АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ 2015 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні 2015 року індекс промислового виробництва склав 95,4% до відповідного рівня січня 2014 року, а виробництво у січні 2015 року зменшилось на 37,0% у зрівнянні з груднем 2014 року. Слід зазначити, що у січні 2014 року приріст рівня промислового виробництва склав 11,0% у зрівнянні з січнем 2013 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за січень 2015 року посідає 8 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 78,7%).
Зменшення обсягів виробленої продукції відбулося за рядом об’єктивних причин:
по-перше, у результаті погіршення відносин з Російською Федерацією - підприємствами, орієнтованими на експортні операції (які складають чверть від загальної кількості), знижено обсяги виробленої продукції;
по-друге, через зміну структури порівняльної бази 2014 року та її високого рівня (січень 2014 року до січня 2013 року становить 111,0%);
по-третє, перебудова цінової політики промислових підприємств внаслідок зміни курсу вітчизняної валюти та внаслідок цього тотальне зниження попиту на продукцію, яка випускається;
у-четверте, через сезонність роботи багатьох підприємств як добувної, так і харчової галузей.
У січні 2015 року порівняно з січнем минулого року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 12,5%, у переробній промисловості зменшення обсягів становить 14,0% (за рахунок зменшення обсягів у виготовленні виробів з деревини (9,0%), виробництва фармацевтичної продукції (67%), виробництва будівельної продукції (12,7%), металевих виробів (16,5%) та продукції машинобудування (24,9%).
Проте харчова галузь утримала позиції лідера і у січні 2015 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 0,9% у зрівнянні з січнем 2014 року.
Позитивний приріст показали і такі галузі як легка (приріст склав 7,5%) та хімічна (11,3%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги перевищили рівень січня 2014 року на 17,6%.
За січень 2015 року вироблено 533,9 млн. кВт. год електроенергії, що на 33,5% більше рівня січня попереднього року.
За 2014 рік підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28744,6 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (74,3%) припадає на переробну промисловість, з неї: 56,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,8% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,4% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,3% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 23,5% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 58,1% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,6% –товари проміжного споживання, 2,7% – інвестиційні товари, 0,9% – споживчі товари тривалого використання та 23,7% – енергія.
У промисловості 15 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка
(55,5–100,0%) в Калинівському, Вінницькому, Козятинському, Тиврівському, Жмеринському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (64,3%) і Барському (37,4%) районах та містах Жмеринка (56,7%) і Могилів-Подільський (33,6%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 3 райони і міста Вінниця та Хмільник.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні 2015 року започаткували діяльність 473 новостворених суб’єктів господарювання, що на 35,9% більше порівняно з 2014 роком, із яких 84 - юридичних особи (на 37,7% більше) та 389 - фізичних осіб-підприємців (на 35,5%більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 3082 суб’єкти господарювання (29 - юридичних осіб та 3053 – фізичні особи-підприємців), що в 7,6 раз більше порівняно з 2014 роком.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 53, або 63,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, та у Тростянецькому і Томиашпільському районах – 4, або 4,7%.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,2% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (4,3%), Бершадському (3,8%) та Немирівському(3,0%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (37,1%) та м.Жмеринка і м.Козятин (2,8%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2014 році становить 1078,6 млн.грн., або 25,3% від загальних обсягів надходжень, що на 20,4% більше ніж у 2013 році.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2013 роком зросла на 16,6%, або на 101,8 млн.грн. і становить 715,2 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 27,4%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у 2014 році надходжень до бюджету майже на 40,8 млн.грн. більше, ніж у 2013 році, і вони складають 242,5 млн.грн.


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 38,5 млн. грн. (12 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 94 % від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 1,5% та 4,5% відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:
- на будівництві будівель – 27,7 млн. грн., або 71,8 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 10,8 млн. грн., або 28,2 %.
Індекс будівельної продукції з початку поточного року порівняно з січнем 2014 року становив 71,3% (14 місце сесред регіонів України).
За 2014 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5490,9 млн. грн. капітальних інвестицій (11 місце серед регіонів України).
У порівняних цінах на 22,3 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (18 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 43,4 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 52,1 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,9 %.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,8% капітальних інвестицій, на будівництво власних квартир – 5,9 %.
Кошти державного та місцевих бюджетів – 3,4 %, інші джерела фінансування – 3 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 781,1 млн. грн. (14,2 % від загального обсягу), що на 43,6 % менше, ніж у 2013 році.

За 2014 рік прийнято в експлуатацію 287,6 тис. кв. м загальної площі житла (8 місце серед регіонів України), у тому числі:
у міських поселеннях – 199,7 тис. кв. м загальної площі житла (69,4 %);
у сільській місцевості – 87,9 тис. кв. м (30,6 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися на 18,4 % (14 місце серед регіонів України).
Найбільше житла збудовано у м.Вінниці (50,4 %) та 5 регіонах (м.Ладижині, Вінницькому, Калинівському, Гайсинському, Тульчинському районах – 31,4 %).
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію:
амбулаторно-поліклінічні заклади на 166 відвідувань за зміну (міста Вінниця, Бар, Гайсин, Козятин);
25 лікарняних ліжок (м.Тульчин);
15 учнівських місць (Гайсинський район);
дошкільні навчальні заклади на 281 місце (Барський, Вінницький, Калиновський, Хмільницький райони).
За 2014 рік введено в експлуатацію 186,4 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У 2014р. в економіку області іноземними інвесторами залучено 28,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2014р. становив 250,9 млн.дол. США.
Переважна більшість інвестицій (87,4% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 219,3 млн.дол., з інших країн світу – 31,6 млн.дол. (12,6%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 65,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 60,9 млн.дол., Австрія – 40,3 млн.дол., Франція – 30,6 млн.дол., Німеччина – 17,8 млн.дол., Польща – 14,0 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 150,3 млн.дол. (59,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 124,3 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 24,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів залучено 64,2 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 30,5 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,5 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 14,8 млн.дол. (5,9% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 31,2 млн.дол. (12,4%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,1 млн.дол. (3,2%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,8 млн.дол. (2,7%).
Вагому частку (49,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 123,8 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 30,5 млн.дол. (12,1%), Немирівському –
14,6 млн.дол. (5,8%) та Тульчинському – 11,7 млн.дол. (4,7%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Барський, Тиврівський,
Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 лютого 2015 року 516 установ 50 банків. Крім того 32 установи 13-ти банків тимчасово призупинили свою діяльність. Також в січні запроваджена тимчасова адміністрація в ПАТ «ПРОФІН БАНК» та АТ «ІМЕКСБАНК» а банк АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» знаходиться в стадії ліквідації.

В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився в 2 рази, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень 2015 року залучено депозитів на загальну суму 1871,6 млн. грн., що на 625,5 млн.грн. або у 1,5 рази 50,2% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 56,5% або більше 1057,7 млн.грн. (за січень 2014 року відповідно – 67,7% та 844,1 млн.грн., ).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 78,0% або 1,46 млрд.грн., в тому числі 971,8 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у січні 2015 року у національній валюті складала 19,1% річних, в іноземній – 8,9% річних (у січні 2014 року – 18,4% річних та 8,1% річних, відповідно).
Водночас, середні процентні ставки за якими залучались депозити суб’єктів господарювання, у січні 2015 року, становила 11,0% річних (у січні 2014 року – 15,8% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 225,6 млн.грн. або на 3,1% і станом на 01.02.2015 року становив 7,56 млрд.грн., проте це на 67,0 млн.грн. менше в порівнянні з 01.01.2015 року.
Станом на 01.02.2015 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили більше 6,2 млрд.грн., що на 61,6 млн.грн. або на 1,0% менше в порівнянні з 01.02.2014 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,4%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.02.2015 року становили більше майже 4,3 млрд.грн., або 56,7% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.02.2014 року вони зменшились на 509,5 млн.грн. або на 10,6%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 735,1 млн.грн. або на 28,9% і склала на звітну дату майже 3,3 млрд.грн. ( у доларовому еквіваленті зменшилась на 36,2%).
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.02.2015 року складали 1,97 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з їх рівнем станом на 01.02.2014 року збільшились на 373,7 млн.грн. або у 1,6 рази на 64,4% і на звітну дату складали 877,1 млн.грн., що на 1,5 млн.грн. менше в порівнянні з даними на 01.01.2015 року.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень 2015 року видано кредитів на загальну суму майже 317,5 млн.грн., що на 151,4 млн.грн. або на 32,3% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 96,5% або 306,4 млн. грн., а середня вартість - 22,6% річних (у січні 2014 року – 18,9% річних). В іноземній валюті було видано 11,1 млн. грн. під 11,0% річних (у січні 2014 року - 10,5% річних).
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт” (177,1 млн.грн.), в загальній сумі виданих кредитів становила 55,8% .
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень 2015 року, складали 260,8 млн.грн., що на 39,4 млн.грн. або на 13,1% менше видачі за січень 2014 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 55,7 млн.грн., в тому числі 26,2 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2015 року надано кредитів на загальну суму 41,3 млн. грн. (на 15,4 млн.грн. або у 1,6 рази більше відповідного періоду 2014 року), з них сільгоспвиробникам – 17,6 млн. грн. (відповідно на 3,5 млн. грн. або на 24,8% більше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.02.2015 року склала 855,5 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 61,2 млн. грн., пролонгована – 83,1 млн. грн.
Кредити, надані фізичним особам за січень 2015 року, склали 56,8 млн.грн., що на 15,8 млн. грн. або на 21,8% менше видачі за відповідний період 2014 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 935,0 млн.грн. або на 18,9% і станом на 01.02.2015 року становив майже 5,9 млрд.грн., що на 41,8 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.01.2015 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на 1,081 млрд.грн. або 82,7% (у доларовому еквіваленті зменшились на 9,6%) і на звітну дату складали більше майже 2,4 млрд.грн., що становить 40,7% всіх кредитних вкладень (станом на 01.02.2014 року складали 26,5%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 147,7 млн.грн. або 4,1% і їх сума станом на 01.02.2015 склала більше 3,5 млрд.грн.

Постановою Правління Національного банку України від 04.02.2015 року № 81 з 06 лютого 2015 року була встановлена облікова ставка в розмірі 19,5% річних (+5,5 відсоткових пункти до рівня, який діяв станом на 01.01.2015 року і який був встановлений з 13 листопада 2014 року - в розмірі 14,0% річних).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався зменшенням як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків протягом січня 2015 року склали більше 2,7 млрд.грн., що на 186 млн.грн., або на 6% перевищує показники січня 2014 року.
В розрізі статей надходження готівки склали: торговельна виручка 1148 млн.грн. (на 132 млн.грн. або на 13% більше, ніж за січень 2014 рік); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 236 млн.грн. (відповідно на 240 млн.грн., або у 2 рази менше); від продажу іноземної валюти – 37 млн.грн. (на 248 млн.грн. або у 7,7 рази менше); від усіх видів платних послуг – 222 млн.грн. (відповідно на 4 млн.грн. або на 2% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 42% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень збільшилась на 7 відсоткових пункти в порівнянні з відповідним періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом січня 2015 року, склали 2411 млн.грн. і в порівнянні з рівнем січня 2014 року зменшились на 412 млн.грн. або на 15%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток 1474 млн.грн. і скоротився до рівня січня 2014 року на 3%, або на 38 млн. грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 304 млн.грн. (на 230 млн.грн. , або на 43% менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 323 млн.грн. (на 74 млн.грн., або на 18% менше),
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – 77 млн.грн. (на 3 млн.грн., або на 4% менше),
- на видачу кредитів готівкою – 1 млн.грн. (на 5 млн.грн., або у 6 разів менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень 2015 року в порівнянні з січнем 2014 року зросли на 112 млн.грн. або на 38% і склали 407 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 83 млн.грн. або 19% і склали 530 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 184 млн.грн., що на 62 млн.грн. або у 1,5 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування зменшились на 6 млн.грн. або на 7% і склали суму 85 млн.грн.
У січні 2015 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач із кас, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 333 млн.грн., а це на 226 млн.грн. або у 3,1 рази більше, ніж протягом січня 2014 року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились окремі економічні показники.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-вересень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства) становить майже 574,7 млн.грн. збитку, тоді як за 9 місяців 2013 року спрацювали із позитивними результатами діяльності у сумі 384,3 млн.грн. прибутку
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області негативний, 66,9% підприємств спрацювали прибутково на суму більше 1015,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 19,5%, або на 165,9 млн.грн.) і в порівнянні із досягнутим рівнем за 9 місяців 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,8 в.п.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування отримали 97 підприємств області (на 18 підприємств більше відповідного періоду).

В цілому по промисловості отримано негативний фінансовий результат, проте обсяг прибутків прибуткових промислових підприємств області зріс на 13,1%, або на 94,3 млн.грн. і склав 815,6 млн.грн. В той же час, на 6,6 відсоткові пункти зросла частка прибуткових промислових підприємств, яка складає 64,7%.
В цілому прибутково спрацювали підприємства наступних видів промислової діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 152,7 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс на 42,3 %, або на 45,4 млн.грн., водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 9,6 в.п. і складає 66,7%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 44,1% і склала 160,8 млн.грн.(+49,2 млн.грн.);
- машинобудування - фінансовий результат за 9 місяців 2014 року - більше 36,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він зріс на 39,3%, або на 10,3 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 74,1% і зросла на 6,1 в.п.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування- фінансовий результат складав 22,7 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 3,1 рази, або на 47,1 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств скоротилась на 10,6 в.п. і склала 72,7%, обсяг їх прибутку скоротився на 30,7%, або на 22,6 млн.грн. (сума майже 48,5 млн.грн.);
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 14,7 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,8 млн. грн. збитку), водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 48,3 в.п. і склала 90% , а сума отриманого ними прибутку збільшилась у 35,8 рази і становить 15 млн.грн.(+14,6 млн.грн.);
Значно покращили протягом поточного року ефективність господарської діяльності підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - за січень-вересень 2014 року ними в цілому отримано майже 88,2 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем минулого року на 7,6%, або на 6,3 млн. грн., 33,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (скорочення на 6,7 в.п.), обсяг їх прибутків скоротився на 25,8% і склав 45,4 млн.грн.
Наростили прибутки підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-вересня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, що в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже у 1,7 рази, або на 2,1 млн. грн. - у сумі більше 5,2 млн. грн. прибутку; 94,1% підприємств галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла майже у 1,6 рази (+1,9 млн.грн.) і становить 5,2 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (22,5 млн.грн прибутку, тоді як у відповідному періоді 2013 року було отримано збиток 360,3 тис.грн., 60% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8 раз і склав 24,6 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації (17,4 млн. грн. прибутку (ріст до відповідного періоду 2013 року на 26,1%, або +3,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств); ********************
- професійна, наукова та технічна діяльність (майже 5,6 млн. грн. прибутку (ріст у 3,3 рази, або на 3,9 млн.грн.), 77,8% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 2,5 рази і становить 8,1 млн. грн.);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (8,8 млн.грн. прибутку (ріст у 2,0 рази, або на 4,5 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. Так, за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,8 відсоткові пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 33,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає більше 1590,2 млн.грн., що в 3,4 рази більше січня-вересня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 58 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 2 підприємства.

Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі збитків в цілому по області - 65,8%),будівництва (відповідно 12,8%), оптової та роздрібної торгівлі (11,0%), транспорту (2,4%)та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (7,6%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 230,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 444,2 млн. грн. прибутку. В той же час, частка збиткових підприємств склала 35,3% і скоротилась на 6,6 в.п., проте збитки збиткових промислових підприємств зросли у 3,8 рази і становлять близько 1046,1 млн.грн.
В тому числі, за січень-вересень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 12,7 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 9,7 млн.грн. Скоротилась кількість збиткових підприємств (питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 23,8 відсоткових пункти і становить 33,3%), проте сума їх збитків зросла у 7,9 рази - складають 65,8 млн.грн. Водночас, прибутки прибуткових підприємств даного виду діяльності зросли більше як у 2,9 рази і становлять 53,1 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за 9 місяців 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 303,8 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 361,3 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 32,4% і скоротилась на 5,9 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 4,7 рази (склав 930,2 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків промисловості складає 88,9%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 333,9 млн.грн. збитку, а за січень-вересень 2013 року було отримано 150,1 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – їх частка зменшилась на 2,3 в.п.); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 146,6 млн. грн. збитку, який зріс у 90,5 рази, або на 144,9 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 11,4 в.п.).
Скоротили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,2 млн.грн. збитку і скоротився в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 1,8 рази, або майже на 1,9 млн.грн.; значно скоротилась кількість збиткових підприємств: їх питома вага зменшилась на 27,7 в.п. (становить 16,7%), а сума отриманого ними збитку скоротилась у 2,2 рази і склала 4 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції: отримано 7,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді спрацювали прибутково на суму 2,7 млн.грн.; збитково спрацювали 38,1% підприємств ( +4,8 в.п.) , сума їх збитків зросла у 1,9 рази і склала 20,3 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 9,2 млн. грн., який скоротився до відповідного періоду 2013 року на 1,1 млн.грн., або на 11,1%. Збиток отримали 29,6% підприємств (їх питома вага скоротилась на 16,8 в.п.),а сума збитку збиткових підприємств зросла у 1,9 рази і склала 37,85 млн.грн.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177,8 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-вереснем 2013 року він зріс в 7 раз або на 152,3 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8 в.п., становить 43,3%, а сума їх збитків зросла у 4,3 рази, або на 156,5 млн.грн.(становить 203,3 млн.грн.).
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються операціями із нерухомим майном(їх сума становила 119,8 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,3 рази, або на 68 млн.грн.; 37,5% підприємств спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 22,5 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 95,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із прибутковим фінансовий результатом на суму 7,7 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 6,3 в.п., становить 33,3%, а сума їх збитків зросла у 3,3 рази, або на 121,3 млн.грн. і склала 174,5 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,8 млн.грн.і скоротився на 30,5%, або на 789 тис.грн., 50% збиткових підприємств (+10в.п.)).


При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2015 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області, подоланню збитковості підприємств та збільшення бази оподаткування на 2015 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 24.02.2015року №01.01-11/1030.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до оперативних даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень 2015 року в порівнянні з січнем 2014 року на 0,7%, або на 36,0 млн.грн. і становлять 495,6 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 292,2 млн.грн., їх обсяг зріс на 38,4%, або на 81,0 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області у січні 2015 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 363 млн.грн. податкових платежів, що на 90,4 млн.грн., або у 1,3 рази більше, ніж у січні 2014 року.
Водночас, до Державного бюджету у січні 2015 року зібрано податкових платежів на суму 182,9 млн.грн., що на 75,1 млн.грн., або у 1,7 рази більше аналогічного періоду 2014 року.
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зросла на 6,7 відсоткові пункти і складає 44,6%. (збір податків і зборів відповідно 50,4% та на 10,8 в.п. більше)
До Державного бюджету у січні поточного року перераховано військового збору 12,6 млн. грн. та майже 1,7 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (з депозитів).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (37 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень 2015 року склали 326 млн.грн. ( зросли на 59,7 млн.грн., або на 22,4%), а до Державного бюджету - відповідно 146 млн.грн.(на 44,5 млн.грн., або на 43,8% більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень 2015 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (39,2%) і його сума становила більше 127,7 млн. грн., акцизний податок із вироблених в Україні товарів (18%) – 58,6 млн. грн., податок на додану вартість (10,8%) – більше 35,2 млн. грн., єдиний податок (8,3%) – 27млн.грн. та плата за землю (7%) – більше 22,8 млн. грн.
Протягом поточного року забезпечено приріст загального збору: по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – у 5,3 рази (+47,7 млн.грн.), по єдиному податку від суб’єктів малого підприємництва – майже у 1,3 рази (+5,6 млн.грн.), по податку на прибуток - на 14,6%(+3,4 млн.грн.), по податку на додану вартість - на 8,8% (+5,8 млн.грн.), по податку з доходів фізичних осіб - на 11% (+12,7 млн.грн.), по частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету – у 3 рази (+49,3 тис.грн.), по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ - у 14,2 рази (+245,5 тис.грн.,), по платежах за користування надрами – на 40,6% (+86,9 тис.грн.), з збору за спеціальне водокористування – на 24,3% (+84,4 тис.грн. ) тощо.
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня січня 2014 року по надходженням місцевих податків і зборів – скорочення у 3,4 рази, або на 912,7 тис.грн., фіксованого сільськогосподарського податку – зменшення на 3,5%, або на 21,6 тис.грн., екологічного податку – скорочення майже у 2,4 рази, або на 191, тис.грн. тощо.

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, якими протягом січня 2015 року до Зведеного бюджету сплачено 145,6 млн. грн. або 40,2% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області сплачено 111,3 млн. грн., що складає 60,9% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій промисловості, доля якої в надходженнях зведеного бюджету від промислового комплексу складає 63,5% (сплачено 92,5 млн.грн.), а до державного бюджету – 70,8% (сплачено 78,8млн.грн.).Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так, виробниками дистильованих алкогольних напоїв сплачено до бюджетів усіх рівнів 60,6 млн.грн. (65,5% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 59,5 млн.грн. (75,5% від загальних надходжень по харчовій промисловості). Від виробників молочних продуктів та морозива до Зведеного бюджету надійшло 11,4 млн.грн. (12,4% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 8 млн.грн. (10,1% від загальних надходжень по харчовій промисловості).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у січні 2015 році сплачено до Зведеного бюджету 21,8 млн.грн., що складає 14,8% від суми сплачених промисловим комплексом області. В тому числі надходження до Державного бюджету від цих платників склали 12,3 млн. гривень (11% від загальних надходжень промислових підприємств).
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 8,4% (сплачено 30,6 млн.грн.), торгівлею – 7,9% (сплачено 28,6 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,6% (сплачено 20,2 млн.грн.), будівництвом – 3,5%(сплачено 12,6 млн.грн.).
На даний час в області 1060 платники ПДВ (23% від їх загальної кількості) працюють на спеціальному режимі оподаткування у сфері сільського господарства. Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, нарахована таким сільськогосподарським підприємством, не підлягає сплаті до бюджету, а повністю залишається в його розпорядженні та спрямовується на розвиток виробництва. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків. Протягом січня 2015 року сільськогосподарськими підприємствами області спрямовано на такі рахунки податок на додану вартість в сумі 112,5 млн.грн., в той же час, до державного бюджету, з іншої реалізації, ними сплачено лише 0,9 млн. гривень.
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.02.2015 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 531,1 млн.грн, з якого 406,7 млн.грн. або 76,6% борг з платежів до Державного бюджету.
Протягом січня 2015 року податкова заборгованість по області скоротилась на 0,3 млн.грн. або на 0,1%.
Податковий борг скоротився за рахунок зменшення недоїмки по податку на прибуток на 3,8 млн.грн., по ПДФО - на 1,8 млн.грн., по інших податках та зборах – на 0,9 млн.грн.
Виконання показників бюджету області Відповідно до оперативних даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за січень 2015 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 203,4 млн. грн., що становить 6,8% до плану на рік за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України до бюджету на 2015 рік (2996,7 млн.грн.), але слід зазначити , що у січні поточого року доходи надходили за видами та нормативами відріхувань без врахування змін до Бюджетного кодексу України (до внесення зінн до нього 28.12.2014 року.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів зменшились на 77,4 млн.грн., або на 27,6%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 153,7 млн.грн., що становить 5,9% плану на рік за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України до бюджету на 2015 рік (2597,5 млн.грн.).
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду збільшились на 10,4 млн.грн., або на 7,2% (за січень 2014 року надійшло 143,4 млн.грн.).
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Оратівського району – 80,2%, Чернівецького району – 36,1%, Могилів-Подільського району – 27,9%, Тульчинського району – 21,1%, Томашпільського району – 14,9%.
Найменший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Немирівського району – -18,1%, Липовецького району – -9,5%, Жмеринського району – -8,2%, Ямпільського району – -8,2%, міста Хмільника – -6,1%, Мурованокуриловецького району – -6,1%.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 26,2 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 1 місяць та 461,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,3% до плану на 1 місяць (недоотримано 13,0 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2014 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшились на 192,2 млн.грн., або на 64,9%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 641,9 млн.грн., або 7,2% плану на рік за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України до бюджету на 2015 рік (8863,3 млн.грн.). і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 202,5 млн.грн., або на 46,1%.
За січень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 470,3 млн.грн., що становить 5,1% плану на рік за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України (9268,6 млн.грн.), і зменшились проти аналогічного періоду минулого року на 101,0 млн.грн., або на 17,7%.
За січень 2015 року проведено 456,4 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 5,1% плану на рік за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України (8863,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2014 року зменшились на 10,3 млн.грн., або на 2,3%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень 2015 року на зазначені цілі використано 421,2 млн.грн. - це 92,3% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 154,7 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року менше на 9,4 млн.грн., або на 5,8%), на охорону здоров’я – 77,3 млн.грн. (відповідно менше на 14,9 млн.грн., або на 16,1%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 164,3 млн.грн. (відповідно ріст на 2,5 млн.грн., або на 1,5%), на культуру – 17,4 млн.грн. (відповідно ріст на 0,2 млн.грн., або на 1,4%).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.02.2015 на обліку перебуває 116 тис. платників єдиного соціального внеску (28950 юридичних та 87169 фізичних осіб). В порівнянні з 01.01.2015 року їх кількість збільшилась на 442 платники або на 0,4%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні п.р. склали 325,6 млн.грн. або на 4,5 млн.грн. (1,4%) більше січня м.р. (факт січня м.р. – 321,2 млн.грн).
Борг станом на 01.02.2015 року з єдиного внеску становить 91,4 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 57,8 млн.грн., по фізичних особах – 33,5 млн.грн. Порівняно з заборгованістю станом на 01.01.2015 року борг збільшився на 8,2 млн.грн., або на 9,9% (по юридичних особах - на 5 млн.грн., або на 9,5%, по фізичних особах – на 3,9 млн.грн., або 10,9%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень 2015 року згідно із оперативними даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 654,7 млн.грн. і в порівнянні з січнем 2014 року надходження зросли на 8,2% або на 49,2 млн. грн. Із них власні надходження становлять 293 млн. грн. і в порівнянні з січнем 2014 року зросли на 4,2 % або на 11,7 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.02.2015 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 40,7% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 0,5 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень 2015 року за оперативними даними склали більше 730,8 млн.грн. і в порівнянні з січнем 2014 року зросли на 3,6% або на 25,3 млн. грн.
Станом на 01.02.2015 в області фактично отримують пенсії 484312 осіб.
На 01.01.2015 року середній розмір пенсії становив 1344 грн. 19 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року на 3,9% або на 38 грн. 41 коп. (становив 1305 грн. 78 коп.).
Крім того, в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян у Вінницькій області, станом на 01.02.2015, фактично отримують пенсії 20266 осіб.
Станом на 01.01.2015 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2481 грн. 81 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року (2299 грн. 25 коп.), на 7,94% або на 182 грн. 56 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.02.2015 року в порівнянні із 01.01.2015 року зросла на 967,5 тис. грн. і складає 52787,7 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 33125,2 тис. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 19662,4 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом січня 2015 року по страхових внескахна суму 6,4 тис.грн. Серед районів найбільше: м.Вінниця (на 7,3 тис. грн. і залишилась сума боргу 13189,7 тис. грн.), м. Козятин та Козятинському районі ( на 0,6 тис. грн. і залишилась сума боргу 2062,1 тис. грн.), Тростянецький ( на 2,5 тис.грн. і залишилась сума боргу 887,6 тис.грн.). В Іллінецькому, Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку року зріс на 967,9 тис.грн. та станом на 01.02.2015 року становить 19479,6 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в Калинівському (+104,7 тис.грн.) та станом на 01.02.2015 року становить 422,9 тис. грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+96,3 тис.гн) та становить 683,6 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+106,2 тис.грн) та склав 1477 тис.грн, по управлінню в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі (+110,7,0 тис.грн.) та становить 722,5 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень 2015 року зріс на 2,6 відсоткові пункти і складає 8,7% тоді як у відповідному періоді 2014 року він становив 6,1% (по Україні відповідно зріс на 4,2 в.п. і складає 9,1%). Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень 2015 року до рівня січня 2014 року зросла на 219,15 грн. і становить 2732,14 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 14 місце.
Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за січень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротився на 22,1 в.п. і складає 84,3% (по Україні скоротився на 21,9% і склав 82,7%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 5 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні 2015 року у 2,2 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності складає майже 3,1 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у фінансовій діяльності – 4,62 тис. грн., найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1,49 тис. грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень 2015 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4623,5 грн.(в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 9,7%, або на 408,37 грн., і майже у 1,7 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі інформації та телекомунікації — 4623,5 грн. (відповідно +9,7%, або на 1198,48 грн., у 1,55 рази перевищує середній рівень по економіці), у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 2894,25 грн. (ріст до відповідного періоду на 0,7%, або на 19,78 грн., на 5,9% більше середнього рівня по економіці області); в галузі транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3241,7 грн. (зріс на 3,2%, або на 101,87грн., на 18,7% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство - 3547,02 грн. (зросла на 3,8%, або на 131,19 грн., на 29,8% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство рівень середньомісячної заробітної плати за січень 2015 року зріс на 9,3% (на 0,6 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 211,57 грн., і складає 2488,97 грн. (на 8,9% менше середнього рівня по економіці), в тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 8,9% (приріст рівня середньомісячної заробітної плати на 0,2 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області), або на 198,62 грн., і складає 2432,69 грн. (на 11% менше середнього рівня по економіці).
В галузі промисловості по області середньомісячна заробітна плата складає 3371,04 грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 14,9%, або на 438,06 грн. і на 23,4% більше середнього рівня по економіці.
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 3,5: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень 2015 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6782,65 грн. (+2,4%, або на 161,75 грн., майже у 2,5 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань1946,57 грн. (+ 18,2%, або на 299,92 грн., проте на 28,8% менше середнього рівня по економіці).
Зокрема найбільший серед промислових підприємств рівень зарплати на підприємствах: повиробництву хімічних речовин і хімічної продукції – 5731,77 грн. ( ріст у 1,9 рази, або на 2775,58 грн., у 2,1 рази перевищує середній рівень по економіці), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4458,97 грн. (+7,4%, або на 305,63 грн., у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробівпереробної промисловості середньомісячна зарплата склала – 3611,19 грн. (+16,5%, або на 511,53 грн., на 32,2 перевищує середній рівень по економіці), у зайнятих на виробництві меблів, іншої продукції, ремонтом і монтажем машин і устаткування – 3208,69 грн. ( ріст на 15,2%, або на 422,34 грн., на 17,4% перевищує середній рівень по економіці), які займаютьсявиготовленням виробів з деревини, виробництвом паперу та поліграфічною діяльністю – 2941,39 грн. (+24,1%, або на 571,19 грн., на 7,7% перевищує середній рівень по економіці), по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 2851,13 грн. ( ріст на 9,1, або на 237,62 грн., на 4,4% перевищує середній рівень по економіці), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 2678,8 грн. (+21,2%, або на 467,91 грн., проте на 1,9% менше середнього рівня по економіці) та із водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 2608,09 грн. (+4,7%, або на 115,93 грн., проте на 4,5% менше середнього рівня по економіці) тощо.
Водночас, у поточному році проти рівня січня 2014 року скоротилась середньомісячна заробітна плата у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 398,56 грн., або на 15,5% менше, і на 20,6% менше середнього рівня по економіці області (складає 2170,64 грн. ) тана підприємствах по виробництву готових металевих виробів, крім машин і устаткування - на 238,67 грн., або на 8,8% менше, і на 9% менше середнього рівня по економіці області (складає 2484,98 грн. ).
У будівництві середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 399,17 грн., або на 23,6%, і склала 2090,26 грн., її рівень на 23,5% менше середнього рівня по економіці.
В решті галузей, зарплата також менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування – на 48,3% менше середньообласного рівня (складає - 1684,9 грн. і на 2,8% більше січня 2014 року),у мистецтві, спорті, розваг та відпочинку - на 25,8% менше (складає 2026,8 грн., відповідно + 6,4%), в т.ч. у сфері творчості та розваг - на 35,7% менше (складає 1756,17 грн., відповідно на 2,7% менше), які зайняті операціями з нерухомим майном – на 25,2% менше (складає 2042,37 грн., відповідно на 4,7% менше), в охороні здоров’я та надання соціальної допомоги - на 22,3% менше (складає 2122,37 грн., відповідно ріст на 4,7%), у освіті - на 11,8% менше (складає 2410,73 грн., відповідно ріст на 5,3% ), тощо.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 2014 рікотримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4402 грн. (+8,3% до рівня 2013 року);
- м. Козятин – на 27,1% - 3571 грн. (+4,3%);
- м. Жмеринка – на 18,5% - 3331 грн. (+6,8%);
- м. Вінниця – на 9,3% - 2987 грн. (+6,1%).
та 2 районів :
Крижопільського – на 1,4% - 2849 грн. (+8,2%);
Гайсинського – на 0,6% - 2826 грн. (+3,4%)
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Тростянецький – 2802 грн. (до 2013 року ріст на 6,0%);
- Томашпільський – 2798 грн. (+11,5%);
- Іллінецький - 2688 грн. (+ 3,9%);
- Вінницький – 2646 грн. (+5,1%);
- Липовецький – 2614грн. (+ 20,7%);

Наростили середньомісячну заробітну плату протягом 2014 року 5 міст обласного значення (найбільше м.Хмільник – на 8,5%, рівень – 2304 грн.) та 24 райони.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком спостерігається у наступних районах: Липовецькому – на 20,7% грн. (2614 грн.); Козятинському – на 13,8% (2503 грн.), Мурованокуриловецькому – на 12,1% (2419 грн.), Томашпільському – на 11,5% (2798 грн.), Хмільницькому – на 11,0% (2457 грн.), Крижопідьському – на 8,2% (2849 грн.), Барському — на 8,2% (2596 грн.),Тиврівському – на 8,0% (2418 грн.) та Ямпільському – на 7,8% (2218 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 2 райони (Немирівський – на 6,2% (2431 грн.) та Літинський – на 5,1% (2233 грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 0,7% (2125 грн.).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського – 2130 грн. (до 2013 року ріст на 1,9%), Чечельницького – 2146 грн. (+2,5%), Ямпільського - 2218 грн. (+ 7,8%), Літинського – 2233 грн. (скорочення на 5,1%); Могилів-Подільського - 2265 грн. (+3,7%), Жмеринського - 2281 грн. (+ 3,1%), Шаргородського – 2304 грн. (+3,5%) районів.
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до оперативних даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 лютого 2015 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 67 підприємствах області (включаючи 41 економічно активних, 19 підприємства-банкрута та 7 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 16747,4 тис.грн. і в порівнянні з рівнем станом на 01.01.2015 року зросла на 25,4% або на 3395,9 тис.грн. (станом на 1 січня 2015 року загальна сума боргу становила 13351,5 тис.грн.).
Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.02.2015 року складає 2,1% фонду оплати праці за січень 2015 року.
Станом на 01.02.2015 року не виплачено заробітну плату 2503 працівникам економічно активних підприємств (0,9% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 473 особи, або на 23,3% більше ніж станом на 01.01.2015 р. (станом на 01.01.2015 року кількість таких осіб складала 2030). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 3425 грн., що складає 125,3% середньої заробітної плати за січень.

В тому числіі, на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 8571,6 тис.грн. або 51,2% від загальної суми по області і проти 01.01.2015 року борг зріс в 1,7 рази або на 3565,7 тис.грн. (станом на 1 січня 2015 року борг становив 5005,9 тис.грн.).
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2015 року скоротилась на 1,4% або на 94,5 тис.грн. та станом на 01.02.2015 року складає 6476,0 тис.грн. (станом на 1 січня 2015 року борг становив 6570,5 тис.грн.), або 38,7% від загальної суми боргу по області.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) скоротили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2015 року на 4,2% або на 75,3 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1699,8 тис.грн. або 10,1% від загальної суми боргу по області.

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати становить 219,1 тис.грн. (це 1,3% від загальної суми заборгованості по області) та протягом січня 2015 року не змінилась. В тому числі 19,6 тис.грн.(8,9% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який також протягом січня 2015 року не змінився На сільськогосподарських підприємствах-банкрутах станом на 01.02.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2015 р. залишилась без змін.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.02.2015 року склала 8430,1 тис.грн. (має найбільшу питому вагу – 50,3% в структурі боргу в цілому по області) і в порівнянні з 01.02.2015 року зросла на 18,3% або на 1301,8 тис.грн., в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 2913,6 тис.грн.(34,6% загальної суми боргу по галузі) і до 01.02.2015 року зросла на 1292,2 тис.грн. або у 1,7 рази. На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.02.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 4875,9 тис.грн. та проти 01.02.2015 р. зросла майже на 0,2% або на 9,6 тис. грн.
У будівництві сума боргу до рівня на початок 2015 року зросла на 37,3% або на 727,5 тис. грн. – всього заборговано 2678 тис. грн. заробітної плати (питома вага 16%). В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 1592,9 тис.грн. (59,5% загальної суми боргу по галузі) і до початку 2015 року зросла на 853,7 тис.грн. або майже у 2,2 рази.
Продовжують нарощуватись борги із оплати праці на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - протягом січня 2015 року борг зріс на 1255,7 тис. грн., або у 1,6 рази (борг 3205,6 тис. грн., питома вага – 19,1%).
Найбільше зросли у поточному році борги із оплати праці на підприємствах: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів майже у 2,3 рази або на 336,9 тис. грн. (борг станом на 01.02.2015 р. складає – 606,1 тис.грн. питома вага – 3,6%).
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах професійної, наукової та технічної діяльності - на 28,7%, або 237,6 тис.грн. (борг 1064,6 тис.грн, питома вага 6,4%), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – на 6,2%, або на 6,3 тис. грн. (борг 107,7 тис.грн., питома вага 0,7%), освіта — на 8,8% або на 3,3 тис. грн. (сума боргу становить 40,6 тис.грн., питома вага 0,2%).
В той же час, зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2015 року підприємства та установи наступних галузей: діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування із суми боргу станом на 01.01.2015 р. 393,8 тис.грн. протягом січня погашено 392,1тис.грн.(залишок 1,7 тис.грн.), операції з нерухомим майном – на 20,7%, або на 81,1 тис.грн. (борг 311,2 тис.грн.).


В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.
Станом на 01.02.2015 р. за оперативними даними повністю відсутні борги із виплати заробітної плати лише у Чечельницькому районі та м. Хмільник.
В той же час, борги на економічно активних підприємствах на звітну дату відсутні у 3 районах (Чечельницькому , Теплицькому та Шаргородському) та у м. Хмільник.

В поточному році у Чечельницькому районі та у м. Хмільник заробітна плата виплачується своєчасно.
В той же час, 2 райони у січні утворили заборгованість із оплати праці на суму 571,7 тис.грн., це: Барський – 523,4 тис.грн. та Піщанський – 48,3 тис.грн..

Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.02.2015 року серед районів у:
- Немирівському – 1123,7 тис. грн., (протягом січня заборгованість зросла на 187,5тис.грн, або на 20% і її питома вага складала 6,7% від загальної суми по області),
- Тульчинському – 992,3 тис.грн. (відповідно зросла на 217 тис.грн., +28%, питома вага - 5,9%),
- Калинівському – 952,4 тис.грн. (відповідно зросла на 469,6 тис.грн., зросла у 2 рази, питома вага - 5,7%),
- Жмеринському – 726,6 тис.грн. (відповідно зросла на 115,5 тис.грн., +18,9%, питома вага - 4,3%),
- Липовецькому - 675,4 тис.грн. (відповідно скоротилась на 47,4 тис.грн., - 6,6%, питома вага -4,0%),
- Теплицькому - 542,0 тис.грн. (протягом січня не змінилась, питома вага - 3,2%),
- Барському – 523,4 тис.грн. (утворено борг у січні, на початок року заборгованість була відсутня , питома вага - 3,1%),
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця - 5026,0 тис.грн. (протягом січня заборгованість зросла на 601,1тис.грн, або на 13,6%, питома вага - 30,0%, ) та м.Ладижин — 2659,6 тис.грн. (протягом січня заборгованість зросла на 286 тис.грн, або на 12%, питома вага - 15,9%).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2015 року відбулось у 4 районах, в тому числі:
- у Липовецькому районі - на 6,6%,, або на 47,4 тис.грн. (залишок 675,4 тис.грн.).
- у Вінницькому – на 11,6%, або на 32,1 тис.грн. (залишок 245,1 тис.грн.).
- у Бершадському – у 3,7 рази, або на 235,4 тис.грн. (залишок 87,8 тис.грн.)
- у Погребищенському – на 5,7%, або на 5,3 тис.грн. (залишок 87,9 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати їх протягом січня 2015 року на підприємствах та установах 17 районів – на суму 1577,0 тис.грн. з них за темпами росту найбільше:
- Муровано-Куриловецький – в 2,6 рази на 76,6 тис.грн. (залишок 123,5 тис.грн.)
- Томашпільський – в 2,4 рази, або на 258,7 тис.грн. (залишок 446,7 тис.грн.)
- Хмільницький – 2,29 рази або на 52,1 тис.грн. (залишок 92,6 тис.грн.)
та в 5 містах: Козятин – на 6,6% або на 25,2 тис.грн. (станом на 01.02.2015 р. борг становить 406,9 тис.грн.), в м. Ладижин – на 12,0%, або на 286,0 тис. грн. (заборгованість становить 2659,6 тис.грн.), м.Вінниця – на 13,6% або на 601,1 тис.грн. (заборгованість становить 5026,0 тис.грн.), м.Жмеринка - в 88,97 рази або на 598,2 тис.грн. (заборгованість становить 605,0 тис.грн.) та м.Могилів-Подільський – в 1,6 рази або на 56,9 тис.грн. (заборгованість становить 149,1 тис.грн.),
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах на початок поточного року була у 22 районах, а станом на 01.02.2015 року вже є у 24 районах області.
Серед міст борги на економічно активних підприємствах на початок року були допущені у 3 містах обласного значення (крім м. Жмеринка, м. Хмільник та м. Могилева-Подільського), а станом на 01.02.2015 року вже у 5 містах обласного значення (крім м. Хмільник).

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.02.2015 р.залишається непогашеною у 2 районах області: Вінницький (підприємство-банкрут -199,5 тис.грн.) та Могилів-Подільський (економічно-активне підприємство – 19,6 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень 2015 року становить 99,4%, за січень 2014 року 99,5%. Заборгованість за електроенергію за січень 2015 року збільшилась на 16,1 млн.грн., що складає 18,5% і станом на 1 лютого 2015 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 103,3 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 1,8 млн.грн. (в 3 рази), борг станом на 01.02.2015р. становить майже 2,8 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 5,3 млн.грн. (в 13 раз), борг станом на 01.02.2015р. становить 5,7 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2015 року зменшилась майже на 3,0 млн.грн. (на 38,0%) – борг станом на 01.02.2015р. становить майже 4,9 млн. грн..
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався в 6 районах, найнижчий у Чернівецькому (93,3%), Іллінецькому (95,4%) та Піщанському (95,6%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в наступних районах: Мурованокуриловецькому (101,2%), Оратівському (100,6%) і Барському (100,5%).
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.02.2015 року за фактичними даними склав 74,8%.
Станом на 01.02.2015 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить майже 132,3 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі безпосередньо населення майже 75,2 млн.грн., субсидії та пільги населенню майже 43,6 млн.грн..
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.02.2015 року нижче 100% склався у всіх районах області та м. Вінниці.
При цьому найнижчий рівень оплати склався у наступних районах: Теплицькому (47,1%), Барському (56,5%) та Шаргородському (62,7%).
Найвищий рівень оплати склався в: Погребищенському районі (90,9%), м. Вінниці (86,8%) та Хмільницькому районі (84,3 %).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень 2015 року становить 100,0%, за січень 2014 року рівень оплати становив 84,5%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.02.2015 року склався у 15 районах області та 3 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.02.2015 р. спостерігається в: Немирівському (79,4%), Шаргородському (82,5%) та Теплицькому (82,9%) районах. Найвищий рівень оплати в: містах Хмільник (163,4%), Ладижин (148,7%) та в Хмільницькому районі (128,3%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за січень 2015 року склав - 2 мільярди 97 мільйонів гривень і збільшився до відповідного періоду минулого року на 338 мільйонів гривень, в діючих цінах - зріс на 19,2%, а в порівняних цінах – зменшився на 14,8% (по Україні зменшився на 22,6%).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень поточного року область займає 13 місце серед регіонів України

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
28.02.2015 р.