АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-липні 2015 року індекс промислового виробництва склав 115,3% до відповідного періоду 2014 року, а виробництво у липні 2015 року становило 160,4% від рівня червня поточного року і збільшилось на 58,7% - у зрівнянні з липнем 2014 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за 7 місяців 2015 року посідає 1 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 80,5%).
У січні-липні 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 12,1%, у переробній промисловості збільшення обсягів становить 12,8% (за рахунок збільшення обсягів у харчовій (8,1%), легкій (8,6%), деревообробній (2,0%), хімічній (0,9%) та фармацевтичній (57,4%) галузях.
Проте у січні-липні поточного року зменшення обсягів виробництва спостерігається у таких галузях як добувна (-2,5%), виробництво будівельної продукції (-7,1%), металевих виробів (-6,6%) та продукції машинобудування (-22,3%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги перевищили рівень січня-липня 2014 року на 27,8%.
За звітний період поточного року вироблено 3473,8 млн.кВт.год електроенергії, що на 45,2% більше рівня попереднього року.

За січень–червень 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 19683,2 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (77,7%) припадає на переробну промисловість, з неї: 62,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,3% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,0% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 19,9% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 62,9% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,6 % –товари проміжного споживання, 1,9% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 20,2% – енергія.
У промисловості 14 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка
(52,2–100,0%) в Калинівському, Жмеринському, Тиврівському, Козятинському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (65,3%) і Барському (62,8%) районах та містах Жмеринка (39,9%) і Могилів-Подільський (26,8%).
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-липні 2015 року започаткували діяльність 4046 новостворених суб’єктів господарювання, що на 29,1% більше порівняно з 2014 роком, із яких 711 - юридичних осіб (на 14,9% більше) та 3335 - фізичних осіб-підприємців (на 32,6% більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 8183 суб’єкти господарювання (243 – юридичні особи та 7940 – фізичних осіб-підприємців), на 15,2% менше порівняно з 2014 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 360, або 50,6% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Немирівському районі – 28, або 3,9%, Вінницькому - 26, або 3,6%, Барському – 23, або 3,2%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,5% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Бершадському районі (3,1%), Барському та Тульчинському районах (3,0%), Немирівському районі (2,6%).
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,6%) та м.Могилів-Подільському (3,0%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 1 півріччі 2015 року становить 596,9 млн.грн., або 27,2% від загальних обсягів надходжень, що на 25,0% більше ніж в аналогічному періоді 2014 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2014 роком зросла на 22,3%, або на 65,4 млн.грн. і становить 359,1 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 27,1%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету в 1 півріччі 2015 року майже на 29,0 млн.грн. більше, ніж у 2014 році, і вони складають 139,2 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-липень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 653,4 млн. грн. (10 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 88,5 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 6,9 % та 4,6 % відповідно.
Індекс будівельної продукції у січні-липні 2015 року порівняно з січнем-липнем 2014 року становив 94,0 % (10 місце серед регіонів України).
За І квартал 2015 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1020,6 млн. грн. капітальних інвестицій (12 місце серед регіонів України).
У порівнянних цінах на 13,6 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (10 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,2 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:- у будівлі та споруди – 36,7 % усіх інвестицій;
- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 59,0 %.Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,8 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 2,1 %.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,8 % капітальних інвестицій, на будівництво власних квартир – 17,7 %.
Кошти державного та місцевих бюджетів – 2,6 %, інші джерела фінансування – 2,8 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 195,2 млн. грн. (19,1 % від загального обсягу), що на 7,0 % більше, ніж у січні-березні 2014 року.
За перше півріччя 2015 року прийнято в експлуатацію 122,0 тис. кв. м загальної площі житла (8 місце серед регіонів України), у тому числі:- у містах – 86.1 тис. кв. м загальної площі (70,6 %);
- у сільській місцевості – 35,9 тис. кв. м (29,4 %).Обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшилися порівняно з відповідним періодом 2014 року на 1,8 % (11 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (49,3%), Вінницькому (20,5%), Калинівському (4,0%) та Гайсинському (2,4 %) районах.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.
Іноземне
інвестування
У січні-червні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2015р. становив 196,4 млн. дол. США., та в розрахунку на одну особу населення складає 122,2 дол.
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 167,9 млн. дол. інвестицій (85,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 28,5 млн. дол. (14,5%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 55,8 млн. дол.,
Австрія – 34,8 млн. дол., Франція – 28,0 млн. дол., Німеччина – 15,5 млн. дол., Польща – 12,9 млн. дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 131,1 млн. дол. (66,7%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т. ч. переробної – 111,1 млн. дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 19,2 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 57,5 млн. дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 26,4 млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,3 млн. дол.
На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 26,3 млн. дол. (13,4% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,4 млн. дол. (7,3%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,9 млн. дол. (3,5%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,8 млн. дол. (4,5%).
Вагому частку (44,5%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці – 87,4 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 22,9 млн. дол. (11,6%), Немирівському –
14,4 млн. дол. (7,3%) та Тульчинському – 9,1 млн. дол. (4,6%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м. Ладижин, м.Козятин та Барський, Липовецький, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 серпня 2015 року 458 установи 42 банків.
Крім того 25 установ 10-ти банків тимчасово призупинили свою діяльність. Також в липні запроваджена тимчасова адміністрація в ПАТ «Банк Національний кредит» та ПАТ «Радикал Банк» а також розпочата процедура ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь».
В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився на 78,7%, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень-липень 2015 року залучено депозитів на загальну суму 18,98 млрд. грн., що на 9,1 млрд.грн. або на 92,3% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 67,3% або 12776,6 млн.грн. (за січень-липень 2014 року відповідно – 72,4% та 7146,8 млн.грн., ).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 82,9% або 15,7 млрд.грн. (за січень – липень 2014 року – 83,1% та 8,2 млрд.грн., відповідно). Слід зазначити, що майже в 2 рази збільшення суми залучених строкових коштів обумовлене, в основному, скороченням строків їх залучення. Так, частка короткострокових депозитів, залучених з початку поточного року на строк до 1 року, в загальній сумі строкових вкладів склала 88,4%, в тому числі 59,2% - депозити, залучені до 1 місяця (за аналогічний період минулого року – 65,7% та 37,6%, відповідно).

Більшу частину (61,4%) в загальній сумі залучених строкових депозитів становили кошти суб’єктів господарювання, сума яких склала 9464,0 млн.грн., з них 8,24 млрд.грн. – депозити, залучені до 1 місяця.
Середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у січні – липні 2015 року, становила 14,8% річних (у січні – липні 2014 року – 15,0 % річних).
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у січні-липні 2015 року у національній валюті складала 21,5% річних, в іноземній – 9,3% річних (у січні-липні 2014 року – 19,7% річних та 8,8% річних, відповідно).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 524,9 млн.грн. або на 6,6% і станом на 01.08.2015 року становив 7,38 млрд.грн., що на 315,5 млн.грн. менше в порівнянні із залишком станом на 01.07.2015 року.
Станом на 01.08.2015 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,97 млрд.грн., що на 627,1 млн.грн. або на 9,5% менше в порівнянні з рівнем станом на 01.08.2014 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 80,9%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.08.2015 року становили 3,94 млрд.грн., або 53,5% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.08.2014 року вони зменшились на 1018,1 млн.грн. або на 20,5%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 527,4 млн.грн. або на 18,1% і склала на звітну дату близько 3,54 млрд.грн. ( у доларовому еквіваленті зменшилась на 32,0%).
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.08.2015 року складали 1,97 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з відповідною датою 2014 року збільшились на 159,2 млн.грн. або на 18,7% і на звітну дату складали 1011,4 млн.грн. що на 65,9 млн.грн. менше в порівнянні з даними на 01.07.2015 року.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-липень 2015 року видано кредитів на загальну суму 2758,1 млн.грн., що на 495,0 млн.грн. або на 15,2% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 95,5% або 2634,9 млн.грн., а середня вартість - 25,9% річних. В іноземній валюті було видано 123,2 млн. грн. під 11,3% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт” (1284,1 млн.грн.), в загальній сумі виданих кредитів становила 46,6%.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-липень 2015 року, складали 2336,6 млн.грн., що на 291,4 млн.грн., або на 11,1% менше видачі за січень-липень 2014 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 551,2 млн.грн., в тому числі 267,0 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання (за січень-липень 2014 року відповідно - 867,8 млн. грн., в тому числі 486,6 млн.грн. ).
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2015 року надано кредитів на загальну суму 397,6 млн.грн. (на 23,5 млн.грн. або на 6,3% більше відповідного періоду 2014 року), з них сільгоспвиробникам – 186,2 млн. грн. (відповідно на 70,1 млн. грн. або на 27,3% менше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.08.2015 року склала 926,1 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 65,2 млн. грн., пролонгована – 23,5 млн. грн.
Кредити, надані фізичним особам за січень-липень 2015 року, склали 421,4 млн.грн., що на 66,7 млн. грн. або на 13,7% менше видачі за відповідний період 2014 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшилися на 529,3 млн.грн. або на 9,5% і станом на 01.08.2015 року становив 5,05 млрд.грн., що на 302,8 млн.грн. менше в порівнянні з даними на 01.07.2015 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік зменшились на 50,0 млн.грн. або 2,5% (у доларовому еквіваленті зменшились на 45,4%) і на звітну дату складали 1,95 млрд.грн., що становить 38,6% всіх кредитних вкладень (станом на 01.08.2014 року складали - 35,3%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшились на 479,3 млн.грн. або на 13,4% і їх сума станом на 01.08.2015 склала 3,10 млрд.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 02 березня 2015 року №154 з 04 березня 2015 року встановлена облікова ставка в розмірі 30 % річних .
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-липень 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-липень 2015 року склали майже 22,66 млрд.грн., що на 1785 млн.грн., або на 9% перевищує показники січня-червня 2014 року.
В розрізі статей надходження готівки склали: торговельна виручка 9,36 млрд.грн. (на 1025 млн.грн. або на 12% більше, ніж за січень-липень 2014 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1890 млн.грн. (відповідно на 1349 млн.грн., або на 42% менше); від продажу іноземної валюти – 168 млн.грн. (на 885 млн.грн. або у 6,3 рази менше); від усіх видів платних послуг – 1660 млн.грн. (відповідно на 177 млн.грн. або на 12% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 41% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень збільшилась на 1 відсотковий пункт в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Загальні обсяги готівки, яка була видана з кас банків області за січень-липень 2015 року, склали майже 22,99 млрд.грн. і в порівнянні з рівнем січня-липня 2014 року збільшились на 1510 млн.грн. або на 7,0%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 13,92 млрд.грн. і зросла до рівня січня-липня 2014 року на 20%, або на 2313 млн. грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 2,54 млрд.грн. (на 1178 млн.грн. , або на 32% менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 2,67 млрд.грн. (на 112 млн.грн., або на 4% менше),
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 724 млн.грн. (на 46 млн.грн., або на 7% більше),
- на видачу кредитів готівкою – 9 млн.грн. (на 17 млн.грн., або майже у 3 рази менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-липень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року 2014 року зросли на 866 млн.грн. або на 42% і склали 2,93 млрд.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 782 млн.грн. або 20% і склали 4,63 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 1465 млн.грн., що на 432 млн.грн. або на 42% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 219 млн.грн. або на 28% і склали суму 1006 млн.грн.
За січень-липень 2015 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 334 млн.грн., що на 276 млн.грн. або 45% менше ніж за січень-липень 2014 року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, як в цілому по Україні, так і в області, значна кількість суб’єктів господарської діяльності спрацювали за 1 квартал поточного року неефективно.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень - березень 2015 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства) становить майже 368,0 млн.грн. збитку, проте в порівнянні із негативним фінансовим результатом відповідного періоду 2014 року він скоротився на 67,5 млн.грн., або на 15,6%.
Незважаючи на те, що загальний фінансовий результат по області негативний, 57,8% ( на 0,2 в.п. менше ) підприємств спрацювали прибутково на суму більше 811,1 млн.грн., а сума отриманого ними прибутку збільшилась більше ніж у 2,6 рази.
Найсуттєвіший вплив на формування сальдового фінансового результату області мала діяльність підприємств промисловості, транспорту, складських господарств, поштової та кур’єрської діяльності, оптової та роздрібної торгівлі тощо.
Хоча в цілому підприємствами промисловості отримано негативний фінансовий результат, прибутково спрацювали 52,4% промислових підприємств, їх прибутки зросли у майже у 2,6 рази і склали близько 589 млн.грн. (72,6% загальної суми прибутків прибуткових підприємств в цілому по області).
В тому числі 58,1% підприємств переробної промисловості спрацювали із прибутковим фінансовим результатом, обсяг якого у 2,8 рази більший досягнутого рівня у відповідному періоді 2014 року і становить майже 429,3 млн.грн. прибутку, і його питома вага у структурі загальної суми прибутків промисловості складає 72,9%.
Серед підприємств переробної промисловості за січень-березень 2015 року в цілому прибутково спрацювали підприємства таких видів діяльності:
- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 105,7 млн.грн. прибутку, тоді як за відповідний період 2014 року фінансовий результат становив 87 млн.грн. збитку Прибутково спрацювали 61,2% підприємств (частка зросла на 2,0 в.п.) і сума їхприбутку (341,2 млн.грн.) зросла у 4,0 рази;
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає майже 12,3 млн.грн. прибутку, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року він зріс близько в 7,1 рази або на 10,5 млн.грн., водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 16,4 в.п. і склала 80,0%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась майже у 6,1 рази і становить 12,4 млн.грн.;
- машинобудування - фінансовий результат склав майже 11,1 млн.грн. прибутку, обсяг якого в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зріс у 3,0 рази або на 7,4 млн.грн., частка прибуткових підприємств становить 54,2% (скоротилась на 11,2 в.п.), а обсяг їх прибутку зріс більше ніж у 2,2 рази і складає 20,7 млн.грн.;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 6,6 млн.грн. прибутку, який і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився у 5,2 рази, або на 27,4 млн.грн., на 7,1 в.п. зросла частка прибуткових підприємств і складає 57,1%, а сума отриманого ними прибутку скоротилась на 30,9% і склала майже 27,5 млн.грн.;
Значно покращили протягом січня-березня 2015 року ефективність господарської діяльності підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - за січень-березень 2015 року ними в цілому отримано більше 85,0 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем відповідного періоду 2014 року майже в 1,7 рази, або на 34,7 млн.грн., 50,0% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (скорочення на 5,6 в.п.), обсяг їх прибутків зріс в 1,9 рази і склав 127,6 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності на покращання фінансового результату до оподаткування значно вплинула прибуткова в цілому діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, сальдовий фінансовий результат за 1 квартал 2015 року яких склав 71,9 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року було отримано майже 14,5 млн.грн. збитку, 69,0% (+8 в.п.) підприємств спрацювали прибутково і сума їх прибутків (близько 14,3 млн.грн.) зросла майже у 4 рази;
Також спрацювали прибутково підприємства наступних видів діяльності:
- сільське, лісове та рибне господарство - отримано 8,9 млн.грн. прибутку (зріс в рівнем відповідного періоду 2014 року у 4,7 рази, або більше ніж на 7,0 млн.грн.); сума прибутку підприємств, які одержали прибуток, зросла більше ніж у 4,6 рази і становить майже 8,9 млн.грн. (1,1% загальної суми прибутків прибуткових підприємств в цілому по області).
- будівництво (1,9 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді 2014 року зазначеними підприємствами було отримано негативний фінансовий результат на суму 159,4 млн.грн. збитку, 43,3% прибуткових підприємств, сума прибутків зросла у 3,45 рази і складає майже 27 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації (11,7 млн. грн. прибутку, які зросли у 1,9 рази або на 5,7 млн.грн., 66,7% прибуткових підприємств отримали 13 млн.грн прибутку, які зросли у 2,1 рази);
- професійна, наукова та технічна діяльність (2,9 млн. грн. прибутку (ріст у 2,2 рази, або на 1,6 млн.грн.), 85,7% (+30,1 в.п.) підприємств прибуткові).

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За січень - березень 2015 року в порівнянні із відповідним періодом 2014 року на 0,2 відсоткові пункти зросла питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 42,2%.
Сума збитків збиткових підприємств складає 1179,1 млн.грн., що майже в 1,6 рази більше відповідного періоду 2014 року.
Проблемні питання Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств галузі у загальній сумі збитків в цілому по області - майже 69,3%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (майже 21,6%) будівництва (відповідно – 2,1%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (майже 6,0%), та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (майже 0,5%).
Значний вплив на результати діяльності економіки області у 1 кварталі поточного року має збиткова в цілому діяльність підприємств промисловості, які отримали сальдовий фінансовий результат у сумі 227,9 млн.грн., проте їх обсяг в порівнянні із відповідним періодом 2014 року скоротився на 14,9%, або на 39,8 млн.грн. (питома вага збиткових підприємств зросла на 1 в.п. і склала 47,6%).
В тому числі підприємства переробної промисловості спрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 233,1 млн. грн., який скоротився на 16,1%, або на 44,6 млн.грн. Частка збитково працюючих підприємств склала 41,9% і скоротилась на 0,8 в.п., і обсяг їх збитків зріс у 1,5 рази (склав 662,4 млн.грн.), їх питома вага у структурі загальної суми збитків промисловості складає 81,1%.
Серед промислових підприємств, найбільшу суму збиткового сальдового фінансового результату до оподаткування отримали підприємства, які виготовляють вироби з деревини, паперу та поліграфічної діяльності – в цілому отримано більше 265,9 млн. грн. збитку, їх сума зросла у 1,6 рази (збитково спрацювали 42,9% (+14,3 в.п.) підприємств, їх збитки зросли у 1,6 рази і склали 272,3 млн.грн. а їх частка у загальній сумі збитку збиткових підприємств в цілому по області – 33,3%).
Також в цілому за звітний період 2015 року збитково спрацювали промислові підприємства наступних видів діяльності:
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів, якими отримано більше 74,0 млн.грн. збитку, що зросли у 2,15 рази; кількість збиткових підприємств скоротилась на 11,9 відсоткових пункти і становить 71,4%, сума їх збитків зросла у 2,4 рази і вони склали майже 106,0 млн.грн.;
- металургійне виробництво, виробництвом готових металевих виробів, крім машин і устаткування:
- отримано 44,3 млн.грн. збитку, які зросли у 4,9 рази; збитково спрацювали 53,8% підприємств (+8,3 в.п.), сума їх збитків зросла майже в 3,0 рази і склала 55,6 млн.грн.;
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції:
- отримано 10,8 млн.грн. збитку, які скоротились на 30,0%; збитково спрацювали 50,0% підприємств (-2,4 в.п.), сума їх збитків зросла на 15,8% і склала 19,6 млн.грн.;
- виробництво меблів, іншої продукції ремонт і монтаж машин і устаткування – спрацювали із збитком на суму майже 1,1 млн.грн., які скоротились на 34,9%, або на 583,9 тис.грн., частка збиткових підприємств зменшилась на 33,3 в.п.і склала 16,7%, сума їх збитків скоротилась на 5,3% і склала 2,1 млн.грн.
- водопостачання, каналізація, поводження з відходами, у січні-березні 2015 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 5,7 млн.грн., які зросли на 1,5%. В той же час, частка збиткових підприємств зросла на 17,9 в.п. і склала 86,7%, а збитки збиткових даних промислових підприємств скоротились на 12,0% і становлять майже 5,9 млн.грн.

Серед непромислових видів економічної діяльності найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, які спрацювали із збитковим сальдовим фінансовим результатом на суму 231,5 млн. грн., які зросли у 30,6 рази, або на суму 223,9 млн.грн. Збиток отримали 46,9% підприємств (їх питома вага зросла на 0,5 в.п.), а сума збитку збиткових підприємств зросла у майже 11,2 рази (255,4 млн.грн. збитку).
Також збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються операціями із нерухомим майном (їх сума становила майже 3,0 млн.грн., тоді як у відповідному періоді 2014 року підприємства спрацювали із прибутком на 363,4 тис.грн.; 33,3% підприємств спрацювали неефективно, їх частка зросла на 4,7 в.п.), охороною здоров’я та наданням соціальної допомоги (їх сума становила майже 2,3 млн.грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2014 року підприємства спрацювали із прибутком на 566,0 тис.грн.; частка збиткових підприємств скоротилась на 4,7 в.п., становить 28,6%, а сума їх збитків зросла у 4,7 рази, і склала майже 2,9 млн.грн.). та тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 0,8 млн.грн. і скоротився на 5,6%; частка збиткових підприємств зросла на 10,0 в.п., становить 60,0%).

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2015 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2015 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 24.02.2015року №01.01-11/1030.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-липень 2015 року в порівнянні з січнем-липнем 2014 року на 26,9%, або на 924,3 млн.грн. і становлять 4363,9 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 2403,5 млн.грн., їх обсяг зріс на 36,2%, або на 639,0 млн. грн.
В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-липня 2015 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 3169,8 млн.грн. податкових платежів, що на 903,8 млн.грн., або в 1,4 рази більше, ніж в січні-липні 2014 року.
В тому числі до Державного бюджету зібрано на 1588,3 млн.грн., або в 1,8 рази більше аналогічного періоду минулого року – 682,3 млн.грн.
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зросла на 3,3 відсоткових пункти і складає 40,0% (збір податків і зборів відповідно 50,1% та на 10,1 в.п. більше).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (574,6 млн.грн., ріст до відповідного періоду 2014 року у 4,8 рази), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-липень 2015 року склали майже 2595,2 млн.грн. (зросли на 447,7 млн.грн., або на 20,8%), а до Державного бюджету - відповідно 1013,7 млн.грн. (на 226,2 млн.грн., або на 28,7% більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 7 місяців 2015 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 45,1% (його сума становила 1171,2 млн.грн.), акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 13,6% (352,3 млн. грн.), податок на прибуток – 9,6% (250,7 млн.грн.), плата за землю – 9,2% (238,6 млн.грн.), єдиний податок – 7,8% (майже 202,0 млн.грн.), екологічний податок – 3,2% (82,9 млн.грн.), військовий збір - 4,8% (123,9 млн.грн.) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання в роздрібній торгівлі підакцизних товарів – 4,8% (123,9 млн.грн.).
Протягом поточного року забезпечено приріст надходжень: по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – у 2,9 рази (+231,3 млн.грн.), по єдиному податку від суб’єктів малого підприємництва – майже в 1,5 разів (+65,3 млн.грн.), по податку з доходів фізичних осіб - на 21,9% (+210,1 млн.грн.), по частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету – на 34,4% (+1,6 млн.грн.), по екологічному податку – у 10,2 рази (+74,8 млн.грн.), по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – на 32,4% (+3,5 млн.грн.), по платі за землю – на 27,2% (+51,0 млн.грн.), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – у 19,7 рази (на 9,0 млн.грн.), по податку на прибуток – на 0,8% (+2,1 млн. грн.) тощо.
Поряд з цим, не вдалося досягнути обсягу надходжень рівня січня-липня 2015 року по податку на додану вартість (сальдо) – скорочення на 12,0% (- 348,7 млн.грн.), по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства – у 4,3 рази менше (-6,4 млн.грн.).
Найбільші суми надходжень до бюджетів усіх рівнів сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-липня 2015 року до Зведеного бюджету від них зібрано 1113,3 млн.грн. або 35,1% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 793,8 млн.грн. (50,0% від загального збору податків по області).
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в зборі платежів до зведеного бюджету складає 54,3% (сплачено 604,5 млн.грн.), до державного бюджету – 63,1% (сплачено 500,9 млн.грн.). Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так підприємствами, що займаються виробництвом дистильованих алкогольних напоїв у січні – липні 2015 року сплачено до Зведеного бюджету 366,2 млн.грн. (60,6% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 359,6 млн.грн. (71,8% від загальних надходжень по харчовій галузі). Від виробників молочних продуктів та морозива до Зведеного бюджету надійшло 64,6 млн.грн. (10,7% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 42,6 млн.грн. (8,5% від загальних надходжень по харчовій галузі).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води протягом січня-липня 2015 року сплачено до Зведеного бюджету 265,0 млн.грн., що складає 23,8% від податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до Державного бюджету від цих платників склали 143,5 млн.грн., що становить 18,1% надходжень від підприємств промисловості.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею становить 11,0% (сплачено 349,4 млн.грн.), сільським господарством – 10,2% (сплачено 324,1 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,3% (сплачено 169,3 млн.грн.), будівництвом – 2,8% (сплачено 87,4 млн.грн.).
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.08.15 р. податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає в сумі 510,9 млн.грн, в т.ч. борг з платежів до Державного бюджету становить 393,1 млн.грн. або 76,9%.
З початку 2015 року податкова заборгованість по області скоротилася на 20,5 млн.грн. або на 3,9%. Зокрема, податковий борг по податку на прибуток зменшився на 9,7 млн.грн., ПДФО - на 4,1 млн.грн., ПДВ - на 13,3 млн.грн.
Виконання показників бюджету області Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 7 місяців 2015 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1960,4 млн. грн., що становить 71,6% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2739,3 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 285,3 млн.грн., або на 17,0%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1615,3 млн.грн., що становить 65,4% плану на рік, затвердженого місцевими радами (заплановано 2470,5 млн.грн.) та 114,9% до планових показників на 7 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1405,5 млн.грн.). У тому числі у липні надійшло 236,6 млн.грн. (у червні – 240,3 млн.грн.), що становить 9,6% плану на рік та 89,7% плану на липень.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 410,6 млн.грн., або на 34,1% а у співставних умовах – збільшились на 429,8 млн.грн., або на 36,3%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів у співставних умовах по бюджетах: Вінницького району – на 77,4%, Козятинського району – на 63,1%, Оратівського району – на 61,0%, Погребищенського району – на 58,6%, Тульчинського – на 58,4%.
Найменший приріст надходжень по бюджетах: Іллінецького району - збільшення лише на 1,3%, м.Жмеринки – на 19,2%, м.Ладижина – на 21,5%, м.Козятина – на 21,7%, обласному бюджету – на 23,6%.
Доходну частину бюджету до плану на 7 місяців виконано по всіх 34-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного).
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Вінницького району – 85,5% плану на рік, Тульчинського району – 79,4%, Піщанського району – 73,6%, Погребищенського району – 73,1%, Жмеринського району – 72,3%%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: обласному бюджету – на 59,0% плану на рік, Томашпільського району – 60,1%, Чернівецького району – 62,2%, Іллінецького району – 62,3%, м. Могилів - Подільського – 63,3%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 7 місяців 2015 року 700 рад, або 99,9% загальної кількості рад (за 7 місяців 2014 року – 630 рад). Не виконано лише 1 бюджет.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 26 районах, не забезпечено – у 1 районі, а саме, у Літинському районі не виконано 1 бюджет.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 161,5 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 7 місяців та 3656,1 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 99,9% до плану на 7 місяців (недоотримано 5,2 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2014 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 843,1 млн.грн., або на 28,1%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 5455,1 млн.грн., або 59,6% до уточненого плану на рік (план 9157,9 млн.грн.) та 103,9% до уточненого плану на 7 місяців (план 5250,4 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1253,6 млн.грн., або на 29,8%.
За 7 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 5526,8 млн.грн., що становить 55,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10028,2 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 903,9 млн.грн., або на 19,6%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 381,8 млн.грн., що становить 45,6% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 837,0 млн.грн.), що більше проти 7-ми місяців минулого року на 97,6 млн.грн., або на 34,4%.
За січень-липень 2015 року проведено 4885,8 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 55,6% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8784,9 млн.грн.) та 94,2% до планових показників на 7 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 5187,7 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2014 року збільшились на 724,4 млн.грн., або на 17,4%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 7 місяців 2015 року на зазначені цілі використано 4416,6 млн.грн. - це 90,4% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1724,9 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 226,9 млн.грн., або на 15,1%), на охорону здоров’я – 1016,9 млн.грн. (збільшення проти 7 місяців 2014 року на 132,1 млн.грн., або на 14,9%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1421,2 млн.грн. (збільшилися на 167,5 млн.грн., або на 13,4%), на культуру – 174,4 млн.грн. (збільшення на 18,5 млн.грн., або на 11,9%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.08.2015 р. на обліку в органах ДФС області перебуває 115,4 тис. платників єдиного соціального внеску (29201 юридичних та 86227 фізичних осіб). В порівнянні з 01.01.2015 р. їх кількість зменшилась на 691 осіб платників, або на 0,6%.
Протягом січня-липня 2015 року надійшло 2853,7 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 281,5 млн.грн. (+10,9%) більше від надходжень січня-червня минулого року.
Борг з єдиного соціального внеску станом на 01.08.2015 р. становить 92,3 млн.грн., в тому числі: юридичні особи – 56,7 млн.грн., фізичні особи – 35,6 млн.грн.
З початку року зазначений борг збільшився на 9,2 млн.грн. або на 11,0% (по юридичних особах – на 3,2 млн.грн., або на 5,9%, по фізичних особах – на 5,9 млн.грн., або на 19,8%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
Згідно із оперативними даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За 7 місяців 2015 року за оперативними даними до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 5014,8 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження зросли на 3,5%, або на 145,0 млн.грн. Із них власні надходження становлять 2571,7 млн. грн. (в т.ч. за даними Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області частина суми єдиного соціального внеску – 2541,9 млн.грн.) і в порівнянні з січнем-липнем 2014 року зросли на 12,9% або на 293,8 млн.грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.08.2015 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 51,1% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 4,6 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-липень 2015 року, за оперативними даними, склали більше 5033,6 млн.грн. і в порівнянні з січнем-липнем 2014 року зросли майже на 2,6% або на 107,8 млн. грн.
Станом на 01.08.2015 в області фактично отримують пенсії 477430 осіб.
На 01.07.2015 року середній розмір пенсії становив 1355 грн. 94 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2014 року на 2,38% або на 31 грн. 53 коп. (становив 1324 грн. 41 коп.).
В управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян у Вінницькій області, станом на 01.08.2015, фактично отримують пенсії 20910 осіб.
Станом на 01.07.2015 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2464 грн. 00 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2014 року (2335 грн. 62 коп.) на 5,45%, або на 127 грн. 38 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.08.2015 року в порівнянні із 01.01.2015 року зросла на 4,3 млн.грн. і складає 56078,4 тис.грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 32145,3 тис.грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 23933,1 тис.грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом січня-липня 2015 року по страхових внесках на суму 986,3 тис.грн. Серед районів найбільше: Липовецький (на 634,9 тис.грн. і залишилась сума боргу 189,8 тис.грн.), Вінницький (на 86,4 тис.грн. і залишилась сума боргу 95,4 тис.грн.), м.Вінниця (на 125,1 тис.грн. і залишилась сума боргу 13071,9 тис.грн.), Калинівський (на 50,4 тис.грн. і залишилась сума боргу 1374,4 тис.грн.). В Іллінецькому, Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку року зріс на 5,2 млн.грн. та станом на 01.08.2015 року становить 23737,8 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м.Вінниці (+3846,9 тис.грн.) та станом на 01.08.2015 року становить 11791,4 тис.грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+506,9 тис.грн) та становить 1094,2 тис.грн., по управлінню в Теплицькому районі (+171,5 тис.грн) та склав 275,2 тис.грн., по управлінню в м. Ладижині (+170,9 тис.грн) та склав 1082,3 тис.грн., по управлінню в м. Хмільнику та Хмільницькому районі (+101,6 тис.грн) та склав 545,7 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. В той же час, у Вінницькій області ріст рівня заробітної плати випереджає середньоукраїнський.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2015 року складає 16,3% (ріст на 11,4 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2014 року він становив 4,9% (по Україні відповідно зріс на 9,6 в.п. і складає 14,9%). Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2015 року до рівня січня-червня 2014 року зросла на 435,65 грн. і становить 3108,67 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 14 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 10 місце.
Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за січень-червень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 22,2 в.п. і складає 78% (по Україні скоротився на 23,5% і склав 76,1%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 3 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у червні 2015 року склала 3500,45 грн. і майже у 2,9 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої за січень-червень 2015 року між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності складає майже 3,3 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері інформації та телекомунікацій – майже 4,9 тис. грн., найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1,5 тис. грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-червень 2015 року досягнуто у працівників, які зайняті у сфері інформації та телекомунікації – 4866,01 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс майже в 1,5 рази або на 1569,10 грн. і майже в 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі фінансової та страхової діяльності - 4856,04 грн. (відповідно +13,9%, або на 592,73 грн., майже у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3477,40 грн. (зросла на 8,5%, або на 271,19 грн., і на 11,9% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство – 3806,22 грн. (зросла на 9,0%, або на 314,47 грн., і на 22,4% перевищує середній рівень по економіці); у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 3376,98 грн. (ріст до відповідного періоду на 3,5%, або на 115,46 грн., на 8,6% більше середнього рівня по економіці області).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство темпи росту середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2015 року на 18,7 в.п. випереджають ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області – заплата зросла на 35,0%, або на 836,02 грн., і складає 3226,98 грн. (на 3,8% більше середнього рівня по економіці), в тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 34,7% (приріст рівня середньомісячної заробітної плати на 18,4 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 816,95 грн., і складає 3168,02 грн. (на 1,9% випереджає середній рівень по економіці області).
В галузі промисловості по області середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 23,1%, або на 720,02 грн. і складає 3831,72 грн. ( на 23,3% більше середнього рівня по економіці).
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 3,2: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2015 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 7503,19 грн. (+13,0%, або на 863,6 грн., у 2,4 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань – 2341,01 грн. (+31,1%, або на 554,78 грн., проте на 24,7% менше середнього рівня по економіці).
Зокрема найбільший серед промислових підприємств рівень зарплати на підприємствах: з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4537,46 грн. (ріст на 10,1%, або на 416,59 грн., на 46,0% перевищує середній рівень по економіці), по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів переробної промисловості середньомісячна зарплата склала – 4321,19 грн. (+28,8%, або на 967,53 грн., на 39,0% перевищує середній рівень по економіці), по виробництву хімічних речовин і хімічної продукції – 4123,79 грн. (ріст на 21,7%, або на 736,30 грн., на 32,7% перевищує середній рівень по економіці), які зайняті металургійним виробництвом, виробництвом готових металевих виробів, крім машин і устаткування - 3823,25 грн. (зарплата зросла на 972,86 грн., або на 34,1% і на 23,0% більше середнього рівня по економіці області), по виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 3560,39 грн. (ріст в 1,7 рази, або на 1473,07 грн., на 14,5% перевищує середній рівень по економіці), по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 3408,14 грн. (ріст на 10,7%, або на 330,49 грн., на 9,6% перевищує середній рівень по економіці), у зайнятих на виробництві меблів, іншої продукції, ремонтом і монтажем машин і устаткування – 3503,79 грн. (ріст на 20,6%, або на 537,74 грн., на 12,7% перевищує середній рівень по економіці) тощо.
Водночас, у поточному році проти рівня січня-червня 2014 року скоротилась середньомісячна заробітна плата у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 160,59 грн., або на 5,3% менше, і складає 2844,17 грн. (на 8,5% менше середнього рівня по економіці області).
Серед непромислових підприємств наростили оплату праці на підприємствах у будівництві, де середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 663,83 грн., або на 33,2%, і склала 2662,45 грн. (на 14,4% менше середнього рівня по економіці) і оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, де середньомісячна заробітна плата зросла на 24,2%, або на 555,44 грн., і становить 2854,82 грн. ( на 8,2% менше середнього рівня по економіці).
В решті галузей, зарплата також менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування – на 35,80% менше середньообласного рівня (складає – 1996,05 грн. і на 20,1% більше січня-червня 2014 року), у мистецтві, спорті, розваг та відпочинку - на 27,6% менше (складає 2250,84 грн., відповідно + 12,1%), в тому числі у сфері творчості та розваг - на 36,5% менше (складає 1975,11 грн., відповідно на 5,6% більше), які зайняті операціями з нерухомим майном – на 20,9% менше (складає 2459,29 грн., відповідно на 13,7% більше), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги - на 25,1% менше (складає 2327,68 грн., відповідно на 10,4% більше), у освіті - на 12,8% менше (складає 2710,91 грн., відповідно ріст на 9,1% ) тощо.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-червень 2015 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
м. Ладижин – майже в 1,8 рази - 5490 грн. (+25,3% до рівня січня-березня 2014
року);
м. Козятин – на 22,3% - 3803 грн. (+9,5%);
м. Жмеринка – на 9,4% - 3401 грн. (+5,6%);
м. Вінниця – на 9,6% - 3407 грн. (+16,6%).
та 3 районів:
Тростянецького – на 6,4% - 3309 грн. (+30%);
Гайсинського – на 1,8% - 3165 грн. (+20%);
Піщанського - на 0,5% - 3126 грн. (+25,6%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільший її розмір мають наступні райони:
Крижопільський – 3050 грн. (+19,7% до рівня січня-червня 2014 року);
Томашпільський – 3019 грн. (+14,6%);
Вінницький - 3014 грн. (+19,9%);
Іллінецький – 2996 грн. (+16,1%);
Немирівський – 2927 грн. (+29%).

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом січня-червня 2015 року всі міста обласного значення (найбільше м.Ладижин – на 25,3% і м.Могилів-Подільський – на 22,5%, рівень – 2505 грн.) та всі 27 районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року спостерігається у наступних районах: Тростянецькому – на 30%, Немирівському - на 29%, Хмільницькому – на 26,7%, рівень 2780 грн., Жмеринському – на 26,5%, рівень 2719 грн., Піщанський – на 25,6%)., Тиврівському – на 21,1%, рівень 2849 грн., Гайсинському – на 20 %, Вінницькому – на 19,9%, Крижопільському – на 19,7% , Козятинському – на 19,5% , рівень 2699 грн.), Липовецькому – на 18,8% грн., рівень - 2722 грн. тощо.
Хмільницькому – на 20,5% (2490 грн.), Жмеринському – на 19,8% (2393 грн.), Мурованокуриловецькому – на 16,3% (2462 грн.), Вінницькому – на 15,6% (2792 грн.), Шаргородському – на 14,9% (2370 грн.), Немирівському – на 14,8% (2533 грн.), Іллінецькому – на 14,1% (2875 грн.) тощо. та
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського - 2192 грн. (до січня-червня 2014 року ріст 5,7%, на 29,9% менше середньо обласного рівня), Чечельницького – 2196 грн. (відповідно +5,1%, на 29,4 менше), Ямпільського - 2360 грн. (+9,2%, на 24,1% менше), Літинського 2402 грн. (+10,2%, на 22,7% менше), Оратівського (+10,1%, на 22% менше) тощо.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативної інформації Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 серпня 2015 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 58 підприємств області (включаючи 32 економічно активних, 19 підприємств-банкрутів та 7 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 14983,7 тис.грн. і в порівнянні з початком 2015 року зросла на 12,2% або на 1632,2 тис.грн. Протягом липня місяця заборгованість зросла на 5,8% або на 821,6 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 9227,1 тис.грн. або 61,6% від загальної суми по області і проти 01.01.2015 року зросла в 1,8 рази або на 4221,2 тис.грн. Протягом липня борг зріс на 0,3%, або на 29,6 тис.грн.
На державних економічно активних підприємствах області заборгованість із заробітної плати відсутня.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2015 року скоротилась на 38,3% або на 2513,7 тис.грн. та станом на 01.08.2015 року складає 4056,8 тис.грн., або 27,1% від загальної суми боргу по області. Протягом липня місяця борг зріс на 24,3% або на 792,0 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) скоротили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2015 року на 4,2% або на 75,3 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1699,8 тис.грн. або 11,3% від загальної суми боргу по області. Протягом липня сума боргу не змінилась.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.07.2015 року складає 1,4% фонду оплати праці за червень 2015 року.
Станом на 01.07.2015 року не виплачено заробітну плату 2565 працівникам економічно активних підприємств (0,9% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 535 осіб, або на 26,3% більше ніж станом на 01.01.2015 р. (кількість таких осіб складала 2030). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 3586 грн., що складає 102,4% середньої заробітної плати за червень.

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (56,6%), будівництва (14,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12,9%) та професійна, наукова та технічна діяльність (8,6%).
Значно наростили борги із оплати праці на промислових підприємствах області: заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2015 року склала 8012,9 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року зросла на 12,4% або на 884,6 тис.грн. (протягом червня скоротилась в 1,9 рази або на 7473,0 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 4648,9 тис.грн. (58,0% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2015 року зріс на 3027,5 тис.грн. або майже у 2,9 рази (протягом червня заборгованість скоротилась в 2,6 рази, або на 7481,6 тис.грн., що в основному пов’язано із зупиненням на одному промисловому підприємстві процедури банкрутства і обліком його в економічно активних підприємствах). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.07.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 2723,4 тис.грн. (34,0% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2015 р. скоротилась майже у 1,8 рази або на 2142,9 тис.грн. (протягом червня зросла на 0,3%, або на 8,6 тис.грн.).
На підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності протягом червня 2015 року борг зріс на 59,4 тис.грн. або на 3,4%, проте проти початку року він скоротився на 6,3%, або на 123,8 тис.грн. і сума заборгованості на 01.07.2015 року становить 1826,1 тис. грн.
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах професійної, наукової та технічної діяльності – більше ніжна 47,0%, або 389,1 тис.грн., (борг 1216,1 тис.грн, питома вага 8,6%), протягом червня борг також зріс - на 4,7%, або 54,2 тис.грн.
У будівництві сума боргу зросла до рівня на початок 2015 року - на 4,7% або на 92,4 тис.грн. – всього заборговано 2042,9 тис.грн. заробітної плати. В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 1840,0 тис.грн. і до початку 2015 року він зріс на 1,1 млн.грн. або в 2,5 рази (протягом червня сума заборгованості зросла в 2,1 рази, або на 964,0 тис.грн.).
В цілому по галузях протягом червня скоротились борги із оплати праці на підприємствах і установах лише у промисловості (в 1,9 рази, або на 7473,0 тис.грн.), сільському господарстві (на 28,4 тис.грн., або у 2,2 рази), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів (на 2,5%, або на 13,5 тис.грн.), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (в 12,9 рази, або на 315,5 тис.грн.), державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванню (на 21,3%, або на 10,0 тис.грн.), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги борги із оплати праці на підприємствах і установах повністю погашенні.
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати становить 23,0 тис.грн. (це майже 0,2% від загальної суми заборгованості по області), відповідно до початку року скоротилась на 196,1 тис.грн., або у 9,5 рази.
На сільськогосподарських підприємствах-банкрутах станом на 01.07.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 23,0 тис.грн., яка до початку року скоротилась на 176,5 тис.грн. або у 8,7 разів, а протягом червня 2015 року сума заборгованості не змінилась.
Серед невиробничих галузей значно зросла у поточному році борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – до рівня на початок року у 1,9 рази або на 254,9 тис. грн., а протягом червня борг скоротився на 2,5% або на 13,5 тис.грн. (борг станом на 01.07.2015 р. складає 524,1 тис.грн., його питома вага у загальній сумі заборгованості по області – 3,7%).
В той же час, зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2015 року підприємства та установи наступних галузей: державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - майже в 2,7 рази або на 64,4 тис.грн., (сума боргу становить 37,0 тис.грн., питома вага майже 0,3%) та операції з нерухомим майном - на 20,7%, або на 81,1 тис.грн., протягом червня сума боргу не змінилась (борг 311,2 тис.грн., питома вага 2,2%).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.
Станом на звітну дату відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах 11 районів: Вінницькому, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Могилів-Подільському, Оратівському, Томашпільському, Тиврівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2015 року відбулось у 5 районах:
- Тульчинському – на 259,7 тис.грн. або на 33,5% (залишок 515,6 тис.грн.);
- Липовецькому – на 159,0 тис.грн. або на 22,0% (залишок 563,8 тис.грн.);
- Бершадському – на 119,4 тис.грн. або на 36,9% (залишок 203,8 тис.грн.);
- Літинському – на 60,5 тис.грн. або у 4,0 рази (залишок 20,0 тис.грн.);
- Тростянецькому –на 19,9 тис.грн. або на 16,8% (залишок 98,3 тис.грн.).
В той же час у поточному році утворили борги із заробітної плати: Барський – 408,9 тис.грн. (скорочення за липень на 44,2 тис.грн., або на 9,8%), Піщанський – 54,9 тис.грн. (ріст за липень на 15,9 тис.грн., або на 40,8%), Чечельницький – 25,8 тис.грн. (ріст за липень на 5,8 тис.грн., або на 29,0%) райони, тоді як на початок 2015 року вони у них були відсутні.
Також у 2015 році утворено заборгованість із заробітної плати в м. Хмільник – 109,4 тис.грн., яка протягом липня зросла на 4,2 тис.грн., або 4,0%.

Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.08.2015 року серед районів:
- у Немирівському – 1081,1 тис.грн. (протягом липня заборгованість зросла на 114,3 тис.грн, або на 11,8% і її питома вага склала 7,2% від загальної суми по області),
- у Жмеринському – 759,2 тис.грн. (відповідно зросла на 5,4%, або на 39,0 тис.грн., питома вага 5,1%),
- у Липовецькому - 563,8 тис.грн. (протягом липня сума заборгованості із заробітної плати не змінилась, питома вага майже 3,8%),
- у Калинівському – 544,4 тис.грн. (скоротилась на 16,1% або на 104,4 тис.грн., питома вага 3,6%),
- у Теплицькому - 542,0 тис.грн. (сума залишилась на рівні початку року, частка 3,6%),
- у Тульчинському – 515,6 тис.грн. (протягом липня заборгованість зросла на 22,9%, або на 96,2 тис.грн, частка 3,4%),
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця борг складає 4518,8 тис.грн. (протягом липня заборгованість зросла на 61,0 тис.грн, або на 1,4% і її питома вага у загальній сумі боргу в цілому по області складала 30,1%), у м.Ладижин — 2407,3 тис.грн. (протягом липня заборгованість зросла на 88,9 тис.грн, або на 3,8%, частка 16,1%) та у м.Жмеринка — 1495,7 тис.грн. (протягом липня заборгованість зросла на 31,0 тис.грн, або на 2,1%, частка майже 10,0%).

Наростили борги із заробітної плати протягом 2015 року на підприємствах та установах 6 районів, в тому числі найбільше за темпами росту:
- Мурованокуриловецький – в 3,9 рази, або на 135,1 тис.грн. (залишок 182,0 тис.грн.)
- Погребищенский – в 1,8 рази або на 77,8 тис.грн. (залишок 171,0 тис.грн.);
- Жмеринський – на 24,2%, або на 148,1 тис.грн. (залишок 759,2 тис.грн.);
- Немирівський – на 15,5% або на 144,9 тис.грн. (залишок 1081,1 тис.грн.),
- Калинівський – на 12,8%, або на 61,6 тис.грн. (залишок 544,4 тис.грн.);
- Козятинський – на 6,2%, або на 24,9 тис.грн. (залишок 427,0 тис.грн.). (найбільше у м.Жмеринка – майже в 220,0 разів, або на 1488,9 тис.грн., залишок 1495,7 тис.грн.);
Водночас серед міст обласного значення станом на 01.08.2015 року наростили борги перед працівниками підприємства, організації та установи м.Козятин - на 229,8 тис.грн., або в 1,6 рази (заборгованість становить 611,5 тис.грн.), м.Вінниці - на 93,9 тис.грн., або на 2,1% (заборгованість становить 4518,8 тис.грн.), м.Ладижин - на 33,7 тис.грн., або на 1,4% (заборгованість становить 2407,3 тис.грн.) та м.Жмеринка - на 1488,9 тис.грн., або майже в 220,0 разів (заборгованість становить 1495,7 тис.грн.).
Не змінилась сума заборгованості протягом січня-липня 2015 року у Теплицькому (542,0 тис.грн.) і Шаргородському (151,0 тис.грн.) районах та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.).
В області заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах протягом 2015 року відсутня в 3 районах (Теплицькому, Чечельницькому та Шаргородському) та у м. Могилів-Подільському.
Всього станом 01.08.2015 року борг на економічно активних підприємствах є у 11 районах та 5 містах обласного значення області.
Не було боргів на початок року у Барському (станом на 01.08.2015 року – 383,0 тис.грн., протягом липня скоротились на 47,1 тис.грн., або на 11,0%) та Піщанському (відповідно 54,9 тис.грн., протягом липня зросла на 15,9 тис.грн., або на 40,8%) районах, у м.Жмеринка (відповідно 1495,7 тис.грн., за липень зросли на 31,0 тис.грн, або на 2,1%) та у м.Хмільник (відповідно 109,4 тис.грн., протягом липня ріст на 4,2 тис.грн., або на 4,0%).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.07.2015 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 23,0 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії станом на 01.08.2015 року за фактичними даними склав 102,6%, на відповідну дату 2014 року цей показник становив 103,1%. Заборгованість за електроенергію за січень - липень 2015 року збільшилась на 16,1 млн.грн. або на 18,5% і станом на 1 серпня 2015 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 103,3 млн.грн.
При цьому:
заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 2,6 млн.грн. (в 3 рази), борг станом на 01.08.2015р. становить майже 3,5 млн.грн.;
заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,3 млн.грн. (на 59,7 %), борг станом на 01.08.2015р. становить майже 0,7 млн.грн.;
заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2015 року зменшилась на 2,1 млн.грн. (на 27,1%) – борг станом на 01.08.2015р. становить майже 5,7 млн. грн..
В усіх районах рівень оплати склався вище 100%. Найвищий рівень оплати склався в наступних районах: Чернівецькому (106,8%) Томашпільському (105,2%), Ямпільському (104,9%).
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.08.2015 року за фактичними даними склав 96,2%, на відповідну дату 2014 року цей показник становив 105,6%. Станом на 01.08.2015 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» склала 102,5 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). При цьому, заборгованість безпосередньо населення становить 102,8 млн.грн., заборгованість по субсидіям, пільгам та компенсаціям населенню - майже 0,3 млн.грн. Разом з тим, бюджетними установами та організаціями Вінницької області прокредитовано споживання природного газу на суму в 0,6 млн.грн..
Рівень оплати за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.08.2015 року нижче 100% склався в 12 районах області та м.Вінниця. При цьому найнижчий рівень оплати склався в: Літинському (84,1%), Шаргородському (86,8%) та Барському (90,6%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в: Бершадському (106,0%), Хмільницькому (103,9%) та Теплицькому (103,8%) районах.
При цьому, доцільно зазначити, що в липні 2015 року ПАТ «Вінницягаз» припинило діяльність з реалізації природного газу та починаючи з липня 2015 року діяльність з реалізації природного газу споживачам області розпочало ТОВ «Вінницягаз збут».
Рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ТОВ «Вінницягаз збут» станом на 01.08.2015 року за фактичними даними склав 53,9%. Загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ТОВ «Вінницягаз збут» становить 29,7 млн.грн. в тому числі заборгованість безпосередньо населення 18,9 млн.грн., субсидії, пільги та компенсації населенню - майже 10,7 млн.грн..
Рівень оплати за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз збут» станом на 01.08.2015 року нижче 100% склався у всіх районах області та м.Вінниця.
При цьому найнижчий рівень оплати склався в: Вінницькому (34,4%), Погребищенському (39,8%) та Літинському (44,5%) районах. Найвищий рівень оплати склався в: Іллінецькому (93,9%), Томашпільському (85,4%) та Теплицькому (81,7%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - липень 2015 року становить 100,1%, за відповідний період 2014 року рівень оплати становив 110,8%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.08.2015 року склався у 16 районах області та в 4 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати спостерігається в: Шаргородському (78,9%), Вінницькому (86,8%) та Оратівському (90,0%) районах. Найвищий рівень оплати в: містах Хмільник (185,7%), Ладижин (124,2%) та в Бершадському (118,5%) районі.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за січень - липень 2015 року склав - 18 мільярдів 288 мільйонів гривень і збільшився до відповідного періоду минулого року на 3 мільярди 568 мільйонів гривень. Разом з тим в порівняних цінах – зменшився на 15% (по Україні зменшився на 23,6%),що свідчить про зменшення купівельної спроможності споживачів області.
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-липень поточного року область займає 10 місце серед регіонів України.
Обсяг реалізованих послуг за І квартал 2015 року склав - 1456,1 млн. грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню – 650,3 млн. грн, що становить 44,7 % від загальних обсягів послуг.

 

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА