АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2015 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-лютому 2015 року індекс промислового виробництва склав 104,9% до відповідного періоду 2014 року, а виробництво у лютому 2015 року збільшилось на 21,7% у порівнянні з січнем поточного року і на 14,2% - у порівнянні з лютим 2014 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за 2 місяці 2015 року посіла 4 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 78,3%).
У січні-лютому 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 3,8%, у переробній промисловості зменшення обсягів становить 4,7% (за рахунок зменшення обсягів у виготовленні виробів з деревини (0,6%), виробництва фармацевтичної продукції (45,4%), виробництва будівельної продукції (16,5%), металевих виробів (4,9%) та продукції машинобудування (21,8%).
Проте харчова галузь утримує позиції лідера і у січні-лютому 2015 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 8,3% у зрівнянні з січнем-лютим 2014 року, а у добувній галузі та розробленні кар’єрів збільшення відбулось на 45,0%.
Позитивний приріст показали і такі галузі як легка (приріст склав 22,5%) та хімічна (19,3%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги перевищили рівень січня-лютого 2014 року на 32,1%.
За січень-лютий 2015 року вироблено 1168,5 млн. кВт. год електроенергії, що на 59,1% більше рівня січня попереднього року.
За січень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2534,3 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (67,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 55,5% –
на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,0% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,9% – на виготовлення виробів
з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,0% –
на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується
31,3% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 55,6% займали споживчі товари короткострокового використання, 11,4% – товари проміжного споживання, 1,0% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 31,6% – енергія.
У промисловості 14 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка
(56,0–100,0%) в Липовецькому, Калинівському, Жмеринському, Тиврівському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Барському (56,3%) і Ямпільському (26,2%) районах та містах Жмеринка (22,3%) і Могилів-Подільський (16,3%).
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу, у січні-лютому 2015 року започаткували діяльність 1014 новостворених суб’єктів господарювання, що на 32,5% більше порівняно з 2014 роком, із яких 180 - юридичних осіб (на 47,5% більше) та 834 - фізичні особи-підприємців (на 29,7%більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 4560 суб’єктів господарювання (66 - юридичних осіб та 4494 – фізичних осіб-підприємців), що в 5 раз більше порівняно з 2014 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 94, або 52,2% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Немирівському районі – 10, або 5,5% та Іллінецькому районі – 8, або 4,4%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (5,8% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (4,5%), Немирівському(3,4%), Гайсинському та Шаргородському районах (2,8%)
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,0%) та м.Жмеринка (3,1%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2014 році становить 1078,6 млн.грн., або 25,3% від загальних обсягів надходжень, що на 20,4% більше ніж у 2013 році.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2013 роком зросла на 16,6%, або на 101,8 млн.грн. і становить 715,2 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 27,4%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у 2014 році надходжень до бюджету майже на 40,8 млн.грн. більше, ніж у 2013 році, і вони складають 242,5 млн.грн.


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-лютий 2015 року виконано будівельних робіт на суму 116,2 млн. грн. (11 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 87,4 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 1,9% та 10,7% відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:
- на будівництві будівель – 93,3 млн. грн., або 80,3 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 22,9 млн. грн., або 19,7 %.

Індекс будівельної продукції з початку поточного року порівняно з січнем-лютим 2014 року становив 107,2% (3 місце сесред регіонів України).

За 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5490,9 млн. грн. капітальних інвестицій (11 місце серед регіонів України).
У порівняних цінах на 22,3 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (18 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 43,4 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 52,1 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,9 %.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,8% капітальних інвестицій, на будівництво власних квартир – 5,9 %.
Кошти державного та місцевих бюджетів – 3,4 %, інші джерела фінансування – 3 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 781,1 млн. грн. (14,2 % від загального обсягу), що на 43,6 % менше, ніж у 2013 році.

За 2014 рік прийнято в експлуатацію 287,6 тис. кв. м загальної площі житла (8 місце серед регіонів України), у тому числі:
у міських поселеннях – 199,7 тис. кв. м загальної площі житла (69,4 %);
у сільській місцевості – 87,9 тис. кв. м (30,6 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися на 18,4 % (14 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (50,4 %) та 5 регіонах (м.Ладижині, Вінницькому, Калинівському, Гайсинському, Тульчинському районах – 31,4 %).
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію:
амбулаторно-поліклінічні заклади на 166 відвідувань за зміну (міста Вінниця, Бар, Гайсин, Козятин);
25 лікарняних ліжок (м.Тульчин);
15 учнівських місць (Гайсинський район);
дошкільні навчальні заклади на 281 місце (Барський, Вінницький, Калиновський, Хмільницький райони).
За 2014 рік введено в експлуатацію 186,4 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У 2014р. в економіку області іноземними інвесторами залучено 28,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2014р. становив 250,9 млн.дол. США.
Переважна більшість інвестицій (87,4% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 219,3 млн.дол., з інших країн світу – 31,6 млн.дол. (12,6%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 65,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 60,9 млн.дол., Австрія – 40,3 млн.дол., Франція – 30,6 млн.дол., Німеччина – 17,8 млн.дол., Польща – 14,0 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 150,3 млн.дол. (59,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 124,3 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 24,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів залучено 64,2 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 30,5 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,5 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 14,8 млн.дол. (5,9% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 31,2 млн.дол. (12,4%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,1 млн.дол. (3,2%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,8 млн.дол. (2,7%).
Вагому частку (49,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 123,8 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 30,5 млн.дол. (12,1%), Немирівському –
14,6 млн.дол. (5,8%) та Тульчинському – 11,7 млн.дол. (4,7%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Барський, Тиврівський,
Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 березня 2015 року 509 установ 49 банків.
Крім того 37 установ 14-ти банків тимчасово призупинили свою діяльність. Також в лютому запроваджена тимчасова адміністрація в ПАТ КБ «НАДРА» та АТ «ЗЛАТОБАНК», ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» та ПАТ «АКБ «КИЇВ».
В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився в 2,5 рази, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень-лютий 2015 року залучено депозитів на загальну суму 4,24 млрд. грн., що на 1,8 млрд.грн. або у 1,75 рази більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 50,5% або 2142,7 млн.грн. (за січень-лютий 2014 року відповідно – 68,3% та 1658,4 млн.грн., ).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 80,4% або більше 3,4 млрд.грн., в тому числі майже 1,8 млрд.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у січні-лютому 2015 року у національній валюті складала 19,2% річних, в іноземній – 8,7% річних (у січні-лютому 2014 року – 18,6% річних та 8,2% річних, відповідно).
Водночас, середні процентні ставки за якими залучались депозити суб’єктів господарювання, у січні-лютому 2015 року, становила 10,2% річних (у січні-лютому 2014 року – 13,8% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 1,94 млрд.грн. або на 25,9% і станом на 01.03.2015 року становив 9,44 млрд.грн., що майже на 1,88 млрд.грн. більше в порівнянні із залишком станом на 01.02.2015 року.
Станом на 01.03.2015 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили більше 7,78 млрд.грн., що на 1,22 млрд.грн. або на 18,7% більше в порівнянні з рівнем станом на 01.03.2014 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,4%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.03.2015 року становили більше 4,1 млрд.грн., або 43,6% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.03.2014 року вони зменшились на 424,3 млн.грн. або на 9,4%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 2367,7 млн.грн. або на 80,0% і склала на звітну дату 5,3 млрд.грн. ( у доларовому еквіваленті зменшилась на 35,0%).

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-лютий 2015 року видано кредитів на загальну суму майже 753,6 млн.грн., що на 198,6 млн.грн. або на 20,9% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 98,3% або 740,5 млн. грн., а середня вартість - 23,0% річних. В іноземній валюті було видано 13,1 млн. грн. під 11,3% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт” (375,2 млн.грн.), в загальній сумі виданих кредитів становила 49,8% .
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-лютий 2015 року, складали 634,6 млн.грн., що на 70,3 млн.грн., або на 10,0% менше видачі за січень-лютий 2014 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 148,2 млн.грн., в тому числі 83,8 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2015 року надано кредитів на загальну суму 215,0 млн. грн. (на 147,5 млн.грн. або у 3,2 рази більше відповідного періоду 2014 року), з них сільгоспвиробникам – 111,6 млн. грн. (відповідно на 77,1 млн. грн. у 3,2 рази більше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.03.2015 року склала 1307,4 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 76,4 млн. грн., пролонгована – 132,1 млн. грн.
Кредити, надані фізичним особам за січень-лютий 2015 року, склали 119,0 млн.грн., що на 32,3 млн. грн. або на 21,3% менше видачі за відповідний період 2014 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 1425,2 млн.грн. або на 26,7% і станом на 01.03.2015 року становив 6,77 млрд.грн., що на 900,3 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.02.2015 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на майже на 1,6 млрд.грн. або 95,2% (у доларовому еквіваленті зменшились на 27,4%) і на звітну дату складали більше 3,25 млрд.грн., що становить 48,0% всіх кредитних вкладень (станом на 01.03.2014 року складали - 31,1%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 158,7 млн.грн. або 4,3% і їх сума станом на 01.03.2015 склала більше 3,52 млрд.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 02 березня 2015 року №154 з 04 березня 2015 року встановлена облікова ставка в розмірі 30 % річних .
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-лютий 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом надходжень готівки до кас банківських установ та зменшенням видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків протягом січня-лютого 2015 року склали 5,95 млрд.грн., що на 269 млн.грн., або на 5% перевищує показники січня-лютого 2014 року.
В розрізі статей надходження готівки склали: торговельна виручка більше 2,42 млрд.грн. (на 426 млн.грн. або на 21% більше, ніж за січень-лютий 2014 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 489 млн.грн. (відповідно на 391 млн.грн., або у 1,8 рази менше); від продажу іноземної валюти – 68 млн.грн. (на 436 млн.грн. або у 7,4 рази менше); від усіх видів платних послуг – 469 млн.грн. (відповідно на 18 млн.грн. або на 4% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 41% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень збільшилась на 6 відсоткових пункти в порівнянні з відповідним періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, яка була видана з кас банків області протягом січня-лютого 2015 року, склали 5,69 млрд.грн. і в порівнянні з рівнем січня-лютого 2014 року зменшились на 166 млн.грн. або на 3%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 3,47 млрд.грн. і зросла до рівня січня-лютого 2014 року на 10%, або на 305 млн. грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 678 млн.грн. (на 426 млн.грн. , або у 1,6 рази менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 714 млн.грн. (на 78 млн.грн., або на 10% менше),
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 166 млн.грн. (на 10 млн.грн., або на 6% більше),
- на видачу кредитів готівкою – 3 млн.грн. (на 9 млн.грн., або у 4 разів менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-лютий 2015 року в порівнянні з січнем-лютим 2014 року зросли на 264 млн.грн. або на 45% і склали 846 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 263 млн.грн. або 28% і склали 1209 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 401 млн.грн., що на 151 млн.грн. або у 1,6 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 68 млн.грн. або на 36% і склали суму 253 млн.грн.
За січень-лютий 2015 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач із кас, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 254 млн.грн., в той час як у січні-лютому 2014 року обсяги видачі готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг у сумі 181 млн.грн.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились окремі економічні показники.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-вересень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства) становить майже 574,7 млн.грн. збитку, тоді як за 9 місяців 2013 року спрацювали із позитивними результатами діяльності у сумі 384,3 млн.грн. прибутку
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області негативний, 66,9% підприємств спрацювали прибутково на суму більше 1015,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 19,5%, або на 165,9 млн.грн.) і в порівнянні із досягнутим рівнем за 9 місяців 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,8 в.п.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування отримали 97 підприємств області (на 18 підприємств більше відповідного періоду).

В цілому по промисловості отримано негативний фінансовий результат, проте обсяг прибутків прибуткових промислових підприємств області зріс на 13,1%, або на 94,3 млн.грн. і склав 815,6 млн.грн. В той же час, на 6,6 відсоткові пункти зросла частка прибуткових промислових підприємств, яка складає 64,7%.
В цілому прибутково спрацювали підприємства наступних видів промислової діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 152,7 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс на 42,3 %, або на 45,4 млн.грн., водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 9,6 в.п. і складає 66,7%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 44,1% і склала 160,8 млн.грн.(+49,2 млн.грн.);
- машинобудування - фінансовий результат за 9 місяців 2014 року - більше 36,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він зріс на 39,3%, або на 10,3 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 74,1% і зросла на 6,1 в.п.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування- фінансовий результат складав 22,7 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 3,1 рази, або на 47,1 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств скоротилась на 10,6 в.п. і склала 72,7%, обсяг їх прибутку скоротився на 30,7%, або на 22,6 млн.грн. (сума майже 48,5 млн.грн.);
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 14,7 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,8 млн. грн. збитку), водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 48,3 в.п. і склала 90% , а сума отриманого ними прибутку збільшилась у 35,8 рази і становить 15 млн.грн.(+14,6 млн.грн.);
Значно покращили протягом поточного року ефективність господарської діяльності підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - за січень-вересень 2014 року ними в цілому отримано майже 88,2 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем минулого року на 7,6%, або на 6,3 млн. грн., 33,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (скорочення на 6,7 в.п.), обсяг їх прибутків скоротився на 25,8% і склав 45,4 млн.грн.
Наростили прибутки підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-вересня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, що в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже у 1,7 рази, або на 2,1 млн. грн. - у сумі більше 5,2 млн. грн. прибутку; 94,1% підприємств галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла майже у 1,6 рази (+1,9 млн.грн.) і становить 5,2 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (22,5 млн.грн прибутку, тоді як у відповідному періоді 2013 року було отримано збиток 360,3 тис.грн., 60% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8 раз і склав 24,6 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації (17,4 млн. грн. прибутку (ріст до відповідного періоду 2013 року на 26,1%, або +3,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств);
- професійна, наукова та технічна діяльність (майже 5,6 млн. грн. прибутку (ріст у 3,3 рази, або на 3,9 млн.грн.), 77,8% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 2,5 рази і становить 8,1 млн.грн.);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (8,8 млн.грн. прибутку (ріст у 2,0 рази, або на 4,5 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. Так, за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,8 відсоткові пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 33,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає більше 1590,2 млн.грн., що в 3,4 рази більше січня-вересня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 58 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 2 підприємства.

Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі збитків в цілому по області - 65,8%), будівництва (відповідно 12,8%), оптової та роздрібної торгівлі (11,0%), транспорту (2,4%) та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (7,6%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 230,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 444,2 млн. грн. прибутку. В той же час, частка збиткових підприємств склала 35,3% і скоротилась на 6,6 в.п., проте збитки збиткових промислових підприємств зросли у 3,8 рази і становлять близько 1046,1 млн.грн.
В тому числі, за січень-вересень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 12,7 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 9,7 млн.грн. Скоротилась кількість збиткових підприємств (питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 23,8 відсоткових пункти і становить 33,3%), проте сума їх збитків зросла у 7,9 рази - складають 65,8 млн.грн. Водночас, прибутки прибуткових підприємств даного виду діяльності зросли більше як у 2,9 рази і становлять 53,1 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за 9 місяців 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 303,8 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 361,3 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 32,4% і скоротилась на 5,9 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 4,7 рази (склав 930,2 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків промисловості складає 88,9%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 333,9 млн.грн. збитку, а за січень-вересень 2013 року було отримано 150,1 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – їх частка зменшилась на 2,3 в.п.); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 146,6 млн. грн. збитку, який зріс у 90,5 рази, або на 144,9 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 11,4 в.п.).
Скоротили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,2 млн.грн. збитку і скоротився в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 1,8 рази, або майже на 1,9 млн.грн.; значно скоротилась кількість збиткових підприємств: їх питома вага зменшилась на 27,7 в.п. (становить 16,7%), а сума отриманого ними збитку скоротилась у 2,2 рази і склала 4 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції: отримано 7,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді спрацювали прибутково на суму 2,7 млн.грн.; збитково спрацювали 38,1% підприємств ( +4,8 в.п.) , сума їх збитків зросла у 1,9 рази і склала 20,3 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності спрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 9,2 млн. грн., який скоротився до відповідного періоду 2013 року на 1,1 млн.грн., або на 11,1%. Збиток отримали 29,6% підприємств (їх питома вага скоротилась на 16,8 в.п.),а сума збитку збиткових підприємств зросла у 1,9 рази і склала 37,85 млн.грн.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177,8 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-вереснем 2013 року він зріс в 7 раз або на 152,3 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8 в.п., становить 43,3%, а сума їх збитків зросла у 4,3 рази, або на 156,5 млн.грн.(становить 203,3 млн.грн.).
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються операціями із нерухомим майном (їх сума становила 119,8 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,3 рази, або на 68 млн.грн.; 37,5% підприємств спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 22,5 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 95,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із прибутковим фінансовий результатом на суму 7,7 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 6,3 в.п., становить 33,3%, а сума їх збитків зросла у 3,3 рази, або на 121,3 млн.грн. і склала 174,5 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,8 млн.грн.і скоротився на 30,5%, або на 789 тис.грн., 50% збиткових підприємств (+10в.п.)).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2015 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2015 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 24.02.2015року №01.01-11/1030.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталі www.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-лютий 2015 року в порівнянні з січнем-лютим 2014 року на 8,6%, або на 79,3 млн.грн. і становлять 1003,7 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 572,3 млн.грн., їх обсяг зріс на 37,1%, або на 154,8 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області у січні-лютому 2015 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 751,9 млн.грн. податкових платежів, що на 127,8 млн.грн., або на 20,5% більше, ніж у січні-лютому 2014 року.
Водночас, до Державного бюджету у січні-лютому 2015 року зібрано податкових платежів на суму 386,1 млн.грн., що на 133,3 млн.грн., або у 1,5 рази більше аналогічного періоду 2014 року.
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зросла на 5,8 відсоткові пункти і складає 41,4%. (збір податків і зборів відповідно 51,4% та на 10,9 в.п. більше)
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість(127,2 млн.грн., ріст до відповідного періоду 2014 року у 2,6 рази), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-лютий 2015 року склали 624,7 млн.грн. ( зросли на 48,5 млн.грн., або на 8,4%), а до Державного бюджету - відповідно 258,9 млн.грн.(на 53,9млн.грн., або на 26,3% більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 2 місяці 2015 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (43,4%) і його сума становила більше 271,4 млн. грн., акцизний податок із вироблених в Україні товарів (12,3%) – 76,8 млн. грн., єдиний податок (11,8%) – 73,8 млн.грн., податок на прибуток(10,2%) – близько 44 млн.грн. та плата за землю (9,7%) – 60,6 млн. грн.
До Державного бюджету за січень-лютий поточного року перераховано військового збору 28,6 млн. грн.
Протягом поточного року забезпечено приріст надходжень: по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – у 4,3 рази (+59,1 млн.грн.), по єдиному податку від суб’єктів малого підприємництва – майже у 1,5 рази (+23,8 млн.грн.), по податку з доходів фізичних осіб - на 15,2% (+35,7 млн.грн.), по частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету – у 1,6 рази (+839 тис.грн.), по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ - у 8,65 рази (+307,7 тис.грн.), по рентній платі за користування надрами – на на 18,4% (+517,8 тис.грн.) тощо.
Поряд з цим, не вдалося досягнути обсягу надходжень рівня січня-лютого 2014 року по податку на прибуток - на 22,4% (-9,0 млн.грн.), по рентній платі за спеціальне водокористування – у 1,65 рази (-2,7 млн.грн. ), по податку на додану вартість (сальдо) – скорочення у 7,6 рази, або на 63,7 млн.грн., по екологічному податку – скорочення майже у 4,5 рази, або на 14,6 млн.грн.тощо.

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, якими протягом січня-лютого 2015 року до Зведеного бюджету сплачено 253 млн. грн. або 33,6% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області сплачено 189,2 млн. грн., що складає 49% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій промисловості, доля якої в надходженнях зведеного бюджету від промислового комплексу складає 55% (сплачено 139,2 млн.грн.), а до державного бюджету – 60,2% (сплачено 113,8 млн.грн.).Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так, виробниками дистильованих алкогольних напоїв сплачено до бюджетів усіх рівнів 80,3 млн.грн. (57,7% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 78,2 млн.грн. (68,7% від загальних надходжень по харчовій промисловості). Від виробників молочних продуктів та морозива до Зведеного бюджету надійшло 20,7 млн.грн. (14,8% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 14,9 млн.грн. (13,1% від загальних надходжень по харчовій промисловості).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води за січень-лютий 2015 року сплачено до Зведеного бюджету 51,1 млн.грн., що складає 20,2% від суми сплачених промисловим комплексом області. В тому числі надходження до Державного бюджету від цих платників склали 33,4 млн. гривень (17,7% від загальних надходжень промислових підприємств).
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 9,1% (сплачено 68,5 млн.грн.), торгівлею – 9,2% (сплачено 69,1 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,6% (сплачено 42,1 млн.грн.), будівництвом – 3,1%(сплачено 23,2 млн.грн.).
На даний час в області 1060 платники ПДВ (23% від їх загальної кількості) працюють на спеціальному режимі оподаткування у сфері сільського господарства. Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, нарахована таким сільськогосподарським підприємством, не підлягає сплаті до бюджету, а повністю залишається в його розпорядженні та спрямовується на розвиток виробництва. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків. Протягом січня-лютого 2015 року сільськогосподарськими підприємствами області спрямовано на такі рахунки податок на додану вартість в сумі 236,8 млн.грн., в той же час, до державного бюджету, з іншої реалізації, ними сплачено лише 4,2 млн. гривень.
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.03.2015р. податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає суму 521,5 млн.грн, з якого 410,6 млн.грн. або 78,7% борг з платежів до Державного бюджету.
За підсумками двох місяців 2015 року податкова заборгованість по області скоротилась на 9,8 млн.грн. або на 1,9%. Зокрема, податковий борг по податку на прибуток скоротився на 7,2 млн.грн., по ПДФО - на 4,9 млн.грн. та по платі за землю – на 2,5 млн. гривень.
Виконання показників бюджету області Відповідно до оперативних даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 2 місяці 2015 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 431,4 млн. грн., що становить 16,3% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2646,2 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів зменшились на 75,6 млн.грн., або на 14,9%, що пов’язано з отриманням у минулому 2014 році бюджетом м.Вінниці коштів під державні гарантії до спеціального фонду бюджету в сумі 96,0 млн.грн. на придбання міського транспорту (без врахування вказаних надходжень під державні гарантії приріст доходів проти аналогічного періоду минулого року становить 20,4 млн.грн., або на 5,0%).
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 373,5 млн.грн., що становить 15,7% плану на рік, затвердженого місцевими радами (заплановано 2380,5 млн.грн.) та 111,6% до планових показників на 2 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 334,7 млн.грн.). Понад плану на 2 місяці отримано 38,8 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 69,1 млн.грн., або на 22,7%, зокрема у зв’язку зі змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: м.Вінниці – 99,3%, м.Могилів-Подільського – 90,7%, Оратівського району – 72,9%, Вінницького району – 66,4%, м.Хмільника – 64,4%.
Поряд з цим, по 1-му бюджету (обласному бюджету) замість приросту спостерігаєтьсязменшення надходжень власних і закріплених доходів – на 42,9%, що пояснюється значним зменшенням нормативу відрахувань до обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб. Низькими також є приріст надходжень по бюджетах: Немирівського району – збільшення лише на 1,0%, Барського району – на 17,7%, Хмільницького району – на 20,8%, та Піщанського району – на 21,0%.
Доходну частину бюджету до плану на 2 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах. Не виконано 2 бюджети у зв’язку з ненадходженням в запланованих обсягах екологічного податку – м. Ладижина, виконання по якому склало 61,0% плану на 2 місяці та обласного бюджету – 78,7%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Вінницького району – 21,8% плану на рік, Погребищенського району – 20,0%, Жмеринського та Оратівського району – по 19,2% плану на рік, Тульчинського району – 18,6%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Ладижина – 11,6% плану на рік та обласному бюджету – 12,9% (що пов’язано з ненадходженням в запланованих обсягах до вказаних бюджетів екологічного податку від Ладижинської ТЕС), Чернівецького району – 13,5%, Томашпільського – 14,0% та Немирівського району – 14,5%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 2 місяці 2015 року 642 ради, або 91,6% (за 2 місяці 2014 року – 479 рад).
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 6 районах, не забезпечено – у 21 районі.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по: Ямпільському району – 58% (не виконано 8 з 19 бюджетів), Теплицькому району – 77% (не виконано 6 з 26 бюджетів), Тростянецькому району – 77% (не виконано 4 з 18 бюджетів), Крижопільскому району – 80% (не виконано 4 з 20 бюджетів), Немирівському району – 81% (не виконано 8 з 43 бюджетів).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 52,5 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 2 місяці та 930,8 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 98,2% до плану на 2 місяці (недоотримано 16,8 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2014 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 297,7 млн.грн., або на 43,4%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 1356,8млн.грн., або 15,7% до уточненого плану на рік (план 8644,7 млн.грн.) та 101,7% до уточненого плану на 2 місяці (план 1334,7 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 366,7 млн.грн., або на 37,0%.

За попередніми даними за 2 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 1252,5 млн.грн., що становить 13,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 9060.1 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 92.1 млн.грн., або на 7,9%. З них проведено видатків розвитку в сумі 70,3 млн грн., що становить 11,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 597.7 млн.грн.), що менше проти 2-х місяців минулого року на 35,2 млн.грн., або на 33,4%.
За січень-лютий 2015 року проведено 1135,4 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 13,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8245.1 млн.грн.), та 82,0% до планових показників на 2 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1384.9 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2014 року збільшились на 101,4 млн.грн., або на 9,8%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2 місяці 2015 року на зазначені цілі використано 1037,9 млн.грн. - це 91,4% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 398,7 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 24,8 млн.грн., або на 6,6%), на охорону здоров’я – 229,5 млн.грн. (збільшення проти 2 місяців 2014 року на 12,2 млн.грн., або на 5,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 347,0 млн.грн. (збільшилися на 21,4 млн.грн., або на 6,6%), на культуру – 43,9 млн.грн. (збільшення на 5,3 млн.грн., або на 13,6%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплатвідсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.03.2015 на обліку перебуває 116,8 тис. платників єдиного соціального внеску (29157 юридичних та 87617 фізичних осіб). В порівнянні з 01.01.2015 року їх кількість збільшилась на 655 платників або на 0,5%.
Протягом січня-лютого 2015 року надійшло 700,2 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 36,6 млн.грн. (5,5%) більше від надходжень січня-лютого минулого року
Борг на 01.03.2015р. з єдиного соціального внеску становить 92,2 млн.грн., в тому числі: юридичні особи – 58,1 млн.грн., фізичні особи – 34,1 млн.гривень.
З початку року зазначений борг збільшився на 9,1 млн.грн. або на 10,9% (по юридичних особах – на 5,3 млн.грн. (6,4%), по фізичних особах – на 3,8 млн.грн. (10,9%)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
Згідно із оперативними даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За два місяці 2015 року, за оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 1386,3 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження зросли на 5,6% або на 76,7 млн. грн. Із них власні надходження становлять 1447,9 млн. грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2014 року зросли на 3,8 % або на 53,5 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.03.2015 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 43,6% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 0,2 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-лютий 2015 року, за оперативними даними, склали більше 1448,2 млн.грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2014 року зросли на 1,03% або на 48,5 млн. грн.
Станом на 01.03.2015 в області фактично отримують пенсії 483205 осіб.
На 01.01.2015 року середній розмір пенсії становив 1344 грн. 19 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року на 3,9% або на 38 грн. 41 коп. (становив 1305 грн. 78 коп.).
Крім того, в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян у Вінницькій області, станом на 01.03.2015, фактично отримують пенсії 20468 осіб.
Станом на 01.01.2015 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2481 грн. 81 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року (2299 грн. 25 коп.), на 7,94% або на 182 грн. 56 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.03.2015 року в порівнянні із 01.01.2015 року зросла на 3,9 млн. грн. і складає 5,58 млн. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 33,1 млн. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 22,65 млн. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом січня- лютого 2015 року по страхових внесках на суму 29,7 тис.грн. Серед районів найбільше: м.Вінниця (на 20,4 тис. грн., борг залишився у сумі 13176,6 тис. грн.), м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільський район (відповідно зменшилась на 6,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 443,5 тис. грн.), Тростянецький ( на 3,5 тис.грн. і залишилась сума боргу 886,6 тис.грн.). В Іллінецькому, Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку року зріс на 3,9 млн.грн. та станом на 01.03.2015 року становить 22464,0 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м.Вінниці (+ 2484,9 тис.грн.) та станом на 01.03.2015 року становить 10429,4 тис. грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+192,1 тис.гн) та становить 779,4 тис.грн., по управлінню в Калинівському районі (+126,7 тис.грн) та склав 444,9 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+121,9 тис.грн) та склав 1492,7 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2015 року складає 9,9% (зріс на 3,8 відсоткові пункти), тоді як у відповідному періоді 2014 року він становив 6,1% (по Україні відповідно зріс на 5,7 в.п. і складає 10,9%). Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2015 року до рівня січня-лютого 2014 року зросла на 249,45 грн. і становить 2770,66 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 15 місце.
Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за січень-лютий 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 22,4 в.п. і складає 83,6% (по Україні скоротився на 21,8% і склав 82,3%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 5 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-лютому 2015 року у 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності складає 3,2 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері інформації та телекомунікації – 4,75 тис. грн., найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1,46 тис. грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-лютий 2015 року досягнуто у працівників, які зайняті у сфері інформації та телекомунікації – 4755,41 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс в 1,5 рази або на 1668,04 грн., і в 1,7 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі фінансової та страхової діяльності — 4530,94 грн. (відповідно +9,7%, або на 400,67 грн., у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 3011,8 грн. (ріст до відповідного періоду на 0,8%, або на 25,19 грн., на 8,7% більше середнього рівня по економіці області); в галузі транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3255,44 грн. (зросла на 4,9%, або на 151,46 грн., і на 17,5% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство – 3565,18 грн. (зросла на 5,6%, або на 188,95 грн., на 28,7% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство темпи росту середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2015 року на 3,6 в.п. випереджають ріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області – заплата зросла на 13,5%, або на 299,04 грн., і складає 2513,53 грн. (на 9,3% менше середнього рівня по економіці), в тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 12,8% (приріст рівня середньомісячної заробітної плати на 2,9 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 276,35 грн., і складає 2439,46 грн. (на 12,0% менше середнього рівня по економіці).
В галузі промисловості по області середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 14,5%, або на 431,37 грн. і складає 3398,48 грн. ( на 22,7% більше середнього рівня по економіці).
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 3,6: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2015 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 7318,34 грн. (+12,5%, або на 811,04 грн., майже у 2,6 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань – 2006,46 грн. (+ 16,5%, або на 284,02 грн., проте на 27,6% менше середнього рівня по економіці).
Зокрема найбільший серед промислових підприємств рівень зарплати на підприємствах: по виробництву хімічних речовин і хімічної продукції – 4419,7 грн. (ріст на 18,6%, або на 692,5 грн., у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4314,74 грн. (+5,7%, або на 234,02 грн., у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів переробної промисловості середньомісячна зарплата склала – 3699,04 грн. (+18%, або на 563,36 грн., на 33,5 перевищує середній рівень по економіці), у зайнятих на виробництві меблів, іншої продукції, ремонтом і монтажем машин і устаткування – 3278,89 грн. ( ріст на 15,5%, або на 439,05 грн., на 18,3% перевищує середній рівень по економіці), по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 3244,58 грн. (ріст на 14,3%, або на 406,36 грн., на 17,1% перевищує середній рівень по економіці), які займаються виготовленням виробів з деревини, виробництвом паперу та поліграфічною діяльністю – 2856,01 грн. (+25,1%, або на 573,27 грн., на 3,1% перевищує середній рівень по економіці), на підприємствах по виробництву готових металевих виробів, крім машин і устаткування - 2733,91 грн. (зарплата зросла на 20,79 грн., або на 0,8% і на 1,3% менше середнього рівня по економіці області).
та водопостачанням, каналізацією, поводження з відходами – 2660,74 грн. (+9,6%, або на 233,83 грн., проте на 4,0% менше середнього рівня по економіці) тощо.
Наростили рівень заробітної плати на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, де середньомісячна заробітна плата зросла на 19,4%, або на 424,6 грн., і становить 2613,87 грн. ( на 5,7% менше середнього рівня по економіці) та у будівництві, де середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 549,97 грн., або на 32,2%, і склала 2259,20 грн. (на 18,5% менше середнього рівня по економіці).
Водночас, у поточному році проти рівня січня-лютого 2014 року скоротилась середньомісячна заробітна плата у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 464,83 грн., або на 17,6% менше, і складає 2170,42 грн. (на 21,7% менше середнього рівня по економіці області).
В решті галузей, зарплата також менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування – на 39,5% менше середньообласного рівня (складає – 1676,53 грн. і на 2,8% більше січня-лютого 2014 року), у мистецтві, спорті, розваг та відпочинку - на 25,7% менше (складає 2058,17 грн., відповідно + 6,3%), в тому числі у сфері творчості та розваг - на 34,9% менше (складає 1803,86 грн., відповідно на 2,7% менше), які зайняті операціями з нерухомим майном – на 24,4% менше (складає 2095,38 грн., відповідно на 0,1% менше), в охороні здоров’я та надання соціальної допомоги - на 22,5% менше (складає 2145,89 грн., відповідно ріст на 8,3%), у освіті - на 11,5% менше (складає 2452,96 грн., відповідно ріст на 6,6% ), тощо.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 2014 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
м. Ладижин – в 1,6 рази - 4402 грн. (+8,3% до рівня 2013 року);
м. Козятин – на 27,1% - 3571 грн. (+4,3%);
м. Жмеринка – на 18,5% - 3331 грн. (+6,8%);
м. Вінниця – на 9,3% - 2987 грн. (+6,1%).
та 2 районів :
Крижопільського – на 1,4% - 2849 грн. (+8,2%);
Гайсинського – на 0,6% - 2826 грн. (+3,4%)
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
Тростянецький – 2802 грн. (до 2013 року ріст на 6,0%);
Томашпільський – 2798 грн. (+11,5%);
Іллінецький - 2688 грн. (+ 3,9%);
Вінницький – 2646 грн. (+5,1%);
Липовецький – 2614грн. (+ 20,7%);

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом 2014 року 5 міст обласного значення (найбільше м.Хмільник – на 8,5%, рівень – 2304 грн.) та 24 райони.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком спостерігається у наступних районах: Липовецькому – на 20,7% грн. (2614 грн.); Козятинському – на 13,8% (2503 грн.), Мурованокуриловецькому – на 12,1% (2419 грн.), Томашпільському – на 11,5% (2798 грн.), Хмільницькому – на 11,0% (2457 грн.), Крижопідьському – на 8,2% (2849 грн.), Барському — на 8,2% (2596 грн.),Тиврівському – на 8,0% (2418 грн.) та Ямпільському – на 7,8% (2218 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 2 райони (Немирівський – на 6,2% (2431 грн.) та Літинський – на 5,1% (2233 грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 0,7% (2125 грн.).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського – 2130 грн. (до 2013 року ріст на 1,9%), Чечельницького – 2146 грн. (+2,5%), Ямпільського - 2218 грн. (+ 7,8%), Літинського – 2233 грн. (скорочення на 5,1%); Могилів-Подільського - 2265 грн. (+3,7%), Жмеринського - 2281 грн. (+ 3,1%), Шаргородського – 2304 грн. (+3,5%) районів.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 березня 2015 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 69 підприємствах області (включаючи 42 економічно активних, 20 підприємства-банкрута та 7 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 16767,3 тис.грн. і в порівнянні з початком 2015 року зросла на 25,6% або на 3415,8 тис.грн.. Протягом лютого місяця заборгованість зросла на 0,1% або на 19,9 тис.грн.
Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.03.2015 року складає 2,1% фонду оплати праці за лютий 2015 року.
Станом на 01.03.2015 року не виплачено заробітну плату 2424 працівникам економічно активних підприємств (0,9% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 394 особи, або на 19,4% більше ніж станом на 01.01.2015 р. (кількість таких осіб складала 2030). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 3520 грн., що складає 124,6% середньої заробітної плати за лютий.

На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 8533,1 тис.грн. або 50,9% від загальної суми по області і проти 01.01.2015 року борг зріс в 1,7 рази або на 3527,2 тис.грн.. В порівнянні з 01.02.2014 р. борг зменшився на 0,4%, або на 38,5 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2015 року скоротилась на 0,5% або на 36,1 тис.грн. та станом на 01.03.2015 року складає 6534,4 тис.грн. (станом на 1 січня 2015 року борг становив 6570,5 тис.грн.), або 39,0% від загальної суми боргу по області. Протягом лютого місяця борг зріс на 0,9% або на 58,4 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) скоротили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2015 року на 4,2% або на 75,3 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1699,8 тис.грн. або 10,1% від загальної суми боргу по області. Протягом лютого місяця сума боргу не змінилася.

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу частку - 46,0%, складають борги підприємств промисловості
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.03.2015 року склала 7713,1 тис.грн. і в порівнянні з 01.01.2015 року зросла на 8,2% або на 584,8 тис.грн. (протягом лютого скоротилась на 8,5%, або на 717,0 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 2185,7 тис.грн. (28,3% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2015 року зріс на 564,3 тис.грн. або на 34,8% (протягом лютого скоротилась на 25,0%, або на 727,9 тис.грн.). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.03.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 4886,8 тис.грн. (63,4% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2015 р. зросла майже на 0,4% або на 20,5 тис. грн. (протягом лютого зросла на 0,2%, або на 10,9 тис.грн.).
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати становить 219,1 тис.грн. (це 1,3% від загальної суми заборгованості по області), відповідно до початку року та протягом лютого 2015 року не змінилась. В тому числі 19,6 тис.грн. (8,9% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який також проти 01.01.2015 р. та протягом лютого 2015 року не змінився. На сільськогосподарських підприємствах-банкрутах станом на 01.03.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн., яка проти 01.01.2015 р. та протягом лютого залишилась без змін.
У будівництві сума боргу до рівня на початок 2015 року зросла на 18,8% або на 366,6 тис.грн. – всього заборговано 2317,1 тис.грн. заробітної плати (питома вага 13,8%) та протягом лютого скоротилась на 13,5%, або на 360,9 тис.грн. В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 1184,5 тис.грн. (51,1% загальної суми боргу по галузі) і до початку 2015 року зріс на 445,3 тис.грн. або у 1,6 рази (протягом лютого скоротилась на 25,6%, або на 408,4 тис.грн.). .
Продовжують нарощуватись борги із оплати праці на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – проти початку року борг зріс в 2,1 рази або на 2178,4 тис.грн. і складає 4128,3 тис. грн. (питома вага – 24,6%), а протягом лютого 2015 року його сума зросла на 922,7 тис. грн. або на 28,8%.
Значно зросли у поточному році борги із оплати праці на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — майже у 2,0 рази або на 267,9 тис. грн., проте протягом лютого борг скоротився на 11,4% або на 69,0 тис.грн. (борг станом на 01.03.2015 р. складає 537,1 тис.грн., його питома вага у загальній сумі заборгованості по області – 3,2%).
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах професійної, наукової та технічної діяльності - на 33,1%, або 237,9 тис.грн., (борг 1100,9 тис.грн, питома вага 6,6%), протягом лютого борг також зріс - на 3,4% або на 36,3 тис.грн. та державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – на 16,4%, або на 16,6 тис. грн. і склав 118,0 тис.грн., (його питома вага 0,7%); протягом лютого борг зріс на 9,6% або на 10,3 тис.грн.
Протягом лютого місяця утворено заборгованість із оплати праці на підприємствах і установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги у сумі 214,6 тис.грн. (питома вага 1,28%). На початок 2015 року борг був відсутній.
В той же час, зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2015 року підприємства та установи наступних галузей: освіти — на 32,4% або на 12,1 тис. грн., протягом лютого борг скоротився в 1,6 рази або на 15,4 тис.грн. (сума боргу становить 25,2 тис.грн., питома вага 0,1%) та операції з нерухомим майном – на 20,7%, або на 81,1 тис.грн., протягом лютого сума боргу не змінилась (борг 311,2 тис.грн., питома вага 1,9%).
У лютому повністю погашено заборгованість із оплати праці на підприємствах і установах, які займаються діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.
В поточному році у Чечельницькому районі та в м. Хмільник заробітна плата виплачується своєчасно. У Бершадському районі та у м.Жмеринка протягом лютого 2015 року заборгованість із оплати праці погашено повністю.
В той же час, з початку 2015 року утворили борги із заробітної плати Піщанський (15 тис.грн.) та Барський (487,7 тис.грн.) райони.
Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.03.2015 року серед районів у:
- Немирівському – 1166,7 тис. грн. (протягом лютого заборгованість зросла на 43тис.грн, або на 3,8% і її питома вага складала 6,9% від загальної суми по області),
- Калинівському - 966,1 тис.грн. (зросла на 1,4%, або на 13,7 тис.грн., частка 5,8%),
- Тульчинському – 837,2 тис.грн. (скоротилась на 5,6%, або на 155,1 тис.грн., питома вага 5,0%),
- Липовецькому - 761,3 тис.грн. (зросла на 12,7%, або на 85,9 тис.грн., питома вага 4,5%),
- Жмеринському - 677,6 тис.грн. (скоротилась на 6,7%, або на 49 тис.грн., питома вага 4,0%),
- Теплицькому - 542,0 тис.грн. (сума залишилась на рівні початку року, частка 3,2%),
- Барському – 487,7 тис.грн. (борг утворено у поточному році, протягом лютого заборгованість скоротилась на 6,8%, або на 35,7 тис.грн, частка 2,9%),
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця - 4953,5 тис.грн. (протягом лютого заборгованість скоротилась на 72,5 тис.грн, або на 1,4% і її питома вага складала 29,5%) та м.Ладижин — 2779,3 тис.грн. (протягом лютого заборгованість зросла на 119,7 тис.грн, або на 4,5% частка 16,6%).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2015 року відбулось у 2 районах:
- Крижопільському – у 2,5 рази або на 9,1 тис.грн. (залишок 5,9 тис.грн.)
- Тиврівському – на 6,3%, або на 2,4 тис.грн. (залишок 35,9 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом 2015 року на підприємствах та установах 18 районів на загальну суму 2220,1 тис.грн. з них за темпами росту найбільше:
- Могилів-Подільський – в 8,0 разів, або на 138,5 тис.грн. (залишок 158,1 тис.грн.);
- Хмільницький – 2,5 рази, або на 60,9 тис.грн. (залишок 101,4 тис.грн.);
- Оратівський – в 2,48 рази, або на 70,1 тис.грн. (залишок 117,5 тис.грн.),
та у 3 містах на суму 1215,7 тис.грн. (найбільше у м.Козятин – у 1,7 рази, або на 281,4 тис.грн.; залишок 663,1 тис.грн.).
В абсолютних сумах найбільше наростили борги перед працівниками підприємства, організації та установи м.Вінниці - на 528,6 тис.грн., або на 11,9% (заборгованість становить 4953,5 тис.грн.), і м.Ладижин – на 405,7 тис.грн., або на 17,1% (2779,3 тис.грн.) та районів: Калинівського - на 483,3 тис.грн., або у 2 рази (966,1 тис.грн.), Тошпільського – на 268,9 тис.грн., або у 2,4 рази (456,9 тис.грн.).
Не змінилась сума заборгованості протягом січня-лютого 2015 року у Теплицькому (542 тис.грн.) і Шаргородському (151 тис.грн.) районах та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис.грн.)

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах повністю відсутня у 4 районах: Бершадському, Теплицькому,Чечельницькому та Шаргородському. В той же час, протягом 2015 року її утворено у Барському районі (487,7 тис.грн.) і станом 01.03.2015 року вже є у 23 районах області.
Серед міст станом на 01.03.2015 року борги на економічно активних підприємствах відсутні у м. Жмеринка, м. Хмільник та м. Могилів-Подільський.

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.03.2015 р. залишається непогашеною у 2 районах області: Вінницький (підприємство-банкрут -199,5 тис.грн.) та Могилів-Подільський (економічно-активне підприємство – 19,6 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень - лютий 2015 року становить 100,4%, за відповідний період 2014 року 100,6%. Заборгованість за електроенергію за січень – лютий 2015 року збільшилась на 22,2 млн.грн., що складає 25,5% і станом на 1 березня 2015 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 109,4 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 3,9 млн.грн. (в 5 раз), борг станом на 01.03.2015р. становить 4,8 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 5,0 млн.грн. (в 12 раз), борг станом на 01.03.2015р. становить 5,5 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2015 року збільшилась на 332 тис.грн. (на 4,2%) – борг станом на 01.03.2015р. становить майже 8,2 млн. грн..
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався в 4 районах, найнижчий у Іллінецькому (97,9%), Тульчинському (98,4%) та Жмеринському (98,7%) районах. Найвищий рівень оплати склався в наступних районах: Шаргородському (105,2%), Літинському (103,7%) і Ямпільському (102,1%).
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.03.2015 року за фактичними даними склав 77,4%.
Станом на 01.03.2015 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить майже 132,3 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі безпосередньо населення майже 70,8 млн.грн., субсидії та пільги населенню 43,4 млн.грн..
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.03.2015 року нижче 100% склався у всіх районах області та м. Вінниці.
При цьому найнижчий рівень оплати склався у наступних районах: Теплицькому (61,5%), Барському (62,7%) та Шаргородському (69,0%).
Найвищий рівень оплати склався в: Погребищенському районі (96,8%), м. Вінниці (85,5%) та Могилів-Подільському районі (82,5 %).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - лютий 2015 року становить 101,2%, за відповідний період 2014 року рівень оплати становив 91,2%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.03.2015 року склався у 11 районах області та 3 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.03.2015 р. спостерігається в: Шаргородському (84,6%), Чернівецькому (93,7%) районах та м. Могилів-Подільському (89,2%). Найвищий рівень оплати в: містах Хмільник (162,5%), Ладижин (121,0%) та в Тростянецькому районі (112,0%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за січень - лютий 2015 року склав 4 мільярди 39 мільйонів гривень і збільшився до відповідного періоду минулого року на 717 мільйонів гривень, в діючих цінах зріс на 19,5%, а в порівняних цінах – зменшився на 18,0% (по Україні зменшився на 21,2%).

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
31.03.2015 р.