АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у 2015 році індекс промислового виробництва склав 104,1% до відповідного показника 2014 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за 2015 рік посідає 2 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 86,6%).
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–груднем 2014р. обсяги промислового виробництва зменшились на 19,6%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів більш, ніж вдвічі, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5%).
За 2015 рік вироблено 5347,2 млн. кВт. год електроенергії, що на 1,8% менше рівня 2014 року.
За січень–листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40496,5 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (80,5%) припадає на переробну промисловість, з неї: 65,5% –
на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,4% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,3% –
на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується
17,2% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,4% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,2% – товари проміжного споживання, 2,1% – інвестиційні товари, 0,8% – споживчі товари тривалого використання та 17,5% – енергія.
У промисловості 15 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка
(50,8–100,0%) в Калинівському, Тиврівському, Жмеринському, Козятинському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.

По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (57,7%) і Барському (26,4%) районах та містах Жмеринка (49,0%) і Могилів-Подільський (25,8%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 4 райони і місто Вінниця.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у 2015 році започаткували діяльність 6980 новостворених суб’єктів господарювання, що на 19,0% більше порівняно з 2014 роком, із яких 1263 – юридичних особи (на 6,0% більше) та 5717 – фізичних осіб підприємців (на 22,3% більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 11869 суб’єктів господарювання (485 – юридичних осіб та 11384 – фізичних осіб-підприємців), на 17,7 % менше порівняно з 2014 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання – юридичних осіб в м. Вінниці - 667, або 52,8% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому районі - 64, або 5,1%, у Немирівському районі – 34, або 2,6%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
Серед районів: у Вінницькому (6,4% від загальної кількості новостворених фізичних осіб -підприємців), Бершадському - 3,1%, Тульчинському – 3,0%, Барському – 2,8 %, Немирівському - 2,7%.
Серед міст обласного значення: у м.Вінниці - 35,0% у м.Могилів-Подільському – 2,8%.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік становить 1437,5 млн.грн., або 30,8% від загальних обсягів надходжень, що на 32,1% більше ніж у 2014 році.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2014 роком зросла на 31,1%, або на 222,4 млн.грн. і становить 937,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 30,2%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 2015 рік майже на 57,6 млн.грн. більше, ніж у 2014 році, і вони складають 300,1 млн.грн., або 9,7 % від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за 2015 рік виконані будівельні роботи на суму 1 524,1 млн. грн. (11 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 85,3 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 10,8 % та 3,9 % відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили :
- на будівництві будівель – 1012,7 млн. грн., або 66,4 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 511,4 млн. грн., або 33,6 %.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції за 2015 рік становив 103,7 % (7 місце серед регіонів України).
За 9 місяців поточного року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4583,9 млн. грн. капітальних інвестицій (8 місце серед регіонів України).
У порівнянних цінах на 4,8 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (13 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 40,8 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,3 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,7 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,7 %.
Кошти населення на будівництво житла складають 14,6 % капітальних інвестицій.
Кошти державного та місцевих бюджетів – 6,3%, інші джерела фінансування – 1,7 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 712,5 млн. грн. (15,5 % від загального обсягу), що на 8,3 % більше, ніж у січні-вересні 2014 року.
За січень-вересень 2015 року прийнято в експлуатацію 219,7 тис. кв. м загальної площі житла (8 місце серед регіонів України), у тому числі:
у містах – 151,1 тис. кв. м загальної площі (68,8 %);
у сільській місцевості – 68,6 тис. кв. м (31,2 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшилися порівняно з відповідним періодом 2014 року на 4,8 % (15 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (46,5%), Вінницькому (24,4%), Калинівському (3,0%) та Гайсинському (2,7 %) районах.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.
Іноземне
інвестування
У січні – вересні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами залучено 5,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2015р. становив 197,1 млн. дол. США, та в розрахунку на одну особу населення складає 122,7 дол.
Переважна більшість інвестицій (85,6% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 168,7 млн. дол., з інших країн світу – 28,4 млн. дол. (14,4%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 75,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 56,3 млн.дол., Австрія – 34,6 млн.дол., Франція – 28,0 млн.дол., Німеччина – 16,2 млн.дол., Польща – 12,9 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 131,6 млн.дол. (66,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 112,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 19,0 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 58,5 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 26,4 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,3 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 14,3 млн.дол. (7,7% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 26,1 млн.дол. (13,3%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,7 млн.дол. (4,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 млн.дол. (3,6%).
Вагому частку (44,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 87,5 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 23,2 млн. дол. (11,8%), Немирівському – 14,4 млн. дол. (7,3%) та Тульчинському – 9,0 млн. дол. (4,5%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: міста Ладижин, Козятин та Липовецький, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 жовтня 2015 року 450 установ 41 банку.
Крім того 28 установ 12-ти банків тимчасово призупинили свою діяльність. Також в вересні поточного року запроваджена тимчасова адміністрація АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також розпочата процедура ліквідації ПАТ «Банк національний кредит» та ПАТ «Український професійний банк».
В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився на 64,5%, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень – вересень 2015 року залучено депозитів на загальну суму 23,67 млрд.грн., що на 11,16 млрд.грн. або 89,2% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 69,1% або 16353,1 млн.грн. (за січень – вересень 2014 року відповідно – 71,6% та 8954,1 млн.грн.).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 81,7% або 19,33 млрд.грн. (за січень – вересень 2014 року – 81,5% та 10,2 млрд.грн., відповідно). Слід зазначити, що на 89,6% збільшення суми залучених строкових коштів обумовлене, в основному, скороченням строків їх залучення. Так, частка короткострокових депозитів, залучених з початку поточного року на строк до 1 року, в загальній сумі строкових вкладів склала 89,3%, в тому числі 59,1% - депозити, залучені до 1 місяця (за аналогічний період минулого року – 74,8% та 29,1%, відповідно).
Більшу частину (61,7%) загальної суми залучених строкових депозитів становили кошти суб’єктів господарювання, сума яких склала 11,92 млрд.грн., з них 10,03 млрд.грн. – депозити, залучені до 1 місяця.
Середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у січні – вересні 2015 року, становила 14,8% річних (у січні – вересні 2014 року – 15,2% річних).
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у січні-серпні 2015 року у національній валюті складала 21,4% річних, в іноземній – 9,2% річних (у січні-вересні 2014 року – 19,7% річних та 8,8% річних, відповідно).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 231,1 млн.грн. або на 3,0% і станом на 01.10.2015 року становив 7,45 млрд.грн., що на 112,0 млн.грн. більше в порівнянні з 01.09.2015 року.
Станом на 01.10.2015 залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,98 млрд.грн., що на 392,5 млн.грн. або на 6,2% менше в порівнянні з 01.10.2014 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 80,2%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.10.2015 становили 3,98 млрд.грн. або 53,4% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.10.2014 роком вони зменшились на 740,6 млн.грн. або на 15,7%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 509,5 млн.грн. або на 17,2% і склала на звітну дату 3,47 млрд.грн. (у доларовому еквіваленті - зменшилась на 28,8%).
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.10.2015 року складали 198,6 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшились на 207,8 млн.грн. або на 28,9% і на звітну дату складали 927,4 млн.грн. що на 47,9 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.09.2015 року.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень – вересень 2015 року видано кредитів на загальну суму 3851,2 млн.грн., що на 343,1 млн.грн. або 8,2% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 95,9% або 3692,2 млн.грн., а середня вартість - 26,0% річних. В іноземній валюті було видано 159,0 млн.грн. під 11,2% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт” (1670,0 млн.грн.), в загальній сумі виданих кредитів становила 43,4%.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень – вересень 2015 року, складали 3296,6 млн.грн., що на 118,6 млн.грн. або на 3,5,% менше видачі за січень – вересень 2014 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 784,4 млн.грн., в тому числі 400,5 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання (за січень-вересень 2014 року відповідно – 1069,3 млн. грн., в тому числі 613,0 млн.грн. ).
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2015 року надано кредитів на загальну суму 510,7 млн.грн. (на 31,4 млн.грн. або на 5,8% менше відповідного періоду 2014 року), з них сільгоспвиробникам – 234,4 млн.грн. (відповідно на 118,2 млн. грн. або на 33,5% менше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.10.2015 року склала 956,5 млн.грн., в тому числі прострочена заборгованість – 70,2 млн.грн., пролонгована – 20,9 млн.грн.
Кредити, надані фізичним особам за січень – вересень 2015 року, складали 554,7 млн.грн., що на 84,0 млн. грн. або на 13,1% менше видачі за відповідний період 2014 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 492,7 млн.грн. або на 8,7% і за станом на 01.10.2015 року становив 5,16 млрд.грн., що на 113,1 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.09.2015 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік зменшились на 266,5 млн.грн. або на 12,6% (у доларовому еквіваленті зменшились на 46,8%) і на звітну дату складали 1,85 млрд.грн., що становить 36,0% всіх кредитних вкладень (станом на 01.10.2014 року – 37,6%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 226,2 млн.грн. або 6,4% і їх сума станом на 01.10.2015 року склала 3,30 млрд.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 24 вересня 2015 року №627 прийнято рішення про зниження облікової ставки з 25 вересня 2015 року до 22% річних ( з 28 серпня 2015 року була встановлена облікова ставка в розмірі 27% річних, до цього часу діяла. встановлена з 04 березня 2015 року облікова ставка в розмірі 30 % річних).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу у 2015 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за 2015 рік склали 41,45 млрд.грн., що на 3,7 млрд.грн., або на 10,0% перевищує показники 2014 року.
В розрізі статей надходження готівки склали: торговельна виручка 16,75 млрд.грн. (на 1,35 млрд.грн., або на 9% більше, ніж у 2014 році); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 3,69 млрд.грн. (відповідно на 1,21 млрд.грн., або на 25,0% менше); від продажу іноземної валюти – 298,0 млн.грн. (на 1142,0 млн.грн., або у 5,8 разів менше); від усіх видів платних послуг – 3 млрд.грн. (відповідно на 432,0 млн.грн., або на 17,0% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, що на 1 в.п. менше ніж у відповідному періоді минулого року.
Загальні обсяги готівки, яка була видана з кас банків області у 2015 році, склали 42,99 млрд.грн. і в порівнянні з рівнем 2014 року збільшились на 4,64 млрд.грн. або на 12,0%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 26,08 млрд.грн. і зросли до рівня 2014 року на 21,0%, або на 4,59 млрд.грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 4,22 млрд.грн. (на 1,54 млрд.грн., або на 27,0% менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 4,81 млрд.грн. (на 2,0 млн.грн., або на 0,04% більше),
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 1,53 млрд.грн. (на 191,0 млн.грн., або на 14,0% більше),
- на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи – 2,15 млрд.грн. (на 672,0 млн.грн., або на 45% більше),
- на видачу кредитів готівкою – 20,0 млн.грн. (на 20,0 млн.грн., або у 2 рази менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб в 2015 році в порівнянні з відповідним періодом попереднього року зросли на 1,72 млрд.грн. або на 46,0% і склали 5,43 млрд.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 1,21 млрд.грн. або 17,0% і склали 8,38 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 2,72 млрд.грн., що на 503,0 млн.грн. або на 23,0% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 386,0 млн.грн. або на 24,0% і склали суму 2,03 млрд.грн.
У 2015 році обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 1,54 млрд.грн., що на 928,0 млн.грн. або 2,5 рази більше ніж у 2014 році. Питома вага емісії у видатках у 2015 році склала 4%, що на 2 відсоткових пукти більше, ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за січень-вересень 2015 року ефективно.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень - вересень 2015 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва,змішаного сільського господарства) становить 1336,1 млн.грн. прибутку, тоді як за 9 місяців 2014 року спрацювали із негативним сальдовим результатом у сумі майже 574,7 млн.грн. збитку.
Прибутково спрацювали 72% (+5,1 в.п.) підприємств і в порівнянні із січнем-вереснем 2014 року обсяг їх прибутку зріс в 2,4 рази, або на 1467,1 млн.грн. і складає майже 2482,5 млн.грн.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування за 9 місяців 2015 року отримали 122 підприємства області (на 25 підприємств більше відповідного періоду).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2015 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 1320,7 млн. грн., тоді як у відповідному періоді 2014 року було отримано 230,4 млн.грн. збитку.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 69% (+4,4 в.п.). Сума їх прибутків (2063,8 млн.грн.) зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року у 2,5 рази і займає 83,1% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Прибутково спрацювали підприємства майже всіх галузей промисловості (крім виду діяльності – виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Суттєвий вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за січень-вересень 2015 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 1201,2 млн. грн. (у відповідному періоді 303,8 млн.грн збитку). Частка прибутково працюючих підприємств склала 73,3% (+5,7 в.п.), їх прибуток зріс майже у 2,65 рази і склав 1662,9 млн.грн. (80,6% прибутків промисловості).
Серед галузей переробної промисловості із значним позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів: за 9 місяців 2015 року вони отримали 1027,1 млн. грн. прибутку (у відповідному періоді 333,9 млн.грн збитку). Прибутково спрацювали 75% (+13,8 в.п.), сума прибутку харчових підприємств зросла більше як у 4,1 рази і склала 1323,5 млн.грн. (79,6% суми прибутку підприємств переробної промисловості).
В цілому прибутково серед інших спрацювали переробні підприємства таких видів діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 84,4 млн.грн. прибутку, який і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 44,7%, або на 68,3 млн.грн., на 9,6 в.п. зросла частка прибуткових підприємств і складає 57,1%, а сума отриманого ними прибутку скоротилась на 43,4% і склала майже 91,1 млн.грн.;
- машинобудування - фінансовий результат склав 78,1 млн.грн. прибутку, обсяг якого в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зріс у 2,1 рази або майже на 41,5 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 66,7% (+7,4 в.п.), а обсяг їх прибутку зріс майже у 2 рази і складає 93,5 млн.грн.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – фінансовий результат становить 38,6 млн.грн. прибутку, який і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зріс у 1,7 рази в 1,6 рази, або майже на 15,9 млн.грн., на 11,2 в.п. скоротилась частка прибуткових підприємств і складає 61,5%, а сума отриманого ними прибутку зросла на 13,3% і склала майже 54,9 млн.грн..
Також прибуткові за 9 місяців поточного року підприємства видів діяльності: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів ( результат 26,8 млн.грн. прибутку, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року він зріс у 1,8 рази, 90% прибуткових підприємств); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (відповідно 21,4 млн.грн. прибутку, у відповідному періоді минулого року 7,1 млн.грн. збитку, 83,3% прибуткових підприємств); виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – (відповідно 4,7 млн.грн. прибутку, у відповідному періоді минулого року 2,2 млн.грн. збитку, частка прибуткових підприємств 83,3%.
Покращили протягом січня-вересня 2015 року ефективність господарської діяльності підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 21,9 млн.грн. прибутку, проти минулорічних збитків на суму 12,7 млн.грн., 57,1% прибуткових підприємств, сума їх прибутків зросла у 2,1 рази і вони склали майже 112,8 млн.грн. та підприємства з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – спрацювали прибутково на суму 15,5 млн.грн., тоді як у минулому відповідному періоді збиток склав2,1 млн.грн., 53,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково, обсяг їх прибутків зріс в 7,3 рази і склав майже 17,9 млн.грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - отримано більше 82,1 млн.грн. прибутку, обсяг якого скоротився в порівнянні із рівнем відповідного періоду 2014 року на 6,9%, або на 6,1 млн..грн., 37,5% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (+ 4,2 в.п.), обсяг їх прибутків зріс в 2 рази і склав майже 270,3 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності на покращання фінансового результату до оподаткування значно вплинула прибуткова в цілому діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, сальдовий фінансовий результат за 9 місяців 2015 року яких склав майже 148,9 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року було отримано майже 95,2 млн.грн. збитку, 78,2% (+11,5 в.п.) підприємств спрацювали прибутково і сума їх прибутків (224,3 млн.грн., частка - 9%) зросла у 2,9 рази.
Також спрацювали прибутково підприємства наступних видів діяльності:
- сільське, лісове та рибне господарство - отримано майже 32,6 млн.грн. прибутку (зріс з рівнем відповідного періоду 2014 року у 6,2 рази, або майже на 27,4 млн.грн.); всі 100% підприємств спрацювали прибутково - сума їх прибутку зросла більше ніж у 6,2 рази і становить майже 32,6 млн.грн. (частка - 1,4%);
- будівництво – 5,35 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року зазначеними підприємствами було отримано негативний фінансовий результат на суму більше 177,8 млн.грн. збитку (73,3% (+16,6% )прибуткових підприємств, сума прибутків зросла у 2,3 рази і складає 59,1 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації – 33,8 млн.грн. прибутку, які зросли у 1,9 рази або на 16,4 млн.грн., 83,3% прибуткових підприємств отримали 37,2 млн.грн. прибутку, які зросли у 2,1 рази);
- операції з нерухомим майном – 11,3 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року із збитком на суму майже 119,8 млн.грн., 83,3% прибуткових підприємств (+20,8 в.п.) отримали 13,8 млн.грн прибутку, які зросли у 9,5 рази;
- професійна, наукова та технічна діяльність – в цілому спрацювали із прибутком у майже 6 млн.грн. (+ 7,4%), всі 100% підприємств та організацій спрацювали прибутково.
У 3,8 рази, або на 6,5 млн.грн. скоротили прибутки установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – отримано 2,3 млн.грн. прибутку (частка прибуткових установ та організацій зросла на 2,4 в.п. і становить 85,7%, проте сума їх прибутків скоротилась майже у 3,1 рази, і склала більше ніж 3,1 млн.грн.).
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За січень - вересень 2015 року сума збитків збиткових підприємств скоротилась проти відповідного періоду 2014 року на 27,9% і становить майже 1146,3 млн.грн. В той же час, на 5,1 відсотковий пункт скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, і склала 28% загальної кількості підприємств та організацій.
Із збитками більше 1 млн.грн. за 9 місяців 2015 року спрацювало 54 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 4 підприємства.
За січень-вересень в цілому промисловість спрацювала прибутково, проте серед підприємств промисловості збитково спрацювали підприємства лише одного виду діяльності - виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 59,5 млн. грн. збитку, який проти відповідного періоду минулого року скоротився майже у 2,5 рази, або на 87,1 млн.грн.(збитково спрацювали 71,4% підприємств, їх питома вага залишилась на рівні 9 місяців минулого року.) Сума отриманих ними збитків скоротилась більше як у 2 рази і склала 79,4 млн.грн. (частка у загальній сумі збитку збиткових промислових підприємств області -10,7%)

Значний вплив на результати діяльності економіки області за 9 місяців 2015 року має збиткова в цілому діяльність підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 219,2 млн.грн. збитку, і їх обсяг в порівнянні із відповідним періодом 2014 року зріс у 23,8 рази, або на 210,1 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності зросла на 11 в.п. і склала 59,4%, а сума отриманих ними збитків збільшилась більше як у 6,9 разів і склала 261,3 млн.грн. (частка у загальній сумі збитку збиткових підприємств області – 22,8%)
Також збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються тимчасовим розміщенням й організацією харчування - 2,1 млн.грн. збитку, що зріс майже на 16,7%, або на 301 тис.грн. (частка збиткових підприємств зросла на 10,0 в.п., становить 60%, а сума їх збитків зросла на 16,7%, і склала 2,2 млн.грн.) та діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - спрацювали в цілому збитково на суму більше 396 тис.грн., тоді як у відповідному періоді минулого року отримали 22,5 млн.грн. прибутку (частка збиткових підприємств скоротилась на 4,7 в.п. і склала 35,3%, а їх скоротились майже у 2,4 рази і склали 884 тис.грн.).

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2015 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2015 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 24.02.2015року №01.01-11/1030.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток», на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком майже на 18,1%, або на 1230,4 млн.грн. і становлять 8046,1 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 4225,7 млн.грн., їх обсяг зріс на 14,1%, або на 521,3 млн.грн.
В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом 2015 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 6186,6 млн.грн., що в 1,4 рази (на 1668,5 млн.грн.) більше ніж у 2014 році.
До Державного бюджету в тому числі зібрано 3083,9 млн.грн., що на 1175,3 млн.грн., або у 1,6 рази більше аналогічного періоду минулого року.
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 5,4 відсоткових пункти і складає 33,5% (збір податків і зборів - відповідно 49,8% та на 7,6 в.п. більше).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (1519,9 млн.грн., ріст до 2014 року у 6,2 рази), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 2015 рік склали 4666,7 млн.грн. (зросли на 393,2 млн.грн., або на 9,2%) а до Державного бюджету - відповідно 1563,95 млн.грн. (на 100 млн.грн., або на 6% менше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області у 2015 році найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 51% (його сума становила 2380,6 млн.грн.), акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 15,3% (612,85 млн. грн.), єдиний податок – 9,4 % (438,6 млн.грн.), плата за землю – 9,3% (435,5 млн.грн.), податок на прибуток – 7,7% (357,6 млн.грн.) тощо
Протягом 2015 року забезпечено приріст надходжень: по податку з доходів фізичних осіб - на 26,6% (+499,7 млн.грн.),по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – в 1,55 рази (+255,1 млн.грн.), по єдиному податку – у 1,75 разів (+188,2 млн.грн.), по військовому збору – у 3,6 рази (178,9 млн.грн.), по платі за землю – на 28,1% (+95,6 млн.грн.),по екологічному податку – майже в 1,8 рази (+48,4 млн.грн.), тощо.
Найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів сплачено підприємствами промисловості. Протягом 2015 року до Зведеного бюджету від них надійшло 2108,3 млн.грн. (34,1% від загального збору платежів по області). До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 1566 млн.грн. (50,8% від загального збору податків до державного бюджету по області).
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 57,3% (сплачено 1208,6 млн.грн.), до державного бюджету – 65,6% (сплачено 1027,8 млн.грн.). Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так, підприємствами, що займаються виробництвом дистильованих алкогольних напоїв у 2015 році сплачено до Зведеного бюджету 779,8 млн.грн. (64,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 766,3 млн.грн. (63,4% від загальних надходжень по харчовій галузі). Від виробників молочних продуктів та морозива до Зведеного бюджету надійшло 133,4 млн.грн. (11% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 95,1 млн.грн. (9,3% від загальних надходжень по харчовій галузі).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води протягом 2015 року сплачено до Зведеного бюджету 442 млн.грн., що складає 21% від податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 255,1 млн.грн., що становить 16,3% надходжень від підприємств промисловості.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 14,1% (сплачено 869,8 млн.грн.), торгівлею - 10,1% (сплачено 623,4 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5% (сплачено 312,4 млн.грн.), будівництвом – 2,8% (сплачено 170,7 млн.грн.).
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області у 2015 році податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 528,5 млн.грн, в т.ч. борг з платежів до Державного бюджету становить 382,2 млн.грн. або 72,3%.
З початку 2015 року податкова заборгованість по області скоротилася на 2,8 млн.грн. або на 0,5%.
Виконання показників бюджету області Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 2015 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 3790,5 млн. грн., що становить 122,9% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3085,4 млн.грн.). Порівняно з 2014 роком надходження вказаних доходів місцевих бюджетів збільшились на 679,2 млн.грн., або на 21,8%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 3167,0 млн.грн., що становить 113,5% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2790,1 млн.грн.). Додатково до плану надійшло 376,9 млн.грн..
Порівняно з 2014 роком надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 846,8 млн.грн., або на 36,5%, а у співставних умовах – збільшились на 950,8 млн.грн., або на 42,9%.
Найбільший приріст надходжень доходів без міжбюджетних трансфертів у співставних умовах по бюджетах: Вінницького району – на 78,7%, Гайсинського району – на 75,3%, Оратівського району – на 70,2%, Могилів - Подільського району – на 69,4%, Козятинського району – на 69,2%.
Найменший приріст надходжень по бюджетах: обласному бюджету – збільшення лише на 20,0%, Іллінецького району - на 20,7%, м. Ладижина – на 20,8%, м. Жмеринки – на 25,2%, м. Козятина – на 27,6%.

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Козятинського району – 135,0%, Погребищенського району – 133,8%, Теплицького району – 133,0%, Піщанського району – 132,1% Чечельницького району – 131,2%, плану на рік.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Могилів - Подільського – 102,4%, обласному бюджету – на 104,0%, м.Жмеринкки – 104,8%, м. Козятина – 106,7%, м.Ладижина – 107,1% плану на рік.
Доходну частину бюджету до плану на рік виконано по всіх 34-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного).
За 2015 рік забезпечено виконання по доходах загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) по всіх 701 бюджетах сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 417,5 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на рік та 7018,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 99,3% до річного плану (недоотримано 49,9 млн.грн. субвенцій). Проти 2014 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 2268,8 млн.грн., або на 43,9%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 10603,5 млн.грн., або 103,2% до уточненого плану на рік (план 10276,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 3115,5 млн.грн., або на 41,6%.
За 2015 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 11082,1 млн.грн., що становить 100,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 11085,1 млн.грн.), і збільшились проти 2014 року на 2555,3 млн.грн., або на 30,0%. З них проведено видатків розвитку в сумі 1066,4 млн.грн., що становить 100,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1063,9 млн.грн.), що більше проти 2014 року на 340,5 млн.грн., або на 46,9%.
За 2015 рік проведено 9516,2 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 97,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 9721,6 млн.грн.) і проти 2014 року збільшились на 2230,7 млн.грн., або на 30,6%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2015 рік на зазначені цілі використано 8348,9 млн.грн. - це 87,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 3121,4 млн.грн. (проти 2014 року збільшення на 525,6 млн.грн., або на 20,3%), на охорону здоров’я – 1958,3 млн.грн. (збільшення проти 2014 року на 340,4 млн.грн., або на 21,0%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2792,3 млн.грн. (збільшилися на 684,9 млн.грн., або на 32,5%), на культуру і мистецтво – 329,7 млн.грн. (збільшення на 45,0 млн.грн., або на 15,8%).
Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.01.2016 р. на обліку в органах ДФС області перебуває 115,6 тис. платників єдиного соціального внеску (29785 юридичних та 85793 фізичних осіб). В порівнянні з 01.01.2015 р. їх кількість зменшилась на 541 осіб платників, або на 0,5%.
Протягом 2015 року надійшло 5252,8 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 603,9 млн.грн. (13%) більше від надходжень відповідного періоду минулого року.
Борг з єдиного соціального внеску станом на 01.01.2016 р. становить 87,6 млн.грн., в тому числі: юридичні особи – 55,7 млн.грн., фізичні особи – 31,9 млн.грн.
З початку року зазначений борг збільшився на 4,4 млн.грн. або на 5,3% (по юридичних особах – на 2,2 млн.грн., або на 4,1%, по фізичних особах – на 2,2 млн.грн., або на 3,4%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За 12 місяців 2015 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними, надходження склали 9 243,3 млн. грн. (в т.ч. за даними Державної фіскальної служби України сума ЄСВ – 4 678,9 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-груднем 2014 року зросли на 8,1 % або на 694,1 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.01.2016 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 53,8% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 5,0 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-грудень 2015 року, склали 8 799,6 млн. грн., що майже на 3,7% більше, ніж у минулому році, або на 314,0 млн. грн. Крім того на виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, прийнятого 24.12.2015 року, фактичні видатки на авансування виплати пенсій та грошової допомоги на січень 2016 року склали – 426,8 млн. грн.
Станом на 01.01.2016 в області фактично отримують пенсії 474 606 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 1460 грн. 88 коп. і зріс, у порівнянні з 01.01.15 року на 8,68% (становив 1344 грн. 19 коп.).
Крім того, станом на 01.01.2016 року в області отримують пенсії 21267 військовослужбовців.
На 01.01.2016 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2511 грн. 95 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2015 року (2481 грн. 81 коп.) на 1,21%, або на 30 грн.14 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.01.2016 року в порівнянні із 01.01.2015 року зросла на 1,22 млн. грн. і складає 53,04 млн. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 31,35 млн. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 21,69 млн. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом січня-грудня 2015 року по страхових внесках на суму 17,8 млн.грн. Серед районів найбільше: м. Козятині та Козятинському районі (на 837,7 тис.грн. і залишилась сума боргу 1 225 тис.грн.), Липовецькому (на 637,4 тис.грн. і залишилась сума боргу 187,3 тис.грн.), Вінницькому (на 89,6 тис.грн. і залишилась сума боргу 92,2 тис. грн.), Шаргородському (на 87,9 тис. грн. і залишилась сума боргу 993,6 тис.грн.), м. Вінниця (на 84,4 тис.грн. і залишилась сума боргу 13,11 млн.грн.). В Іллінецькому, Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку року зріс на 3,03 млн.грн. та станом на 01.01.2016 року становить 21,54 млн.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м.Вінниці (+ 3,47 млн.грн.) та станом на 01.01.2016 року становить 11,42 млн. грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+751,1 тис.грн) та становить 1,34 млн.грн., по управлінню в Теплицькому районі (+309 тис.грн) та склав 412,7 тис.грн., по управлінню в м.Ладижин (292,7 тис.грн.) та склав 1,2 млн.грн., по управлінню в м.Хмільник і Хмільницькому районі (+234,2 тис.грн) та склав 678,3 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В 2015 році відмічається тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. В той же час, у Вінницькій області ріст рівня заробітної плати випереджає середньоукраїнський (як номінальної середньомісячної заробітної плати, так і реальної, скоригованої на індекс споживчих цін).
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за 2015 рік складає 20,8% (ріст на 14,8 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2014 року він становив 5,7%. По Україні відповідно приріст складає – 20,5%, і зріс на 14,6 в.п.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за 2015 рік до рівня 2014 року зросла на 585 грн. і становить 3395 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 15 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 9 місце.
Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за 2015 рік в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 13,6 в.п. і складає 81,3% (по Україні скоротився на 13,7 в.п. і склав 79,8%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 3 місце в рейтингу регіонів України.
В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності у 2015 році складає 3,3 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері фінансової та страхової діяльності – 5179,89 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 17,1%, або на 758,12 грн., у 1,5 рази більше середнього рівня по економіці), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1588,64 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 7,8%, або на 114,3 грн., у 2,1 рази менше середнього рівня по економіці).
В розрізі видів діяльності, крім зазначеного найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за 2015 рік досягнуто у працівників, які зайняті у сфері інформації та телекомунікації – 4985,44 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 40,2%, або на 1430,7 грн. і майже у 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3906,26 грн. (зросла на 17,8%, або на 590,6 грн., і на 15% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство – 4278,37 грн. (зросла на 18,2%, або на 657,81 грн., і на 26% перевищує середній рівень по економіці) тощо.
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, де середньомісячна заробітна плата працівників складає 3441,01 грн., приріст рівня оплати праці випереджає середньообласний – зарплата зросла на 30,5%, або на 803,45 грн. і на 9,7 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області, та водночас на 1,4% більше середнього рівня по економіці. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 28,9%, або на 751,06 грн., і складає 3349,06 грн. (на 8,1 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області , але на 1,35% менше її середнього рівня).
В галузі промисловості середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 25,7% (на 4,9 в.п. випереджає ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 848,72 грн. і складає 4145,32 грн. (на 22,1% більше середнього рівня по економіці).
Серед непромислових підприємств наростили рівень оплати праці на підприємствах у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, де середньомісячна заробітна плата за 2015 рік в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 30,9%, або на 747,97 грн., і становить 3167,17 грн. (на 6,7% менше середнього рівня по економіці), сфері будівництва, де середньомісячна заробітна плата зросла на 525,97 грн., або на 21,2%, і склала 3003,1 грн. (на 11,5% менше середнього рівня по економіці), та ін.
Найменший рівень оплати праці мають працівники наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування – на 38% менше середньообласного рівня (складає – 2105,29 грн. і на 25,4% більше 2014 року), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 24,8% менше (складає 2554,59 грн., і зросла на 18,3%), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – відповідно на 24% менше (складає – 2578,8 грн. і зросла на 17,3%) тощо.
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-вересень 2015 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
м. Ладижин – майже в 1,7 рази - 5495 грн. (+26,2% до рівня січня-вересня 2014
року);
м. Козятин – на 26,9% - 4104 грн. (+14,5%);
м. Жмеринка – на 14,4% - 3698 грн. (+11,3%);
м. Вінниця – на 9,2% - 3532 грн. (+18,3%).
та 3 районів:
Гайсинського – на 3,6% - 3349 грн. (+22,5%);
Тростянецького – на 2,7% - 3320 грн. (+19,2%);
Крижопільського - на 0,6% - 3253 грн. (+21,2%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільший її розмір мають наступні райони:
Піщанський – 3237 грн. (+26,3% до рівня січня-вересня 2014 року);
Томашпільський – 3164 грн. (+16,3%);
Іллінецький - 3152 грн. (+19,1%);
Вінницький – 3148 грн. (+21,0%);
Барський – 3002 грн. (+17,5%).

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом січня-вересня 2015 року всі міста обласного значення (найбільше м.Ладижин – на 26,2% і м.Могилів-Подільський – на 24,9%, рівень – 2611 грн.) та всі 27 районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року спостерігається у наступних районах: Піщанському – на 26,3%, Немирівському - на 25,9%, Хмільницькому – на 24,2%, рівень 2909 грн., Гайсинському – на 22,5%, рівень 3349 грн., Жмеринському – на 22,2%)., Шаргородському – на 22,0%, рівень 2710 грн., Крижопільському – на 21,2 %, Вінницькому – на 21,0%, Козятинському – на 19,3% , Тростянецький – на 19,2% , рівень (3320 грн.), Іллінецький – на 19,1% грн., рівень - 3152 грн. тощо.
Барському – на 17,5% (3002 грн.), Томашпільському – на 16,3% (3164 грн.), Мурованокуриловецькому – на 15,9% (2658 грн.), Могилів-Подільському – на 13,5% (2522 грн.), Ямпільському – на 12,9% (2474 грн.), Тульчинському – на 12,9% (2783 грн.), Липовецькому – на 12,5% (2810 грн.) тощо.
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Чечельницького - 2271 грн. (до січня-вересня 2014 року ріст 6,5%, на 29,8% менше середньо обласного рівня), Погребищенського – 2342 грн. (відповідно +10,0%, на 27,6 менше), Літинського - 2438 грн. (+10,0%, на 24,6% менше), Ямпільського - 2474 грн. (+12,9%, на 23,5% менше), Чернівецького – 2514 грн. (+10,1%, на 22,2% менше) тощо.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативної інформації Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 січня 2016 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 42 підприємствах області (включаючи 13 економічно активних, 24 підприємства-банкрути та 5 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 10 075,9 тис.грн. і в порівнянні з початком 2015 року зменшилась на 24,5% або на 3275,6 тис.грн. Протягом грудня 2015 року заборгованість зменшилась на 17,3% або на 2109,0 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 3810,2 тис.грн. або 31% від загальної суми по області і проти 01.01.2015 року зменшилась на 23,9% або на 1195,7 тис.грн. Протягом грудня борг зменшився на 32,3%, або на 1816,2 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2015 року скоротилась на 19,5% або на 1282 тис.грн. та станом на 01.01.2016 року складає 5288,5тис.грн., або 57,1% від загальної суми боргу по області. Протягом грудня борг зменшився на 5,2% або на 292,8 тис.грн.
Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 977,2 тис.грн. або 11,9% від загальної суми боргу по області і по відношенню до 01.01.2015 року скоротилась на 44,9% або на 797,9 тис.грн. Протягом грудня 2015 року борг не змінився.
Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.01.2016 року складає 0,9% фонду оплати праці за грудень 2015 року.
В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (59,5%), будівництва (15,7%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (14,2%) та у сфері операцій з нерухомим майном (3,1%).
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2016 року склала 5993,4 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року скоротилась на 15,9% або на 1134,9 тис.грн. (протягом грудня зменшилась на 20,6%, або на 1558,8 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 2499,2 тис.грн. (41,7 загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2015 року зріс на 877,8 тис.грн. або у 1,5 рази (протягом грудня заборгованість скоротилась на 31,3%, або на 1136,4 тис.грн.). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.01.2016 р. сума боргу з оплати праці становила 2853,6 тис.грн. (47,6% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2015 р. скоротилась на 41,4% або на 2012,7 тис.грн. (протягом грудня зменшилась на 12,9%, або на 422,4 тис.грн.).
На підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2016 року склала 25,9 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року скоротилась на 193,2 тис.грн., або у 8,46 рази (протягом грудня не змінилась). На економічно активних підприємствах борги відсутні. Сума боргу сільськогосподарських підприємств-банкрутів до початку року скоротилась на 173,6 тис.грн., або у 7,7 рази. Борги допущені лише на одному сільськогосподарському підприємстві, яке перебуває у процедурі банкрутства.
У будівництві сума боргу також скоротилась до рівня на початок 2015 року на 18,9% або на 367,9 тис.грн. (протягом грудня сума заборгованості зросла на 1%, або на 15,4 тис.грн.) – всього заборговано 1582,6 тис.грн. заробітної плати . В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 339,6 тис.грн. (21,5% галузі) і до початку 2015 року він скоротився на 399,6 тис.грн. або в 2,2 рази (протягом грудня сума заборгованості зросла на 4,2%, або на 13,7 тис.грн.).
Значно зросли у поточному році борги на підприємствах та установах у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – у 1,7 рази, або 599,3 тис.грн. (борг станом на 01.01.2016 року становить 1426,3 тис.грн), протягом грудня борг зріс на 2%, або 28,2 тис.грн.
На підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності протягом грудня 2015 року борг зменшився в 3,4 рази або на 309,1 тис.грн., проти початку року він скоротився в 15,2 рази, або на 1822 тис.грн. і сума заборгованості на 01.01.2016 року становить 127,9 тис. грн.
Серед невиробничих галузей зменшились у поточному році борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – до рівня на початок року на 11,7% або на 31,6 тис.грн., протягом грудня борг скоротився на 21,6% або на 75,4 тис.грн. (борг станом на 01.01.2016 р. складає 273,6 тис.грн.).
Також зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2015 року підприємства та установи наступних галузей: операції з нерухомим майном - на 20,7%, або на 81,1 тис.грн., протягом грудня сума боргу не змінилась (борг 311,2 тис.грн.), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – в 3,7 рази або на 288,2 тис.грн., протягом грудня борг скоротився майже в 2,8 рази або на 184,8 тис.грн. (сума боргу становить 105,6 тис.грн.) та державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – в 2 рази або на 51,5 тис.грн. (сума боргу становить 49,9 тис.грн., протягом грудня сума боргу не змінилась).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:
Станом на звітну дату відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах 16 районів: Бершадському, Вінницькому, Гайсинському, Іллінецькому, Літинському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському, Тиврівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скоротили заборгованість із заробітної плати до початку 2015 року 6 районів:
- Тульчинський – на 544,9 тис.грн. або в 1,7 рази (залишок 230,4 тис.грн.);
- Калинівський – на 208,9 тис.грн. або на 43,3% (залишок 273,9 тис.грн.);
- Липовецький – на 159 тис.грн. або на 22% (залишок 563,8 тис.грн.);
- Жмеринський – на 90,6 тис.грн. або на 14,8% (залишок 520,5 тис.грн.);
- Козятинський – на 58,9 тис.грн. або на 14,6% (залишок 343,2 тис.грн.);
- Шаргородський – на 11 тис.грн. або на 7,3% (залишок 140 тис.грн.);
та 3 міста обласного значення:
- м.Вінниця – на 288,6 тис.грн. або на 6,5% (залишок 4136,3 тис.грн.);
- м.Козятин – на 310,8 тис. грн. або в 5,1 рази (залишок 70,9 тис. грн.);
- м.Ладижин – на 215,3 тис. грн. або на 9,1% (залишок 2158,3 тис. грн.).
В той же час у 2015 році утворили борги із заробітної плати: Барський – 248,8 тис.грн. (зменшення за грудень на 68,1 тис.грн., або на 21,5%), Чечельницький – 57,3 тис.грн. (зростання за грудень на 6,4 тис.грн., або на 12,6%) райони, тоді як на початок 2015 року борги у них були відсутні.
Наростили борги із заробітної плати протягом 2015 року на підприємствах та установах Тростянецького району – в 2 рази або на 123,4 тис.грн. (борг становить 241,6 тис.грн.) та Крижопільського району – в 8,5 разів або на 112,9 тис.грн. (сума боргу складає 127,9 тис.грн.).
Водночас серед міст обласного значення протягом 2015 року наростили борги перед працівниками підприємства, організації та установи м.Жмеринки - на 322 тис.грн., або в 48 разів.
Не змінилась сума заборгованості протягом 2015 року у Теплицькому (542,0 тис.грн.) районі та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.).
Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.01.2016 року серед районів:
- у Липовецькому - 563,8 тис.грн. (протягом грудня сума заборгованості із заробітної плати не змінилась, питома вага 5,7%),
- у Теплицькому - 542 тис.грн. (протягом грудня сума заборгованості із заробітної плати не змінилась, питома вага 5,4%).
- у Жмеринському – 520,5 тис.грн. (протягом грудня заборгованість не змінилась, питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складає 5,2%),
- у Козятинському – 343,2 тис.грн. (протягом грудня заборгованість не змінилась, питома вага 3,4%).
Серед міст обласного значення – у м.Вінниця борг складає 4136,3 тис.грн. (протягом грудня заборгованість скоротилась на 239,3 тис.грн, або на 5,5%, її питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складає 41,6%), у м.Ладижин — 2158,3 тис.грн. (протягом грудня заборгованість скоротилась на 230,2 тис.грн, або на 9,6%, питома вага 21,7%) та у м.Жмеринка — 328,8 тис.грн. (протягом грудня заборгованість скоротилась на 488,7 тис.грн, або в 2,5 рази, питома вага 3,3%).

Станом на 1 січня 2016 року відсутні борги на економічно активних підприємствах 25 районів, у м. Могилів-Подільському та м. Хмільник (в Теплицькому, Чечельницькому та Шаргородському та у м. Могилів-Подільському взагалі протягом 2015 року була відсутня заборгованість на економічно активних підприємствах).
Всього станом 01.01.2016 року борг на економічно активних підприємствах ще є у Барському та Тростянецькому районах, а також 4 містах обласного значення (м. Вінниця, м.Жмеринка, м.Козятин та м.Ладижин).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.01.2016 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 25,9 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії станом на 01.01.2016 року склав 104,3%, на відповідну дату 2015 року цей показник становив 103,5%. Заборгованість за електроенергію за 2015 рік збільшилась на 1,3 млн.грн. або на 1,5% і станом на 1 січня 2016 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 88,5 млн.грн.
При цьому:
заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 1,3 млн.грн. (в 1,4 раза), борг станом на 01.01.2016 р. становить 1,2 млн.грн.;
заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету зменшилась з початку року на 218 тис.грн. (на 49,3%), борг станом на 01.01.2016 р. становить 224 тис.грн.;
заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2015 року збільшилась на 15,4 млн.грн. (в 3 рази) – борг станом на 01.01.2016 р. становить 23,2 млн. грн..
В усіх районах рівень оплати при нормативних втратах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати склався в наступних районах: Вінницькому (108,8%), Піщанському (106,1%) та Чернівецькому (103,9%).
Розрахунки за природний газ Рівень оплати за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами області станом на 01.01.2016 року склав 87,3%, а загальна заборгованість становить 245,2 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» - 56,4 млн. грн. та перед новоствореним (з липня 2015 року) підприємством ТОВ «Вінницягаз збут» створеним 15 липня 188,8 млн. грн.. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість даних категорій споживачів зросла в 2,5 раз.
Щодо структури розрахунків за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами області станом на 01.01.2016 року перед ТОВ «Вінницягаз збут»:
бюджетними установами та організаціями прокредитовано 4,0 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» прокредитовано 1,2 млн. грн. );
у населенням всього заборговано - 192,8 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборговано 57,6 млн. грн. ) в.т.ч.:
- безпосередньо населення – прокредитовано 425,6 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість 57,6 млн. грн. );
- пільги населенню – 37,6 млн. грн.. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня);
- субсидії населенню – 580,8 млн. грн. (по ПАТ «Вінницягаз» заборгованість відсутня ).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за 2015 рік становить 118,8%, за 2014 рік рівень оплати становив 102,1%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2016 року склався у 5 районах області.
При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Літинському (89,3%), Мурованокуриловецькому (93,7%) та Жмеринському (98,8%) районах. Найвищий рівень оплати в: містах Хмільник (205,7%), Хмільницькому (150,3) та в Томашпільському (148,6%) районі.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за 2015 рік склав - 34 мільярди 346 мільйонів гривень, і зменшився в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 15,3% (по Україні зменшився на 20,7 %).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-жовтень поточного року область займає 13 місце серед регіонів України.
Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2015 року склав – 4488,2 млн. грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню – 1863,1 млн. грн., що становить 41,5 % від загальних обсягів послуг.Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА