвестування
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2015р. становив 187,1 млн.дол. США.
Переважна більшість інвестицій (78,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 146,2 млн.дол., з інших країн світу – 40,9 млн.дол. (21,9%).
У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 5,3 млн.дол. США та вилучено 1,2 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації становило 40,1 млн.дол., у тому числі за рахунок курсової різниці – 39,2 млн.дол.
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 68,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 39,5 млн.дол., Австрія – 32,3 млн.дол., Франція – 27,3 млн.дол., Німеччина – 15,4 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 107,5 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 17,1 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 55,5 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 25,7 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,1 млн.дол.
На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 24,5 млн.дол. (13,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,3 млн.дол. (7,6%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн.дол. (4,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –7,0 млн.дол. (3,7%).
Вагому частку (45,0%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 84,1 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 20,6 млн.дол. (11,0%), Немирівському – 14,4 млн.дол. (7,7%) та Барському – 8,7 млн.дол. (4,6%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Тульчинський, Липовецький, Тиврівський, Вінницький райони.
Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2015р. становила 47,2 млн.дол.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2015р. становив 94,1 тис.дол.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за січень 2016 року склали 3,06 млрд.грн., що на 320 млн.грн., або на 12,0% перевищує показники січня 2015 року.
В розрізі статей, надходження готівки склали: торговельна виручка 1,21 млрд.грн. (на 65 млн.грн., або на 6% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 317 млн.грн. (відповідно на 81 млн.грн., або на 34,0% більше); від продажу іноземної валюти – 20,0 млн.грн. (на 17,0 млн.грн., або на 46% менше); від усіх видів платних послуг – 271 млн.грн. (відповідно на 49,0 млн.грн., або на 22,0% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, що на 2 в.п. менше ніж у відповідному періоді минулого року.
Загальні обсяги готівки яка була видана з кас банків області у січні 2016 року, склали 2,69 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшились на 277 млн.грн. або на 11,0%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 1,77 млрд.грн. і зросли до січня 2015 року на 20,0%, або на 300 млн.грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 215 млн.грн. (на 89 млн.грн., або на 29,0% менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 308 млн.грн. (на 15,0 млн.грн., або на 5,0% менше),
- на придбання іноземної валюти – 89 млн.грн. (на 69 млн.грн., або в 3,5 рази більше)
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 86 млн.грн. (на 9,0 млн.грн., або на 12,0% більше),
- на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи – 87 млн.грн. (на 11,0 млн.грн., або на 11% менше),
- на видачу кредитів готівкою – 2,0 млн.грн. (на 1,0 млн.грн., або у 2 рази більше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб в січні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року зменшились на 244 млн.грн. або на 60,0% і склали 163 млн.грн. (зменшення відбулось у зв’язку з достроковою виплатою Пенсійним фондом України у грудні 2015 року пенсій січня 2016 року). Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 96 млн.грн. або 18,0% і склали 627 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 248 млн.грн., що на 64,0 млн.грн. або на 35,0% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 112,0 млн.грн. або у 2,3 рази і склали 197 млн.грн.
За січень 2016 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 376 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу збільшилось на 43 млн.грн. або на 13%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за січень-вересень 2015 року ефективно.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень - вересень 2015 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва,змішаного сільського господарства) становить 1336,1 млн.грн. прибутку, тоді як за 9 місяців 2014 року спрацювали із негативним сальдовим результатом у сумі майже 574,7 млн.грн. збитку.
Прибутково спрацювали 72% (+5,1 в.п.) підприємств і в порівнянні із січнем-вереснем 2014 року обсяг їх прибутку зріс в 2,4 рази, або на 1467,1 млн.грн. і складає майже 2482,5 млн.грн.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування за 9 місяців 2015 року отримали 122 підприємства області (на 25 підприємств більше відповідного періоду).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2015 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 1320,7 млн. грн., тоді як у відповідному періоді 2014 року було отримано 230,4 млн.грн. збитку.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 69% (+4,4 в.п.). Сума їх прибутків (2063,8 млн.грн.) зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року у 2,5 рази і займає 83,1% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Прибутково спрацювали підприємства майже всіх галузей промисловості (крім виду діяльності – виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Суттєвий вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за січень-вересень 2015 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 1201,2 млн. грн. (у відповідному періоді 303,8 млн.грн збитку). Частка прибутково працюючих підприємств склала 73,3% (+5,7 в.п.), їх прибуток зріс майже у 2,65 рази і склав 1662,9 млн.грн. (80,6% прибутків промисловості).
Серед галузей переробної промисловості із значним позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів: за 9 місяців 2015 року вони отримали 1027,1 млн. грн. прибутку (у відповідному періоді 333,9 млн.грн збитку). Прибутково спрацювали 75% (+13,8 в.п.), сума прибутку харчових підприємств зросла більше як у 4,1 рази і склала 1323,5 млн.грн. (79,6% суми прибутку підприємств переробної промисловості).
В цілому прибутково серед інших спрацювали переробні підприємства таких видів діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 84,4 млн.грн. прибутку, який і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 44,7%, або на 68,3 млн.грн., на 9,6 в.п. зросла частка прибуткових підприємств і складає 57,1%, а сума отриманого ними прибутку скоротилась на 43,4% і склала майже 91,1 млн.грн.;
- машинобудування - фінансовий результат склав 78,1 млн.грн. прибутку, обсяг якого в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зріс у 2,1 рази або майже на 41,5 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 66,7% (+7,4 в.п.), а обсяг їх прибутку зріс майже у 2 рази і складає 93,5 млн.грн.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – фінансовий результат становить 38,6 млн.грн. прибутку, який і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зріс у 1,7 рази в 1,6 рази, або майже на 15,9 млн.грн., на 11,2 в.п. скоротилась частка прибуткових підприємств і складає 61,5%, а сума отриманого ними прибутку зросла на 13,3% і склала майже 54,9 млн.грн..
Також прибуткові за 9 місяців поточного року підприємства видів діяльності: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів ( результат 26,8 млн.грн. прибутку, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року він зріс у 1,8 рази, 90% прибуткових підприємств); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (відповідно 21,4 млн.грн. прибутку, у відповідному періоді минулого року 7,1 млн.грн. збитку, 83,3% прибуткових підприємств); виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – (відповідно 4,7 млн.грн. прибутку, у відповідному періоді минулого року 2,2 млн.грн. збитку, частка прибуткових підприємств 83,3%.
Покращили протягом січня-вересня 2015 року ефективність господарської діяльності підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 21,9 млн.грн. прибутку, проти минулорічних збитків на суму 12,7 млн.грн., 57,1% прибуткових підприємств, сума їх прибутків зросла у 2,1 рази і вони склали майже 112,8 млн.грн. та підприємства з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – спрацювали прибутково на суму 15,5 млн.грн., тоді як у минулому відповідному періоді збиток склав2,1 млн.грн., 53,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково, обсяг їх прибутків зріс в 7,3 рази і склав майже 17,9 млн.грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - отримано більше 82,1 млн.грн. прибутку, обсяг якого скоротився в порівнянні із рівнем відповідного періоду 2014 року на 6,9%, або на 6,1 млн..грн., 37,5% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (+ 4,2 в.п.), обсяг їх прибутків зріс в 2 рази і склав майже 270,3 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності на покращання фінансового результату до оподаткування значно вплинула прибуткова в цілому діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, сальдовий фінансовий результат за 9 місяців 2015 року яких склав майже 148,9 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року було отримано майже 95,2 млн.грн. збитку, 78,2% (+11,5 в.п.) підприємств спрацювали прибутково і сума їх прибутків (224,3 млн.грн., частка - 9%) зросла у 2,9 рази.
Також спрацювали прибутково підприємства наступних видів діяльності:
- сільське, лісове та рибне господарство - отримано майже 32,6 млн.грн. прибутку (зріс з рівнем відповідного періоду 2014 року у 6,2 рази, або майже на 27,4 млн.грн.); всі 100% підприємств спрацювали прибутково - сума їх прибутку зросла більше ніж у 6,2 рази і становить майже 32,6 млн.грн. (частка - 1,4%);
- будівництво – 5,35 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року зазначеними підприємствами було отримано негативний фінансовий результат на суму більше 177,8 млн.грн. збитку (73,3% (+16,6% )прибуткових підприємств, сума прибутків зросла у 2,3 рази і складає 59,1 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації – 33,8 млн.грн. прибутку, які зросли у 1,9 рази або на 16,4 млн.грн., 83,3% прибуткових підприємств отримали 37,2 млн.грн. прибутку, які зросли у 2,1 рази);
- операції з нерухомим майном – 11,3 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року із збитком на суму майже 119,8 млн.грн., 83,3% прибуткових підприємств (+20,8 в.п.) отримали 13,8 млн.грн прибутку, які зросли у 9,5 рази;
- професійна, наукова та технічна діяльність – в цілому спрацювали із прибутком у майже 6 млн.грн. (+ 7,4%), всі 100% підприємств та організацій спрацювали прибутково.
У 3,8 рази, або на 6,5 млн.грн. скоротили прибутки установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – отримано 2,3 млн.грн. прибутку (частка прибуткових установ та організацій зросла на 2,4 в.п. і становить 85,7%, проте сума їх прибутків скоротилась майже у 3,1 рази, і склала більше ніж 3,1 млн.грн.).
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За січень - вересень 2015 року сума збитків збиткових підприємств скоротилась проти відповідного періоду 2014 року на 27,9% і становить майже 1146,3 млн.грн. В той же час, на 5,1 відсотковий пункт скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, і склала 28% загальної кількості підприємств та організацій.
Із збитками більше 1 млн.грн. за 9 місяців 2015 року спрацювало 54 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 4 підприємства.
За січень-вересень в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте серед підприємств промисловості збитково спрацювали підприємства лише одного виду діяльності - виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 59,5 млн. грн. збитку, який проти відповідного періоду минулого року скоротився майже у 2,5 рази, або на 87,1 млн.грн.(збитково спрацювали 71,4% підприємств, їх питома вага залишилась на рівні 9 місяців минулого року.) Сума отриманих ними збитків скоротилась більше як у 2 рази і склала 79,4 млн.грн. (частка у загальній сумі збитку збиткових промислових підприємств області -10,7%)

Значний вплив на результати діяльності економіки області за 9 місяців 2015 року має збиткова в цілому діяльність підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 219,2 млн.грн. збитку, і їх обсяг в порівнянні із відповідним періодом 2014 року зріс у 23,8 рази, або на 210,1 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності зросла на 11 в.п. і склала 59,4%, а сума отриманих ними збитків збільшилась більше як у 6,9 разів і склала 261,3 млн.грн. (частка у загальній сумі збитку збиткових підприємств області – 22,8%)
Також збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються тимчасовим розміщенням й організацією харчування - 2,1 млн.грн. збитку, що зріс майже на 16,7%, або на 301 тис.грн. (частка збиткових підприємств зросла на 10,0 в.п., становить 60%, а сума їх збитків зросла на 16,7%, і склала 2,2 млн.грн.) та діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - спрацювали в цілому збитково на суму більше 396 тис.грн., тоді як у відповідному періоді минулого року отримали 22,5 млн.грн. прибутку (частка збиткових підприємств скоротилась на 4,7 в.п. і склала 35,3%, а їх скоротились майже у 2,4 рази і склали 884 тис.грн.).

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2015 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2015 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 24.02.2015року №01.01-11/1030.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, скоротились за січень 2016 року в порівнянні з січнем 2015 року майже на 16,4%, або на 81,3 млн.грн. і становлять 414,3 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 137,4 млн.грн., їх обсяг скоротився у 2,1 рази, або на 154,8 млн.грн.
В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня 2016 року підрозділами Головного управління ДФС у області до бюджетів усіх рівнів зібрано 413,6 млн.грн. або на 13,9% (50,6 млн.грн.) більше ніж у січні 2015 року.
До Державного бюджету в тому числі зібрано 169,4 млн.грн., що на 13,5 млн.грн., або на 7,4% менше аналогічного періоду минулого року.
Зменшення надходжень до державного бюджету пов’язано із переходом з 01.01.2016 року на податковий облік до спеціалізованих податкових органів великих платників податків Вінницької області (відповідно до наказу ДФС України від 08.09.2015 року №681).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (121,8 млн.грн., ріст до січня 2015 року у 3,3 рази), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень 2016 року склали 291,8 млн.грн. (скоротились на 34,2 млн.грн., або на 10,5%) а до Державного бюджету - відповідно 47,6 млн.грн. (скоротились на 98,4 млн.грн., або менше у 3,06 рази).
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 9,4 відсоткових пункти і складає 41% (збір податків і зборів - відповідно 16,33% та на 28,5 в.п. більше).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області у січні 2016 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 65.2% (його сума становила 190,29 млн.грн.), єдиний податок – 16,3 % (47,68 млн.грн.), плата за землю – 9,8% (28,45 млн.грн.), акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 7,2% (20,99 млн. грн.), військовий збір - 6,1% (17,78 млн.грн.), податок на прибуток – 2,4% (6,96 млн.грн.), тощо
Протягом січня 2016 року забезпечено приріст надходжень: по податку з доходів фізичних осіб - на 49% (+62,55 млн.грн.),по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – на 20,99 млн.грн. (у січні 2015 податоку не було), по єдиному податку – у 1,7 рази (+20,09 млн.грн.), по платі за землю – на 24,5% (+5,6 млн.грн.), по військовому збору – на 41,1% (+5,18 млн.грн.), тощо.
Найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня 2016 року до Зведеного бюджету від них надійшло 84,8 млн.грн. (20,5% від загального збору платежів по області). До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 49,3 млн.грн. (29,1% від загального збору податків до державного бюджету по області).
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 35,5% (сплачено 30,1 млн.грн.), до державного бюджету – 32,2% (сплачено 15,9 млн.грн.). Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів і морозива та м’яса і м’ясних продуктів. Так, підприємствами, що займаються виробництвом молочних продуктів у січні 2016 року сплачено до Зведеного бюджету 6,8 млн.грн. (22,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 3,8 млн.грн. (23,9% від загальних надходжень по харчовій галузі). Від виробників м’яса і м’ясних продуктів до Зведеного бюджету надійшло 6,1 млн.грн. (20,3% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 4 млн.грн. (25,2% від загальних надходжень по харчовій галузі).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води протягом січня 2016 року сплачено до Зведеного бюджету 19 млн.грн., що складає 22,4% від суми податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 10,2 млн.грн., що становить 20,7% надходжень від підприємств промисловості.
Від підприємств машинобудування у січні 2016 року сплачено до Зведеного бюджету 11,2 млн.грн., що складає 13,2% від суми податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 8,7 млн.грн., що становить 17,6% від підприємств промисловості.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 11,5% (сплачено 47,6 млн.грн.), торгівлею – 11,2% (сплачено 46,1 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 7,2% (сплачено 29,6 млн.грн.), будівництвом – 3,8% (сплачено 15,8 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.02.2016р. податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 527,7 млн.грн, з якого 394,7 млн.грн. (76,2%) - борг з платежів до Державного бюджету.
З початку року податкова заборгованість по області скоротилася на 0,8 млн.грн. або на 0,2%.
Виконання показників бюджету області Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за оперативними даними за січень 2016 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 270,8 млн. грн., що становить 7,1% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3819,5 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 67,3 млн.грн., або на 33,1%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 248,7 млн.грн. (без екологічного податку), що становить 7,5% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3329,0 млн.грн.) та 131,0% до планових показників на 1 місяць згідно помісячного розпису (заплановано 189,8 млн.грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 95,0 млн.грн., або на 61,8%.
Доходну частину бюджету до плану на 1 місяць виконано по всіх 36-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).
.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 21,8 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 1 місяць та 505,5 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 72,4% до плану на 1 місяць (недоотримано 192,6 млн.грн. субвенцій). Проти аналогічного періоду 2015 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 39,2 млн.грн., або на 8,0%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 776,1 млн.грн., або 7,3% до уточненого плану на рік (план 10570,9 млн.грн.) та 85,3% до уточненого плану на 1 місяць (план 909,7 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 134,2 млн.грн., або на 20,9%.

За попередніми даними за січень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 654,4 млн.грн., що становить 6,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10919,1 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 184,2 млн.грн., або на 39,2%. З них проведено видатків розвитку в сумі 1,7 млн грн., що становить 0,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 781,9 млн.грн.), що менше проти 1 місяця минулого року на 0,2 млн.грн., або на 11,7%.
За січень 2016 року проведено 636,3 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 6,4% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 9887,1 млн.грн.), та 70,5% до планових показників на 1 місяць згідно помісячного розпису (заплановано 902,8 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2015 року збільшились на 179,9 млн.грн., або на 39,4%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 1 місяць 2016 року на зазначені цілі використано 578,6 млн.грн. - це 90,9% усіх видатків загального фонду.
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.02.2016 на обліку в області перебуває 115 698 платників єдиного внеску (в т.ч.: 29 873 юридичних осіб та 85 825 фізичних). Їх кількість, в порівнянні з 01.01.2016, збільшилась на 120 або на 0,1% (станом на 01.01.2016 – 115 578 платників, в т.ч. - 29 785 юридичних осіб та 85 793 фізичних).
Протягом січня 2016 року надійшло 249,9 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 75,8 млн.грн. (23,3%) менше від надходжень січня 2015 року.
Борг з єдиного соціального внеску на 01.02.2016р. становить 88,7 млн.грн., в т.ч.: по юридичних особах – 57,9 млн.грн., по фізичних особах – 30,8 млн. гривень.
Протягом січня 2016 року борг по ЄСВ зріс на 1,2 млн.грн. або на 1,3% (в т.ч. по юридичних особах – на 2,3 млн.грн. (3,9%), по фізичних особах борг скоротився - на 1,2 млн.грн. (3,7%)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень 2016 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними, надходження склали 226,6 млн. грн. (в т.ч. за даними Державної фіскальної служби України сума ЄСВ – 222,4 млн. грн.) і в порівнянні з січнем 2015 року зросли на 22,7 % або на 64,1 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.02.2016 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 29,7% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 10,7 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень 2016 року, склали 764,0 млн. грн., що майже на 5,4% більше, ніж у минулому році, або на 39,1 млн. грн.
Станом на 01.02.2016 в області фактично отримують пенсії 473 503 особи. Середньомісячний розмір пенсії складає 1462 грн. 72 коп. і зріс, у порівнянні з 01.02.15 року на 8,69% (становив 1345 грн. 82 коп.).

Крім того, станом на 01.02.2016 року в області отримують пенсії 21250 військовослужбовців.
На 01.02.2016 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2509 грн. 19 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.02.2015 року (2480 грн. 88 коп.) на 1%, або на 28 грн. 31 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.02.2016 року в порівнянні із 01.01.2016 року скоротилася на 1014,3 тис. грн. та складає 52025,8 тис. грн., з них: борг зі сплати страхових внесках – 30261,0 тис. грн., борг з відшкодування пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 21764,8 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом січня 2016 року по страхових внесках на суму 1087,6 тис. грн. Серед районів найбільше: м. Ладижині (на 502 тис.грн. і залишилась сума боргу 2943,4 тис.грн.), Бершадському (на 410,8 тис.грн. і залишилась сума боргу 893,4 тис.грн.), м.Хмільнику та Хмільницькому районі (на 158,2 тис.грн. і залишилась сума боргу 138,7 тис. грн.), м. Вінниця (на 11,4 тис.грн. і залишилась сума боргу 13,1 млн.грн.). В Іллінецькому, Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку року зріс на 102,4 тис.грн. та станом на 01.02.2016 року становить 21,45 млн.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в Вінницькому районі (+127,5 тис. грн. та становить 207,6 тис. грн.), по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+117,0 тис. грн. та становить 1455,4 тис. грн.), по управлінню у Калинівському районі (+99,0 тис. грн. та становить 566,1 тис. грн.), по управлінню в Немирівському районі (+17,0 тис. грн. та склав 510,7 тис.грн.). Водночас, скоротилася заборгованість з відшкодування пільгових пенсій - в м.Вінниці (на 244,8 тис. грн. і залишилась сума боргу 11173,8 тис. грн.), Липовецькому районі (на 115,7 тис. грн. і залишилась сума боргу 1263,0 тис. грн.), Тиврівському районі (на 39,2 тис. грн. і залишилась сума боргу 126,3 тис. грн.).
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В 2015 році відмічається тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. В той же час, у Вінницькій області ріст рівня заробітної плати випереджає середньоукраїнський (як номінальної середньомісячної заробітної плати, так і реальної, скоригованої на індекс споживчих цін).
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за 2015 рік складає 20,8% (ріст на 14,8 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2014 року він становив 5,7%. По Україні відповідно приріст складає – 20,5%, і зріс на 14,6 в.п.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за 2015 рік до рівня 2014 року зросла на 585 грн. і становить 3395 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 15 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 9 місце.
Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за 2015 рік в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 13,6 в.п. і складає 81,3% (по Україні скоротився на 13,7 в.п. і склав 79,8%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 3 місце в рейтингу регіонів України.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності у 2015 році складає 3,3 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері фінансової та страхової діяльності – 5179,89 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 17,1%, або на 758,12 грн., у 1,5 рази більше середнього рівня по економіці), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1588,64 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 7,8%, або на 114,3 грн., у 2,1 рази менше середнього рівня по економіці).
В розрізі видів діяльності, крім зазначеного найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за 2015 рік досягнуто у працівників, які зайняті у сфері інформації та телекомунікації – 4985,44 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 40,2%, або на 1430,7 грн. і майже у 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3906,26 грн. (зросла на 17,8%, або на 590,6 грн., і на 15% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство – 4278,37 грн. (зросла на 18,2%, або на 657,81 грн., і на 26% перевищує середній рівень по економіці) тощо.
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, де середньомісячна заробітна плата працівників складає 3441,01 грн., приріст рівня оплати праці випереджає середньообласний – зарплата зросла на 30,5%, або на 803,45 грн. і на 9,7 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області, та водночас на 1,4% більше середнього рівня по економіці. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 28,9%, або на 751,06 грн., і складає 3349,06 грн. (на 8,1 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області , але на 1,35% менше її середнього рівня).
В галузі промисловості середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 25,7% (на 4,9 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 848,72 грн. і складає 4145,32 грн. (на 22,1% більше середнього рівня по економіці).
Серед непромислових підприємств наростили рівень оплати праці на підприємствах у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, де середньомісячна заробітна плата за 2015 рік в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 30,9%, або на 747,97 грн., і становить 3167,17 грн. (на 6,7% менше середнього рівня по економіці), сфері будівництва, де середньомісячна заробітна плата зросла на 525,97 грн., або на 21,2%, і склала 3003,1 грн. (на 11,5% менше середнього рівня по економіці), та ін.
Найменший рівень оплати праці мають працівники наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування – на 38% менше середньообласного рівня (складає – 2105,29 грн. і на 25,4% більше 2014 року), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 24,8% менше (складає 2554,59 грн., і зросла на 18,3%), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – відповідно на 24% менше (складає – 2578,8 грн. і зросла на 17,3%) тощо.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-грудень 2015 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
м. Ладижин – майже в 1,6 рази - 5465 грн. (+24,1% до рівня січня-грудня 2014
року);
м. Козятин – на 25,7% - 4269 грн. (+19,5%);
м. Жмеринка – на 15,2% - 3913 грн. (+17,5%);
м. Вінниця – на 9,6% - 3723 грн. (+21,2%).
та 3 районів:
Гайсинського – на 7,9% - 3666 грн. (+29,7%);
Крижопільського - на 4,3% - 3543 грн. (+24,4%);
Тростянецького – на 0,3% - 3407 грн. (+21,6%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільший її розмір мають наступні райони:
Вінницький – 3318 грн. (+25,4% до рівня січня-грудня 2014 року);
Томашпільський – 3317 грн. (+18,5%);
Іллінецький - 3273 грн. (+21,8%);
Піщанський – 3135 грн. (+22,7%);
Барський – 3131 грн. (+20,6%);
Хмільницький 3123 грн. (+27,1).

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом січня-грудня 2015 року всі міста обласного значення (найбільше м.Могилів-Подільський – на 30,1% і м.Ладижин – на 24,1%) та всі 27 районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року спостерігається у наступних районах: Гайсинському – на 29,7%, Хмільницькому – 27,1%, Немирівському - на 26,5%, Вінницькому – на 25,4%, Крижопільському – на 24,4%), Тиврівському 24,2% тощо.
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Чечельницького - 2431 грн. (до січня-грудня 2014 року ріст 13,3%, на 28,4% менше середньо обласного рівня), Погребищенського – 2509 грн. (відповідно +17,8%, на 26,1 менше), Літинського - 2539 грн. (+13,7%, на 25,3% менше), Ямпільського – 2650 грн. (+19,5%, на 22% менше) тощо.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативної інформації Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 лютого 2016 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 41 підприємстві області (включаючи 11 економічно активних, 26 підприємств-банкрутів та 4 економічно неактивні, які призупинили діяльність) становить в цілому 10 995,6 тис.грн. і в порівнянні з початком 2016 року зросла на 9,1% або на 919,7 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 2621,6 тис.грн. або 23,8% від загальної суми по області і проти 01.01.2016 року зменшилась на 31,2% або на 1188,6 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2016 року зросла на 8,5% або на 450,6 тис.грн. та станом на 01.02.2016 року складає 5739,1 тис.грн., або 52,2% від загальної суми боргу по області.
Заборгованість із зарплати на 4 економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 2634,9 тис.грн. або 24% від загальної суми боргу по області і по відношенню до 01.01.2016 року зросла в 2,7 рази або на 1657,7 тис.грн.
Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.01.2016 року складає 0,9% фонду оплати праці за грудень 2015 року.
Станом на 01.01.2016 року не виплачено заробітну плату 651 працівнику економічно активних підприємств (0,2% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 1379 осіб, або в 3,1 рази менше ніж станом на 01.01.2015 р. (кількість таких осіб складала 2030). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 5853 грн., що складає 138,9% середньої заробітної плати за листопад.

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (59,5%), будівництва (15,7%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (14,2%) та у сфері операцій з нерухомим майном (3,1%).
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2016 року склала 5993,4 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року скоротилась на 15,9% або на 1134,9 тис.грн. (протягом грудня зменшилась на 20,6%, або на 1558,8 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 2499,2 тис.грн. (41,7 загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2015 року зріс на 877,8 тис.грн. або у 1,5 рази (протягом грудня заборгованість скоротилась на 31,3%, або на 1136,4 тис.грн.). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.01.2016 р. сума боргу з оплати праці становила 2853,6 тис.грн. (47,6% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2015 р. скоротилась на 41,4% або на 2012,7 тис.грн. (протягом грудня зменшилась на 12,9%, або на 422,4 тис.грн.).
На підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2016 року склала 25,9 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року скоротилась на 193,2 тис.грн., або у 8,46 рази (протягом грудня не змінилась). На економічно активних підприємствах борги відсутні. Сума боргу сільськогосподарських підприємств-банкрутів до початку року скоротилась на 173,6 тис.грн., або у 7,7 рази. Борги допущені лише на одному сільськогосподарському підприємстві, яке перебуває у процедурі банкрутства.
У будівництві сума боргу також скоротилась до рівня на початок 2015 року на 18,9% або на 367,9 тис.грн. (протягом грудня сума заборгованості зросла на 1%, або на 15,4 тис.грн.) – всього заборговано 1582,6 тис.грн. заробітної плати . В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 339,6 тис.грн. (21,5% галузі) і до початку 2015 року він скоротився на 399,6 тис.грн. або в 2,2 рази (протягом грудня сума заборгованості зросла на 4,2%, або на 13,7 тис.грн.).
Значно зросли у поточному році борги на підприємствах та установах у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – у 1,7 рази, або 599,3 тис.грн. (борг станом на 01.01.2016 року становить 1426,3 тис.грн), протягом грудня борг зріс на 2%, або 28,2 тис.грн.
На підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності протягом грудня 2015 року борг зменшився в 3,4 рази або на 309,1 тис.грн., проти початку року він скоротився в 15,2 рази, або на 1822 тис.грн. і сума заборгованості на 01.01.2016 року становить 127,9 тис. грн.
Серед невиробничих галузей зменшились у поточному році борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – до рівня на початок року на 11,7% або на 31,6 тис.грн., протягом грудня борг скоротився на 21,6% або на 75,4 тис.грн. (борг станом на 01.01.2016 р. складає 273,6 тис.грн.).
Також зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2015 року підприємства та установи наступних галузей: операції з нерухомим майном - на 20,7%, або на 81,1 тис.грн., протягом грудня сума боргу не змінилась (борг 311,2 тис.грн.), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – в 3,7 рази або на 288,2 тис.грн., протягом грудня борг скоротився майже в 2,8 рази або на 184,8 тис.грн. (сума боргу становить 105,6 тис.грн.) та державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – в 2 рази або на 51,5 тис.грн. (сума боргу становить 49,9 тис.грн., протягом грудня сума боргу не змінилась).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:
Станом на звітну дату відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах 15 районів: Бершадському, Вінницькому, Гайсинському, Літинському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському, Тиврівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скоротили заборгованість із заробітної плати до 01.01.2016 року 3 райони:
- Барський – на 200,3 тис.грн. або в 5,1 рази (залишок 48,5 тис.грн.);
- Козятинський – на 343,2 тис.грн. (погашено повністю);
- Крижопільський – на 8 тис.грн. або на 6,3% (залишок 119,9 тис.грн.);
та місто Вінниця – на 44,1 тис.грн. або на 1,1% (залишок 4092,2 тис.грн.).
В той же час у січні 2016 року утворили борги із заробітної плати наступні райони: Іллінецький – 461 тис.грн. та Немирівський – 266,8 тис.грн.
Наростили борги із заробітної плати протягом січня 2016 року на підприємствах та установах Тростянецького району – в 1,5 рази або на 120,2 тис.грн. (борг становить 361,8 тис.грн.), Теплицького району – на 28,6% або на 154,8 тис.грн. (сума боргу складає 696,8 тис.грн.) та Чечельницького району – на 10,5% або на 6 тис.грн. (сума боргу складає 63,3 тис.грн.).
Водночас серед міст обласного значення протягом січня 2016 року наростили борги перед працівниками підприємства, організації та установи м.Жмеринки - на 423,1 тис.грн., або в 2,3 рази (борг становить 751,9 тис.грн.) та м.Козятин – на 83,4 тис.грн. або в 2,2 рази (борг становить 154,3 тис.грн.).
Не змінилась сума заборгованості протягом січня 2016 року у Жмеринському районі (520,5 тис.грн.), Калинівському районі (273,9 тис.грн.), Липовецькому районі (563,8 тис.грн.), Тульчинському районі (230,4 тис.грн.), Шаргородському районі (140 тис.грн.) та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.), м Ладижин (2158,3 тис.грн.).
Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.02.2016 року серед районів:
- у Теплицькому – 696,8 тис.грн. (протягом січня сума заборгованості із заробітної плати зросла на 28,6% або на 154,8 тис.грн.);
- у Липовецькому - 563,8 тис.грн. (протягом січня сума заборгованості із заробітної плати не змінилась);
- у Жмеринському – 520,5 тис.грн. (протягом січня заборгованість не змінилась);
- у Іллінецькому – 461 тис.грн. (заборгованість утворена у січні 2016 року).
Серед міст обласного значення – у м.Вінниця борг складає 4092,2 тис.грн. (протягом січня заборгованість скоротилась на 44,1 тис.грн, або на 1,1%, її питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складає 37,2%), у м.Ладижин — 2158,3 тис.грн. (протягом січня заборгованість не змінилась, питома вага 19,6%) та у м.Жмеринка — 751,9 тис.грн. (протягом січня заборгованість зросла на 423,1 тис.грн, або в 2,3 рази, питома вага 6,8%).

Станом на 1 лютого 2016 року відсутні борги на економічно активних підприємствах 25 районів, у м. Могилів-Подільському, м. Хмільник та м.Ладижин.
Всього станом 01.02.2016 року борг на економічно активних підприємствах ще є у Іллінецькому та Немирівському районах, а також 3 містах обласного значення (м. Вінниця, м.Жмеринка та м.Козятин).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.02.2016 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 25,9 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень 2016 року склав 91,2%, за січень 2015 року цей показник становив 99,4%. Заборгованість за електроенергію за січень 2016 рік збільшилась на 58,9 млн.грн. або на 66,5% і станом на 1 лютого 2016 року з урахуванням боргів минулих років становить 147,3 млн.грн.. Також, борг може зростати при рівні оплати 100% і вище, тому що фактичні втрати в електромережах вищі за нормативні.
При цьому:
заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 29,8 млн.грн. (в 2,3 раза), борг станом на 01.02.2016 р. становить 55,5 млн.грн.;
заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 2,8 млн.грн. (в 13 раз), борг станом на 01.02.2016 р. становить 3,0 млн.грн.;
заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2016 року збільшилась на 24,1 млн.грн. (в 2 рази) – борг станом на 01.02.2016 р. становить 47,3 млн. грн..
В усіх районах рівень оплати за січень 2016 року при нормативних втратах склався нижче 100%. Найвищий рівень оплати склався в наступних районах: Калинівському (95,2%), Літинському (94,8%) та Іллінецькому (94,0%). Найнижчий рівень оплати в Жмеринському (82,5), Ямпільському (82,5) та Бершадському (84,0) районах.
Розрахунки за природний газ Рівень оплати за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами області станом за січень 2016 року склав 20,5%, а загальна заборгованість, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 549,4 млн.грн. в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) - 53,7 млн. грн. та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 495,7 млн. грн.. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість даних категорій споживачів зросла в 3,8 раз.
Щодо структури розрахунків за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами області станом на 01.02.2016 року перед ТОВ «Вінницягаз збут»:
бюджетними установами та організаціями заборговано 15,2 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» прокредитовано 1,2 млн. грн. );
населенням всього заборговано - 480,5 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборговано 54,9 млн. грн. ) в.т.ч.:
- безпосередньо населення – прокредитовано 527,3 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 54,9 млн. грн. );
- по пільгах населенню – 65,8 млн. грн.. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня);
- по субсидіях населенню – 942,0 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень 2016 року становить 109,4%, за січень 2015 року рівень оплати становив 100,0%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.02.2016 року склався у 10 районах та 2 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Немирівському (25,3%), Мурованокуриловецькому (52,1%) районах та м. Вінниці (71,9%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за січень 2016 року склав - 2 мільярди 535 мільйонів гривень, і зріс в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 4,8 % (по Україні зменшився на 1,4 %).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень поточного року область займає 6 місце серед регіонів України.
Обсяг реалізованих послуг за 2015 рік склав – 6090,5 млн. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 2406,2 млн. грн., що становить 39,5 % від загальних обсягів послуг.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА